Search result for

eies

(1106 entries)
(0.1939 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eies-, *eies*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eies*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cheilitis (n ) Ulcerration and redness at the corners of the lips.

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
einen Platzverweis erhalten [sport] ( ) Sports To eject (a player), as from a soccer game, especially for a flagrant violation of the rules.
Reiseführerin (n ) tour guide

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA
Tierreich {n} (adv ) animal kingdom

Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
omvei[อม-ไว] (n ) ทางอ้อม (en)
snarvei[สะ-นา-ไว] (n ) ทางลัด (en)
vei[ไว] (n ) ถนน, หนทาง (en)

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
华为[Huá wèi, ㄏㄨㄚˊ ㄨㄟˋ] (n ) บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี บริษัทสัญชาติจีนผลิตอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม สำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองเซินเจิ้น
口是心非[kǒu sh ìxīn fēi] (idiom ) ปากกับใจไม่ตรงกัน,ปากว่าตาขยิบ
没关系[mei2 guan1 xi5] (phrase ) ไม่เป็นไร

English-Thai: Longdo Dictionary
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*egenwart {f}; Präsens {n} [gramm.] | erweitertes * (n vi vt modal ver) present continuous
*ehnenentzündung {f}; Sehnenscheidenentzündung {f*เอ็นอักเสบ
*tonewashed {adj}; mit Steinen ausgewaschen [textil* (adj) (เสื้อผ้า โดยเฉพาะ jeans) ที่ซักด้วยการใช้หินก้อนเล็กขัดถู ให้ดูว่าเก่าและซีดลงจากเดิม
See also: R. stone wash
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n} (n ) หนังสือรับรองการรับรอง
See also: S. การยินยอม, A. ไม่ยอมรับ, R. เห้นด้วย
abseiling (n vi vt ) เทคนิคการปีนป่ายลงเขาด้วยเชือก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
absenteeismความจริงของการขาดงานหรือขาดเรียนโดยปราศจากเหตุผลที่ดี (Oxford advanced learner)
absolute receivership (n) คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
account receivable (n) ลูกหนี้การค้า
antitheism (n) ลัทธิต่อต้านเทวนิยม
antitheist (n) ผู้ต่อต้านลัทธิเทวนิยม
antitheistic (adj) ที่เป็นการเปรียบเทียบ, ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้าน/ การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายตรงข้าม
aufkeimend {adj} (adj) แตกหน่อ
beings[บี'อิง] ความมีชีวิตอยู่ ; มนุษย์ ; สิ่งมีชีวิต ; ความเป็นอยู่
Blindleitwert {m} (n) n. Electronics. The imaginary part of the complex representation of admittance. [(electric) suscept(ibility), a measure of the ease of polarization of a dielectric
cfs : container freight station[ซีเอ็ฟเอ็ส : คอนเท็นเน่อร์เฟรจสเตชั่น] (n ) บริการนำสินค้าใส่ตู้และนำออกจากตู้ที่สถานีขนถ่ายสินค้าในตู้คอนเท็นเน่อร์ ผู้ส่งออกต้องนำตัวสินค้าไปส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ต้นทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ให้ CFS Charge จะเรียกเก็บจากผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าแล้วแต่กรณีของ INCOTERMS® หากขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C เช่น CPT หรือ CIP จะเก็บจากผู้ส่งออก หากขึ้นต้นด้วยอักษร F เช่น FCA จะเก็บจากผู้นำเข้า และค่าบริการนี้จะรวมถึงเมื่อตู้สินค้าถึงปลายทางตัวแทนผู้ประกอบการที่ปลายทางจะทำการเปิดตู้นำสินค้าออกให้ที่ CFS เช่นเดียวกัน : awp
conceit (n) จองหอง
deceivingly[yaang lawk-luang] (adv ) อย่างหลอกลวง
deity (n adj adv ) เมพ
deityเทพ
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu
EEI (abbrev ) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. Electrical and Electronics Institute,
eight[เอท] (n ) เเปด
eight-thousander (n ) ยอดเขาแปดพันเมตร คือยอดเขาสิบสี่ยอดที่มีความสูงเกินกว่า 8000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยอดเขาทั้งสิบสี่ยอดนี้อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาคาราโครัมในเอเชีย (แปลจาก wikipedia.org)
eightce[เอทซฺ] (adv ) เเปดครั้ง
eighteen[เอท'ทีน] (adj ) สิบเเปด
eighteence[เอท'ทีนซฺ] (adv ) สิบเเปดครั้ง
eighteenth[เอท'ทีนธฺ] (adj ) ที่สิบเเปด
eighth[เอธ] (adj ) ที่เเปด
eightice[เอ'ไทซฺ] (adv ) เเปดสิบครั้ง
eightieth[เอ'ทิเอธ] (adj ) ที่เเปดสิบ
eightlif[เอท'ลิฟ] (n ) สิบแปด
eightlifce[เอท'ลิฟซฺ] (adv ) สิบเเปดครั้ง
eightlifth[เอท'ลิฟธฺ] (adj ) ที่สิบเเปด
eighty[เอ'ที] (n ) เเปดสิบ
Einzelsteuerung {f}; Antriebssteuerung {f} (n ) พวงมาลัยรถสองอัน(ออกแบบพิเศษสำหรับฝึกหัดขับรถ)
Erwachsensein {n}; Erwachsenenalter {n} (n) ชีวิตในวัยผู้ใหญ่
feisty (n) คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง
foreign bodyสิ่งหรือสารแปลกปลอมที่พบภายในร่างกาย อวัยวะ หรือเนื้อเยื่อที่ปกติไม่มีอยู่ในร่างกาย เช่น เศษอาหารในหลอดลม ฝุ่นในดวงตา
foreign correspondent (n phrase ) ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA
foreign matter (n ) สิ่งแปลกปลอม, สารแปลกปลอม
freight forwarder (n ) ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
greige (n ) ผ้าดิบ
Homepage {f}; Startseite {f}; Titelseite {f} (n) คือหน้าเว็บหลัก หน้าแรกที่ใช้สำหรับจัดการต่างของแต่ละผู้สร้างเว็บนั้นขึ้นมา
In the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as aIn the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as a means of communication, especially through signals. The talking drums of Africa can imitate the inflections and pitch variations of a spoken language and are used for communicating over great distances. Throughout Sri Lankan history drums have been used for communication between the state and the community, and Sri Lankan drums have a history stretching back over 2500 years. Japanese troops used Taiko drums to motivate troops, to help set a marching pace, and to call out orders or announcements. Fife-and-drum corps of Swiss mercenary foot soldiers also used drums. They used an early version of the snare drum carried over the player's right shoulder, suspended by a strap. It is to this instrument that English word "drum" was first used. The oldest known drums are from 6000 BC.
In the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as aIn the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as a means of communication, especially through signals. The talking drums of Africa can imitate the inflections and pitch variations of a spoken language and are used for communicating over great distances. Throughout Sri Lankan history drums have been used for communication between the state and the community, and Sri Lankan drums have a history stretching back over 2500 years. Japanese troops used Taiko drums to motivate troops, to help set a marching pace, and to call out orders or announcements. Fife-and-drum corps of Swiss mercenary foot soldiers also used drums. They used an early version of the snare drum carried over the player's right shoulder, suspended by a strap. It is to this instrument that English word "drum" was first used. The oldest known drums are from 6000 BC.
interbeing (n adj ) เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้, เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี
interbeingสิ่งอิงอาศัยกันเกิด
janeist (n) jane + ist เจนผู้เป็นศิลปิน
leisure (n ) สันทนาการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lei    [N] พวงมาลัย (ในฮาวาย ใช้สำหรับสวมรอบคอ)
heir    [N] ทายาท, See also: ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน, Syn. beneficiary, inheritor, successor
Neil    [N] นีล (ชื่อของผู้ชาย)
rein    [N] สายบังเหียน, See also: บังเหียน, Syn. bridle, strap
rein    [N] วิธีการควบคุม, See also: วิธีบังคับ, Syn. control, restraint
rein    [VT] ควบคุม, See also: บังคับ, Syn. control, restrain
veil    [N] ผ้าคลุมหน้า, See also: ผ้าโพกศีรษะ, ผ้าคลุมของนักบวชหญิง, สิ่งที่คลุมหน้า, Syn. camouflage, shroud
veil    [N] สิ่งบดบัง, See also: สิ่งปกคลุม
veil    [VI] คลุมหน้า, See also: โพกศีรษะ, Syn. cover, disguise, hide, mask
veil    [VT] คลุม, See also: โพกไว้, บดบัง, ปกคลุม, Syn. cover, disguise, hide, mask, Ant. uncover, reveal
vein    [N] เส้นเลือดดำ, See also: เส้นโลหิตดำ, Syn. artery, capillary, duct, venule
weir    [N] เขื่อนเล็กๆ, See also: ทำนบ, Syn. dam
beige    [N] สีน้ำตาลอ่อน
being    [N] การมีอยู่, See also: การดำรงอยู่, Syn. existence
being    [N] ธรรมชาติ, See also: ธาตุแท้, มีตัวมีตน
being    [N] การมีชีวิตอยู่, See also: ภาวะมีชีวิตอยู่
being    [N] คน, See also: บุคคล, มนุษย์
deice    [VT] เอาน้ำแข็งออกไป, See also: ทำให้น้ำแข็งละลาย, Syn. melt, defrost, liquefy
deify    [VT] ทำให้เป็นพระเจ้าหรือเทวดา, See also: เคารพบูชาประหนึ่งเป็นพระเจ้า, Syn. apotheosize, exalt
deign    [VT] ถ่อมตัวลงมา, See also: ลดตัวลงมา, ยอมลดเกียรติ / ศักดิ์ศรีลงมา, Syn. condescend, vouchsafe, stoop
deign    [VI] ถ่อมตัวลงมา, See also: ลดตัวลงมา, ยอมลดเกียรติ / ศักดิ์ศรีลงมา, Syn. condescend, vouchsafe, stoop
deism    [N] ความเชื่อว่ามีพระเจ้า
deity    [N] พระเจ้า, See also: เทพเจ้า, เทพ, เทพธิดา, Syn. god, goddess, deva, devi
Deity [N] พระเจ้าในศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว เช่น ยิว, คริสต์, อิสลาม, See also: พระผู้เป็นเจ้า, Syn. God, Supreme Being, Alpha and Omega
eight    [N] เลขแปด, See also: จำนวนแปด, แปด
feign    [VT] แสร้งทำ, See also: แกล้งทำ, เสแสร้ง, Syn. pretend, simulate
feint    [N] การโจมตีแบบกลลวง, See also: การแกล้งทำเป็นโจมตี, Syn. pretense
feint    [N] การเสแสร้ง, See also: การแกล้งทำ, การทำกลลวง, Syn. pretense
feint    [VI] โจมตีแบบกลลวง
feint    [VT] โจมตีแบบกลลวง
heigh    [INT] คำอุทานเพื่อเรียกร้องความสนใจ แสดงความพอใจ หรือแปลกใจ ฯลฯ
heist    [N] การปล้น (คำสแลง), See also: การขโมย, โจรกรรม
heist    [VT] ปล้น (คำสแลง), See also: ขโมย, Syn. rob, steal, thieve
neigh    [VI] ร้องเสียงฮี้ของม้า, Syn. nicker, whinny
Nisei    [N] คนญี่ปุ่นที่ไปอยู่อเมริกา
Reich    [N] อาณาจักรเยอรมันในช่วงปีค.ศ.1871-1919
reify    [VT] ทำให้เป็นรูปธรรม, Syn. materialize, substantiate
reign    [N] รัชกาล, See also: รัชสมัย, แผ่นดิน, การครองราชย์, Syn. era, dynasty, governnance
reign    [VI] ครองราชย์, See also: ครองราชสมบัติ, ครองบัลลังก์, ครองแผ่นดิน, Syn. govern, rule
reign    [VI] เข้าครอบงำ, See also: เข้าครอบครอง, Syn. predominate, prevail
Seine    [N] แม่น้ำเซนทางตอนเหนือของฝรั่งเศส มีความยาว 776 กม.
