ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

einfalt

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -einfalt-, *einfalt*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfalt {f}simplemindedness [Add to Longdo]
Einfaltspinsel {m} | Einfaltspinsel {pl}tomfool | tomfools [Add to Longdo]
Einfaltspinsel {m}; Pinsel {m} | Einfaltspinsel {pl}; Pinsel {pl}simpleton | simpletons [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
甚六[じんろく, jinroku] Einfaltspinsel, Schwachkopf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Einfalt /ainfalt/ 
   simplemindedness

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top