Search result for

doug

(90 entries)
(0.1242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doug-, *doug*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dough    [N] ส่วนผสมของแป้ง น้ำ และอื่นๆ เช่น ยีสต์, น้ำมัน, เนย, น้ำตาล (เพื่อนำไปอบขนมปัง), See also: ส่วนผสมขนมปัง, Syn. paste, batter
doughy    [ADJ] นิ่มและเหนียวหนืดคล้ายกับแป้งผสมสำหรับอบขนมปัง, Syn. impressible, waxy, pasty
doughty    [ADJ] กล้าหาญ, See also: เด็ดเดี่ยว
doughnut    [N] ขนมโดนัท, Syn. cruller, bismarck
doughnut    [SL] คนโง่
doughtily    [ADV] อย่างกล้าหาญ, See also: อย่างเด็ดเดี่ยว
Douglas Hurd    [SL] อึ, See also: อุจจาระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
doughnut couplingคู่ต่อประกบวงแหวน, ชุดต่อประกบวงแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doughโด [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dough(โด) n. แป้งผสมน้ำ,ขนมเค้ก,แป้งผสมของเหลว,แป้งต้ม,เงิน
doughnut(โด'นัท) n. ขนมโดนัท,ขนมแป้งหมี่ทอดด้วยน้ำมันที่เป็นรูปกลมหนา,สิ่งที่เป็นรูปกลมหนา, Syn. donut
dought(ดอท) v. อดีตกาลของdow
doughy(โด'อี) adj. เหมือนก้อนแป้งหมี่ (อ่อนเปียก,นิ่ม,ซีด), See also: doughiness n. ดูdoughy

English-Thai: Nontri Dictionary
doughty(adj) แข็งแรง,อาจหาญ,เก่งกล้า,เด็จเดี่ยว,กล้าหาญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dough (slang ) เงิน
See also: S. money, cash,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm lucas douglas, p.I.ผม ลูคัส ดักลาส Adverse Events (2008)
Do they put lead in the jelly doughnuts here?ที่นี่พวกเค้าใส่สารตะกั่วไปในโดนัทใส้เยลลี่หรือไง? Birthmarks (2008)
I'm thinking she should open up a doughnut chain.ชั้นคิดว่าหล่อนควรจะ เปิดร้านโดนัทแบบร้านลูกโซ่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
With these goodies you can make a lot of dough (money), especially the police in your pocket.เพราะว่าของพวกนี้ คุณสามารถทำเงินกับมันได้เยอะ โดยเฉพาะเงินตำรวจ ที่จะเข้ามาในกระเป๋าคุณ The Bank Job (2008)
Brian Douglas.ไบรอัน ดักกลาส The Dark Knight (2008)
We all know you keep your stash of jelly doughnuts in the top drawer of your desk.ทุกคนรู้ว่าคุณตุนโดนัทไว้ในลิ้นชัก โต๊ะทำงาน Wanted (2008)
Go finish the dough.ไปเลยไปทำงานของเธอ The Ramen Girl (2008)
Rajneesh will now prepare a dish made of two lychees wrapped in a doughy pouch.ราชนิชจะเตรียมอาหารจานเด็ด โดยใช้ลิ้นจี่ 2 ลูกถูกห่อในถุงแป้ง The Love Guru (2008)
It is a unanimous decision, Doug, eight to zero.ผลการตัดสินใจยังไม่แน่ชัด\ เสียงออกมาเป็น 8: Frost/Nixon (2008)
Harry works in the Marshals Service, Doug. And my throat...- แฮร์รี่ทำงานอยู่ผู้ตรวจการณ์สหรัฐดั้ก Burn After Reading (2008)
You got the dough? There you go.นายมีเงินมั้ย ต้องอย่างงี้สิ Pineapple Express (2008)
I'm gonna get a doughnut.ฉันจะไปหยิบโดนัท The Beginning of the End (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dougMany of Europe's metropolises are plagued by the doughnut phenomenon.
dougYeast makes dough rise.
dougGyoza stuffing? I made some gyoza at home but, possibly because I didn't have enough dough, I had some of the filling left over.
dougAdd water and mix to a firm dough.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดนัท [N] doughnut, Example: หล่อนซื้อโดนัทกลับไปบ้าน เพื่อเก็บไว้เป็นอาหารว่าง, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งทำจากแป้ง เป็นรูปวงแหวน ทอดน้ำมัน โรยน้ำตาลทราย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter   
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; doughty   FR: brave ; vaillant ; preux
โดนัท[n.] (dōnat) EN: doughnut = donut (Am.)   FR: beignet [m] ; pet-de-nonne [m]
แข็งแรง [adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust   FR: fort ; puisant ; robuste ; costaud
ขนมจีบ[n. exp.] (khanom jīp) EN: Chinese snacks ; rice or wheat dough enclosing minced meat and steamed   FR: bouchée de porc à la vapeur [f]
ขนมปาท่องโก๋[n. exp.] (khanom pāthǿngkō) EN: deep-fried doughstick   
แกร่ง[adj.] (kraeng) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm   FR: dur ; solide ; ferme
นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp sī kulāp) EN: Roseate Tern   FR: Sterne de Dougall [f] ; Sterne rosée [f] ; Sterne rose [f]
ปาท่องโก๋[n.] (pāthǿngkō) EN: deep-fried dough stick ; kind of Chinese flour sweetmeat   FR: beignet chinois [m]
ทรหด[adj.] (thørahot) EN: fearlessly resolute ; determined ; doughty ; tenacious   FR: acharné ; enragé ; têtu ; déterminé