seine [N] อวน, See also: ตาข่ายจับปลาขนาดใหญ่, Syn. dragnet, fishnet, net, trawl
seine [VI] จับปลาด้วยอวน, See also: วางอวน
seism    [N] แผ่นดินไหว, Syn. earthquake
seize    [VT] ฉกฉวย, See also: ฉก, คว้า, ยึด, กำ, กุม, เกาะกุม, ฉวย, จับ, มัด, ผูกเงื่อน, รวบรัด, หยุด, ยั้ง, Syn. take hold of, grasp, catch, halt, take, Ant. leave
seize    [VT] ฉวยโอกาส, See also: ถือโอกาส, คว้าโอกาส, ใช้อำนาจมิชอบ, Syn. take advantage of, grab, utilize
seize    [VT] เข้าครอบงำจิตใจ, See also: ยึดครองจิตใจ, เกาะกุมจิตใจ, Syn. possess, overwhelm
seize    [VT] จับกุม, See also: ควบคุมตัว, รวบตัว, บุกจับ, Syn. arrest, capture, catch, snatch
seize    [VT] เข้าใจ
seize    [VT] อนุญาตให้เข้ายึดครอง (ทางกฎหมาย), See also: เข้าครอบครอง, ยึดสถานการณ์, ครองสถานการณ์, Syn. take possession of

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial veilเยื่อขอบหมวกเห็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary reinsurance clauseข้อกำหนดความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยเริ่มแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
panosteitis; panostitis; periosteomyelitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panostitis; panosteitis; periosteomyelitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parallel veined-เส้นใบขนาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
professional reinsurerผู้รับประกันภัยต่ออาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy, good-neighbourนโยบายเป็นเพื่อนบ้านที่ดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
piston compression heightระยะสลักถึงหัวลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parliamentary sovereigntyอำนาจอธิปไตยทางรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protein feverไข้แพ้โปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protein therapy; therapy, protein-shockการรักษาด้วยโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protein-shock therapy; therapy, proteinการรักษาด้วยโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinaemia; proteinemiaภาวะเลือดมีโปรตีนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
popular sovereigntyอำนาจอธิปไตยของปวงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parliamentary absenteeismการขาดประชุมรัฐสภาเป็นอาจิณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
present reignรัชกาลปัจจุบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
price ceilingการกำหนดราคาสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
price, ceilingราคาสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
premium receiptใบรับเงินค่าเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perceiveกำหนดรู้, รับรู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parosteitis; parostitisเนื้อเยื่อรอบกระดูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pleistocene Epochสมัยไพลสโตซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pretermitted heirทายาทที่ถูกละเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pinnately veined; penninerved-เส้นใบแบบขนนก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polycheiriaสภาพมือเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
person receiving public assistanceผู้รับสวัสดิการจากรัฐ [ดู public welfare recipient] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
perlèche; cheilitis, angular; cheilosis, angular; stomatitis, angularมุมปากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proportional reinsuranceการประกันภัยต่อแบบตามสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
presumptive heirบุคคลที่ถือว่าเป็นทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palminerved; palmately veined-เส้นใบรูปฝ่ามือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
proteuria; proteinuriaภาวะปัสสาวะมีโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteuric; proteinuric-ปัสสาวะมีโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plenum ceilingเพดานกล่องลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro rata reinsuranceการประกันภัยต่อแบบตามสัดส่วน มีความหมายเหมือนกับ proportional reinsurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro rata reinsuranceการประกันภัยต่อแบบตามสัดส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pantheismสรรพเทวนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
penninerved; pinnately veined-เส้นใบแบบขนนก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
power, sovereignอำนาจอธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacopeia; pharmacopoeia๑. ฟาร์มาโคเพีย๒. ตำรับยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacopoeia; pharmacopeia๑. ฟาร์มาโคเพีย๒. ตำรับยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periosteitis; periostitisเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periosteomyelitis; panosteitis; panostitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinemia; proteinaemiaภาวะเลือดมีโปรตีนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinic-โปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinivorous-กินโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinphobiaอาการกลัวอาหารโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinuria; proteuriaภาวะปัสสาวะมีโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinuric; proteuric-ปัสสาวะมีโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polytheismพหุเทวนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Date receivedวันที่ได้รับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fiber Reinforced Plasticพลาสติกเสริมแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nearest neighbor analysis (Statistics)การวิเคราะห์เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reinforcementการเสริมแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antifreeze proteinโปรตีนต้านการเยือกแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Green fluorescent proteinโปรตีนเรืองแสงสีเขียว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Epstein-Barr virusไวรัสเอพสไตน์บาร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cost, Insurance and Freightประเภทของสัญญาซื้อขายน้ำมันที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการส่งน้ำมันไปถึงผู้ซื้อ , ประเภทของสัญญาซื้อขายน้ำมันที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการส่งน้ำมันไปถึงผู้ซื้อ และจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งและค่าประกันภัยแทนผู้ซื้อ [ปิโตรเลี่ยม]
Seismic Surveyการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์
การวัดคลื่นไหวสะเทือนในชั้นหิน เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของชั้นหินใต้พื้นดิน และหาโครงสร้างหินที่จะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Accounts receivableบัญชีลูกหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Foreign ownershipกรรมสิทธิ์ของต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Freightค่าระวางขนส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Air freight rateอัตราค่าระวางขนส่งทางอากาศ [เศรษฐศาสตร์]
Preinvestment studyการพิจารณาศึกษาก่อนการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Seigniorageกำไจากการทำเหรียญกระษาปณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Tax reimbursementการคืนภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Weibull distributionการแจกแจงไวบูลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Preimplantation genetic diagnosisการวินิจฉัยทางพันธุกรรมก่อนการฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Seismic explorationการสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atomic weight, Aน้ำหนักเชิงอะตอม, น้ำหนักทั้งหมดของโปรตอนกับนิวตรอนในนิวเคลียสของธาตุรวมกัน (ดู atomic mass ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Einstein equationสมการไอสไตน์, ดู mass-energy equation [นิวเคลียร์]
Seismic wavesคลื่นไหวสะเทือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lightweight concreteคอนกรีตน้ำหนักเบา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reinforced concreteคอนกรีตเสริมเหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Caffeineคาเฟอีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nucleiนิวคลีไอ, พหูพจน์ของคำว่านิวเคลียส [นิวเคลียร์]
Differential reinforcement theoryทฤษฎีการเสริมแรงที่แตกต่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transistor television receiverโทรทัศน์ทรานซิสเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Body weightน้ำหนักตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atomic weightน้ำหนักอะตอม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
proteinโปรตีน, โปรตีน [โปฺร-] น. สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อนของไนโตรเจน มีโมเลกุลขนาดใหญ่ประกอบด้วยกรดแอมิโนหลายชนิดเชื่อมโยงกัน เป็น สารประกอบที่สำคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดซึ่งจําเป็นต้องใช้เพื่อสร้างเนื้อเยื่อของร่างกาย. (อ. protein).

ลำดับเบสภายในดีเอ็นเอเป็นตัวกำหนดชนิดของโปรตีนที่สร้าง โดยลำดับเบสถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) โดยกระบวนการที่เรียกว่า transcription หลังจากนั้นลำดับเบสทีละ 3 เบสที่เรียงติดกันของ mRNA แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวกระบวนการนี้เรียกว่า translation ในกระบวนการนี้อาศัย ribosome (จับกับ mRNA ในขณะเกิดการแปลรหัส) transfer RNA (RNA ที่มีหน้าที่ลำเลียงกรดอะมิโนเข้าสู่ ribosome เพื่อมาเชื่อมต่อเป็นโปรตีนตามรหัสของ mRNA) หลังจากผ่านกระบวนการแปลรหัสได้โปรตีนที่เซลล์ต้องการ

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Foreign investment fundกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาอนุญาตให้มีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ในวงเงินจำกัดในแต่ละปี ต้องนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน เว้นแต่เป็นกรณีเงินฝากในประเทศ เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานของกองทุน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน เป็นต้น [ตลาดทุน]
Surveillanceการตรวจสอบภาวะตลาด
การเฝ้าดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์หากพบภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ใดผิดไปจาก สภาพปกติที่ผ่านมา ก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ เช่น Insider Trading หรือ Price Manipulation เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนงานหนึ่งในฝ่ายห้องค้า และกำกับการซื้อขายรับผิดชอบงานด้านนี้ และมีระบบคอมพิวเตอร์ ชื่อ ATOMS ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านนี้ [ตลาดทุน]
Foreign boardกระดานต่างประเทศ
เป็นส่วนของระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ARMS) ที่ใช้รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างผู้ลงทุนชาวต่างประเทศด้วยกัน ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่มาขายผ่านกระดานต่างประเทศจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีชื่อชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของ การที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มี foreign board ขึ้นมา เนื่องจากหลักทรัพย์ของบางบริษัทได้มีชาวต่างประเทศเข้าลงทุนถือครองจนครบตามเกณฑ์ระดับที่ให้ชาวต่างชาติถือครองแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ลงทุนชาวต่างชาติต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่อีก เมื่อสั่งซื้อผ่านกระดานหลัก (main board) แล้วก็จะประสบปัญหาไม่อาจโอนรับหุ้นได้เพราะจะทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติเกินจากเกณฑ์ที่จำกัดไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศตลาดหลักทรัพย์จึงจัดให้มี foreign board ขึ้นมา เพื่อให้ชาวต่างประเทศผู้ซื้อมั่นใจว่าจะสามารถรับโอนหุ้นเป็นของตนได้ เพราะเป็นการรับโอนจากชาวต่างประเทศด้วยกัน ไม่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือครองหุ้นของชาวต่างประเทศรวมแต่ประการใด วิธีซื้อขายผ่านกระดานต่างประเทศกระทำได้ 2 วิธี คือ วิธี automatching และวิธี put thorugh แล้วแต่จะเลือกตามความเหมาะสม การซื้อขายบนกระดานต่างประเทศนี้ไม่ว่าจะใช้วิธีซื้อขายแบบใด ระดับราคาซื้อขายจะเป็นเท่าใดก็ได้ ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง floor price กับ ceiling price [ตลาดทุน]
Foreign limitข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว
สัดส่วนที่ผู้ลงทุนต่างประเทศ อันประกอบด้วย บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งไม่ได้ใช้สัญชาติไทย สามารถถือครองหุ้นและมีชื่อปรากฏบนหน้าทะเบียนได้ โดยกำหนดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด [ตลาดทุน]
Notice Receivedเครื่องหมายเอ็นอาร์
เครื่องหมายนี้ย่อมาจาก notice received ตลาดหลักทรัพย์จะติด NR ไว้บนหลักทรัพย์ที่เพิ่งถูกถอนเครื่องหมาย NP เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือรายงาน หรือคำชี้แจงจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวอย่างพอเพียงและได้ทำการเผยแพร่เพื่อให้ทราบทั่วกันแล้ว [ตลาดทุน]
Non-Voting Depository Receiptใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ และมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนสมารถซื้อขายเอ็นวีดีอาร์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในลักษณะเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทั่วไป ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิหรือผลตอบแทนทางการเงินเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ แต่จะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นวีดีอาร์จะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนชาวต่างชาติที่ติดขัดในเรื่องเพดานการถือครอง แต่ทั้งนี้ก็มิได้จำกัดการซื้อขายของผู้ลงทุนทั่วไปแต่อย่างใด [ตลาดทุน]
Transferable Custody Receiptใบรับฝากหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้
เครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่แสดงว่าผู้ถือใบรับฝากเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่ใบรับฝากนี้จะนำมาซื้อขายเป็นเงินบาทในประเทศไทย แต่จะไม่สามารถแปลงกลับไปเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง เว้นแต่จะเป็นการขายและรับเงินคืนเป็นเงินบาทเท่านั้น [ตลาดทุน]
Ceiling priceราคาเพดาน
ระดับสูงสุดที่ราคาหุ้นจะขึ้นไปได้ในแต่ละวันทำการ ปัจจุบันนี้ตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่าการสูงขึ้นของราคาหุ้นในแต่ละวันจะเกินกว่าร้อยละ 30 ของราคาปิดวันก่อนไม่ได้ เช่น หุ้น A มีราคาปิดวันก่อนที่ 100 บาท ราคาเพดานในวันนี้จะเท่ากับ 130 บาท หมายถึงว่าวันนี้การซื้อขายหุ้น A จะกระทำที่ราคาสูงกว่า 130 บาท (ราคาเพดาน) ไม่ได้ (ดู floor price และ daily price limit) ข้อกำหนดเรื่องราคาเพดานไม่บังคับใช้กับการซื้อขายบน foreign board และบน big-lot board ในกรณีที่รายการซื้อขายมีปริมาณเท่ากับหรือเกินกว่า 10% ของทุนจดทะเบียน [ตลาดทุน]
Absenteeism (Labor)การขาดงาน (แรงงาน) [TU Subject Heading]
Acetylcysteineอะเซติลซิสเทอีน [TU Subject Heading]
Adrenal insufficeincyต่อมหมวกไตทำงานไม่เพียงพอ [TU Subject Heading]
Agricultural laborers, Foreignคนงานต่างชาติในการเกษตร [TU Subject Heading]
Aksobhya (Buddhist deity)พระอักโษภยะ [TU Subject Heading]
Alpha fetoproteinsแอลฟา ฟีโตโปรตีน [TU Subject Heading]
Alzheimer diseaseโรคอัลไซเมอร์ [TU Subject Heading]
Amitabha (Buddhist deity)พระอมิตาภะ [TU Subject Heading]
Apartheidการถือผิว [TU Subject Heading]
Aplocheilux panchaxปลาหัวตะกั่ว [TU Subject Heading]
Apolipoproteins Eอะโปไลโปโปรตีน อี [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
acrolein(อะโคร' ลีอิน) n., chem. ของเหลวไวไฟชนิดหนึ่ง ใช้สังเคราะห์สีย้อมและยา
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
albeit(ออลยี' อิท) conj. แม้ว่า, อย่างไรก็ตาม
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
aniseilonia(แอนไนไซโค' เนีย) n. ความบกพร่องของสายตาภาพเรตินามีขนาดไม่เท่ากัน., Syn. anisoiconia, anisokonia, aniseikonic adj.
