Search result for

eies

(1106 entries)
(0.0325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eies-, *eies*, eie , ey
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eies*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cheilitis (n ) Ulcerration and redness at the corners of the lips.

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
einen Platzverweis erhalten [sport] ( ) Sports To eject (a player), as from a soccer game, especially for a flagrant violation of the rules.
Reiseführerin (n ) tour guide

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA
Tierreich {n} (adv ) animal kingdom

Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
omvei[อม-ไว] (n ) ทางอ้อม (en)
snarvei[สะ-นา-ไว] (n ) ทางลัด (en)
vei[ไว] (n ) ถนน, หนทาง (en)

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
华为[Huá wèi, ㄏㄨㄚˊ ㄨㄟˋ] (n ) บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี บริษัทสัญชาติจีนผลิตอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม สำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองเซินเจิ้น
口是心非[kǒu sh ìxīn fēi] (idiom ) ปากกับใจไม่ตรงกัน,ปากว่าตาขยิบ
没关系[mei2 guan1 xi5] (phrase ) ไม่เป็นไร

English-Thai: Longdo Dictionary
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lei[N] พวงมาลัย (ในฮาวาย ใช้สำหรับสวมรอบคอ)
heir[N] ทายาท, See also: ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน, Syn. beneficiary, inheritor, successor
Neil[N] นีล (ชื่อของผู้ชาย)
rein[N] สายบังเหียน, See also: บังเหียน, Syn. bridle, strap
rein[N] วิธีการควบคุม, See also: วิธีบังคับ, Syn. control, restraint
rein[VT] ควบคุม, See also: บังคับ, Syn. control, restrain
veil[N] ผ้าคลุมหน้า, See also: ผ้าโพกศีรษะ, ผ้าคลุมของนักบวชหญิง, สิ่งที่คลุมหน้า, Syn. camouflage, shroud
veil[N] สิ่งบดบัง, See also: สิ่งปกคลุม
veil[VI] คลุมหน้า, See also: โพกศีรษะ, Syn. cover, disguise, hide, mask
veil[VT] คลุม, See also: โพกไว้, บดบัง, ปกคลุม, Syn. cover, disguise, hide, mask, Ant. uncover, reveal
vein[N] เส้นเลือดดำ, See also: เส้นโลหิตดำ, Syn. artery, capillary, duct, venule
weir[N] เขื่อนเล็กๆ, See also: ทำนบ, Syn. dam
beige[N] สีน้ำตาลอ่อน
being[N] การมีอยู่, See also: การดำรงอยู่, Syn. existence
being[N] ธรรมชาติ, See also: ธาตุแท้, มีตัวมีตน
being[N] การมีชีวิตอยู่, See also: ภาวะมีชีวิตอยู่
being[N] คน, See also: บุคคล, มนุษย์
deice[VT] เอาน้ำแข็งออกไป, See also: ทำให้น้ำแข็งละลาย, Syn. melt, defrost, liquefy
deify[VT] ทำให้เป็นพระเจ้าหรือเทวดา, See also: เคารพบูชาประหนึ่งเป็นพระเจ้า, Syn. apotheosize, exalt
deign[VT] ถ่อมตัวลงมา, See also: ลดตัวลงมา, ยอมลดเกียรติ / ศักดิ์ศรีลงมา, Syn. condescend, vouchsafe, stoop
deign[VI] ถ่อมตัวลงมา, See also: ลดตัวลงมา, ยอมลดเกียรติ / ศักดิ์ศรีลงมา, Syn. condescend, vouchsafe, stoop
deism[N] ความเชื่อว่ามีพระเจ้า
deity[N] พระเจ้า, See also: เทพเจ้า, เทพ, เทพธิดา, Syn. god, goddess, deva, devi
Deity[N] พระเจ้าในศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว เช่น ยิว, คริสต์, อิสลาม, See also: พระผู้เป็นเจ้า, Syn. God, Supreme Being, Alpha and Omega
eight[N] เลขแปด, See also: จำนวนแปด, แปด
feign[VT] แสร้งทำ, See also: แกล้งทำ, เสแสร้ง, Syn. pretend, simulate
feint[N] การโจมตีแบบกลลวง, See also: การแกล้งทำเป็นโจมตี, Syn. pretense
feint[N] การเสแสร้ง, See also: การแกล้งทำ, การทำกลลวง, Syn. pretense
feint[VI] โจมตีแบบกลลวง
feint[VT] โจมตีแบบกลลวง
heigh[INT] คำอุทานเพื่อเรียกร้องความสนใจ แสดงความพอใจ หรือแปลกใจ ฯลฯ
heist[N] การปล้น (คำสแลง), See also: การขโมย, โจรกรรม
heist[VT] ปล้น (คำสแลง), See also: ขโมย, Syn. rob, steal, thieve
neigh[VI] ร้องเสียงฮี้ของม้า, Syn. nicker, whinny
Nisei[N] คนญี่ปุ่นที่ไปอยู่อเมริกา
Reich[N] อาณาจักรเยอรมันในช่วงปีค.ศ.1871-1919
reify[VT] ทำให้เป็นรูปธรรม, Syn. materialize, substantiate
reign[N] รัชกาล, See also: รัชสมัย, แผ่นดิน, การครองราชย์, Syn. era, dynasty, governnance
reign[VI] ครองราชย์, See also: ครองราชสมบัติ, ครองบัลลังก์, ครองแผ่นดิน, Syn. govern, rule
reign[VI] เข้าครอบงำ, See also: เข้าครอบครอง, Syn. predominate, prevail
Seine[N] แม่น้ำเซนทางตอนเหนือของฝรั่งเศส มีความยาว 776 กม.
seine[N] อวน, See also: ตาข่ายจับปลาขนาดใหญ่, Syn. dragnet, fishnet, net, trawl
seine[VI] จับปลาด้วยอวน, See also: วางอวน
seism[N] แผ่นดินไหว, Syn. earthquake
seize[VT] ฉกฉวย, See also: ฉก, คว้า, ยึด, กำ, กุม, เกาะกุม, ฉวย, จับ, มัด, ผูกเงื่อน, รวบรัด, หยุด, ยั้ง, Syn. take hold of, grasp, catch, halt, take, Ant. leave
seize[VT] ฉวยโอกาส, See also: ถือโอกาส, คว้าโอกาส, ใช้อำนาจมิชอบ, Syn. take advantage of, grab, utilize
seize[VT] เข้าครอบงำจิตใจ, See also: ยึดครองจิตใจ, เกาะกุมจิตใจ, Syn. possess, overwhelm
seize[VT] จับกุม, See also: ควบคุมตัว, รวบตัว, บุกจับ, Syn. arrest, capture, catch, snatch
seize[VT] เข้าใจ
seize[VT] อนุญาตให้เข้ายึดครอง (ทางกฎหมาย), See also: เข้าครอบครอง, ยึดสถานการณ์, ครองสถานการณ์, Syn. take possession of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
acrolein(อะโคร' ลีอิน) n., chem. ของเหลวไวไฟชนิดหนึ่ง ใช้สังเคราะห์สีย้อมและยา
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
albeit(ออลยี' อิท) conj. แม้ว่า, อย่างไรก็ตาม
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
aniseilonia(แอนไนไซโค' เนีย) n. ความบกพร่องของสายตาภาพเรตินามีขนาดไม่เท่ากัน., Syn. anisoiconia, anisokonia, aniseikonic adj.
anti-apartheid(แอน' ทีอะพาร์' เธด) adj.,n. ซึ่งต่อต้านการเหยียดผิว
antitheism(แอนทีธี' อิสซีม) n. ลัทธิต่อต้านเทวนิยม
apartheid(อะพาร์ท'เธด,-ธิด) n. การแบ่งผิว,การแบ่งแยกชนชาติ, Syn. segregation)
apodeictic(แอพพะดิค'ทิค) adj. ไม่เป็นที่สงสัย, ยืนยันอย่างเด็ดขาด, ไม่สามารถโต้แย้งได้ (incontestable)
apothecaries' weightระบบหน่วยน้ำหนักที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
apperceive(แอพพะซีฟว') vt. รู้สึกตัว, เข้าใจ, สำนึก (comprehend)
atheism(เอ'ธีอิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าไม่มีพระเจ้า,ความไม่มีพระเจ้า,ความชั่วร้าย
atheist(เอ'ธีอิสทฺ) n. ผู้เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atomic weightน้ำหนักอะตอมโดยเฉลี่ยของธาตุ
avoirdupois weightระบบน้ำหนักในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา. av ; avdp. ; avoir.
aweight(อะเวท') adj. เพิ่งยกสมอเรือขึ้น, เพิ่มจะพ้นน้ำ, เพิ่มพ้นจากกันน้ำ (atrip)
bantamweight(แบน'เทิมเวท) n. นักมวยรุ่นแบนตัมเวท (อยู่ระหว่างไฟลเวทกับเฟทเธอร์เวท)
beige(เบจ) n. สีเทาอ่อน,การดำรงอยู่,ชีวิต
being(บี'อิง) n. การเป็นอยู่,การดำรงอยู่,ชีวิต,สาร,ธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิต,บุคคล,พระเจ้า (Being) ,ธาตุแท้,คุณสมบัติ, Syn. existence,creature
bobsleigh(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
brasileinสีย้อมแดงชนิดหนึ่ง
brazileinสีย้อมแดงชนิดหนึ่ง
bridlerein(ไบร'เดิลเรน) n. บังเหียนม้า
brunei(บรูไน') n. ประเทศบรูไน
caffeine(คาฟิน) n. แอลคาลอยด์ขมชนิดหนึ่งที่ได้จากกาแฟหรือชา
catchweight(แคช เวท) n. น้ำหนักที่เลือกได้
ceil(ซีล) vt. กรุฝาผนัง,กรุเพดาน
ceiling(ซีล'ลิง) n. เพดาน,ดาดฟ้า,การกรุฝาผนัง
cheilosisปากนกกระจอก
chow mein(เชา'เมน) n. ผัดหมี่,บะหมี่ผัด
cleisto-Pref. "ปิด"
coheir(โคแฮร์') n. ทายาทร่วม,ผู้สืบทอดร่วม,ผู้สืบสันดานร่วม., See also: coheirship n.
