Search result for

dorfs

(137 entries)
(0.2575 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dorfs-, *dorfs*, dorf
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dorfs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dorfs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Waldorf salad[N] สลัดชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waldorf method of educationการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because not everyone wants to be Blair Waldorf.เพราะไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะเป็น แบลร์ New Haven Can Wait (2008)
Shall we, miss Waldorf?ใช่ไหม? คุณ วอลดอร์ฟ New Haven Can Wait (2008)
Your application is most impressive, miss Waldorf.ประวัติของคุณน่าทึ่งที่สุดจริงๆ คุณวอลดอร์ฟ New Haven Can Wait (2008)
Blair Waldorf. Enchant? Mademoiselle.ฉัน Blair Waldorfค่ะ น่าประทับใจนะ สาวน้อย New Haven Can Wait (2008)
Man/dealer. Miss Waldorf, let her speak.ผู้ชายและพ่อค้ายา คุณWaldorf ปล่อยให้เธอพูดเอง New Haven Can Wait (2008)
We're inevitable, Waldorf.เราเหมาะสมกันจะตาย วอดอฟ Chuck in Real Life (2008)
And--and Eleanor Waldorf. How about I come to school with youและเอลินอร์ วอล์ดอฟ เอาไปเป็นว่าฉันจะไปโรงเรียนกับเธอ Chuck in Real Life (2008)
Blair Waldorf and Chuck Bassแบลร์ วอลดอร์ฟ และ ชัค แบส Chuck in Real Life (2008)
And her friend, Blair Waldorf.และก็เพื่อนของเซเรน่า แบลร์ วอลดอร์ฟ Chuck in Real Life (2008)
Eleanor waldorf.เอเลนอร์ วอดอล์ฟ Pret-a-Poor-J (2008)
I mean, thanks on behalf of eleanor waldorf designs.ฉันหมายถึง ขอบคุณในนามการออกแบบของเอเลนอร์ วอดอร์ฟ Pret-a-Poor-J (2008)
I mean, it's definitely not eleanor waldorf. .ฉันหมายความว่ามันดูไม่เหมือนแนวของ เอลานอล วอลดอฟ Pret-a-Poor-J (2008)
Looks exactly like eleanor waldorf's."ดูจะเหมือน อิลินอร์ วอดอฟ อย่างพอดิบพอดี Pret-a-Poor-J (2008)
Blair waldorf in brooklyn.แบลร์วอลดอฟ ในบลู๊คลิน Pret-a-Poor-J (2008)
Are you kidding? you're talking about blair waldorf.เธอล้อเล่นรึป่าว นั่นแบล์ร วอดอร์ฟนะ Pret-a-Poor-J (2008)
To be sucked in by blair waldorf.ให้เป็นชัค โดย แบล์ร วอดอฟ Pret-a-Poor-J (2008)
I don't care about blair waldorf.ฉันไม่สนใจเรื่องของ แบลร์ วอดอฟ Pret-a-Poor-J (2008)
Are you afraid that eleanor waldorfเธอกลัว เอเลเนอร์ วัลดอฟ Pret-a-Poor-J (2008)
But since when does eleanor waldorfแต่ตั้งแต่เธอทำให้เอลานอ วาดอฟ There Might be Blood (2008)
Uh, hi, and best friend blair waldorf.- สวัสดีค่ะ และนี่เพื่อนสนิทของหนู แบลร์ วอร์ดอร์ฟ There Might be Blood (2008)
I have some bad news for you, miss waldorf.ฉันมีข่าวร้ายมาบอก คุณวาดอฟ There Might be Blood (2008)
Blair waldorf's phone.โทรศัพท์ แบลร์ วอดอฟ คะ There Might be Blood (2008)
Could really use a girl like blair waldorf. Oh, b., I'm so happy for you.น่าจะได้คนอย่าง แบลร์ วอลดอร์ฟ โอ้บี ฉันดีใจกับเธอมาก There Might be Blood (2008)
Actually in a suburb of Bonn called PIittersdorf on the Rhine, which sounds much more picturesque than it is.นอกเมืองของ Bonn เรียกว่า Plittersdorf ซ่งฟังดูสวยกว่าที่มันเป็น Julie & Julia (2009)