anti-apartheid(แอน' ทีอะพาร์' เธด) adj.,n. ซึ่งต่อต้านการเหยียดผิว
antitheism(แอนทีธี' อิสซีม) n. ลัทธิต่อต้านเทวนิยม
apartheid(อะพาร์ท'เธด,-ธิด) n. การแบ่งผิว,การแบ่งแยกชนชาติ, Syn. segregation)
apodeictic(แอพพะดิค'ทิค) adj. ไม่เป็นที่สงสัย, ยืนยันอย่างเด็ดขาด, ไม่สามารถโต้แย้งได้ (incontestable)
apothecaries' weightระบบหน่วยน้ำหนักที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
apperceive(แอพพะซีฟว') vt. รู้สึกตัว, เข้าใจ, สำนึก (comprehend)
atheism(เอ'ธีอิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าไม่มีพระเจ้า,ความไม่มีพระเจ้า,ความชั่วร้าย
atheist(เอ'ธีอิสทฺ) n. ผู้เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atomic weightน้ำหนักอะตอมโดยเฉลี่ยของธาตุ
avoirdupois weightระบบน้ำหนักในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา. av ; avdp. ; avoir.
aweight(อะเวท') adj. เพิ่งยกสมอเรือขึ้น, เพิ่มจะพ้นน้ำ, เพิ่มพ้นจากกันน้ำ (atrip)
bantamweight(แบน'เทิมเวท) n. นักมวยรุ่นแบนตัมเวท (อยู่ระหว่างไฟลเวทกับเฟทเธอร์เวท)
beige(เบจ) n. สีเทาอ่อน,การดำรงอยู่,ชีวิต
being(บี'อิง) n. การเป็นอยู่,การดำรงอยู่,ชีวิต,สาร,ธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิต,บุคคล,พระเจ้า (Being) ,ธาตุแท้,คุณสมบัติ, Syn. existence,creature
bobsleigh(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
brasileinสีย้อมแดงชนิดหนึ่ง
brazileinสีย้อมแดงชนิดหนึ่ง
bridlerein(ไบร'เดิลเรน) n. บังเหียนม้า
brunei(บรูไน') n. ประเทศบรูไน
caffeine(คาฟิน) n. แอลคาลอยด์ขมชนิดหนึ่งที่ได้จากกาแฟหรือชา
catchweight(แคช เวท) n. น้ำหนักที่เลือกได้
ceil(ซีล) vt. กรุฝาผนัง,กรุเพดาน
ceiling(ซีล'ลิง) n. เพดาน,ดาดฟ้า,การกรุฝาผนัง
cheilosisปากนกกระจอก
chow mein(เชา'เมน) n. ผัดหมี่,บะหมี่ผัด
cleisto-Pref. "ปิด"
coheir(โคแฮร์') n. ทายาทร่วม,ผู้สืบทอดร่วม,ผู้สืบสันดานร่วม., See also: coheirship n.
coheiress(โคแฮ'เรส) n. ทายาทร่วมหญิง
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain,arrogant ###A. modest,humble
conceivable(คันซีฟ'วะเบิล) adj. พอที่จะคิดออก,พอจะนึกภาพออก,เป็นไปได้,นึกเห็นได้
conceive(คันซีฟว') {conceived,conceiving,conceives} vt. นึกคิด,คิดได้,ก่อขึ้นในใจ,เชื่อ,ตั้งครรภ์,เข้าใจ. vi. คิด,มีความคิด,จินตนาการ, Syn. start,originate
counterfeit(เคา'เทอะฟิท) adj. ปลอม,ปลอมแปลง,เก๊,แกล้ง. n. การปลอม,การปลอมแปลง,ของปลอม,นักตุ๋น vt.,vi. ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ทำให้เหมือน, See also: counterfeiter n. ดูcounterfeit, Syn. feign
decaffeinate(ดิแคฟ'ฟิเนท,-ไนซ) n. ขจัดกาเฟอีนออก
decaffeinize(ดิแคฟ'ฟิเนท,-ไนซ) n. ขจัดกาเฟอีนออก
deceit(ดิซีท') n. การหลอกลวง,การโกง,กลอุบาย,ความไม่ซื่อ, Syn. cheating
deceitful(ดิซีท'ฟูล) adj. หลอกลวง,ไม่ซื่อ., See also: deceitfulness n. ดูdeceitful, Syn. dishonest
deceive(ดิซีฟว') vt.,vi. หลอกลวง,ต้ม., See also: deceivableness n. deceivability n. ดูdeceive deceivingly adv. ดูdeceive, Syn. delude,dupe,fool
deice(ดิไอซฺ') vt. เอาน้ำแข็งออก, See also: deicer n. ดูdeice de-icer n. ดูdeice
deicide(ดี'อิไซดฺ) n. คนที่ฆ่าพระเจ้า,คนฆ่าเทวดา, See also: deicidal adj. ดูdeicide
deictic(ไดค'ทิค) adj. เป็นการพิสูจน์โดยตรง,ซึ่งแสดงถึง,ชี้เฉพาะ (proving directly)
deific(ดีอิฟ'ฟิค) adj. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ทำให้เป็นพระเจ้าหรือเทวดา
deification(ดีอิฟิเค'เชิน) n. การทำให้เป็นพระเจ้าหรือเทวดา,
deify(ดี'อะไฟ) {deified,deifying,deifies} vt. ทำให้เป็นเทวดา,บูชาเป็นเทวดา, See also: deifier n. ดูdeify

English-Thai: Nontri Dictionary
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ,การขนส่งทางอากาศ
albeit(con) ถึงแม้ว่า,แม้ว่า,ทว่า,มาตรว่า
atheism(n) ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheist(n) ผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheistic(adj) ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
aweigh(adv) เพิ่งจะพ้นน้ำ,เพิ่งยกสมอเรือขึ้น
being(n) ความเป็นอยู่,การดำรงอยู่,สิ่งมีชีวิต
being(vi) pr.p ของ be
blueing(n) ครามย้อมผ้า
bobsleigh(n) แคร่เลื่อนหิมะ
ceiling(n) เพดาน
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี
conceivable(adj) พอจะคิดได้,เป็นไปได้
conceive(vi) คิด,เชื่อ,นึกฝัน,ตั้งครรภ์,มีท้อง
counterfeit(adj) เก๊,ปลอม,แกล้ง,ปลอมแปลง,เทียม
counterfeit(vt) ปลอมแปลง,ทำเทียม,ทำให้เหมือน,ลอกเลียนแบบ
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
deceitful(adj) หลอกลวง,เสแสร้ง,ไม่ซื่อ
deceive(vt) หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ลวง
deify(vt) ถือเป็นพระเจ้า,ยกให้เป็นพระเจ้า
deign(vi) ลดตัวลงมา,ยอม,กรุณา
deist(n) คนนับถือพระเจ้า
deity(n) พระเจ้า,เทวดา,เทพ
eight(n) แปด,เลขแปด,จำนวนแปด,ไพ่รูปแปด
eighteen(adj) สิบแปด
eighteenth(adj) ที่สิบแปด
eighteenth(n) 1 ใน 18,ส่วนที่สิบแปด,ลำดับที่สิบแปด
eighth(adj) ที่แปด
eighth(n) 1 ใน 8,วันที่แปด,อันดับที่แปด
eightieth(adj) ที่แปดสิบ
eightieth(n) 1 ใน 80,ส่วนที่แปดสิบ,สมาชิกลำดับที่แปดสิบ
eighty(adj) แปดสิบ
either(adj) ทุก,แต่ละ,อันละ,ชิ้นละ
either(con) ไม่อันใดก็อันหนึ่ง,ถ้าไม่...ก็...,หรือว่า
either(pro) ไม่อันใดก็อันหนึ่ง,อย่างใดอย่างหนึ่ง,หนึ่งในระหว่างสอง
fahrenheit(n) อุณหภูมิฟาเรนไฮท์
featherweight(n) นักมวยที่มีน้ำหนักระหว่าง 118-126 ปอนด์
feign(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปลอม,เลียนแบบ,กุเรื่อง,ปั้นเรื่อง
feint(n) การเสแสร้ง,การหลอกลวง,การรบแบบใช้อุบาย
flyweight(n) นักมวยที่หนักไม่เกิน 112 ปอนด์
foreign(adj) ต่างประเทศ,ต่างชาติ,ต่างเมือง,นอกประเทศ,ต่างถิ่น
foreigner(n) ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างชาติ,คนต่างด้าว
forfeit(adj) ที่ถูกริบ,ที่ถูกปรับ,ที่สูญเสีย
forfeit(n) ค่าปรับ,ค่าสินไหม,การทำโทษ
forfeit(vt) ริบ,ปรับ,ใช้หนี้,เสีย
forfeiture(n) การริบ,การปรับ,ค่าปรับ,การทำโทษ
freight(adj) ที่บรรทุกของ,ที่บรรทุกสินค้า,สำหรับบรรทุกสินค้า
freight(n) การบรรทุก,ค่าบรรทุก,ค่าระวาง,ค่าขนส่ง,การขนส่งสินค้า
freight(vt) บรรทุกของ,ขนส่งสินค้า,บรรทุกสินค้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ei"When do you get up?" "I get up at eight."
ei"Who is that girl?" "She is Keiko."
eiOne never sees "Romeo and Juliet" without being moved to tears.
eiAir and heir are homophones of each other.
ei"I don't like carrots." "Neither do I."
ei"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.
ei"To tell you the truth I am scared of heights." "You are a coward!"
eiHe denied knowing anything about their plans.
eiMary received an award for her composition called "secret love".
ei"My father doesn't drink." "Neither does my father."
ei"I'm not good at swimming." "Neither am I."
eiOne million people lost their lives in the war.
eiTwo from ten leaves eight.
eiSubtract two from ten and you have eight.
eiAfter 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.
eiIf he could pass for eighteen years old, he'd join the army.
eiI learned to drive a car when I was eighteen and got a driver's license.