coheiress(โคแฮ'เรส) n. ทายาทร่วมหญิง
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain,arrogant ###A. modest,humble
conceivable(คันซีฟ'วะเบิล) adj. พอที่จะคิดออก,พอจะนึกภาพออก,เป็นไปได้,นึกเห็นได้
conceive(คันซีฟว') {conceived,conceiving,conceives} vt. นึกคิด,คิดได้,ก่อขึ้นในใจ,เชื่อ,ตั้งครรภ์,เข้าใจ. vi. คิด,มีความคิด,จินตนาการ, Syn. start,originate
counterfeit(เคา'เทอะฟิท) adj. ปลอม,ปลอมแปลง,เก๊,แกล้ง. n. การปลอม,การปลอมแปลง,ของปลอม,นักตุ๋น vt.,vi. ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ทำให้เหมือน, See also: counterfeiter n. ดูcounterfeit, Syn. feign
decaffeinate(ดิแคฟ'ฟิเนท,-ไนซ) n. ขจัดกาเฟอีนออก
decaffeinize(ดิแคฟ'ฟิเนท,-ไนซ) n. ขจัดกาเฟอีนออก
deceit(ดิซีท') n. การหลอกลวง,การโกง,กลอุบาย,ความไม่ซื่อ, Syn. cheating
deceitful(ดิซีท'ฟูล) adj. หลอกลวง,ไม่ซื่อ., See also: deceitfulness n. ดูdeceitful, Syn. dishonest
deceive(ดิซีฟว') vt.,vi. หลอกลวง,ต้ม., See also: deceivableness n. deceivability n. ดูdeceive deceivingly adv. ดูdeceive, Syn. delude,dupe,fool
deice(ดิไอซฺ') vt. เอาน้ำแข็งออก, See also: deicer n. ดูdeice de-icer n. ดูdeice
deicide(ดี'อิไซดฺ) n. คนที่ฆ่าพระเจ้า,คนฆ่าเทวดา, See also: deicidal adj. ดูdeicide
deictic(ไดค'ทิค) adj. เป็นการพิสูจน์โดยตรง,ซึ่งแสดงถึง,ชี้เฉพาะ (proving directly)
deific(ดีอิฟ'ฟิค) adj. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ทำให้เป็นพระเจ้าหรือเทวดา
deification(ดีอิฟิเค'เชิน) n. การทำให้เป็นพระเจ้าหรือเทวดา,
deify(ดี'อะไฟ) {deified,deifying,deifies} vt. ทำให้เป็นเทวดา,บูชาเป็นเทวดา, See also: deifier n. ดูdeify

English-Thai: Nontri Dictionary
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ,การขนส่งทางอากาศ
albeit(con) ถึงแม้ว่า,แม้ว่า,ทว่า,มาตรว่า
atheism(n) ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheist(n) ผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheistic(adj) ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
aweigh(adv) เพิ่งจะพ้นน้ำ,เพิ่งยกสมอเรือขึ้น
being(n) ความเป็นอยู่,การดำรงอยู่,สิ่งมีชีวิต
being(vi) pr.p ของ be
blueing(n) ครามย้อมผ้า
bobsleigh(n) แคร่เลื่อนหิมะ
ceiling(n) เพดาน
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี
conceivable(adj) พอจะคิดได้,เป็นไปได้
conceive(vi) คิด,เชื่อ,นึกฝัน,ตั้งครรภ์,มีท้อง
counterfeit(adj) เก๊,ปลอม,แกล้ง,ปลอมแปลง,เทียม
counterfeit(vt) ปลอมแปลง,ทำเทียม,ทำให้เหมือน,ลอกเลียนแบบ
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
deceitful(adj) หลอกลวง,เสแสร้ง,ไม่ซื่อ
deceive(vt) หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ลวง
deify(vt) ถือเป็นพระเจ้า,ยกให้เป็นพระเจ้า
deign(vi) ลดตัวลงมา,ยอม,กรุณา
deist(n) คนนับถือพระเจ้า
deity(n) พระเจ้า,เทวดา,เทพ
eight(n) แปด,เลขแปด,จำนวนแปด,ไพ่รูปแปด
eighteen(adj) สิบแปด
eighteenth(adj) ที่สิบแปด
eighteenth(n) 1 ใน 18,ส่วนที่สิบแปด,ลำดับที่สิบแปด
eighth(adj) ที่แปด
eighth(n) 1 ใน 8,วันที่แปด,อันดับที่แปด
eightieth(adj) ที่แปดสิบ
eightieth(n) 1 ใน 80,ส่วนที่แปดสิบ,สมาชิกลำดับที่แปดสิบ
eighty(adj) แปดสิบ
either(adj) ทุก,แต่ละ,อันละ,ชิ้นละ
either(con) ไม่อันใดก็อันหนึ่ง,ถ้าไม่...ก็...,หรือว่า
either(pro) ไม่อันใดก็อันหนึ่ง,อย่างใดอย่างหนึ่ง,หนึ่งในระหว่างสอง
fahrenheit(n) อุณหภูมิฟาเรนไฮท์
featherweight(n) นักมวยที่มีน้ำหนักระหว่าง 118-126 ปอนด์
feign(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปลอม,เลียนแบบ,กุเรื่อง,ปั้นเรื่อง
feint(n) การเสแสร้ง,การหลอกลวง,การรบแบบใช้อุบาย
flyweight(n) นักมวยที่หนักไม่เกิน 112 ปอนด์
foreign(adj) ต่างประเทศ,ต่างชาติ,ต่างเมือง,นอกประเทศ,ต่างถิ่น
foreigner(n) ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างชาติ,คนต่างด้าว
forfeit(adj) ที่ถูกริบ,ที่ถูกปรับ,ที่สูญเสีย
forfeit(n) ค่าปรับ,ค่าสินไหม,การทำโทษ
forfeit(vt) ริบ,ปรับ,ใช้หนี้,เสีย
forfeiture(n) การริบ,การปรับ,ค่าปรับ,การทำโทษ
freight(adj) ที่บรรทุกของ,ที่บรรทุกสินค้า,สำหรับบรรทุกสินค้า
freight(n) การบรรทุก,ค่าบรรทุก,ค่าระวาง,ค่าขนส่ง,การขนส่งสินค้า
freight(vt) บรรทุกของ,ขนส่งสินค้า,บรรทุกสินค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial veilเยื่อขอบหมวกเห็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary reinsurance clauseข้อกำหนดความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยเริ่มแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
panosteitis; panostitis; periosteomyelitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panostitis; panosteitis; periosteomyelitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parallel veined-เส้นใบขนาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
professional reinsurerผู้รับประกันภัยต่ออาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy, good-neighbourนโยบายเป็นเพื่อนบ้านที่ดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
piston compression heightระยะสลักถึงหัวลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parliamentary sovereigntyอำนาจอธิปไตยทางรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protein feverไข้แพ้โปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protein therapy; therapy, protein-shockการรักษาด้วยโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protein-shock therapy; therapy, proteinการรักษาด้วยโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinaemia; proteinemiaภาวะเลือดมีโปรตีนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
popular sovereigntyอำนาจอธิปไตยของปวงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parliamentary absenteeismการขาดประชุมรัฐสภาเป็นอาจิณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
present reignรัชกาลปัจจุบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
price ceilingการกำหนดราคาสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
price, ceilingราคาสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
premium receiptใบรับเงินค่าเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perceiveกำหนดรู้, รับรู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parosteitis; parostitisเนื้อเยื่อรอบกระดูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pleistocene Epochสมัยไพลสโตซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pretermitted heirทายาทที่ถูกละเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pinnately veined; penninerved-เส้นใบแบบขนนก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polycheiriaสภาพมือเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
person receiving public assistanceผู้รับสวัสดิการจากรัฐ [ดู public welfare recipient] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
perlèche; cheilitis, angular; cheilosis, angular; stomatitis, angularมุมปากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proportional reinsuranceการประกันภัยต่อแบบตามสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
presumptive heirบุคคลที่ถือว่าเป็นทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palminerved; palmately veined-เส้นใบรูปฝ่ามือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
proteuria; proteinuriaภาวะปัสสาวะมีโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteuric; proteinuric-ปัสสาวะมีโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plenum ceilingเพดานกล่องลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro rata reinsuranceการประกันภัยต่อแบบตามสัดส่วน มีความหมายเหมือนกับ proportional reinsurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro rata reinsuranceการประกันภัยต่อแบบตามสัดส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pantheismสรรพเทวนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
penninerved; pinnately veined-เส้นใบแบบขนนก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
power, sovereignอำนาจอธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacopeia; pharmacopoeia๑. ฟาร์มาโคเพีย๒. ตำรับยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacopoeia; pharmacopeia๑. ฟาร์มาโคเพีย๒. ตำรับยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periosteitis; periostitisเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periosteomyelitis; panosteitis; panostitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinemia; proteinaemiaภาวะเลือดมีโปรตีนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinic-โปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinivorous-กินโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinphobiaอาการกลัวอาหารโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinuria; proteuriaภาวะปัสสาวะมีโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinuric; proteuric-ปัสสาวะมีโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polytheismพหุเทวนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Date receivedวันที่ได้รับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fiber Reinforced Plasticพลาสติกเสริมแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nearest neighbor analysis (Statistics)การวิเคราะห์เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reinforcementการเสริมแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antifreeze proteinโปรตีนต้านการเยือกแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Green fluorescent proteinโปรตีนเรืองแสงสีเขียว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Epstein-Barr virusไวรัสเอพสไตน์บาร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cost, Insurance and Freightประเภทของสัญญาซื้อขายน้ำมันที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการส่งน้ำมันไปถึงผู้ซื้อ , ประเภทของสัญญาซื้อขายน้ำมันที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการส่งน้ำมันไปถึงผู้ซื้อ และจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งและค่าประกันภัยแทนผู้ซื้อ [ปิโตรเลี่ยม]
Seismic Surveyการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์
การวัดคลื่นไหวสะเทือนในชั้นหิน เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของชั้นหินใต้พื้นดิน และหาโครงสร้างหินที่จะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Accounts receivableบัญชีลูกหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Foreign ownershipกรรมสิทธิ์ของต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Freightค่าระวางขนส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Air freight rateอัตราค่าระวางขนส่งทางอากาศ [เศรษฐศาสตร์]
Preinvestment studyการพิจารณาศึกษาก่อนการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Seigniorageกำไจากการทำเหรียญกระษาปณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Tax reimbursementการคืนภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Weibull distributionการแจกแจงไวบูลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Preimplantation genetic diagnosisการวินิจฉัยทางพันธุกรรมก่อนการฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Seismic explorationการสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atomic weight, Aน้ำหนักเชิงอะตอม, น้ำหนักทั้งหมดของโปรตอนกับนิวตรอนในนิวเคลียสของธาตุรวมกัน (ดู atomic mass ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Einstein equationสมการไอสไตน์, ดู mass-energy equation [นิวเคลียร์]
Seismic wavesคลื่นไหวสะเทือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lightweight concreteคอนกรีตน้ำหนักเบา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reinforced concreteคอนกรีตเสริมเหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Caffeineคาเฟอีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nucleiนิวคลีไอ, พหูพจน์ของคำว่านิวเคลียส [นิวเคลียร์]
Differential reinforcement theoryทฤษฎีการเสริมแรงที่แตกต่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transistor television receiverโทรทัศน์ทรานซิสเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Body weightน้ำหนักตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atomic weightน้ำหนักอะตอม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
proteinโปรตีน, โปรตีน [โปฺร-] น. สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อนของไนโตรเจน มีโมเลกุลขนาดใหญ่ประกอบด้วยกรดแอมิโนหลายชนิดเชื่อมโยงกัน เป็น สารประกอบที่สำคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดซึ่งจําเป็นต้องใช้เพื่อสร้างเนื้อเยื่อของร่างกาย. (อ. protein).