CMU English Pronouncing Dictionary
DOUG    D AH1 G
DOUGL    D UW1 G AH0 L
DOUGH    D OW1
DOUGIE    D UW1 G IY0
DOUGAN    D UW1 G AH0 N
DOUGAN    D AW1 G AH0 N
DOUGHY    D OW1 IY0
DOUGAL    D UW1 G AH0 L
DOUG'S    D AH1 G Z
DOUGENS    D UW1 G AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Doug    (n) (d uh1 g)
dough    (n) (d ou1)
doughy    (j) (d ou1 ii)
Douglas    (n) (d uh1 g l @ s)
doughty    (j) (d au1 t ii)
doughier    (j) (d ou1 i@ r)
doughnut    (n) (d ou1 n uh t)
doughiest    (j) (d ou1 i i s t)
doughnuts    (n) (d ou1 n uh t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
道具[どうぐ, dougu] (n) เครื่องมือ, อุปกรณ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
同学年[どうがくねん, dougakunen] Thai: เรียนชั้นปีเดียวกัน English: same year in school

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Douglaswachtel {f} [ornith.]Elegant Quail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
かりん糖(ateji);花林糖(ateji)[かりんとう, karintou] (n) (uk) fried dough cake [Add to Longdo]
さーたーあんだぎー;サーターアンダキー[, sa-ta-andagi-; sa-ta-andaki-] (n) type of Okinawan doughnut (donut) [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] (n) {comp} association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-initiating-application-entity; association-initiator [Add to Longdo]
アメリカ松[アメリカまつ, amerika matsu] (n) (obsc) (See 米松) common Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) [Add to Longdo]
イベント駆動型[イベントくどうがた, ibento kudougata] (n) {comp} event driven [Add to Longdo]
オレゴンパイン[, oregonpain] (n) (See 米松) Oregon pine (another term for the common Douglas fir, Pseudotsuga menziesii) [Add to Longdo]
コマンド駆動型システム[コマンドくどうがたシステム, komando kudougata shisutemu] (n) {comp} command driven method; command-driven system [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油炸圈饼[yóu zhá quān bǐng, ㄧㄡˊ ㄓㄚˊ ㄑㄩㄢ ㄅㄧㄥˇ, / ] doughnut [Add to Longdo]
生面团[shēng miàn tuán, ㄕㄥ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] dough [Add to Longdo]
面团[miàn tuán, ㄇㄧㄢˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] dough [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
起動画面[きどうがめん, kidougamen] startup screen [Add to Longdo]
起動側[きどうがわ, kidougawa] initiator [Add to Longdo]
起動側CMISEサービス利用者[きどうがわCMISEサービスりようしゃ, kidougawa CMISE sa-bisu riyousha] invoking CMISE-service-user [Add to Longdo]
起動側応用エンティティ[きどうがわおうようエンティティ, kidougawaouyou enteitei] invoking-application-entity [Add to Longdo]
動画[どうが, douga] video, motion picture [Add to Longdo]
動画像[どうがぞう, dougazou] foreground image, dynamic image [Add to Longdo]
同義語[どうぎご, dougigo] synonym [Add to Longdo]
同義性[どうぎせい, dougisei] synonymy, synonymity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
同義語[どうぎご, dougigo] Synonym [Add to Longdo]
童顔[どうがん, dougan] Kindergesicht [Add to Longdo]
道具[どうぐ, dougu] Werkzeug, Geraet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top