eiPeople under eighteen aren't supposed to buy alcoholic drinks.
eiAnyone over eighteen years of age counts as an adult.
eiIn the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.
eiFashion in the eighteenth century emphasized the bosom.
eiIn the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.
eiIn 1995, Anode received architecture's most prestigious award.
eiRows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.
eiDid you receive my e-mail of January 10?
eiA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
eiMany young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.
eiI have kept available the afternoon of the 20th and the 21st, and would like to know if Mr Grant will be available for a meeting on either of those two days.
eiTwo hundred fifty kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler.
eiChoose either one or the other.
eiWe have two spare rooms upstairs, neither of which has been used for years.
eiI have not received the goods scheduled for arrival here on February 15.
eiWe stayed an extra two weeks in Paris; and we spent it seeing the sights.
eiI met two foreigners, one was from Canada, and the other from England.
eiThe two boys cooked their meal between them.
eiThe ages of the two children put together was equivalent to that of their father.
eiTwo people think of her as their daughter.
eiThey had their marriage registered on February 5.
eiThey have announced their engagement.
eiI tried twice, but neither try worked.
eiThe second argument deals with the naturalization of foreign workers in Japan.
eiIf you run after two hares, you will catch neither.
eiI received your Model 345 in good condition.
eiFor 381 days, the buses of Montgomery travelled back and forth on their routes, almost empty.
eiThree students made short speeches and introduced themselves and their countries.
eiThe three neighbours helped each other.
eiEven three centuries ago, most Western Europeans still used their fingers.
eiThe class of forty includes eighteen girls.
ei400 million people speak English as their first language.
eiFour multiplied by two is eight.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Stirrups, straps, do not let go of the reins.นี่ห่วงเหล็ก นี่เชือก อย่าดื้อ Happily N'Ever After (2006)
No more anybody else either.ไม่มีใครอีกแล้ว Happily N'Ever After (2006)
I parlez-vous their hippy-hip, coolio, bombio, phatty lingo.I parlez-vous their hippy-hip, coolio, bombio, phatty lingo. Happily N'Ever After (2006)
I love being me.คะเชา ฉันรักการเป็นฉัน Cars (2006)
You got more talent in one lug nut than a lot of cars has got in their whole body.คุณมีความสามารถมากขึ้น ในการดึงถั่วหนึ่ง กว่ามากของรถยนต์ได้มี ในร่างกายของพวกเขา Cars (2006)
You ain't gonna win unless you got good folks behind you, and you let them do their job, like they should.คุณไม่ได้จะชนะจนกว่าคุณ จะได้คนที่ดีอยู่ข้างหลังคุณ และคุณปล่อยให้พวกเขาทำ ผลงานของพวกเขาเช่นที่พวกเขาควร Cars (2006)
Gesundheit!สุขภาพ! Cars (2006)
I'm not the only one seeing this, right?ฉันไม่ได้เป็นคนเดียวที่เห็นนี้ใช่มั้ย? Cars (2006)
I'm Lightning McQueen, famous racecar. I'm being held against my will.ฉันสายฟ้าแมที่มีชื่อเสียงรถแข่ง ฉันถูกจัดขึ้นกับความประสงค์ของฉัน Cars (2006)
- And I'd be in my cone, and it's... - Wait. Wait, you're being nice to me.และผมอยู่ในกรวยของฉันและมัน ... รอ รอคุณเป็นคนดีกับผม Cars (2006)
They fixed their neon!พวกเขาคงนีออนของพวกเขา! Cars (2006)
Mack, thanks for being my pit crew today.แม็ขอบคุณสำหรับการเป็น ลูกเรือหลุมของฉันวันนี้ Cars (2006)
That Ethan doesn't have his parents anymore, either,ว่า อีธาน ก็สูญเสียคุณพ่อ-คุณแม่ ไปหมดแล้ว, Mission: Impossible III (2006)
Agent Lindsey Farris was captured while on a surveillance operation.เอเจนท์ลินด์เซย์ ฟาร์ริส ถูกจับ ขณะปฏิบัติภารกิจสะกดรอย Mission: Impossible III (2006)
Guys, their missiles are hot!พรรคพวก, มิสไซล์จับความร้อน! Mission: Impossible III (2006)
Now, I approved Agent Farris' surveillance op based on your evaluations, Mr. Hunt, of a woman who allowed herself to be captured.ตอนนี้, ผมได้รับการยืนยันว่า ปฏิบัติการนี้ เป็นการประเมิน, คุณฮันท์ โดยผู้หญิงคนนึง ยอมถูกจับไป Mission: Impossible III (2006)
Because your operation was poorly conceived and executed worse.เพราะปฏิบัติการนี้บกพร่อง และหละหลวม Mission: Impossible III (2006)
And now, if you'll excuse me, I have to go inform Mr. And Mrs. Farris that their baby girl was killed in a head-on collision on I-95.และตอนนี้, ต้องขอตัว ไปแสดงความเสียใจครอบครัว ฟาร์ริส ว่าลูกสาวของเขาเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุบนถนน 95 Mission: Impossible III (2006)
A 109-acre sovereign state in the middle of Rome, surrounded by a 60-foot wall, which is monitored 24/7, with over 200 CCTV cameras.พื้นที่ 109 เอเคอร์ ของผู้มีอำนาจสูงสุด ใจกลางกรุงโรม, ล้อมรอบด้วยกำแพง 60 ฟุต, ที่มียามตลอด 24 ชั่วโมง, กับกล้อง CCTV อีก 200 ตัว Mission: Impossible III (2006)
Brassel sent me to Germany to surveil an exchange, to ID a man named Owen Davian.บรัสเซล ส่งฉันฉันไปเยอรมัน เพื่อสอดแนมการส่งมอบ, เพื่อระบุตัวชายที่ชื่อ โอเวน เดเวี่ยน Mission: Impossible III (2006)
I think I'm being set up...ฉันคิดว่าจะเซ็ท... Mission: Impossible III (2006)
All of it surveilled by security cameras within the building.ยามทั้งหมดเป็นคนจาก กองกำลังปลดปล่อยประชาชน Mission: Impossible III (2006)
Even at 162, you're pushing minimum height for a jump.เอาล่ะ ถึงคุณจะทำได้ อยู่บนหลังคา จัดการยามได้ Mission: Impossible III (2006)
If you don't hear from me in eight hours, you send an army after this thing.-6-3-9-6-4-1 ได้แล้ว Mission: Impossible III (2006)
We received intel that Hadaam Saleen Bahar was en route to Shanghai.-คุณ มัสเกรฟ Mission: Impossible III (2006)
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen.กลับมา, ที่รัก Mission: Impossible III (2006)
God, please bless this food we are about to receive.พระเจ้า โปรดประทานพรกับอาหาร ที่เรากำลังจะได้รับ Loving Annabelle (2006)
Being expelled from your first two schools wasn't enough for you?การที่ถูกไล่ออกมาสองโรงเรียนแล้ว ยังไม่พอสำหรับเธออีกหรือ Loving Annabelle (2006)
That's weird.ประหลาดมาก Loving Annabelle (2006)
Because I'm not interested in being your science project.เพราะฉันไม่ได้สนใจ จะเป็นหนูทดลองของเธอ Loving Annabelle (2006)
Neither do I.ฉันก็เหมือนกัน Loving Annabelle (2006)
But Einstein said that ethics are an exclusive human concern without any superhuman authority behind it.แต่ไอสตน์บอกว่าจริยธรรมเป็นเรื่องเฉพาะของมนุษย์เท่านั้น โดยที่ไม่มีพลังเหนือมนุษย์กำกับอยู่เบื้องหลัง X-Men: The Last Stand (2006)
Einstein wasn't a mutant so far as we know.ไอน์สไตน์ไม่ได้เป็นพวกมนุษย์กลายพันธ์ เท่าที่เรารู้นะ X-Men: The Last Stand (2006)
You too. Thank you for seeing me on such short notice.เช่นกัน ขอบคุณที่ให้ผมเข้าพบอย่างกะทันหัน X-Men: The Last Stand (2006)
That's ridiculous. You can't cure being a mutant.ไร้สาระสิ้นดี ไม่มีทางรักษาได้หรอก X-Men: The Last Stand (2006)
Their affliction is nothing more than a disease, a corruption of healthy cellular activity.ความผิดปกติทางร่างกายเป็นเพียงโรคชนิดหนึ่ง ความด่างพร้อยของเซลล์ที่ทำงานโดยสมบูรณ์ X-Men: The Last Stand (2006)
They will force their cure upon us.พวกมันจะบังคับให้เราเยียวยา X-Men: The Last Stand (2006)
If you're so proud of being a mutant, where's your mark?ช่างภูมิใจกับการเป็นมนุษย์กลายพันธ์เหลือเกินนะ เครื่องหมายอยู่ไหน X-Men: The Last Stand (2006)
You can sense other mutants and their powers?ช่วยฉันตามหาให้ฉันคนนึงสิ X-Men: The Last Stand (2006)
Her mutation is seated in the unconscious part of her mind and therein lay the danger.ตอนที่เธอยังเป็นเด็ก ผมได้สร้างเกราะพลังจิตขึ้นมาหลายส่วน X-Men: The Last Stand (2006)
Policy is being made without me, Mr President.ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้การเยียวยาเป็นอาวุธ X-Men: The Last Stand (2006)
It seems the destiny of great men to see their goals unfulfilled.ชาร์ลเป็นมากกว่าผู้นำ เป็นมากกว่าครู เค้าเป็นเหมือนเพื่อนเรา X-Men: The Last Stand (2006)
This is now a national security matter. Seize and secure Worthington Labs.ผมต้องการให้กองทัพใช้อาวุธตัวยาและเคลื่อนพลทันที X-Men: The Last Stand (2006)
They have their weapons.เราจะโจมตีด้วยการล้างแค้นอย่างรุนแรงที่โลกนี้ไม่เคยพานพบ X-Men: The Last Stand (2006)
Humans and their guns.นั่นละ เบี้ย ถึงเดินก่อนไง X-Men: The Last Stand (2006)
Traitors to their own cause.ยังก่อน X-Men: The Last Stand (2006)
Benefits of being section chief I'd know if anyone had been promoted to double-0 status wouldn't I?การเป็นหัวหน้าหน่วยนี่ก็ดีนะ ใครจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นดับเบิ้ลโอ ฉันก็ต้องรู้ จริงมั้ย? Casino Royale (2006)
I'm having a hard time seeing how this is my fault.ผมไม่เข้าใจว่าทำไม ถึงกลายเป็นความผิดผม Casino Royale (2006)
A man who was under surveillance by the British Secret Service.คนที่อยู่ใต้การดูแลของ หน่วยสืบราชการลับอังกฤษน่ะสิ Casino Royale (2006)
"The largest airplane in the world will be unveiled today at Miami Airport."เครื่องบินลำใหญ่ที่สุดในโลก จะทำการเปิดตัวที่สนามบินไมอามี่ Casino Royale (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ริบทรัพย์สิน    [V] forfeiture of property, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. คืนทรัพย์สิน, Example: โทษอาญาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน, Thai definition: รวบเอาทรัพย์สินมาเสียหมดโดยพลการหรือโดยอำนาจกฎหมาย
จอรับภาพ    [N] television set, See also: television receptor/receiver, Syn. จอภาพ, Example: จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์
ประคองตัว    [V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