ลำดับเบสภายในดีเอ็นเอเป็นตัวกำหนดชนิดของโปรตีนที่สร้าง โดยลำดับเบสถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) โดยกระบวนการที่เรียกว่า transcription หลังจากนั้นลำดับเบสทีละ 3 เบสที่เรียงติดกันของ mRNA แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวกระบวนการนี้เรียกว่า translation ในกระบวนการนี้อาศัย ribosome (จับกับ mRNA ในขณะเกิดการแปลรหัส) transfer RNA (RNA ที่มีหน้าที่ลำเลียงกรดอะมิโนเข้าสู่ ribosome เพื่อมาเชื่อมต่อเป็นโปรตีนตามรหัสของ mRNA) หลังจากผ่านกระบวนการแปลรหัสได้โปรตีนที่เซลล์ต้องการ

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Foreign investment fundกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาอนุญาตให้มีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ในวงเงินจำกัดในแต่ละปี ต้องนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน เว้นแต่เป็นกรณีเงินฝากในประเทศ เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานของกองทุน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน เป็นต้น [ตลาดทุน]
Surveillanceการตรวจสอบภาวะตลาด
การเฝ้าดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์หากพบภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ใดผิดไปจาก สภาพปกติที่ผ่านมา ก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ เช่น Insider Trading หรือ Price Manipulation เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนงานหนึ่งในฝ่ายห้องค้า และกำกับการซื้อขายรับผิดชอบงานด้านนี้ และมีระบบคอมพิวเตอร์ ชื่อ ATOMS ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านนี้ [ตลาดทุน]
Foreign boardกระดานต่างประเทศ
เป็นส่วนของระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ARMS) ที่ใช้รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างผู้ลงทุนชาวต่างประเทศด้วยกัน ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่มาขายผ่านกระดานต่างประเทศจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีชื่อชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของ การที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มี foreign board ขึ้นมา เนื่องจากหลักทรัพย์ของบางบริษัทได้มีชาวต่างประเทศเข้าลงทุนถือครองจนครบตามเกณฑ์ระดับที่ให้ชาวต่างชาติถือครองแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ลงทุนชาวต่างชาติต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่อีก เมื่อสั่งซื้อผ่านกระดานหลัก (main board) แล้วก็จะประสบปัญหาไม่อาจโอนรับหุ้นได้เพราะจะทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติเกินจากเกณฑ์ที่จำกัดไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศตลาดหลักทรัพย์จึงจัดให้มี foreign board ขึ้นมา เพื่อให้ชาวต่างประเทศผู้ซื้อมั่นใจว่าจะสามารถรับโอนหุ้นเป็นของตนได้ เพราะเป็นการรับโอนจากชาวต่างประเทศด้วยกัน ไม่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือครองหุ้นของชาวต่างประเทศรวมแต่ประการใด วิธีซื้อขายผ่านกระดานต่างประเทศกระทำได้ 2 วิธี คือ วิธี automatching และวิธี put thorugh แล้วแต่จะเลือกตามความเหมาะสม การซื้อขายบนกระดานต่างประเทศนี้ไม่ว่าจะใช้วิธีซื้อขายแบบใด ระดับราคาซื้อขายจะเป็นเท่าใดก็ได้ ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง floor price กับ ceiling price [ตลาดทุน]
Foreign limitข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว
สัดส่วนที่ผู้ลงทุนต่างประเทศ อันประกอบด้วย บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งไม่ได้ใช้สัญชาติไทย สามารถถือครองหุ้นและมีชื่อปรากฏบนหน้าทะเบียนได้ โดยกำหนดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด [ตลาดทุน]
Notice Receivedเครื่องหมายเอ็นอาร์
เครื่องหมายนี้ย่อมาจาก notice received ตลาดหลักทรัพย์จะติด NR ไว้บนหลักทรัพย์ที่เพิ่งถูกถอนเครื่องหมาย NP เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือรายงาน หรือคำชี้แจงจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวอย่างพอเพียงและได้ทำการเผยแพร่เพื่อให้ทราบทั่วกันแล้ว [ตลาดทุน]
Non-Voting Depository Receiptใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ และมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนสมารถซื้อขายเอ็นวีดีอาร์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในลักษณะเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนทั่วไป ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิหรือผลตอบแทนทางการเงินเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ แต่จะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นวีดีอาร์จะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนชาวต่างชาติที่ติดขัดในเรื่องเพดานการถือครอง แต่ทั้งนี้ก็มิได้จำกัดการซื้อขายของผู้ลงทุนทั่วไปแต่อย่างใด [ตลาดทุน]
Transferable Custody Receiptใบรับฝากหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้
เครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่แสดงว่าผู้ถือใบรับฝากเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่ใบรับฝากนี้จะนำมาซื้อขายเป็นเงินบาทในประเทศไทย แต่จะไม่สามารถแปลงกลับไปเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง เว้นแต่จะเป็นการขายและรับเงินคืนเป็นเงินบาทเท่านั้น [ตลาดทุน]
Ceiling priceราคาเพดาน
ระดับสูงสุดที่ราคาหุ้นจะขึ้นไปได้ในแต่ละวันทำการ ปัจจุบันนี้ตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่าการสูงขึ้นของราคาหุ้นในแต่ละวันจะเกินกว่าร้อยละ 30 ของราคาปิดวันก่อนไม่ได้ เช่น หุ้น A มีราคาปิดวันก่อนที่ 100 บาท ราคาเพดานในวันนี้จะเท่ากับ 130 บาท หมายถึงว่าวันนี้การซื้อขายหุ้น A จะกระทำที่ราคาสูงกว่า 130 บาท (ราคาเพดาน) ไม่ได้ (ดู floor price และ daily price limit) ข้อกำหนดเรื่องราคาเพดานไม่บังคับใช้กับการซื้อขายบน foreign board และบน big-lot board ในกรณีที่รายการซื้อขายมีปริมาณเท่ากับหรือเกินกว่า 10% ของทุนจดทะเบียน [ตลาดทุน]
Absenteeism (Labor)การขาดงาน (แรงงาน) [TU Subject Heading]
Acetylcysteineอะเซติลซิสเทอีน [TU Subject Heading]
Adrenal insufficeincyต่อมหมวกไตทำงานไม่เพียงพอ [TU Subject Heading]
Agricultural laborers, Foreignคนงานต่างชาติในการเกษตร [TU Subject Heading]
Aksobhya (Buddhist deity)พระอักโษภยะ [TU Subject Heading]
Alpha fetoproteinsแอลฟา ฟีโตโปรตีน [TU Subject Heading]
Alzheimer diseaseโรคอัลไซเมอร์ [TU Subject Heading]
Amitabha (Buddhist deity)พระอมิตาภะ [TU Subject Heading]
Apartheidการถือผิว [TU Subject Heading]
Aplocheilux panchaxปลาหัวตะกั่ว [TU Subject Heading]
Apolipoproteins Eอะโปไลโปโปรตีน อี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*egenwart {f}; Präsens {n} [gramm.] | erweitertes * (n vi vt modal ver) present continuous
*ehnenentzündung {f}; Sehnenscheidenentzündung {f*เอ็นอักเสบ
*tonewashed {adj}; mit Steinen ausgewaschen [textil* (adj) (เสื้อผ้า โดยเฉพาะ jeans) ที่ซักด้วยการใช้หินก้อนเล็กขัดถู ให้ดูว่าเก่าและซีดลงจากเดิม
See also: R. stone wash
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n} (n ) หนังสือรับรองการรับรอง
See also: S. การยินยอม, A. ไม่ยอมรับ, R. เห้นด้วย
abseiling (n vi vt ) เทคนิคการปีนป่ายลงเขาด้วยเชือก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
absenteeismความจริงของการขาดงานหรือขาดเรียนโดยปราศจากเหตุผลที่ดี (Oxford advanced learner)
absolute receivership (n) คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
account receivable (n) ลูกหนี้การค้า
antitheism (n) ลัทธิต่อต้านเทวนิยม
antitheist (n) ผู้ต่อต้านลัทธิเทวนิยม
antitheistic (adj) ที่เป็นการเปรียบเทียบ, ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้าน/ การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายตรงข้าม
aufkeimend {adj} (adj) แตกหน่อ
beings[บี'อิง] ความมีชีวิตอยู่ ; มนุษย์ ; สิ่งมีชีวิต ; ความเป็นอยู่
Blindleitwert {m} (n) n. Electronics. The imaginary part of the complex representation of admittance. [(electric) suscept(ibility), a measure of the ease of polarization of a dielectric
cfs : container freight station[ซีเอ็ฟเอ็ส : คอนเท็นเน่อร์เฟรจสเตชั่น] (n ) บริการนำสินค้าใส่ตู้และนำออกจากตู้ที่สถานีขนถ่ายสินค้าในตู้คอนเท็นเน่อร์ ผู้ส่งออกต้องนำตัวสินค้าไปส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ต้นทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ให้ CFS Charge จะเรียกเก็บจากผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าแล้วแต่กรณีของ INCOTERMS® หากขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C เช่น CPT หรือ CIP จะเก็บจากผู้ส่งออก หากขึ้นต้นด้วยอักษร F เช่น FCA จะเก็บจากผู้นำเข้า และค่าบริการนี้จะรวมถึงเมื่อตู้สินค้าถึงปลายทางตัวแทนผู้ประกอบการที่ปลายทางจะทำการเปิดตู้นำสินค้าออกให้ที่ CFS เช่นเดียวกัน : awp
conceit (n) จองหอง
deceivingly[yaang lawk-luang] (adv ) อย่างหลอกลวง
deity (n adj adv ) เมพ
deityเทพ
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu
EEI (abbrev ) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. Electrical and Electronics Institute,
eight[เอท] (n ) เเปด
eight-thousander (n ) ยอดเขาแปดพันเมตร คือยอดเขาสิบสี่ยอดที่มีความสูงเกินกว่า 8000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยอดเขาทั้งสิบสี่ยอดนี้อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาคาราโครัมในเอเชีย (แปลจาก wikipedia.org)
eightce[เอทซฺ] (adv ) เเปดครั้ง
eighteen[เอท'ทีน] (adj ) สิบเเปด
eighteence[เอท'ทีนซฺ] (adv ) สิบเเปดครั้ง
eighteenth[เอท'ทีนธฺ] (adj ) ที่สิบเเปด
eighth[เอธ] (adj ) ที่เเปด
eightice[เอ'ไทซฺ] (adv ) เเปดสิบครั้ง
eightieth[เอ'ทิเอธ] (adj ) ที่เเปดสิบ
eightlif[เอท'ลิฟ] (n ) สิบแปด
eightlifce[เอท'ลิฟซฺ] (adv ) สิบเเปดครั้ง
eightlifth[เอท'ลิฟธฺ] (adj ) ที่สิบเเปด
eighty[เอ'ที] (n ) เเปดสิบ
Einzelsteuerung {f}; Antriebssteuerung {f} (n ) พวงมาลัยรถสองอัน(ออกแบบพิเศษสำหรับฝึกหัดขับรถ)
Epstein pearlsซีสต์สีขาวขนาดเล็กชั่วคราวที่เกิดขึ้นตามแนวกึ่งกลางของเพดานแข็งของทารกแรกเกิดจํานวนมาก
Erwachsensein {n}; Erwachsenenalter {n} (n) ชีวิตในวัยผู้ใหญ่
feisty (n) คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง
foreign bodyสิ่งหรือสารแปลกปลอมที่พบภายในร่างกาย อวัยวะ หรือเนื้อเยื่อที่ปกติไม่มีอยู่ในร่างกาย เช่น เศษอาหารในหลอดลม ฝุ่นในดวงตา
foreign correspondent (n phrase ) ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA
foreign matter (n ) สิ่งแปลกปลอม, สารแปลกปลอม
freight forwarder (n ) ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
greige (n ) ผ้าดิบ
Homepage {f}; Startseite {f}; Titelseite {f} (n) คือหน้าเว็บหลัก หน้าแรกที่ใช้สำหรับจัดการต่างของแต่ละผู้สร้างเว็บนั้นขึ้นมา
In the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as aIn the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as a means of communication, especially through signals. The talking drums of Africa can imitate the inflections and pitch variations of a spoken language and are used for communicating over great distances. Throughout Sri Lankan history drums have been used for communication between the state and the community, and Sri Lankan drums have a history stretching back over 2500 years. Japanese troops used Taiko drums to motivate troops, to help set a marching pace, and to call out orders or announcements. Fife-and-drum corps of Swiss mercenary foot soldiers also used drums. They used an early version of the snare drum carried over the player's right shoulder, suspended by a strap. It is to this instrument that English word "drum" was first used. The oldest known drums are from 6000 BC.