If you're not busy friday after the gala, there's a little place near the waldorf I'd love to have a drink.ถ้าคุณพอมีเวลา วันศุกร์หลังงานเลี้ยง มีอยู่ที่หนึ่งใกล้ๆวัลดอร์ฟ เหมาะที่จะดื่ม I Lied, Too. (2009)
I booked him into the wooster, and I leaked to a beat reporter he's headed to the waldorf.ฉันจองโรงแรมวู้สเตอร์ให้เขา แต่ปล่อยข่าวว่าเขาจะไปอยู่ที่วาลดอร์ฟ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Blair Waldorf has been spotted making inroads at the Colony Club.แบลร์ วอร์ดอล์ฟถูกจับตามอง สร้างหนทางไปสู่โคโลนีคลับ In the Realm of the Basses (2009)
In the past four months, I've faced down Eleanor Waldorf I've hijacked a society gala had my collection torched and was homeless.ฉันเจอทั้งเอเลนอร์ วอร์ดอร์ฟ ไหนจะเรื่องบุกจู่โจมงานเลี้ยงกาล่า แล้วไหนจะยังเรื่องที่งานออกแบบของฉันทั้งหมด ๔กเผาโยนางแบบบ้าคลั่ง และกลายเป็นคนไร้บ้าน In the Realm of the Basses (2009)
Miss Waldorf, this is not normal.คุณวอร์ดอล์ฟ นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ In the Realm of the Basses (2009)
He said that yale could really use a girl like blair waldorf.เขาบอกว่าเยลต้องการผู้หญิงแบบแบลร์ วอล์ดอร์ฟ You've Got Yale! (2009)
"yale could use a girl like blair waldorf.""เยลต้องการผู้หญิงแบบแบลร์ วอล์ดอร์ฟ" You've Got Yale! (2009)
For not inflating grades like everyone else, miss waldorf,ที่ไม่ปล่อยเกรดเหมือนคนอื่นๆ , คุณวอล์ดรอฟ You've Got Yale! (2009)
Hello. Miss carr? It's blair waldorf.สวัสดีคุณคารร์ นี่แบลร์ วาลดอร์ฟนะ You've Got Yale! (2009)
Blair waldorf had a rude awakening when The rooster crowed at dawn this morning.แบลล์ วอลดรอฟ ก็ถูกปลุกให้มาเผชิญความจริงอย่างโหดร้าย เมื่อตอนพ่อไก่โต้งโก่งคอเช้ามืดนี้ Carrnal Knowledge (2009)
Well, we waldorfs are Nothing if not graceful.ค่ะ, ถ้าไม่สง่างามก็ไม่ใช่วอล์ดรอฟค่ะพ่อ Carrnal Knowledge (2009)
If we know blair waldorf, Munitions are on their way.ถ้าเรารู้จักแบลร์ วอลดอร์ฟ ละก็ ยุทโธปกรณ์ทั้งหลายกำลังมา Carrnal Knowledge (2009)
Harold waldorf.ถูกใส่ร้ายแบบเดียวกับที่ลูกชายผมโดนจากลูกสาวคุณ Carrnal Knowledge (2009)
How long is this Gonna follow him? Miss waldorf, this meeting Is closed to students.มิสวอลดอฟ การประชุมนี่ไม่ให้นักเรียนเข้ามานะ Carrnal Knowledge (2009)
Waldorf, you're holding up the curtain.วอลดอร์ฟ เธอจะต้องผ่านมันไปได้ The Age of Dissonance (2009)
Do you know how exhausting it's been being blair waldorfเธอรู้มั๊ยว่าการเป็น Blair Waldorf นี่มันเหนื่อยขนาดไหน The Grandfather (2009)
"blair waldorf would never do that,""แบลร์ วอลดรอฟ จะไม่ทำแบบนั้นแน่" The Grandfather (2009)
I'm not going to play where's waldorf all night.ฉันไม่อยากจะเล่นไปกับการตามหาวอลดรอฟทั้งคืนหรอกนะ The Grandfather (2009)
Miss Waldorf, as I was saying,คุณวอลดรอฟ อย่างที่ผมพูด The Grandfather (2009)
- Blair Waldorf.- แบลร์ วอล์ดรอฟ The Grandfather (2009)
The old blair waldorf will be deadแบลร์คนเก่าคงจะตายไปแล้ว The Grandfather (2009)
And I need an Eleanor Waldorfและฉันต้องการให้เอลลานอร์ วอลดรอฟ The Grandfather (2009)