ผู้รับ    [N] receiver, See also: recipient, Syn. คนรับ, Ant. ผู้ให้, คนให้, Example: เราควรจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ, Count unit: คน
รับเสด็จ    [V] welcome, See also: greet, receive, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้ผู้มาหาหรือผ่านมาสะดวกสบาย, Notes: (ราชา)
เทพ [N] god, See also: deity, goddess, Syn. เทวดา, Example: ศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและมีเทพประจำธาตุต่างๆ ประจำสิ่งต่างๆ เช่น ฝนก็มีเทวดาของฝน
อายัดทรัพย์    [V] seize, See also: sequestrate, impound, Example: ศาลตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดและสั่งอายัดทรัพย์ของกลางเข้ารัฐแล้ว, Thai definition: ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
อุโบสถ    [N] ubosot (the eight commandments), Thai definition: เรียกการรักษาศีล 8 ของคฤหัสถ์ว่า การรักษาอุโบสถ
ขี้ฉ้อตอแหล    [ADJ] deceitful, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: คนที่หน้าซื่อๆ แต่ในใจคดโกงเป็นคนขี้ฉ้อตอแหล, Thai definition: เกี่ยวกับการพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ขี้ฉ้อตอแหล    [V] deceive, See also: be deceitful, wheedle, bluff, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: เธอขี้ฉ้อตอแหลเอาเงินเขาไปจนเขาเกือบหมดตัว, Thai definition: พลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
คนหากิน    [N] deceiver, See also: tricky person, swindler, Example: คนหากินพวกนี้จะหากินกับคนบ้านนอกที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัด ยังไม่รู้ประสีประสา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หาเงินด้วยการหลอกลวง
ฉกลัก    [V] snatch, See also: grab, jerk away, pinch, seize, Syn. ฉกฉวย, ขโมย, Example: ใครฉกลักเอาปากกาของฉันไป, Thai definition: ฉวยเอาของเขาไป
ตีซี้    [V] pretend to be acquainted, See also: befriend, feign friendship, Example: นักธุรกิจตีซี้กับนักการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ, Thai definition: ทำเป็นเข้ามาสนิทสนม, Notes: (สแลง)
ถือเนื้อถือตัว    [V] be arrogant, See also: be overbearing, be haughty, be conceited, be priggish, put on airs, Syn. ถือตัว, Example: เวลาผ่านไปนานเขาเรียนรู้การปรับตัวอยู่ในสังคม ไม่ถือเนื้อถือตัวอย่างเดิม
เปรี้ยงปร้าง [ADV] onomatopoeia from the sound of thunder or an explosion, Example: กระเบื้องหลังคาของศาลาใหญ่ร่วงกราวราวกับมีมือยักษ์ตะกุยหล่นแตกเปรี้ยงปร้างไปทั่ว, Thai definition: เสียงดังเปรี้ยง โดยปริยายหมายถึงกระทำรุนแรงให้เกิดเสียงเช่นนั้น เช่น ตบตีเป็นต้น
มั่วนิ่ม    [V] seize an opportunity, Syn. ฉวยโอกาส, ถือโอกาส, Example: มีกลุ่มคนบางกลุ่มมั่วนิ่มเข้าแถวรับของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย, Thai definition: ฉวยโอกาสเข้าผสมผเส, Notes: (สแลง)
ยึดอำนาจ    [V] seize the power, Example: จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2501, Thai definition: ใช้กำลังและยุทธวิธีถือเอาอำนาจ
หลอกตัวเอง    [V] deceive oneself, See also: fool oneself, delude oneself, Syn. ไม่ยอมรับความจริง, Example: แม้ลูกเต้าเขาร้องไห้กันแล้ว ข้าพเจ้าก็ยังคงหลอกตัวเองต่อไปว่าท่านจะยังไม่ตาย, Thai definition: ทำตรงข้ามกับความรู้สึกและสถานะของตน จนตัวเองก็พลอยนึกว่าตนเป็นเช่นนั้นจริงๆ, ไม่ยอมรับกับตนเองว่าตนเองเป็นอย่างไร
กรมการค้าต่างประเทศ    [N] Department of Foreign Trade
กระทรวงการต่างประเทศ    [N] The Ministry of Foreign Affairs
ดีเอ็นเอ    [N] DNA, See also: deoxyribonucleic acid, Syn. กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก
โทเฟิล [N] Test of English as Foreign Language, See also: TOFEL, Syn. การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
น.น.    [N] weight, See also: wt., Syn. น้ำหนัก
ไบต์ [N] BYTE, See also: binary digit eight
ฟ. [N] Fahrenheit, See also: F., Fahr., Syn. ฟาเรนไฮต์
หูฟัง    [N] earpiece, See also: receiver
เครื่องชั่งน้ำหนัก    [N] weighing apparatus
เข้ายึดครอง    [V] seize, See also: capture, Syn. ยึดครอง, Ant. ปลดปล่อย, Example: รัสเซียส่งทหารเข้ายึดครองฮังการีในปีค.ศ.1956, Thai definition: เข้าถือสิทธิครอบครอง
คว้าโอกาสที่ดี    [V] seize the opportunity, Ant. ปล่อยโอกาสที่ดี, Example: คุณน่าจะคว้าโอกาสที่ดีนี้ไว้ เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆ
ยึดทรัพย์    [V] seize property, See also: seize assets, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. ไถ่ถอนทรัพย์, Example: คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินสามารถยึดทรัพย์นักการเมืองได้เพียงรายหรือสองราย, Thai definition: ยึดทรัพย์สินของจำเลยเพื่อนำมาขายทอดตลาดใช้หนี้ตามคำพิพากษา
รสนิยมต่ำ    [V] have low taste, See also: have poor taste, be plebeian, Ant. รสนิยมสูง, Example: การแต่งกายของหล่อนบ่งบอกว่าหล่อนนั้นรสนิยมต่ำ
อธิปไตย    [N] sovereignty, Syn. อำนาจอธิปไตย, Example: ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศ, Thai definition: อำนาจสูงสุดของรัฐเอกราชที่ใช้ในการปกครองประเทศ
ละแวกบ้าน    [N] neighborhood, Syn. บ้านใกล้เรือนเคียง, Example: ผู้คนบริเวณละแวกบ้านเดียวกันต่างพากันบ่นถึงกลิ่นเหม็นเน่าของลำคลอง, Thai definition: เขตบริเวณรอบๆ บ้าน
แย่ง [V] catch, See also: seize, Syn. ชิง, แย่งชิง, ฉก, Ant. ให้, ยกให้
แย่งชิง [V] snatch, See also: grasp, seize, grab, Syn. ฉกชิง, ช่วงชิง, แย่ง, แก่งแย่ง, Ant. ให้, ยกให้
สังเกต    [V] observe, See also: notice, perceive, Syn. พินิจ, พิจารณา, ดู
สัมผัส    [V] feel, See also: perceive, Syn. รับรู้, รู้สึก
สำเนา    [N] copy, See also: clone, counterfeit, Ant. ต้นฉบับ, Count unit: แผ่น, ฉบับ
ครองแผ่นดิน    [V] rule, See also: reign over, Syn. ครองราชย์, ครองราชย์สมบัติ, เสวยราชสมบัติ, ขึ้นครองราชย์, ครองเมือง, เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, ครองบัลลังก์, Example: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองแผ่นดินยืนนานยิ่งพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ชาติไทย, Thai definition: ปกครองประเทศ
ผู้สืบสายโลหิต    [N] heir/heiress, See also: inheritor, successor, beneficiary, Syn. ผู้สืบสายเลือด, ทายาท, Example: ทันทีที่บรรลุนิติภาวะ เขาได้ประกาศสร้างครอบครัวของตัวเองและต้องการมีผู้สืบสายโลหิตไว้สืบสกุลด้วย, Count unit: คน
เขตการค้าเสรี    [N] foreign trade zone, See also: free trade zone, free trade area, Syn. เขตปลอดภาษี, Example: สหรัฐอเมริกามีการเจรจากับเม็กซิโก และแคนาดา สร้างเขตการค้าเสรีของอเมริกาเหนือ (NAFTA), Count unit: เขต, Thai definition: บริเวณหรือท่าเรือ ซึ่งอนุญาตให้สินค้าที่สั่งเข้ามาเก็บไว้ได้ชั่วคราว โดยไม่ต้องจ่ายภาษีภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง
รับ    [V] receive, See also: get, accept, obtain, acquire, take, be given, Example: เขารับองค์พระจากหลวงพี่ที่ปลุกเสกแล้วอย่างระมัดระวัง, Thai definition: ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้
ประจักษ์ชัด    [V] realize, See also: see clearly, understand well, perceive clearly, Syn. ประจักษ์แจ้ง, Example: สิ่งที่เราได้ประจักษ์ชัดอยู่ทุกเมื่อก็คือ พระองค์ทรงวางพระองค์อยู่ในฐานะที่โกรธใครไม่ได้, Thai definition: ปรากฏชัด
มิชอบ    [ADV] dishonestly, See also: illegitimately, deceitfully, Syn. ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง, Ant. ชอบ, Example: รูปแบบการกระทำของเขาเข้าข่ายประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ
รัฏฐาธิปไตย    [N] sovereignty, Syn. รัฏฐาธิปัตย์, Example: รัฏฐาธิปไตยของราชอาณาจักรไทยได้สะดุดหยุดลงเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเมื่อปีพ.ศ. 2112, Thai definition: กระบวนการที่รวมหน้าที่ทางการปกครองและทางเศรษฐกิจของประเทศเข้าไว้ภายใต้การอำนวยการที่รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปในแนวทางอัตตาธิปไตย
สลึง    [N] unit of gold's weight, Example: แม่สัญญาว่าหากเขาสอบได้ แม่จะซื้อสร้อยทองหนักสองสลึงให้เขา, Thai definition: ชื่อมาตราชั่งตามวิธีประเพณี สำหรับกำหนดน้ำหนักเท่ากับ 3.75 กรัม
ตกเขียว    [V] deceive (to be a prostitute), See also: trick, delude, Example: คุณนายนั่นมาตกเขียวที่หมู่บ้านของเราอีกแล้ว, Thai definition: ล่อลวงผู้หญิงมาเป็นโสเภณี, Notes: (สแลง)
เมืองนอก [N] foreign country, See also: nonnative country, Syn. ต่างประเทศ, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างแดน, Example: เขาจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกตามรอยพี่ของเขา, Count unit: เมือง, Thai definition: ต่างประเทศหรือประเทศอื่นๆ
ยึดถือ    [V] hold, See also: cling to, seize, adhere to, stick, Syn. นับถือ, ยึดมั่น, Ant. ปล่อยวาง, Example: เมื่อเราเลือกทำอะไร จะต้องอาศัยคุณค่าที่ตนยึดถือเป็นเครื่องกำหนดทั้งสิ้น
รับได้    [V] receive, See also: obtain, get, Example: จอบางรุ่นรับได้เพียงสองความถี่, Thai definition: มีความสามารถหรือประสิทธิภาพในการรับสภาพต่างๆ ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหารชุบแป้งทอด[n.] (āhān chup paēng thøt) EN: fritter   FR: beignet [m]
ไอน์สไตเนียม[n.] (aisatainīem) EN: einsteinium   FR: einsteinium [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being   FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อำนาจอธิปไตย[n. exp.] (amnāt athippatai) EN: sovereign power   
อมร[n.] (amøn) EN: angel ; deity   
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์[num.] (Anboēt Aisatai) EN: Albert Einstein   FR: Albert Einstein
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
อับเฉา[n.] (apchao) EN: ballast ; weight   FR: lest [m] ; ballast [m]
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous   FR: faire montre de bienveillance
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อารมณ์ดีขึ้น[v. exp.] (ārom dī kheun) FR: être de meilleure humeur
อธิป[n.] (athip) EN: king; monarch; sovereign   FR: souverain [m] ; roi [m]
อธิปไตย[n.] (athippatai = athipatai) EN: sovereignty   FR: souveraineté [f]
อาทิตย์[n.] (āthit) EN: sun   FR: soleil [m]
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel   FR: émerveiller
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
อวตาร[n.] (awatān) EN: avatar ; reincarnation   FR: incarnation [f] ; avatar [m]
อวตาร[n.] (awatān) EN: be reincarnated ; descend from heaven   FR: s'incarner