In the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as aIn the past drums have been used not only for their musical qualities, but also as a means of communication, especially through signals. The talking drums of Africa can imitate the inflections and pitch variations of a spoken language and are used for communicating over great distances. Throughout Sri Lankan history drums have been used for communication between the state and the community, and Sri Lankan drums have a history stretching back over 2500 years. Japanese troops used Taiko drums to motivate troops, to help set a marching pace, and to call out orders or announcements. Fife-and-drum corps of Swiss mercenary foot soldiers also used drums. They used an early version of the snare drum carried over the player's right shoulder, suspended by a strap. It is to this instrument that English word "drum" was first used. The oldest known drums are from 6000 BC.
interbeing (n adj ) เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้, เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี
interbeingสิ่งอิงอาศัยกันเกิด
janeist (n) jane + ist เจนผู้เป็นศิลปิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't like seeing you shake his hand and I'm not the only one.หนูไม่ชอบเห็นพ่อไปจับมือกับเค้า.. ..และหนูก็ไม่ใช่คนเดียวที่ไม่ชอบด้วย Invictus (2009)
Well, soccer is usually their favorite sport here but things changed today when a group of local kids really took to the Springboks in a surprise visit where François Pienaar...ปกติแล้วฟุตบอล.. จะเป็นกีฬาโปรดของที่นี่ แต่วันนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว.. Invictus (2009)
- The green and gold have just one week to put the finishing touches to their grueling training program.- ทีมเขียวทอง มีเวลา-- เพียงแค่อาทิตย์เดียว ที่จะจบการโปรแกรมการฝึกซ้อม.. Invictus (2009)
And I, for one, must admit to being cautiously optimistic.และผมเองก็ต้องยอมรับว่า.. ต้องระวังอย่ามองโลกในแง่ดีมากเกินไป Invictus (2009)
Block out their names.ปิดชื่อเอาไว้นะ.. Invictus (2009)
It's their bloody song, not ours.นี่มันเพลงของพวกนั้นนี่.. ไม่ใช่ของเรา Invictus (2009)
Their level of commitment is tremendous.พวกเค้ามีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะมาก Invictus (2009)
You know what's the best thing about you being the captain?รู้มั้ยว่าสิ่งที่ดีที่สุด.. ของการเป็นกัปตันคืออะไร? Invictus (2009)
- How much does this Lomu guy weigh?- โลมู มันหนักเท่าไหร่นะ? Invictus (2009)
No, no, I don't want to distract their focus, even for one minute.ไม่ ไม่ล่ะ ผมไม่อยากไปกวนสมาธิเค้าเลย Invictus (2009)
Brought one of your mum's protein shakes.เอาโปรตีนเชคของแม่มาให้ด้วยล่ะ Invictus (2009)
We are at Ellis Park on this historic day where even this early, crowd expectation is at fever pitch because their beloved green and gold has somehow managed to defy all expectations.เรากำลังอยู่ที่สนามกีฬาเอลีสพาร์ค.. ในวันแห่งประวัติศาสตร์วันนี้.. ผู้คนเริ่มคึกคักกัน ตั้งแต่การแข่งขันยังไม่เริ่มเลยครับ Invictus (2009)
South Africa has the weight advantage in the scrums but I don't think many people have seen a weak New Zealand scrum.แอฟริกาใต้ได้เปรียบความหนักแน่น.. ในการทำสกรัมนะครับ แต่เราก็ไม่เคยเห็นนิวซีแลนด์.. Invictus (2009)
Too many guys off their feet at the rucks.ตอนเข้ารุม.. หลายคนเท้าอยู่สูงเกินไป Invictus (2009)
When your father was teaching George to drive, she cut someone off, but she thought it was their fault, so she took both hands off the wheel so she could flip 'em off twice.ตอนพ่อสอนให้จอร์จขับรถ เธอขับตัดหน้ารถคนอื่น แต่เธอคิดว่ามันเป็นความผิดของพวกเขา ดังนั้นเธอจึงปล่อยมือทั้งสองข้างจากพวงมาลัย เพื่อจะได้ชนให้รถคว่ำสักสองตลบ Dead Like Me: Life After Death (2009)
We have to ask questions that catch people off guard, that really pull their masks off.ตั้งคำถามที่เขาไม่ทันได้เตรียมตัว นั่นจะทำให้พวกเขาถอดหน้ากากออกได้อย่างแท้จริง Dead Like Me: Life After Death (2009)
I hope he or she asked the question, because their clock is about to stop.ฉันหวังว่าเขาหรือเธอจะถามคำถามนั้น เพราะนาฬิกาของพวกเขากำลังจะหยุดเดิน Dead Like Me: Life After Death (2009)
And neither will I.และฉันก็จะด้วย Dead Like Me: Life After Death (2009)
As a reaper, we are supposed to take souls and lead them to their lights, but what if we don't?ในฐานะยมทูตจะต้องนำพาวิญญาณ และพาพวกเขาไปยังแสงของพวกเขา แต่ถ้าเราไม่ทำล่ะ? Dead Like Me: Life After Death (2009)
Mr. Poltergeist?คุณผีโพสเตอร์ไกด์ Dead Like Me: Life After Death (2009)
In ninth grade, I knew this kid, Marty Oben, who ate eight banana splits in one sitting.ตอนม.3 ฉันรู้จักเด็กคนนึง มาตี้ โอเบน เขากินบานานาสปลิทแปดถ้วยในครั้งเดียว Dead Like Me: Life After Death (2009)
If he dies, then I don't need to mess up their idea of who he was.ถ้าเขาตายไป ฉันไม่อยากให้เกิดความยุ่งยาก ในใจของคนที่เป็นเพื่อนเขา Dead Like Me: Life After Death (2009)
- Eight, eight and a half.- แปดและแปดครึ่ง Dead Like Me: Life After Death (2009)
It was either that, or go crazy.มันเป็นได้ทั้งสองอย่าง หรือบ้าไปเอง Dead Like Me: Life After Death (2009)
I guess I don't really need you now, either.และคิดว่าอยู่ได้โดยไม่ต้องมีพี่ก็ตามที Dead Like Me: Life After Death (2009)
No way. Part of being dead is having a very high deductible.ไม่มีทาง บางส่วนของการดำรงอยู่ ของความตายมีโอกาสถูกยกเว้นมาก Dead Like Me: Life After Death (2009)
Trust me, this won't turn out well for either one of you.เชื่อฉันสิ นี่ไม่ส่งผลดีไม่ว่ากับใครก็ตามรอบตัวคุณ Dead Like Me: Life After Death (2009)
- Neither am I.- ฉันไม่เห็นมีผลอะไรเลย Dead Like Me: Life After Death (2009)
Neither am I.ผมก็ไม่เห็นมีผลอะไรเลย Dead Like Me: Life After Death (2009)
Well, either way, you always end up here.ก็ดี ถ้าเป็นเช่นนั้นนะ ลูกชอบมาที่นี่เสมอ Dead Like Me: Life After Death (2009)
(speaking foreign LANGUAGE)ข่อยฟังบ่รู้เรื่องช่างจ้อพูดภาษาจีน Fighting (2009)
No offense, but I've never heard of you either.อย่าเคืองกันนา แต่ฉัน ก็ไม่เคยได้ข่าวของพวกนายเช่นกัน Fighting (2009)
And that's Joel right there, and these are their dates.และคนนั้นก็โจนั่งอยู่ตรงนั้น และนี้คือการพบปะกันของพวกเค้า Fighting (2009)
Nice seeing you, Shawn.ยินดีที่ได้รู้จักคุณ ชอว์น Fighting (2009)
So you ain't from here, either?งั้นนายก็ไม่เคย ไปจากที่นี่เลยหรือ ใช่หรือไม่ Fighting (2009)
When I'm not being chased out of the damn Bronx trying to hustle up you some money, I'll be a little more alert.เมื่อฉันไม่ได้ถูกขับไล่ ออกมาจากถิ่น บล๊องค์ ระยำนั่น พยายามที่จะขอร้องให้เงินนายมาบ้าง เงินฉันกำลังมีเพียงเล็กน้อยจะเตือนนาย Fighting (2009)
It wasn't easy either.แม้นมันจะเป็นไปไม่ได้ง่าย Fighting (2009)
ZULAY: (chuckling) Because I lied about being able to sew.เพราะว่า ฉันโกหกเกี่ยวกับการเย็บมันไม่ค่อยดีทะไหร่ Fighting (2009)
Yeah, your suitcase don't trust nobody either.ใช่กระเป๋าของนาย ไม่เคยเชื่อใจใครคนไหนมาก่อนเลย Fighting (2009)
Thanks for being there.ขอบใจสำหรับ สถานที่แห่งนี้ Fighting (2009)
He knows where the attack's gonna take place, so you can either tell me where he is, or I will find him myself.เขารู้ว่าการโจมตีจะเกิดขึ้นที่ไหน เอาล่ะ.. คุณจะบอกมาว่าเขาอยู่ที่ไหน หรือจะให้ผมหาเอง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
It's only a matter of time before the media picks up on the heightened security measures.นี่เป็นเวลาสำคัญก่อนที่สื่อ\ จะยกระดับความปลอดภัย Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Play down the actual likelihood of an attack, talk about the security measures as being due diligence, rather than... no, meredith.พูดเรื่องการโจมตีน้อยลง สร้างมาตรการความปลอดภัย แทนที่จะ.. Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Madam president, we've discovered what we believe was a staging area being used by terrorists on the south shore of the potomac, near the itp rail and shipyards.ท่าน ปธน. , เราได้ค้นพบสิ่งที่\ จะเป็นที่ ๆ ใช้ในการก่อการร้าย อยู่ทางใต้ของ โพโตแมค ใกล้กับถนนและอู่ซ่อมเรือ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Jack, even if I was willing to release you, he's being transported to kennedy memorial.แจ็ค ถึงผมจะปล่อยคุณ, เขาก็ถูกส่งไปที่ อนุสรณ์ เคเนดี้ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Chinese. But I was looking forward to sheila's cooking.จีนเหรอ แต่ฉันกำลังมองไปที่การทำกับข้าว Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Reissued warrants and order for transport, sir.ใบรับรอง และคำสั่งย้าย ครับท่าน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
We need reinforcements, sir.เราต้องการกองหนุนเพิ่มครับ ท่าน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
General juma, they brought in reinforcements.ท่านจูม่า พวกมันเรียก กองหนุนมาแล้ว Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Put me on to their communications channel.ให้ฉันใช้ช่องติดต่อสื่อสารของพวกมัน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ei2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
ei400 million people speak English as their first language.
ei60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
eiA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
eiAbility to talk distinguishes human beings from animals.
eiA bonus was received.
eiAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
eiAbout eighty thousand spectators packed into the stadium last night.
eiAbove all, Bill was worried about gaining weight.
eiA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
eiA bunch of people thrust their way toward the rear exit.
eiA car in itself is neither good nor bad; it depends on the driver.
eiAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
eiAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
eiAccording to their opinions, that boy is very good.
eiAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
eiA complete intransitive verb takes neither complement or object.
eiActivists are stepping up their protest drive.
eiA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
eiAdolescents often quarrel with their parents.
eiA door must be either shut or open.
eiA dumb person in the society is not height of intelligence but no amount of knowledge either.
eiA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
eiA few years ago it would have been inconceivable for Japan to send troops overseas.
eiA fire broke out in a neighborhood hotel.
eiA fire broke out in my neighborhood last night.
eiA fire broke out in the neighborhood yesterday.
eiA fire broke out in this neighborhood last night.
eiA fly can walk on the ceiling.
eiA foolish misunderstanding severed their long friendship.
eiA foreigner asked me where the station was.
eiA foreign language cannot be mastered in a year or so.
eiA friend to everybody is a friend to leisure.
eiAfter 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.
eiAfter all, even salesmen are desperate to avoid being targeted for downsizing.
eiAfter all, their form of transport produces no pollution at all.
eiAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
eiAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
eiAfter being out in the wind and rain for years and years the walls of this (apartment) building are weather-beaten/weathered and brittle.
eiAfter being told, "Please, sit down," I sit in the chair.
eiAfter eight months he eventually started dating girls again.
eiAfter examining the bear at leisure, I made a rush on him.
eiAfter mature reflection, I've decided to accept their offer.