อเวจี[n.] (awējī) EN: abyss of hell ; name of one of the eight hells   FR: enfer [m]
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty   FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property   FR: saisir les avoirs
อายัดไว้[v. exp.] (āyat wai) EN: seize ; attach   
แบ่งภาค[v.] (baengphāk) EN: reincarnate   
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūangbin) EN: aircraft type   FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.   FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
ใบเปิด[n. exp.] (baipoēt) EN: claim for reimbursement   
ใบรับ[n.] (bairap) EN: receipt   FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบรับของ[n. exp.] (bairap khøng) EN: receipt   
ใบรับเงิน[n. prop.] (bairap ngoen) EN: receipt   FR: reçu [m] ; quittance [f] ; acquit [m]
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
ใบเสร็จ[n.] (baiset) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ngoen) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
บ่ายสี่โมง[n. exp.] (bāi sī mōng ) FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEI    P EY1
EID    AY1 D
EIS    AY1 Z
LEI    L EY1
MEI    M EY1
EIR    AY1 R
EIN    AY1 N
WEI    W EY1
MEI    M AY1
GEIS    G AY1 Z
GEIB    G AY1 B
GEIL    G AY1 L
BEIT    B EY1 T
HEID    HH AY1 D
KEIO    K EY1 OW0
KEIL    K IY1 L
EIDE    AY1 D
MEIS    M IY1 Z
EISA    EY1 S AH0
MEIR    M IH1 R
BEIM    B AY1 M
FEIN    F AY1 N
HEIN    HH AY1 N
EIKE    AY1 K
HEIR    EH1 R
NEIN    N IY1 N
HEIM    HH AY1 M
LEIF    L IY1 F
BEIN    B IY1 N
LEIS    L EY1 Z
EIJI    EY1 JH IY0
BEIT    B AY1 T
HEIL    HH AY1 L
FEIG    F IY1 G
FEIS    F AY1 S
LEIN    L IY1 N
FEIN    F EY1 N
NEIL    N IY1 L
LEIB    L IY1 B
FREI    F R AY1
EICH    AY1 K
MEIN    M IY1 N
DEIS    D IY1 Z
NEIS    N IY1 Z
KEIR    K IY1 R
HEIT    HH AY1 T
KEIM    K IY1 M
FEIT    F AY1 T
BEIL    B IY1 L
EICK    AY1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
A    (n) (ei1)
H    (n) (ei1 ch)
J    (n) (jh ei1)
K    (n) (k ei1)
a    (n) (ei1)
h    (n) (ei1 ch)
j    (n) (jh ei1)
k    (n) (k ei1)
AA    (n) (ei2 ei1)
AD    (n) (ei2 d ii1)
BA    (n) (b ii2 ei1)
DJ    (n) (d ii2 jh ei1)
FA    (n) (e2 f ei1)
HM    (n) (ei2 ch e1 m)
HP    (n) (ei2 ch p ii1)
HQ    (n) (ei2 ch k y uu1)
JC    (n) (jh ei2 s ii1)
JP    (n) (jh ei2 p ii1)
KO    (n) (k ei2 ou1)
LA    (n) (e2 l ei1)
MA    (n) (e2 m ei1)
OK    (uh) (ou2 k ei1)
PA    (n) (p ii2 ei1)
RA    (n) (aa2 r ei1)
St    (n) (s ei1 n t)
UK    (n) (y uu2 k ei1)
am    (n) (ei2 e1 m)
eh    (uh) (ei1)
pp    (n) (p ei1 jh i z)
re    (n) (r ei1)
wt    (n) (w ei1 t)
Mae    (n) (m ei1)
Rey    (n) (r ei1)
Tae    (n) (t ei1)
HIV    (n) (ei1 ch ai1 v ii1)
NIH    (n) (e1 n ai1 ei1 ch)
ole    (n) (ou l ei1)
PAC    (n) (p ii1 ei1 s ii1)
A's    (n) (ei1 z)
ABC    (n) (ei2 b ii2 s ii1)
AGM    (n) (ei2 jh i e1 m)
Abe    (n) (ei1 b)
Ada    (n) (ei1 d @)
Amy    (n) (ei1 m ii)
Apr    (n) (ei1 p r i l)
BMA    (n) (b ii2 e2 m ei1)
CIA    (n) (s i2 ai2 ei1)
DJs    (n) (d ii2 jh ei1 z)
DNA    (n) (d ii2 e2 n ei1)
FAO    (n) (e2 f ei2 ou1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
提供[ていきょう, teikyou] (n) ให้, จัดหาให้
限定[げんてい, gentei] (n) จำกัด
カレー[かれい, karei] (n) แกงกะหรี่ญี่ปุ่น
政府[せいふ, seifu] (n) รัฐบาล
太平洋[たいへいよう, taiheiyou] (n) มหาสมุทรแปซิฟิก
大西洋[たいせいよう, taiseiyou] (n) มหาสมุทรแอตแลนติก
要請[ようせい, yousei] (n) ความต้องการ
放映[ほうえい, houei] (vt) ออกอากาศ(เฉพาะโทรทัศน์)
正式[せいしき, seishiki] (adv) อย่างเป็นทางการ
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) ความยืดหยุ่น
成分[せいぶん, seibun] (n) ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง
英文[えいぶん, eibun] (n) เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
継母[けいぼ, keibo] (n) แม่เลี้ยง
英国[えいこく, eikoku] (n) สหราชอาณาจักร, อังกฤษ
停電[ていでん, teiden] (vt) ไฟฟ้าดับ
指定[してい, shitei] (vt) เลือก,กำหนด
男性[だんせい, dansei] (n) เพศชาย
女性[じょせい, josei] (n) เพศหญิง
生徒[せいと, seito] (n) นักเรียน
平均[へいきん, heikin] (n) เฉลี่ย
修正[しゅうせい, shuusei] (n) แก้ไข
計画[けいかく, keikaku] (n) แผน,โครงการ
透明[とうめい, toumei] (n) โปร่งใส
自衛隊[じえいたい, jieitai] (n) กองกำลังป้องกันตนเอง (เทียบได้กับกองทัพของญี่ปุ่นในปัจจุบัน แต่ญี่ปุ่นจะไม่นับว่าเป็นทหาร)
生命保険[せいめいほけん, seimeihoken] (n) ประกันชีวิต
厚生労働省[こうせいろうどうしょう, kouseiroudoushou] (n) กระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน
日米[にちべい, nichibei] (n) ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เช่น 日米会談(にちべいかいだん) การประชุมหารือระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ
自由貿易協定[じゆうぼうえききょうてい, jiyuubouekikyoutei] (n) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area)
陛下[へいか, heika] (n) ใช้ต่อท้ายคำเรียกพระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินี เช่น 天皇陛下(てんのうへいか)
知名度[ちめいど, chimeido] (n) ระดับของชื่อเสียงหรือการเป็นที่รู้จักของคนทั่วๆ ไป
同性愛者[どうせいあいしゃ, douseiaisha] (n) คนที่รักเพศเดียวกัน
夜景[やけい, yakei] (n) บรรยากาศ แสงสี ยามค่ำคืน
野生[やせい, yasei] (n) พืชหรือสัตว์ที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติ
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n) โทรศัพท์เคลื่อนที่
電化製品[でんかせいひん, denkaseihin] (n) เครื่องใช้ไฟฟ้า
性別[せいべつ, seibetsu] (n) เพศ (ชายหรือหญิง)
指定席[していせき, shiteiseki] (n) ที่นั่งจอง
野性[やせい, yasei] (adj) ที่อยู่ตามธรรมชาติ,ที่อยู่ในป่า
提携[ていけい, teikei] (n) การร่วมมือ
官邸[かんてい, kantei] (n) ทำเนียบ,บ้านพักอย่างเป็นทางการของผู้นำประเทศ
歓迎[かんげい, kangei] (vt) ต้อนรับ
反米[はんべい, hanbei] (n) การต่อต้านสหรัฐอเมริกา
訪英[ほうえい, houei] (vt) เดินทางเยือนอังกฤษ
平方メートル[へいほうめーとる, heihoume-toru] (n) พื้นที่ 1 ตารางเมตร
経験[けいけん, keiken] (n) ประสบการณ์
腕時計[うでとけい, udetokei] (n) นาฬิกาข้อมือ
命令[めいれい, meirei] (n vt) คำสั่ง,ออกคำสั่ง
惑星[わくせい, wakusei] (n) ดาวเคราะห์
警官[けいかん, keikan] (n) ตำรวจ
水泳[すいえい, suiei] (n) การว่ายน้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
護衛武官[ごえいぶかん, goeibukan] (n) ราชองครักษ์
営業中[えいぎょうちゅう, eigyouchuu] เปิดดำเนินการ
プレーイ[ぷれえい, pureei] (n) การละเล่น, การหยอกเย้า , See also: S. Play,
映像[えいぞう, eizou] 1.ภาพที่ปรากฎบนจอหรือเลนส์ 2.เงาสะท้อนในกระจกหรือบนผิวน้ำ 3.ภาพในใจ
投影機[とうえいき, toueiki] (n) เครื่องฉายข้ามศีรษะ, โอเวอเฮด
漏洩[ろうえい, rouei] (n) การรั่วไหล (การรั่วไหลของข้อมูล ข่าวสาร ฯลฯ)
英国人[えいこくじん, eikokujin] (n) ผู้ชายที่เป็นประชากรของสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ
英語[えいご, eigo] (n) ภาษาอังกฤษ
英雄[えいゆう, eiyuu] วีรบุรุษ
永遠[えいえん, eien] (n ) (n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร
経営工学[けいえいこうがく, keieikougaku] (n ) วิศวกรรมการบริหาร
反映[はんえい, han'ei] (n ) (อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนาจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อ,มีอำนาจโน้มน้าว., S. . influenceable adj. influencer n., S. control,power
映画[えいが, eiga, eiga , eiga] (n ) ภาพยนตร์
安全衛生[あんぜんえいせい, anzen'eisei] (n ) ความปลอดภัยและชีวอนามัย
安全衛生管理[かんぜんえいせいかんり, kanzen'eiseikanri] (n ) การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
県営[けんえい, ken'ei] การบริหารโดยจังหวัด
栄養[えいよう, eiyou] (n ) โภชนาการ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
貰う[もらう, morau] Thai: ได้รับ English: to receive
計画[けいかく, keikaku] Thai: แผนงาน English: plan (vs)
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงต่ำ English: low tone
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงทุ้ม English: undertone
低調[ていちょう, teichou] Thai: ราบเรียบน่าเบื่อ English: dullness
謀る[はかる, hakaru] Thai: ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหวังผลบางอย่าง English: to deceive
計画[けいかく, keikaku] Thai: โปรแกรม English: program
計画[けいかく, keikaku] Thai: กำหนดการ English: schedule
計画[けいかく, keikaku] Thai: โปรเจค
命じる[めいじる, meijiru] Thai: สั่ง English: to order
海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: ลางไม่ดี English: weird
作成[さくせい, sakusei] Thai: จัดทำขึ้น English: draw up
作成[さくせい, sakusei] Thai: ทำ English: make
作成[さくせい, sakusei] Thai: ผลิต English: producing
作成[さくせい, sakusei] Thai: สร้าง English: creating
作成[さくせい, sakusei] Thai: ร่าง English: frame (vs)
整備[せいび, seibi] Thai: การปรับให้ดีหรือเหมาะสม English: adjustment (vs)
整備[せいび, seibi] Thai: การเตรียมความพร้อม English: completion
掲示板[けいじばん, keijiban] Thai: ป้ายติดประกาศ English: bulletin board
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods
人間[にんげん, ningen] Thai: มนุษย์ English: human being
映画[えいが, eiga] Thai: ภาพยนตร์ English: film
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต English: production (vs)
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
持って行く[もっていく, motteiku] Thai: เอาไป
制度[せいど, seido] Thai: ระบบ English: system
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ถึงที่สุด English: conclusive
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: แน่นอน English: definite
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ขั้นสุดท้าย
戴く[いただく, itadaku] Thai: ได้รับ(ใช้แสดงความถ่อมตน) English: to receive (hon)
設定[せってい, settei] Thai: จัดตั้ง English: establish
特命[とくめい, tokumei] Thai: ภารกิจที่ต้องทำ English: mission
観光[かんこう, kankou] Thai: การท่องเที่ยว English: sightseeing (vs)
家系[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage
異物[いぶつ, ibutsu] Thai: สิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างไป English: foreign substance
大生[だいせい, daisei] Thai: นักศึกษามหาวิทยาลัย English: college student
内定[ないてい, naitei] Thai: การตกลงกันเป็นการภายใน
判例[はんれい, hanrei] Thai: คดีตัวอย่าง English: (judicial) precedent
先例[せんれい, senrei] Thai: ตัวอย่างก่อนหน้านี้ English: precedent
撮影[さつえい, satsuei] Thai: การถ่ายทำ
掴む[つかむ, tsukamu] Thai: ยึดไว้ English: to seize
政府[せいふ, seifu] Thai: รัฐบาล English: government
英和[えいわ, eiwa] Thai: อังกฤษ
不定[ふてい, futei] Thai: ไม่แน่นอน
明記[めいき, meiki] Thai: รายละเอียด English: specification (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Anteil(n) |der, die Anteile| ส่วน, สัดส่วน
Arbeit(n) |die, pl. Arbeiten| งาน, หน้าที่
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่งงาน
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบริเวณหรือพื้นที่
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| การใช้งาน, การประยุกต์ใช้
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Entscheidungen(n) |pl.| , See also: die Entscheidung
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
Freitag(n) |der| วันศุกร์
Kreis(n) |der, pl. Kreise| วง, วงกลม
Leiter(n) |der, pl. Leiter| ผู้นำ, หัวหน้า
Mehrheit(n) |die, pl. Mehrheiten| ส่วนใหญ่ของกลุ่ม เช่น die Mehrheit der Deutschen คนเยอรมันส่วนใหญ่
Meinung(n) die, pl. Meinungen| ความเห็น
Mitarbeiter(n) |der, pl. Mitarbeiter| ผู้ร่วมงาน, See also: die Mitarbeiterin
Möglichkeit(n) |die, pl. Möglichkeiten| ความเป็นไปได้
Partei(n) |die, pl. Parteien| พรรคการเมือง
Parteien(n) |pl.| , See also: die Partei
Polizei(n) |die| ตำรวจ
Preis(n) |der, pl. Preise| ราคา
Reihe(n) |die, pl. Reihen| แถว, ลำดับ
Seite(n) |die, pl. Seiten| ด้าน, หน้ากระดาษ
Seiten(n) |pl.|, See also: die Seite
Sicherheit(n) |die, pl. Sicherheiten| ความปลอดภัย
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Streit(n) |der, nur Sing.| การทะเลาะเบาะแว้ง
Teil(n) |der/das, pl. Teile| ส่วน
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การพิพากษา, การตัดสิน
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การตัดสินใจ
Verein(n) |der, pl. Vereine| ชมรม, สมาคม, สโมสร
Vergangenheit(n) |die, pl. Vergangenheiten| อดีต
Vergleich(n) |der, pl. Vergleiche| การเปรียบเทียบ
Weise(n) |die, pl. Weisen| วิธีการ, เส้นทางวิธี (ไม่ใช่ทางเดิน)
Zeit(n) |die, nur Sg.| เวลา
Zeiten(n) |pl.|, See also: Zeit
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
allein(adj) ตามลำพัง เช่น allein reisen เที่ยวตามลำพัง
arbeiten(vt) arbeitete, hat gearbeitet| ทำงาน, See also: die Arbeit
auf einmalทำทีเดียวทั้งหมด เช่น alles auf einmal trinken ดื่มทีเดียวหมด
bei(Präp) (เป็นคำบุพบทแปลได้หลายความหมาย) อาจแปลว่า ที่ เช่น Ihr Schlüssel ist bei mir. กุญแจของคุณอยู่ที่ฉัน
beideทั้งคู่
beiden, See also: beide
beim, See also: bei
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว
bereits(adv) เรียบร้อยแล้ว เช่น Er hat den Bericht bereits abgegeben. เขาส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
bezeichnenอ้างถึง, ชี้ถึง
bleibenอยู่ (ระยะเวลาสั้นกว่า wohnen)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน
*esetzmäßigkeit {f}; Legalität {f}; Rechtmäßig* (n) ถูกต้องตามกฎหมาย
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว
*rbeitsgang {m}; Bedienung {f} | Arbeitsgänge {pl}* (n) กระบวนการทางอุตสาหกรรม
*tationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mi* (n) การเคลื่อนพลทหาร
bescheid sagen (vt ) แจ้งให้ทราบ
Betriebsfähigkeit {f}; Gebrauchsfähigkeit {f}ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแปลว่าอาไร ห้า ๆ ๆ
Branche {f}; Abteilung {f} (n) สาขา แผนก
casein (n) โปรตีนจากนม
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge { (n ) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ
das Teilnahmeformular, -e (n ) ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมงาน/กิจกรรม/สมาคม ฯลฯ
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
die Gleichberechtigung, -en (n ) สิทธิความเท่าเทียม, สิทธิความเสมอภาค
Dienstleistung (n) การบริการ การให้บริการ
See also: S. Service,
Dumme {m,f}; Dummer | der Dumme sein (n ) โง่ คนโง่
Durchlaufzeit {f} (n) ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต
ein Risiko eingehen (phrase) เสี่ยงทำอะไรบางอย่าง
einanderซึ่งกันและกัน, แก่กันและกัน
eine Zeitlangชั่วครู่, ชั่วขณะ
einfangquerschnittพื้นที่หน้าตัดการเกิดปฏิกิริยา
Essenszeit {f}เวลาอาหาร
Flugbegleiter{m} (n ) พนักงานผู้ชายที่ต้อนรับบนเครื่องบิน
See also: S. Steward {m},
Fräulein {n} (Frl.) (Anrede) (n ) เด็กสาว เด็กหญิง สาวน้อย
Frl. : Fräulein (vt) คิดถึง
Frohe Weihnachten! (phrase ) สุขสันต์วันคริสต์มาส
Führerschein {m} (n ) ใบขับขี่
Führerschein {m} (n ) ใบขับขี่
Führerschein {m} (n ) ใบขับขี่
Geige (n ) ไวโอลิน
geil[ไกย] ยอดเยี่ยม ดีเลิศ (เป็นภาษาพูด เหมือนคำว่า เจ๋ง เทพ สุดยอด) เช่น Du bist einfach geil und wunderschön!
Geisel {f} | Geiseln {pl} (n) ตัวประกัน
geizhals (n adv ) ขี้เหนียว คนขี้เหนียว
Gemeinde {f}; Gemeinschaft {f}; Gemeinsamkeit {f} | Gemeinden {pl}; Gemeinschaften { (n slang name ) กีมายด์
Geräumigkeit {f} (n) ความกว้างใหญ่
See also: R. ความมีเนื้อที่ใหญ่
Gerechtigkeit {f} (n ) ความยุติธรรม
gleich (n )
gleich (n )
gleichzeitig (adj ) ในเวลาเดียวกัน/พร้อมๆ กัน
glühwein (n ) ไวน์ผสมเครื่องเทศ เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากไวน์แดงอุ่นให้ร้อนผสมเครื่องเทศและผลไม้เช่นส้มฝานบาง เสิร์ฟร้อนหรืออุ่น นิยมดื่มกันระหว่างฤดูหนาวในหลายประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในยุโรป (ข้อมูลจาก wikipedia.org)
keine Rolle spielen (phrase ) ไม่มีบทบาท/ไม่มีความสำคัญ
kindlein Au (n) ทารกน้อยกลอยใจ (จากวรรณกรรมโบราณของเยอรมัน)
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา
mitentscheinden (vi vt ) | entscheidest mit, entschied mit, hat mitentschieden | (mit OBJ/ohne OBJ) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
Öffnungszeit {f} | Öffnungszeiten {pl} | außerhalb der Öffnungszeit (n ) เวลาทำการ เวลาเปิดให้บริการ
Reichsflaggengesetzไรชกิจจานุเบกษา
Reichskreis (n ) เครือราชรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
Reichstag (n ) รัฐสภาเยอรมัน
Schleifscheibe {f} (n) ล้อโม่, ล้อเจียร
sich abzeichnen; undeutlich sichtbar werden (vi ) ยืน ตั้งตระหง่าน
Sprechzeiten (n) เวลาทำการ (ขององกรณ์ หรือ บริษัทต่างๆ)
See also: S. Besucherzeiten,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abarbeiten {n}attention handling [Add to Longdo]
Abarbeitungszeit {f}processing time [Add to Longdo]
Abartigkeit {f}kinkiness [Add to Longdo]
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine) [Add to Longdo]
Abbaubarkeit {f}degradability [Add to Longdo]
Abbauleistung {f}degradation capacity [Add to Longdo]
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical) [Add to Longdo]
Abbindezeit {f}setting time [Add to Longdo]
Abbindezeit {f} (bei Zement)water curing [Add to Longdo]
Abbremszeit {f}stop time [Add to Longdo]
Abbrucharbeiten {pl}; Abrissarbeiten {pl}demolition work [Add to Longdo]
Abbuchung {f} (durch Einzugsermächtigung)(payment by) direct debit [Add to Longdo]
Abdeckerei {f}knacker's yard [Add to Longdo]
Abdichtung {f} | Abdichtungen {pl} | kabelseitige Abdichtungsealing; seal | sealings | cable sealing [Add to Longdo]
Abdichtungsleiste {f}sealing fillet [Add to Longdo]
Abdreheisen {n}turning tool [Add to Longdo]
Abendgarderobe {f}; Abendkleid {n}evening dress [Add to Longdo]
Abendkleid {n}gown [Add to Longdo]
Abendkleid {n} | Abendkleider {pl}evening dress | evening dresses [Add to Longdo]
Abendkleidung {f}evening wear [Add to Longdo]
Abendmahl {n} [relig.] | das Abendmahl empfangen (reichen) | das Abendmahl empfangen(Holy) Communion; the Lord's Supper | to receive (administer) Holy Communion | to commune [Am.] [Add to Longdo]
Abendmahlswein {m} [relig.]Communion wine [Add to Longdo]
Abendzeit {f}evening [Add to Longdo]
Abendzeitung {f}evening paper; evening newspaper [Add to Longdo]
Abenteuerlichkeit {f}; Abenteuerlust {f}adventurousness [Add to Longdo]
Abenteurergeist {m}adventurous spirit [Add to Longdo]
Abfälligkeit {f}snideness [Add to Longdo]
Abfahrt {f}; Abflug {m}; Start {m} | Abfahrten {pl} | zur Abfahrt bereitstehendeparture | departures | to be ready to depart [Add to Longdo]
Abfahrtszeit {f}time of departure; departure time [Add to Longdo]
Abfallbeseitigung {f}trash removal; waste disposal:call Such("", "") [Add to Longdo]
Abfalleimer {m}; Abfallbehälter {m}dust bin [Add to Longdo]
Abfalleimer {m}trash can [Am.]; garbage can [Am.] [Add to Longdo]
Abfalleimer {m} | Abfalleimer {pl}dustbin | dustbins [Add to Longdo]
Abfallkasten {m} am Lochstreifenstanzer [comp.]chadbox [Add to Longdo]
Abfallzeit {f}connection timeout [Add to Longdo]
Abfallzeit {f}fall time [Add to Longdo]
Abfallzeit {f}drop-out time [Add to Longdo]
Abfangen {n}; Abwerben {n}; Abspenstigmachen {n} eines Kundenenticing away a customer [Add to Longdo]
Abfindung {f} (bei Entlassung)severance pay [Add to Longdo]
Abflug {m} | Abflüge {pl} | eine Stunde vor Abflugtakeoff; take-off | takeoffs | an hour before take-off [Add to Longdo]
Abflugszeit {f}; Abflugzeit {f}time of departure; departure time [Add to Longdo]
Abfrageeinrichtung {f}interrogator [Add to Longdo]
Abfuhr {f}; Behebung {f}; Beseitigung {f}; Entfernung {f}; Umzug {m}removal [Add to Longdo]
Abgabeleistung {f}output power [Add to Longdo]
Abgabenbefreiung {f}exemption from charge [Add to Longdo]
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f} (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit [Add to Longdo]
Abgelegenheit {f}remoteness [Add to Longdo]
Abgelegenheit {f}; Einsamkeit {f}isolation [Add to Longdo]
Abgeneigtheit {f}averseness [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
appareil(n) |m| เครื่องมือ,อุปกรณ์, See also: S. l'instrument,
chapeau de soleil(n) |m| หมวกกันแดด
seize(numéro) สิบหก, 16
treize(numéro) สิบสาม, 13
enseignement,-s(n) (scolaire)การเรียนการสอน, (profession)อาชีพสอน , (lecon)บทเรียน
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา,มหาวิทยาลัย
enseigner(vt) (donner un cours)สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง , (apprendre)สอนให้ทำ
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์
oeil ( pl. yeux)(n) n.m. ดวงตา
yeux (s. oeil)(n) ดวงตา เป็นพหูพจน์ของ l'oeil.