eiAfter seeing her desirable body, he became obsessed with her.
eiAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
eiAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
eiAfter that many live in special homes for the aged where their children and grandchildren can come to visit them.
eiAfter their argument they weren't on speaking terms.
eiAfter their parents died their grandparents brought them up.
eiAfter they had finished their work, they went out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ริบทรัพย์สิน[V] forfeiture of property, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. คืนทรัพย์สิน, Example: โทษอาญาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน, Thai definition: รวบเอาทรัพย์สินมาเสียหมดโดยพลการหรือโดยอำนาจกฎหมาย
จอรับภาพ[N] television set, See also: television receptor/receiver, Syn. จอภาพ, Example: จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์
ประคองตัว[V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
ผู้รับ[N] receiver, See also: recipient, Syn. คนรับ, Ant. ผู้ให้, คนให้, Example: เราควรจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ, Count unit: คน
รับเสด็จ[V] welcome, See also: greet, receive, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้ผู้มาหาหรือผ่านมาสะดวกสบาย, Notes: (ราชา)
เทพ[N] god, See also: deity, goddess, Syn. เทวดา, Example: ศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและมีเทพประจำธาตุต่างๆ ประจำสิ่งต่างๆ เช่น ฝนก็มีเทวดาของฝน
อายัดทรัพย์[V] seize, See also: sequestrate, impound, Example: ศาลตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดและสั่งอายัดทรัพย์ของกลางเข้ารัฐแล้ว, Thai definition: ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
อุโบสถ[N] ubosot (the eight commandments), Thai definition: เรียกการรักษาศีล 8 ของคฤหัสถ์ว่า การรักษาอุโบสถ
ขี้ฉ้อตอแหล[ADJ] deceitful, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: คนที่หน้าซื่อๆ แต่ในใจคดโกงเป็นคนขี้ฉ้อตอแหล, Thai definition: เกี่ยวกับการพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ขี้ฉ้อตอแหล[V] deceive, See also: be deceitful, wheedle, bluff, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: เธอขี้ฉ้อตอแหลเอาเงินเขาไปจนเขาเกือบหมดตัว, Thai definition: พลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
คนหากิน[N] deceiver, See also: tricky person, swindler, Example: คนหากินพวกนี้จะหากินกับคนบ้านนอกที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัด ยังไม่รู้ประสีประสา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หาเงินด้วยการหลอกลวง
ฉกลัก[V] snatch, See also: grab, jerk away, pinch, seize, Syn. ฉกฉวย, ขโมย, Example: ใครฉกลักเอาปากกาของฉันไป, Thai definition: ฉวยเอาของเขาไป
ตีซี้[V] pretend to be acquainted, See also: befriend, feign friendship, Example: นักธุรกิจตีซี้กับนักการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ, Thai definition: ทำเป็นเข้ามาสนิทสนม, Notes: (สแลง)
ถือเนื้อถือตัว[V] be arrogant, See also: be overbearing, be haughty, be conceited, be priggish, put on airs, Syn. ถือตัว, Example: เวลาผ่านไปนานเขาเรียนรู้การปรับตัวอยู่ในสังคม ไม่ถือเนื้อถือตัวอย่างเดิม
เปรี้ยงปร้าง[ADV] onomatopoeia from the sound of thunder or an explosion, Example: กระเบื้องหลังคาของศาลาใหญ่ร่วงกราวราวกับมีมือยักษ์ตะกุยหล่นแตกเปรี้ยงปร้างไปทั่ว, Thai definition: เสียงดังเปรี้ยง โดยปริยายหมายถึงกระทำรุนแรงให้เกิดเสียงเช่นนั้น เช่น ตบตีเป็นต้น
มั่วนิ่ม[V] seize an opportunity, Syn. ฉวยโอกาส, ถือโอกาส, Example: มีกลุ่มคนบางกลุ่มมั่วนิ่มเข้าแถวรับของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย, Thai definition: ฉวยโอกาสเข้าผสมผเส, Notes: (สแลง)
ยึดอำนาจ[V] seize the power, Example: จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2501, Thai definition: ใช้กำลังและยุทธวิธีถือเอาอำนาจ
หลอกตัวเอง[V] deceive oneself, See also: fool oneself, delude oneself, Syn. ไม่ยอมรับความจริง, Example: แม้ลูกเต้าเขาร้องไห้กันแล้ว ข้าพเจ้าก็ยังคงหลอกตัวเองต่อไปว่าท่านจะยังไม่ตาย, Thai definition: ทำตรงข้ามกับความรู้สึกและสถานะของตน จนตัวเองก็พลอยนึกว่าตนเป็นเช่นนั้นจริงๆ, ไม่ยอมรับกับตนเองว่าตนเองเป็นอย่างไร
กรมการค้าต่างประเทศ[N] Department of Foreign Trade
กระทรวงการต่างประเทศ[N] The Ministry of Foreign Affairs
ดีเอ็นเอ[N] DNA, See also: deoxyribonucleic acid, Syn. กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก
โทเฟิล[N] Test of English as Foreign Language, See also: TOFEL, Syn. การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
น.น.[N] weight, See also: wt., Syn. น้ำหนัก
ไบต์[N] BYTE, See also: binary digit eight
ฟ.[N] Fahrenheit, See also: F., Fahr., Syn. ฟาเรนไฮต์
หูฟัง[N] earpiece, See also: receiver
เครื่องชั่งน้ำหนัก[N] weighing apparatus
เข้ายึดครอง[V] seize, See also: capture, Syn. ยึดครอง, Ant. ปลดปล่อย, Example: รัสเซียส่งทหารเข้ายึดครองฮังการีในปีค.ศ.1956, Thai definition: เข้าถือสิทธิครอบครอง
คว้าโอกาสที่ดี[V] seize the opportunity, Ant. ปล่อยโอกาสที่ดี, Example: คุณน่าจะคว้าโอกาสที่ดีนี้ไว้ เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆ
ยึดทรัพย์[V] seize property, See also: seize assets, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. ไถ่ถอนทรัพย์, Example: คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินสามารถยึดทรัพย์นักการเมืองได้เพียงรายหรือสองราย, Thai definition: ยึดทรัพย์สินของจำเลยเพื่อนำมาขายทอดตลาดใช้หนี้ตามคำพิพากษา
รสนิยมต่ำ[V] have low taste, See also: have poor taste, be plebeian, Ant. รสนิยมสูง, Example: การแต่งกายของหล่อนบ่งบอกว่าหล่อนนั้นรสนิยมต่ำ
อธิปไตย[N] sovereignty, Syn. อำนาจอธิปไตย, Example: ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศ, Thai definition: อำนาจสูงสุดของรัฐเอกราชที่ใช้ในการปกครองประเทศ
ละแวกบ้าน[N] neighborhood, Syn. บ้านใกล้เรือนเคียง, Example: ผู้คนบริเวณละแวกบ้านเดียวกันต่างพากันบ่นถึงกลิ่นเหม็นเน่าของลำคลอง, Thai definition: เขตบริเวณรอบๆ บ้าน
แย่ง[V] catch, See also: seize, Syn. ชิง, แย่งชิง, ฉก, Ant. ให้, ยกให้
แย่งชิง[V] snatch, See also: grasp, seize, grab, Syn. ฉกชิง, ช่วงชิง, แย่ง, แก่งแย่ง, Ant. ให้, ยกให้
สังเกต[V] observe, See also: notice, perceive, Syn. พินิจ, พิจารณา, ดู
สัมผัส[V] feel, See also: perceive, Syn. รับรู้, รู้สึก
สำเนา[N] copy, See also: clone, counterfeit, Ant. ต้นฉบับ, Count unit: แผ่น, ฉบับ
ครองแผ่นดิน[V] rule, See also: reign over, Syn. ครองราชย์, ครองราชย์สมบัติ, เสวยราชสมบัติ, ขึ้นครองราชย์, ครองเมือง, เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, ครองบัลลังก์, Example: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองแผ่นดินยืนนานยิ่งพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ชาติไทย, Thai definition: ปกครองประเทศ
ผู้สืบสายโลหิต[N] heir/heiress, See also: inheritor, successor, beneficiary, Syn. ผู้สืบสายเลือด, ทายาท, Example: ทันทีที่บรรลุนิติภาวะ เขาได้ประกาศสร้างครอบครัวของตัวเองและต้องการมีผู้สืบสายโลหิตไว้สืบสกุลด้วย, Count unit: คน
เขตการค้าเสรี[N] foreign trade zone, See also: free trade zone, free trade area, Syn. เขตปลอดภาษี, Example: สหรัฐอเมริกามีการเจรจากับเม็กซิโก และแคนาดา สร้างเขตการค้าเสรีของอเมริกาเหนือ (NAFTA), Count unit: เขต, Thai definition: บริเวณหรือท่าเรือ ซึ่งอนุญาตให้สินค้าที่สั่งเข้ามาเก็บไว้ได้ชั่วคราว โดยไม่ต้องจ่ายภาษีภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง
รับ[V] receive, See also: get, accept, obtain, acquire, take, be given, Example: เขารับองค์พระจากหลวงพี่ที่ปลุกเสกแล้วอย่างระมัดระวัง, Thai definition: ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้
ประจักษ์ชัด[V] realize, See also: see clearly, understand well, perceive clearly, Syn. ประจักษ์แจ้ง, Example: สิ่งที่เราได้ประจักษ์ชัดอยู่ทุกเมื่อก็คือ พระองค์ทรงวางพระองค์อยู่ในฐานะที่โกรธใครไม่ได้, Thai definition: ปรากฏชัด
มิชอบ[ADV] dishonestly, See also: illegitimately, deceitfully, Syn. ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง, Ant. ชอบ, Example: รูปแบบการกระทำของเขาเข้าข่ายประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ
รัฏฐาธิปไตย[N] sovereignty, Syn. รัฏฐาธิปัตย์, Example: รัฏฐาธิปไตยของราชอาณาจักรไทยได้สะดุดหยุดลงเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเมื่อปีพ.ศ. 2112, Thai definition: กระบวนการที่รวมหน้าที่ทางการปกครองและทางเศรษฐกิจของประเทศเข้าไว้ภายใต้การอำนวยการที่รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปในแนวทางอัตตาธิปไตย
สลึง[N] unit of gold's weight, Example: แม่สัญญาว่าหากเขาสอบได้ แม่จะซื้อสร้อยทองหนักสองสลึงให้เขา, Thai definition: ชื่อมาตราชั่งตามวิธีประเพณี สำหรับกำหนดน้ำหนักเท่ากับ 3.75 กรัม
ตกเขียว[V] deceive (to be a prostitute), See also: trick, delude, Example: คุณนายนั่นมาตกเขียวที่หมู่บ้านของเราอีกแล้ว, Thai definition: ล่อลวงผู้หญิงมาเป็นโสเภณี, Notes: (สแลง)
เมืองนอก[N] foreign country, See also: nonnative country, Syn. ต่างประเทศ, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างแดน, Example: เขาจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกตามรอยพี่ของเขา, Count unit: เมือง, Thai definition: ต่างประเทศหรือประเทศอื่นๆ
ยึดถือ[V] hold, See also: cling to, seize, adhere to, stick, Syn. นับถือ, ยึดมั่น, Ant. ปล่อยวาง, Example: เมื่อเราเลือกทำอะไร จะต้องอาศัยคุณค่าที่ตนยึดถือเป็นเครื่องกำหนดทั้งสิ้น
รับได้[V] receive, See also: obtain, get, Example: จอบางรุ่นรับได้เพียงสองความถี่, Thai definition: มีความสามารถหรือประสิทธิภาพในการรับสภาพต่างๆ ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหารชุบแป้งทอด[n.] (āhān chup paēng thøt) EN: fritter   FR: beignet [m]
ไอน์สไตเนียม[n.] (aisatainīem) EN: einsteinium   FR: einsteinium [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being   FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อำนาจอธิปไตย[n. exp.] (amnāt athippatai) EN: sovereign power   
อมร[n.] (amøn) EN: angel ; deity   
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์[num.] (Anboēt Aisatai) EN: Albert Einstein   FR: Albert Einstein
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
อับเฉา[n.] (apchao) EN: ballast ; weight   FR: lest [m] ; ballast [m]
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous   FR: faire montre de bienveillance
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อารมณ์ดีขึ้น[v. exp.] (ārom dī kheun) FR: être de meilleure humeur
อธิป[n.] (athip) EN: king; monarch; sovereign   FR: souverain [m] ; roi [m]
อธิปไตย[n.] (athippatai = athipatai) EN: sovereignty   FR: souveraineté [f]
อาทิตย์[n.] (āthit) EN: sun   FR: soleil [m]
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel   FR: émerveiller
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
อวตาร[n.] (awatān) EN: avatar ; reincarnation   FR: incarnation [f] ; avatar [m]
อวตาร[n.] (awatān) EN: be reincarnated ; descend from heaven   FR: s'incarner
อเวจี[n.] (awējī) EN: abyss of hell ; name of one of the eight hells   FR: enfer [m]
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty   FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property   FR: saisir les avoirs
อายัดไว้[v. exp.] (āyat wai) EN: seize ; attach   
แบ่งภาค[v.] (baengphāk) EN: reincarnate   
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūangbin) EN: aircraft type   FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.   FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
ใบเปิด[n. exp.] (baipoēt) EN: claim for reimbursement   
ใบรับ[n.] (bairap) EN: receipt   FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบรับของ[n. exp.] (bairap khøng) EN: receipt   
ใบรับเงิน[n. prop.] (bairap ngoen) EN: receipt   FR: reçu [m] ; quittance [f] ; acquit [m]
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
ใบเสร็จ[n.] (baiset) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ngoen) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
บ่ายสี่โมง[n. exp.] (bāi sī mōng ) FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEI    P EY1
EID    AY1 D
EIS    AY1 Z
LEI    L EY1
MEI    M EY1
EIR    AY1 R
EIN    AY1 N
WEI    W EY1
MEI    M AY1
GEIS    G AY1 Z
GEIB    G AY1 B
GEIL    G AY1 L
BEIT    B EY1 T
HEID    HH AY1 D
KEIO    K EY1 OW0
KEIL    K IY1 L
EIDE    AY1 D
MEIS    M IY1 Z
EISA    EY1 S AH0
MEIR    M IH1 R
BEIM    B AY1 M
FEIN    F AY1 N
HEIN    HH AY1 N
EIKE    AY1 K
HEIR    EH1 R
NEIN    N IY1 N
HEIM    HH AY1 M
LEIF    L IY1 F
BEIN    B IY1 N
LEIS    L EY1 Z
EIJI    EY1 JH IY0
BEIT    B AY1 T
HEIL    HH AY1 L
FEIG    F IY1 G
FEIS    F AY1 S
LEIN    L IY1 N
FEIN    F EY1 N
NEIL    N IY1 L
LEIB    L IY1 B
FREI    F R AY1
EICH    AY1 K
MEIN    M IY1 N
DEIS    D IY1 Z
NEIS    N IY1 Z
KEIR    K IY1 R
HEIT    HH AY1 T
KEIM    K IY1 M
FEIT    F AY1 T
BEIL    B IY1 L
EICK    AY1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
A    (n) (ei1)
H    (n) (ei1 ch)
J    (n) (jh ei1)
K    (n) (k ei1)
a    (n) (ei1)
h    (n) (ei1 ch)
j    (n) (jh ei1)
k    (n) (k ei1)
AA    (n) (ei2 ei1)
AD    (n) (ei2 d ii1)
BA    (n) (b ii2 ei1)
DJ    (n) (d ii2 jh ei1)
FA    (n) (e2 f ei1)
HM    (n) (ei2 ch e1 m)
HP    (n) (ei2 ch p ii1)
HQ    (n) (ei2 ch k y uu1)
JC    (n) (jh ei2 s ii1)
JP    (n) (jh ei2 p ii1)
KO    (n) (k ei2 ou1)
LA    (n) (e2 l ei1)
MA    (n) (e2 m ei1)
OK    (uh) (ou2 k ei1)
PA    (n) (p ii2 ei1)
RA    (n) (aa2 r ei1)
St    (n) (s ei1 n t)
UK    (n) (y uu2 k ei1)
am    (n) (ei2 e1 m)
eh    (uh) (ei1)
pp    (n) (p ei1 jh i z)
re    (n) (r ei1)
wt    (n) (w ei1 t)
Mae    (n) (m ei1)
Rey    (n) (r ei1)
Tae    (n) (t ei1)
HIV    (n) (ei1 ch ai1 v ii1)
NIH    (n) (e1 n ai1 ei1 ch)
ole    (n) (ou l ei1)
PAC    (n) (p ii1 ei1 s ii1)
A's    (n) (ei1 z)
ABC    (n) (ei2 b ii2 s ii1)
AGM    (n) (ei2 jh i e1 m)
Abe    (n) (ei1 b)
Ada    (n) (ei1 d @)
Amy    (n) (ei1 m ii)
Apr    (n) (ei1 p r i l)
BMA    (n) (b ii2 e2 m ei1)
CIA    (n) (s i2 ai2 ei1)
DJs    (n) (d ii2 jh ei1 z)
DNA    (n) (d ii2 e2 n ei1)
FAO    (n) (e2 f ei2 ou1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
提供[ていきょう, teikyou] (n) ให้, จัดหาให้
限定[げんてい, gentei] (n) จำกัด
カレー[かれい, karei] (n) แกงกะหรี่ญี่ปุ่น
政府[せいふ, seifu] (n) รัฐบาล
太平洋[たいへいよう, taiheiyou] (n) มหาสมุทรแปซิฟิก
大西洋[たいせいよう, taiseiyou] (n) มหาสมุทรแอตแลนติก
要請[ようせい, yousei] (n) ความต้องการ
放映[ほうえい, houei] (vt) ออกอากาศ(เฉพาะโทรทัศน์)
正式[せいしき, seishiki] (adv) อย่างเป็นทางการ
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) ความยืดหยุ่น
成分[せいぶん, seibun] (n) ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง
英文[えいぶん, eibun] (n) เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
継母[けいぼ, keibo] (n) แม่เลี้ยง
英国[えいこく, eikoku] (n) สหราชอาณาจักร, อังกฤษ
停電[ていでん, teiden] (vt) ไฟฟ้าดับ
指定[してい, shitei] (vt) เลือก,กำหนด
男性[だんせい, dansei] (n) เพศชาย
女性[じょせい, josei] (n) เพศหญิง
生徒[せいと, seito] (n) นักเรียน
平均[へいきん, heikin] (n) เฉลี่ย
修正[しゅうせい, shuusei] (n) แก้ไข
計画[けいかく, keikaku] (n) แผน,โครงการ
透明[とうめい, toumei] (n) โปร่งใส
自衛隊[じえいたい, jieitai] (n) กองกำลังป้องกันตนเอง (เทียบได้กับกองทัพของญี่ปุ่นในปัจจุบัน แต่ญี่ปุ่นจะไม่นับว่าเป็นทหาร)
生命保険[せいめいほけん, seimeihoken] (n) ประกันชีวิต
厚生労働省[こうせいろうどうしょう, kouseiroudoushou] (n) กระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน
日米[にちべい, nichibei] (n) ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ เช่น 日米会談(にちべいかいだん) การประชุมหารือระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ
自由貿易協定[じゆうぼうえききょうてい, jiyuubouekikyoutei] (n) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area)
陛下[へいか, heika] (n) ใช้ต่อท้ายคำเรียกพระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินี เช่น 天皇陛下(てんのうへいか)
知名度[ちめいど, chimeido] (n) ระดับของชื่อเสียงหรือการเป็นที่รู้จักของคนทั่วๆ ไป
同性愛者[どうせいあいしゃ, douseiaisha] (n) คนที่รักเพศเดียวกัน
夜景[やけい, yakei] (n) บรรยากาศ แสงสี ยามค่ำคืน
野生[やせい, yasei] (n) พืชหรือสัตว์ที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติ
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] (n) โทรศัพท์เคลื่อนที่
電化製品[でんかせいひん, denkaseihin] (n) เครื่องใช้ไฟฟ้า
性別[せいべつ, seibetsu] (n) เพศ (ชายหรือหญิง)
指定席[していせき, shiteiseki] (n) ที่นั่งจอง
野性[やせい, yasei] (adj) ที่อยู่ตามธรรมชาติ,ที่อยู่ในป่า
提携[ていけい, teikei] (n) การร่วมมือ
官邸[かんてい, kantei] (n) ทำเนียบ,บ้านพักอย่างเป็นทางการของผู้นำประเทศ
歓迎[かんげい, kangei] (vt) ต้อนรับ
反米[はんべい, hanbei] (n) การต่อต้านสหรัฐอเมริกา
訪英[ほうえい, houei] (vt) เดินทางเยือนอังกฤษ
平方メートル[へいほうめーとる, heihoume-toru] (n) พื้นที่ 1 ตารางเมตร
経験[けいけん, keiken] (n) ประสบการณ์
腕時計[うでとけい, udetokei] (n) นาฬิกาข้อมือ
命令[めいれい, meirei] (n vt) คำสั่ง,ออกคำสั่ง
惑星[わくせい, wakusei] (n) ดาวเคราะห์
警官[けいかん, keikan] (n) ตำรวจ
水泳[すいえい, suiei] (n) การว่ายน้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
護衛武官[ごえいぶかん, goeibukan] (n) ราชองครักษ์
営業中[えいぎょうちゅう, eigyouchuu] เปิดดำเนินการ
プレーイ[ぷれえい, pureei] (n) การละเล่น, การหยอกเย้า , See also: S. Play,
映像[えいぞう, eizou] 1.ภาพที่ปรากฎบนจอหรือเลนส์ 2.เงาสะท้อนในกระจกหรือบนผิวน้ำ 3.ภาพในใจ
投影機[とうえいき, toueiki] (n) เครื่องฉายข้ามศีรษะ, โอเวอเฮด
漏洩[ろうえい, rouei] (n) การรั่วไหล (การรั่วไหลของข้อมูล ข่าวสาร ฯลฯ)
英国人[えいこくじん, eikokujin] (n) ผู้ชายที่เป็นประชากรของสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ
英語[えいご, eigo] (n) ภาษาอังกฤษ
英雄[えいゆう, eiyuu] วีรบุรุษ
永遠[えいえん, eien] (n ) (n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร
経営工学[けいえいこうがく, keieikougaku] (n ) วิศวกรรมการบริหาร
反映[はんえい, han'ei] (n ) (อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนาจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อ,มีอำนาจโน้มน้าว., S. . influenceable adj. influencer n., S. control,power
映画[えいが, eiga, eiga , eiga] (n ) ภาพยนตร์
安全衛生[あんぜんえいせい, anzen'eisei] (n ) ความปลอดภัยและชีวอนามัย
安全衛生管理[かんぜんえいせいかんり, kanzen'eiseikanri] (n ) การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
県営[けんえい, ken'ei] การบริหารโดยจังหวัด
栄養[えいよう, eiyou] (n ) โภชนาการ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
貰う[もらう, morau] Thai: ได้รับ English: to receive
計画[けいかく, keikaku] Thai: แผนงาน English: plan (vs)
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงต่ำ English: low tone
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงทุ้ม English: undertone
低調[ていちょう, teichou] Thai: ราบเรียบน่าเบื่อ English: dullness
謀る[はかる, hakaru] Thai: ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหวังผลบางอย่าง English: to deceive
計画[けいかく, keikaku] Thai: โปรแกรม English: program
計画[けいかく, keikaku] Thai: กำหนดการ English: schedule
計画[けいかく, keikaku] Thai: โปรเจค
命じる[めいじる, meijiru] Thai: สั่ง English: to order
海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: ลางไม่ดี English: weird
作成[さくせい, sakusei] Thai: จัดทำขึ้น English: draw up
作成[さくせい, sakusei] Thai: ทำ English: make
作成[さくせい, sakusei] Thai: ผลิต English: producing
作成[さくせい, sakusei] Thai: สร้าง English: creating
作成[さくせい, sakusei] Thai: ร่าง English: frame (vs)
整備[せいび, seibi] Thai: การปรับให้ดีหรือเหมาะสม English: adjustment (vs)
整備[せいび, seibi] Thai: การเตรียมความพร้อม English: completion
掲示板[けいじばん, keijiban] Thai: ป้ายติดประกาศ English: bulletin board
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods
人間[にんげん, ningen] Thai: มนุษย์ English: human being
映画[えいが, eiga] Thai: ภาพยนตร์ English: film
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต English: production (vs)
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
持って行く[もっていく, motteiku] Thai: เอาไป
制度[せいど, seido] Thai: ระบบ English: system
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ถึงที่สุด English: conclusive