faire de l'oeil à qqn(phrase) ขยิบตาให้
ouvrir l'oeil(phrase) ระมัดระวัง
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด
Mon oeil!(phrase) fam. ฉันไม่เชื่อหรอก (เป็นคำอุทานเพื่อแสดงความไม่เชื่อถือ)
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์
il y a du soleilพระอาทิตย์ส่องแสง , See also: S. il fait (du) soleil,
reine(n) |f| ราชินี
soleil(n) |m| ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, ตะวัน
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cystein {n} [biochem.] (n slang) โปรตีนชนิดหนึ่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
駃騠(oK)[けってい;ケッテイ, kettei ; kettei] (n) (uk) (See 騾馬) hinny [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3D映画[さんディーえいが, san dei-eiga] (n) 3D movie [Add to Longdo]
3D映像[さんディーえいぞう, san dei-eizou] (n) 3D image [Add to Longdo]
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
AD;A.D.[エーディー, e-dei-] (n) AD (Anno Domini) [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
AT互換機[エーティーごかんき, e-tei-gokanki] (n) {comp} AT-compatible [Add to Longdo]
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
BD[ビーディー, bi-dei-] (n) (See ブルーレイディスク) Blu-ray Disc; BD [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CD−DA;CDDA[シーディーディーエー, shi-dei-dei-e-] (n) {comp} CD-DA [Add to Longdo]
CD−R;CDR[シーディーアール, shi-dei-a-ru] (n) {comp} CD-R [Add to Longdo]
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM [Add to Longdo]
CDプレーヤー(P);CDプレイヤー[シーディープレーヤー(CDプレーヤー)(P);シーディープレイヤー(CDプレイヤー), shi-dei-pure-ya-( CD pure-ya-)(P); shi-dei-pureiya-( CD pureiya-)] (n) CD player; (P) [Add to Longdo]
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
CRT[シーアルティー, shi-arutei-] (n) cathode-ray tube; CRT [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
AA制[ēi ēi zhì, ㄟ ㄟ ㄓˋ, AA] to split the bill; to go Dutch [Add to Longdo]
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
一吐为快[yī tǔ wéi kuài, ㄧ ㄊㄨˇ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] feeling relief after the task is done [Add to Longdo]
一味[yī wèi, ㄧ ㄨㄟˋ, ] blindly; invariably [Add to Longdo]
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, / ] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy [Add to Longdo]
一杯羹[yī bēi gēng, ㄧ ㄅㄟ ㄍㄥ, ] lit. a cup of soup; fig. to get part of the profits; one's share of the action [Add to Longdo]
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, ] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another [Add to Longdo]
一神教[yī shén jiào, ㄧ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, ] monotheism (belief in a single God) [Add to Longdo]
一神论[yī shén lùn, ㄧ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monotheism; unitarianism (denying the Trinity) [Add to Longdo]
一维[yī wéi, ㄧ ㄨㄟˊ, / ] one-dimensional (math.) [Add to Longdo]
一线微光[yī xiàn wēi guāng, ㄧ ㄒㄧㄢˋ ㄨㄟ ㄍㄨㄤ, 线 / ] gleam [Add to Longdo]
一言为定[yī yán wéi dìng, ㄧ ㄧㄢˊ ㄨㄟˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] It's a deal!; that's settled then [Add to Longdo]
一辈子[yī bèi zi, ㄧ ㄅㄟˋ ㄗ˙, / ] (for) a lifetime [Add to Longdo]
一边[yī biān, ㄧ ㄅㄧㄢ, / ] one side; either side; on the one hand; on the other hand; doing while [Add to Longdo]
一类[yī lèi, ㄧ ㄌㄟˋ, / ] same type; category 1 (i.e. class A) [Add to Longdo]
一类保护动物[yī lèi bǎo hù dòng wù, ㄧ ㄌㄟˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] class A protected animal [Add to Longdo]
一点邻域[yī diǎn lín yù, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧㄣˊ ㄩˋ, / ] (math.) neighborhood of a point [Add to Longdo]
丁未[dīng wèi, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˋ, ] forty fourth year D8 of the 60 year cycle, e.g. 1967 or 2027 [Add to Longdo]
丁磊[Dīng Lěi, ㄉㄧㄥ ㄌㄟˇ, ] Ding Lei [Add to Longdo]
丁韪良[Dīng Wěi liáng, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] William A.P. Martin (1827-1916), American missionary who lived 62 years in China between 1850 and 1916, and helped found many Chinese colleges; the first president of Beijing university [Add to Longdo]
七上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens [Add to Longdo]
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
七台河[Qī tái hé, ㄑㄧ ㄊㄞˊ ㄏㄜˊ, ] (N) Qitaihe (city in Heilongjiang) [Add to Longdo]
七台河市[Qī tái hé shì, ㄑㄧ ㄊㄞˊ ㄏㄜˊ ㄕˋ, ] Qitaihe city in Heilongjiang [Add to Longdo]
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, / ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七美乡[Qī měi xiāng, ㄑㄧ ㄇㄟˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chimei (village in Taiwan) [Add to Longdo]
三位一体[Sān wèi Yī tǐ, ㄙㄢ ㄨㄟˋ ㄧ ㄊㄧˇ, / ] Holy Trinity [Add to Longdo]
三位博士[sān wèi bó shì, ㄙㄢ ㄨㄟˋ ㄅㄛˊ ㄕˋ, ] the Magi; the Three Wise Kings from the East in the biblical nativity story [Add to Longdo]
三倍[sān bèi, ㄙㄢ ㄅㄟˋ, ] triple [Add to Longdo]
三八线[sān bā xiàn, ㄙㄢ ㄅㄚ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] thirty eighth parallel, forming the DMZ border between North and South Korea [Add to Longdo]
三十八[sān shí bā, ㄙㄢ ㄕˊ ㄅㄚ, ] thirty eight; 38 [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
三夷教[sān yí jiào, ㄙㄢ ㄧˊ ㄐㄧㄠˋ, ] the three foreign religions (Nestorianism, Manicheanism and Zoroastrianism) [Add to Longdo]
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, ] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution [Add to Longdo]
三昧[sān mèi, ㄙㄢ ㄇㄟˋ, ] Samadhi (Buddhist term) [Add to Longdo]
三曹[Sān Cáo, ㄙㄢ ㄘㄠˊ, ] the Three Caos (Cao Cao 曹操 and his sons Cao Pi 曹丕 and Cao Zhi 曹植), who established the Wei or Cao Wei dynasty 曹魏, and were all three noted poets and calligraphers [Add to Longdo]
三河县[Sān hé xiàn, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sanhe county in Beijing [Add to Longdo]
三浦・梅园[Sān pǔ, ㄙㄢ ㄆㄨˇ· Mei2 yuan2, / ] MIURA Baien (1723-1789), Japanese neo-Confucian philosopher and pioneer economist, author of The Origin of value 價原|价原 [Add to Longdo]
三环路[sān huán lù, ㄙㄢ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] Third ring road (Beijing), opened in 1994 [Add to Longdo]
三皇五帝[sān huáng wǔ dì, ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ˇ ㄉㄧˋ, ] three sovereigns 三皇 and five emperors 五帝 of myth and legend; the earliest system of Chinese historiography [Add to Longdo]
三维[sān wéi, ㄙㄢ ㄨㄟˊ, / ] three dimensional; 3D [Add to Longdo]
三维空间[sān wéi kōng jiān, ㄙㄢ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] three-dimensional space; 3D [Add to Longdo]
三藩之乱[sān fān zhī luàn, ㄙㄢ ㄈㄢ ㄓ ㄌㄨㄢˋ, / ] Three feudatories rebellion against Qing 1673-1681 during the reign of Kangxi [Add to Longdo]
三里屯[Sān lǐ tún, ㄙㄢ ㄌㄧˇ ㄊㄨㄣˊ, / ] Sanlitun (Beijing street name) [Add to Longdo]
三里河[Sān lǐ hé, ㄙㄢ ㄌㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] Sanlihe (Beijing street name) [Add to Longdo]
三顾茅庐[sān gù máo lú, ㄙㄢ ㄍㄨˋ ㄇㄠˊ ㄌㄨˊ, / ] lit. three humble visits to a thatched cottage; cf famous episode in the fictional Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 in which Liu Bei 劉備|刘备 recruits Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (the Hidden Dragon 臥龍|卧龙) to his cause by visiting him three times [Add to Longdo]
上位[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] top seat; person occupying leading position [Add to Longdo]
上位概念[shàng wèi gài niàn, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] superordinate concept [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
たいてい[たいてい, taitei] double quote (") [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アクセス系[アクセスけい, akusesu kei] access system [Add to Longdo]
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アクティブ[あくていぶ, akuteibu] active [Add to Longdo]
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アクティブ化[アクティブか, akuteibu ka] activate [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
アレイ[あれい, arei] array [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
インディケータ[いんでいけーた, indeike-ta] indicator [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
えちん坊[けちんぼう, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]
お供[おとも, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
お八つ[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
お召し物[おめしもの, omeshimono] Kleidung [Add to Longdo]
けい秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (hervorragende) Malerin [Add to Longdo]
ご愁傷様[ごしゅうしょうさま, goshuushousama] "Mein_herzliches_Beileid" [Add to Longdo]
ご飯[ごはん, gohan] gekochter_Reis, Mahlzeit [Add to Longdo]
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
ぶどう酒[ぶどうしゅ, budoushu] Wein (aus Trauben) [Add to Longdo]
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
カール大帝[かうるたいてい, kaurutaitei] (Kaiser) Karl_der_Grosse [Add to Longdo]
サラダ一皿[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] Nobelpreis [Add to Longdo]
メリケン粉[めりけんこ, merikenko] -Mehl, Weizenmehl [Add to Longdo]
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] Richtpreis [Add to Longdo]
ライン川[らいんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
一か月[いっかげつ, ikkagetsu] ein_Monat [Add to Longdo]
一つ一つ[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] jedes_einzeln [Add to Longdo]
一丁[いっちょう, icchou] ein_Stueck [Add to Longdo]
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
一介の[いっかいの, ikkaino] -nur, einfach, nichts_als [Add to Longdo]
一俵[いっぴょう, ippyou] ein_Sack [Add to Longdo]
一個[いっこ, ikko] -eins, ein_Stueck [Add to Longdo]
一倍[いちばい, ichibai] noch_einmal_so_viel [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一周[いっしゅう, isshuu] eine_Runde, ein_Umlauf [Add to Longdo]
一夕[いっせき, isseki] ein Abend, eines Abends [Add to Longdo]
一年以内に[いちねにないに, ichineninaini] innerhalb_eines_Jahres [Add to Longdo]
一度[いちど, ichido] einmal, ein_Grad [Add to Longdo]
一張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]
一心[いっしん, isshin] von_ganzem_Herzen, eifrig [Add to Longdo]
一把[いちわ, ichiwa] ein_Buendel [Add to Longdo]
一掃[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]
一握り[ひとにぎり, hitonigiri] eine_Handvoll [Add to Longdo]
一斉[いっせい, issei] gleichzeitig, auf_einmal, einstimmig [Add to Longdo]
一方[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] 1.(Tag e.Monats), ein_Tag [Add to Longdo]
一日置き[いちにちおき, ichinichioki] jeden_zweiten_Tag [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, 1_Uhr [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, einen_Moment [Add to Longdo]
一晩[ひとばん, hitoban] eine_Nacht, die_ganze_Nacht [Add to Longdo]
一月[ひとつき, hitotsuki] ein_Monat [Add to Longdo]
一杯[いっぱい, ippai] ein_Glas, ein_Trunk, -voll [Add to Longdo]
一歩[いっぽ, ippo] ein_Schritt [Add to Longdo]
一段[いちだん, ichidan] eine_Stufe, erster_Grad [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top