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: แน่นอน English: definite
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ขั้นสุดท้าย
戴く[いただく, itadaku] Thai: ได้รับ(ใช้แสดงความถ่อมตน) English: to receive (hon)
設定[せってい, settei] Thai: จัดตั้ง English: establish
特命[とくめい, tokumei] Thai: ภารกิจที่ต้องทำ English: mission
観光[かんこう, kankou] Thai: การท่องเที่ยว English: sightseeing (vs)
家系[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage
異物[いぶつ, ibutsu] Thai: สิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างไป English: foreign substance
大生[だいせい, daisei] Thai: นักศึกษามหาวิทยาลัย English: college student
内定[ないてい, naitei] Thai: การตกลงกันเป็นการภายใน
判例[はんれい, hanrei] Thai: คดีตัวอย่าง English: (judicial) precedent
先例[せんれい, senrei] Thai: ตัวอย่างก่อนหน้านี้ English: precedent
撮影[さつえい, satsuei] Thai: การถ่ายทำ
掴む[つかむ, tsukamu] Thai: ยึดไว้ English: to seize
政府[せいふ, seifu] Thai: รัฐบาล English: government
英和[えいわ, eiwa] Thai: อังกฤษ
不定[ふてい, futei] Thai: ไม่แน่นอน
明記[めいき, meiki] Thai: รายละเอียด English: specification (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Anteil(n) |der, die Anteile| ส่วน, สัดส่วน
Arbeit(n) |die, pl. Arbeiten| งาน, หน้าที่
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่งงาน
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบริเวณหรือพื้นที่
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| การใช้งาน, การประยุกต์ใช้
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Entscheidungen(n) |pl.| , See also: die Entscheidung
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
Freitag(n) |der| วันศุกร์
Kreis(n) |der, pl. Kreise| วง, วงกลม
Leiter(n) |der, pl. Leiter| ผู้นำ, หัวหน้า
Mehrheit(n) |die, pl. Mehrheiten| ส่วนใหญ่ของกลุ่ม เช่น die Mehrheit der Deutschen คนเยอรมันส่วนใหญ่
Meinung(n) die, pl. Meinungen| ความเห็น
Mitarbeiter(n) |der, pl. Mitarbeiter| ผู้ร่วมงาน, See also: die Mitarbeiterin
Möglichkeit(n) |die, pl. Möglichkeiten| ความเป็นไปได้
Partei(n) |die, pl. Parteien| พรรคการเมือง
Parteien(n) |pl.| , See also: die Partei
Polizei(n) |die| ตำรวจ
Preis(n) |der, pl. Preise| ราคา
Reihe(n) |die, pl. Reihen| แถว, ลำดับ
Seite(n) |die, pl. Seiten| ด้าน, หน้ากระดาษ
Seiten(n) |pl.|, See also: die Seite
Sicherheit(n) |die, pl. Sicherheiten| ความปลอดภัย
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Streit(n) |der, nur Sing.| การทะเลาะเบาะแว้ง
Teil(n) |der/das, pl. Teile| ส่วน
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การพิพากษา, การตัดสิน
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การตัดสินใจ
Verein(n) |der, pl. Vereine| ชมรม, สมาคม, สโมสร
Vergangenheit(n) |die, pl. Vergangenheiten| อดีต
Vergleich(n) |der, pl. Vergleiche| การเปรียบเทียบ
Weise(n) |die, pl. Weisen| วิธีการ, เส้นทางวิธี (ไม่ใช่ทางเดิน)
Zeit(n) |die, nur Sg.| เวลา
Zeiten(n) |pl.|, See also: Zeit
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
allein(adj) ตามลำพัง เช่น allein reisen เที่ยวตามลำพัง
arbeiten(vt) arbeitete, hat gearbeitet| ทำงาน, See also: die Arbeit
auf einmalทำทีเดียวทั้งหมด เช่น alles auf einmal trinken ดื่มทีเดียวหมด
bei(Präp) (เป็นคำบุพบทแปลได้หลายความหมาย) อาจแปลว่า ที่ เช่น Ihr Schlüssel ist bei mir. กุญแจของคุณอยู่ที่ฉัน
beideทั้งคู่
beiden, See also: beide
beim, See also: bei
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว
bereits(adv) เรียบร้อยแล้ว เช่น Er hat den Bericht bereits abgegeben. เขาส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
bezeichnenอ้างถึง, ชี้ถึง
bleibenอยู่ (ระยะเวลาสั้นกว่า wohnen)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน
*esetzmäßigkeit {f}; Legalität {f}; Rechtmäßig* (n) ถูกต้องตามกฎหมาย
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว
*rbeitsgang {m}; Bedienung {f} | Arbeitsgänge {pl}* (n) กระบวนการทางอุตสาหกรรม
*tationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mi* (n) การเคลื่อนพลทหาร
bescheid sagen (vt ) แจ้งให้ทราบ
Betriebsfähigkeit {f}; Gebrauchsfähigkeit {f}ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแปลว่าอาไร ห้า ๆ ๆ
Branche {f}; Abteilung {f} (n) สาขา แผนก
casein (n) โปรตีนจากนม
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge { (n ) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ
das Teilnahmeformular, -e (n ) ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมงาน/กิจกรรม/สมาคม ฯลฯ
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
die Gleichberechtigung, -en (n ) สิทธิความเท่าเทียม, สิทธิความเสมอภาค
Dienstleistung (n) การบริการ การให้บริการ
See also: S. Service,
Dumme {m,f}; Dummer | der Dumme sein (n ) โง่ คนโง่
Durchlaufzeit {f} (n) ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต
ein Risiko eingehen (phrase) เสี่ยงทำอะไรบางอย่าง
einanderซึ่งกันและกัน, แก่กันและกัน
eine Zeitlangชั่วครู่, ชั่วขณะ
einfangquerschnittพื้นที่หน้าตัดการเกิดปฏิกิริยา
Essenszeit {f}เวลาอาหาร
Fiasko {n}; Pleite {f}[ฟี-เอิส-โก] [N] ความล้มเหลวอย่างมาก , ความล่มจม, สิ่งที่ทำให้อัปยศ , disaster; misfortune
See also: S. Fiasco,
Flugbegleiter{m} (n ) พนักงานผู้ชายที่ต้อนรับบนเครื่องบิน
See also: S. Steward {m},
Fräulein {n} (Frl.) (Anrede) (n ) เด็กสาว เด็กหญิง สาวน้อย
Frl. : Fräulein (vt) คิดถึง
Frohe Weihnachten! (phrase ) สุขสันต์วันคริสต์มาส
Führerschein {m} (n ) ใบขับขี่
Führerschein {m} (n ) ใบขับขี่
Führerschein {m} (n ) ใบขับขี่
Geige (n ) ไวโอลิน
geil[ไกย] ยอดเยี่ยม ดีเลิศ (เป็นภาษาพูด เหมือนคำว่า เจ๋ง เทพ สุดยอด) เช่น Du bist einfach geil und wunderschön!
Geisel {f} | Geiseln {pl} (n) ตัวประกัน
geizhals (n adv ) ขี้เหนียว คนขี้เหนียว
Gemeinde {f}; Gemeinschaft {f}; Gemeinsamkeit {f} | Gemeinden {pl}; Gemeinschaften { (n slang name ) กีมายด์
Geräumigkeit {f} (n) ความกว้างใหญ่
See also: R. ความมีเนื้อที่ใหญ่
Gerechtigkeit {f} (n ) ความยุติธรรม
gleich (n )
gleich (n )
gleichzeitig (adj ) ในเวลาเดียวกัน/พร้อมๆ กัน
glühwein (n ) ไวน์ผสมเครื่องเทศ เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากไวน์แดงอุ่นให้ร้อนผสมเครื่องเทศและผลไม้เช่นส้มฝานบาง เสิร์ฟร้อนหรืออุ่น นิยมดื่มกันระหว่างฤดูหนาวในหลายประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในยุโรป (ข้อมูลจาก wikipedia.org)
keine Rolle spielen (phrase ) ไม่มีบทบาท/ไม่มีความสำคัญ
kindlein Au (n) ทารกน้อยกลอยใจ (จากวรรณกรรมโบราณของเยอรมัน)
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา
mitentscheinden (vi vt ) | entscheidest mit, entschied mit, hat mitentschieden | (mit OBJ/ohne OBJ) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
Öffnungszeit {f} | Öffnungszeiten {pl} | außerhalb der Öffnungszeit (n ) เวลาทำการ เวลาเปิดให้บริการ
Reichsflaggengesetzไรชกิจจานุเบกษา
Reichskreis (n ) เครือราชรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
Reichstag (n ) รัฐสภาเยอรมัน
Schleifscheibe {f} (n) ล้อโม่, ล้อเจียร
sich abzeichnen; undeutlich sichtbar werden (vi ) ยืน ตั้งตระหง่าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ein...mono [Add to Longdo]
neinnope [Add to Longdo]
scheintseems [Add to Longdo]
Zeichen {n}icon [Add to Longdo]
Eiter {n} [med.]pus [Add to Longdo]
Anteil {m}lot [Add to Longdo]
Backstein {m}brick [Add to Longdo]
Eifer {m}zeal [Add to Longdo]
Feile {f}file [Add to Longdo]
Geleise {pl}track [Add to Longdo]
Gleit...floating [Add to Longdo]
Innenteil {n}core [Add to Longdo]
Konsumverein {m}coop [Add to Longdo]
Leib {m}body [Add to Longdo]
Reis {m}rice [Add to Longdo]
Scheibe {f}wafer [Add to Longdo]
Weite {f}vastness [Add to Longdo]
Zeitwort {n}verb [Add to Longdo]
beseitigtaxed [Add to Longdo]
einsetzento patch [Add to Longdo]
eintippento type [Add to Longdo]
gleichequal [Add to Longdo]
keinno [Add to Longdo]
leistendrending [Add to Longdo]
reichlichabound [Add to Longdo]
vorbereitenpriming [Add to Longdo]
vorzeitigabortive [Add to Longdo]
zeitlichtime [Add to Longdo]
Ameise {f} [zool.]ant [Add to Longdo]
Einstich {m}trepan [Add to Longdo]
Einfluss {m}clout [Add to Longdo]
Abarbeiten {n}attention handling [Add to Longdo]
Abarbeitungszeit {f}processing time [Add to Longdo]
Abartigkeit {f}kinkiness [Add to Longdo]
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine) [Add to Longdo]
Abbaubarkeit {f}degradability [Add to Longdo]
Abbauleistung {f}degradation capacity [Add to Longdo]
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical) [Add to Longdo]
Abbindezeit {f}setting time [Add to Longdo]
Abbindezeit {f} (bei Zement)water curing [Add to Longdo]
Abbremszeit {f}stop time [Add to Longdo]
Abbrucharbeiten {pl}; Abrissarbeiten {pl}demolition work [Add to Longdo]
Abbuchung {f} (durch Einzugsermächtigung)(payment by) direct debit [Add to Longdo]
Abdeckerei {f}knacker's yard [Add to Longdo]
Abdichtung {f} | Abdichtungen {pl} | kabelseitige Abdichtungsealing; seal | sealings | cable sealing [Add to Longdo]
Abdichtungsleiste {f}sealing fillet [Add to Longdo]
Abdreheisen {n}turning tool [Add to Longdo]
Abendgarderobe {f}; Abendkleid {n}evening dress [Add to Longdo]
Abendkleid {n}gown [Add to Longdo]
Abendkleid {n} | Abendkleider {pl}evening dress | evening dresses [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
appareil(n) |m| เครื่องมือ,อุปกรณ์, See also: S. l'instrument,
chapeau de soleil(n) |m| หมวกกันแดด
seize(numéro) สิบหก, 16
treize(numéro) สิบสาม, 13
enseignement,-s(n) (scolaire)การเรียนการสอน, (profession)อาชีพสอน , (lecon)บทเรียน
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา,มหาวิทยาลัย
enseigner(vt) (donner un cours)สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง , (apprendre)สอนให้ทำ
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์
oeil ( pl. yeux)(n) n.m. ดวงตา
yeux (s. oeil)(n) ดวงตา เป็นพหูพจน์ของ l'oeil.
faire de l'oeil à qqn(phrase) ขยิบตาให้
ouvrir l'oeil(phrase) ระมัดระวัง
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด
Mon oeil!(phrase) fam. ฉันไม่เชื่อหรอก (เป็นคำอุทานเพื่อแสดงความไม่เชื่อถือ)
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์
il y a du soleilพระอาทิตย์ส่องแสง , See also: S. il fait (du) soleil,
reine(n) |f| ราชินี
soleil(n) |m| ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, ตะวัน
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cystein {n} [biochem.] (n slang) โปรตีนชนิดหนึ่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
駃騠(oK)[けってい;ケッテイ, kettei ; kettei] (n) (uk) (See 騾馬) hinny [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3D映画[さんディーえいが, san dei-eiga] (n) 3D movie [Add to Longdo]
3D映像[さんディーえいぞう, san dei-eizou] (n) 3D image [Add to Longdo]
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
AD;A.D.[エーディー, e-dei-] (n) AD (Anno Domini) [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
AT互換機[エーティーごかんき, e-tei-gokanki] (n) {comp} AT-compatible [Add to Longdo]
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
BD[ビーディー, bi-dei-] (n) (See ブルーレイディスク) Blu-ray Disc; BD [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CD−DA;CDDA[シーディーディーエー, shi-dei-dei-e-] (n) {comp} CD-DA [Add to Longdo]
CD−R;CDR[シーディーアール, shi-dei-a-ru] (n) {comp} CD-R [Add to Longdo]
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM [Add to Longdo]
CDプレーヤー(P);CDプレイヤー[シーディープレーヤー(CDプレーヤー)(P);シーディープレイヤー(CDプレイヤー), shi-dei-pure-ya-( CD pure-ya-)(P); shi-dei-pureiya-( CD pureiya-)] (n) CD player; (P) [Add to Longdo]
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
CRT[シーアルティー, shi-arutei-] (n) cathode-ray tube; CRT [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhè, ㄓㄜˋ, / ] this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing), #12 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do, #20 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] because of; for; to, #20 [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, / ] catch; receive; suffer, #26 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear, #45 [Add to Longdo]
没有[méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ, / ] haven't; hasn't; doesn't exist; to not have; to not be, #46 [Add to Longdo]
[gěi, ㄍㄟˇ, / ] to; for; for the benefit of; to give; to allow; to do sth (for sb); (passive particle), #51 [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a, #66 [Add to Longdo]
[děi, ㄉㄟˇ, ] to have to; must; ought to; to need to, #68 [Add to Longdo]
[nà, ㄋㄚˋ, ] that; those; commonly pr. nei4 before a classifier, esp. in Beijing, #71 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] Chinese mile (approx. 0.5 km); neighborhood; hometown; surname Li, #83 [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, / ] (negative prefix for verbs); have not; not, #95 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] his; her; its; theirs; that; such; it (refers to sth preceding it), #98 [Add to Longdo]
因为[yīn wèi, ㄨㄟˋ, / ] because; owing to; on account of, #112 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] position; location; classifier for people; place; seat; classifier for binary bits (e.g. 十六位 16-bit or 2 bytes), #117 [Add to Longdo]
[nèi, ㄋㄟˋ, / ] inside; inner; internal; within; interior, #119 [Add to Longdo]
[gāo, ㄍㄠ, ] high; tall; fig. above average; height; (honorific) your, #128 [Add to Longdo]
美国[Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] America; American; United States of America; USA, #150 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy, #158 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, / ] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy, #158 [Add to Longdo]
认为[rèn wéi, ㄖㄣˋ ㄨㄟˊ, / ] to believe; to think; to consider; to feel, #166 [Add to Longdo]
成为[chéng wéi, ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ, / ] to become; to turn into, #180 [Add to Longdo]
[wài, ㄨㄞˋ, ] outside; in addition; foreign; external, #207 [Add to Longdo]
[shéi, ㄕㄟˊ, / ] who; also pronounced shui2, #208 [Add to Longdo]
[Shuí, ㄕㄨㄟˊ, / ] variant pronunciation of shei2, who; surname Shui, #208 [Add to Longdo]
北京[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市; fig. PRC government, #209 [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] America; beautiful, #226 [Add to Longdo]
非常[fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ, ] unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional, #231 [Add to Longdo]
为了[wèi le, ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙, / ] in order to; for the purpose of; so as to, #239 [Add to Longdo]
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, / ] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be, #241 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] micro; tiny; miniature; Taiwan pr. wei2, #272 [Add to Longdo]
得到[dé dào, ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ, ] to get; to obtain; to receive, #301 [Add to Longdo]
获得[huò dé, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ, / ] to obtain; to receive; to get, #306 [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] each; every, #334 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] not yet; did not; have not; not; 8th earthly branch: 1-3 p.m., 6th solar month (7th July-6th August), year of the Sheep, #346 [Add to Longdo]
美元[Měi yuán, ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ, ] American dollar; US dollar, #350 [Add to Longdo]
[shòu, ㄕㄡˋ, ] to receive; to accept; to suffer; subjected to; to bear; to stand; pleasant; (passive marker), #352 [Add to Longdo]
[chēng, ㄔㄥ, / ] to call; to praise; to weigh; to estimate; to consider; to address; to name; to say; commend, #365 [Add to Longdo]
那个[nèi gè, ㄋㄟˋ ㄍㄜˋ, / ] that one, #400 [Add to Longdo]
单位[dān wèi, ㄉㄢ ㄨㄟˋ, / ] a unit; unit (of measure); work unit (one's workplace), #426 [Add to Longdo]
国内[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, / ] domestic; internal (to a country); civil, #444 [Add to Longdo]
[ná, ㄋㄚˊ, ] to hold; to seize; to catch; to apprehend; to take, #445 [Add to Longdo]
加强[jiā qiáng, ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄤˊ, / ] to reinforce; to strengthen; to increase, #468 [Add to Longdo]
[fēi, ㄈㄟ, ] non-; not-; un-; abbr. for Africa 非洲; wrong; evil-doing; insist on; simply must, #470 [Add to Longdo]
准备[zhǔn bèi, ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ, / ] preparation; prepare, #482 [Add to Longdo]
接受[jiē shòu, ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ, ] to accept; to receive, #483 [Add to Longdo]
为什么[wèi shén me, ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] why?; for what reason?, #515 [Add to Longdo]
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] to receive; to answer (the phone); to meet or welcome sb; to connect; to catch; to join; to extend; to take one's turn on duty; take over for sb, #529 [Add to Longdo]
内容[nèi róng, ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ, / ] content; substance; details, #554 [Add to Longdo]
行为[xíng wéi, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ, / ] action; conduct; behavior; activity, #558 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
たいてい[たいてい, taitei] double quote (") [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アクセス系[アクセスけい, akusesu kei] access system [Add to Longdo]
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アクティブ[あくていぶ, akuteibu] active [Add to Longdo]
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アクティブ化[アクティブか, akuteibu ka] activate [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
アレイ[あれい, arei] array [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
インターオペラビリティ[いんたーおぺらびりてい, inta-operabiritei] interoperability [Add to Longdo]
インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
インディケータ[いんでいけーた, indeike-ta] indicator [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
えちん坊[けちんぼう, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]
お供[おとも, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
お八つ[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
お召し物[おめしもの, omeshimono] Kleidung [Add to Longdo]
けい秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (hervorragende) Malerin [Add to Longdo]
ご愁傷様[ごしゅうしょうさま, goshuushousama] "Mein_herzliches_Beileid" [Add to Longdo]
ご飯[ごはん, gohan] gekochter_Reis, Mahlzeit [Add to Longdo]
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
ぶどう酒[ぶどうしゅ, budoushu] Wein (aus Trauben) [Add to Longdo]
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
カール大帝[かうるたいてい, kaurutaitei] (Kaiser) Karl_der_Grosse [Add to Longdo]
サラダ一皿[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] Nobelpreis [Add to Longdo]
メリケン粉[めりけんこ, merikenko] -Mehl, Weizenmehl [Add to Longdo]
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] Richtpreis [Add to Longdo]
ライン川[らいんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
一か月[いっかげつ, ikkagetsu] ein_Monat [Add to Longdo]
一つ一つ[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] jedes_einzeln [Add to Longdo]
一丁[いっちょう, icchou] ein_Stueck [Add to Longdo]
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
一介の[いっかいの, ikkaino] -nur, einfach, nichts_als [Add to Longdo]
一俵[いっぴょう, ippyou] ein_Sack [Add to Longdo]
一個[いっこ, ikko] -eins, ein_Stueck [Add to Longdo]
一倍[いちばい, ichibai] noch_einmal_so_viel [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一周[いっしゅう, isshuu] eine_Runde, ein_Umlauf [Add to Longdo]
一夕[いっせき, isseki] ein Abend, eines Abends [Add to Longdo]
一年以内に[いちねにないに, ichineninaini] innerhalb_eines_Jahres [Add to Longdo]
一度[いちど, ichido] einmal, ein_Grad [Add to Longdo]
一張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]
一心[いっしん, isshin] von_ganzem_Herzen, eifrig [Add to Longdo]
一把[いちわ, ichiwa] ein_Buendel [Add to Longdo]
一掃[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]
一握り[ひとにぎり, hitonigiri] eine_Handvoll [Add to Longdo]
一斉[いっせい, issei] gleichzeitig, auf_einmal, einstimmig [Add to Longdo]
一方[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] ein_Tag [Add to Longdo]
一日[ついたち, tsuitachi] 1.(Tag e.Monats), ein_Tag [Add to Longdo]
一日置き[いちにちおき, ichinichioki] jeden_zweiten_Tag [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, 1_Uhr [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, einen_Moment [Add to Longdo]
一晩[ひとばん, hitoban] eine_Nacht, die_ganze_Nacht [Add to Longdo]
一月[ひとつき, hitotsuki] ein_Monat [Add to Longdo]
一杯[いっぱい, ippai] ein_Glas, ein_Trunk, -voll [Add to Longdo]
一歩[いっぽ, ippo] ein_Schritt [Add to Longdo]
一段[いちだん, ichidan] eine_Stufe, erster_Grad [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top