And you are Blair Waldorf.และเธอคือ แบลร์ วอลดรอฟ The Grandfather (2009)
You looking to be more like Blair Waldorf?เธออยากจะเป็นอย่างแบลร์ วอลดอร์ฟหรอ Remains of the J (2009)
Waldorf women are not socialites.ผู้หญิง วอลดอฟ ไม่ใช่สาวสังคมนะ Seder Anything (2009)
Mrs. Waldorf,i'm sure that between corrineคุณวาดอฟ ฉันแน่ใจว่านั้นคือระหว่างคุณกับคอรีนน Seder Anything (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
DORF    D AO1 R F
DORFF    D AO1 R F
ALSDORF    AE1 L Z D AO0 R F
DORFMAN    D AO1 R F M AH0 N
HOLDORF    HH OW1 L D AO0 R F
NIXDORF    N IH1 K S D AO2 R F
WENDORF    W EH1 N D AO0 R F
WALDORF    W AO1 L D AO0 R F
ALSDORF    AO1 L Z D AO0 R F
KASDORF    K AE1 S D AO0 R F
SEEDORF    S IY1 D AO0 R F
BENDORF    B EH1 N D AO0 R F
MUNDORF    M AH1 N D AO0 R F
BATDORF    B AE1 T D AO0 R F
GILSDORF    G IH1 L S D AO0 R F
MUNDORFF    M AH1 N D AO0 R F
BERGDORF    B ER1 G D AO2 R F
REISDORF    R AY1 S D AO0 R F
OVERDORF    OW1 V ER0 D AO0 R F
WENDORFF    W EH1 N D AO0 R F
BURGDORF    B ER1 G D AO0 R F
ORNDORFF    AO1 R N D AO0 R F
OBERDORF    AA1 B ER0 D AO0 R F
ORENDORFF    AO1 R AH0 N D AO0 R F
OHLENDORF    OW1 L AH0 N D AO0 R F
NEUENDORF    N UW1 AH0 N D AO0 R F
OSTENDORF    AA1 S T AH0 N D AO0 R F
NIXDORF'S    N IH1 K S D AO2 R F S
REINSDORF    R AY1 N Z D AO2 R F
MULDORFER    M AH1 L D AO2 F ER0
LANGSDORF    L AE1 NG Z D AO0 R F
DEARDORFF    D IH1 R D AO2 R F
ELMENDORF    EH1 L M AH0 N D AO0 R F
ALLENDORF    AE1 L AH0 N D AO0 R F
DEVENDORF    D EH1 V AH0 N D AO0 R F
LEINSDORF    L AY1 N Z D AO2 R F
DIEFENDORF    D IY1 F AH0 N D AO0 R F
DUSSELDORF    D UW1 S AH0 L D AO2 R F
BEYERSDORF    B AY1 R S D AO0 R F
BETTENDORF    B EH1 T AH0 N D AO0 R F
ZECKENDORF    Z EH1 K AH0 N D AO2 R F
DOCKENDORF    D AA1 K AH0 N D AO0 R F
WELLENDORF    W EH1 L AH0 N D AO0 R F
HATTENDORF    HH AE1 T AH0 N D AO0 R F
HILGENDORF    HH IH1 L G AH0 N D AO0 R F
LAMBSDORFF    L AE1 M Z D AO0 R F
MULLDORFER    M AH1 L D AO0 R F ER0
LANGENDORF    L EY1 NG G AH0 N D AO0 R F
MITTENDORF    M IH1 T AH0 N D AO0 R F
MIDDENDORF    M IH1 D AH0 N D AO2 R F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dusseldorf    (n) (d uh1 s l d oo f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anger {m}; Gemeindeland {n}; Dorfwiese {f}; Gemeindewiese {f}common; common land [Add to Longdo]
Dörfchen {n}; kleines Dorf; Weiler {m}hamlet [Add to Longdo]
Dorf {n} | Dörfer {pl}village | villages [Add to Longdo]
Dorf {n} | Dörfer {pl}cottage | cottages [Add to Longdo]
Dorfbewohner {m} | Dorfbewohner {pl}villager | villagers [Add to Longdo]
Dorfschönheit {f}belle of the village [Add to Longdo]
Feriendorf {n}holiday village [Add to Longdo]
Fischerdorf {n} | Fischerdörfer {pl}fishing village | fishing villages [Add to Longdo]
Kaff {n}; Kuhdorf {n}one horse town [Add to Longdo]
Waldorfsalat {m} [cook.]Waldorf salad [Add to Longdo]
Waldorfschule {f}Rudolf Steiner school [Add to Longdo]
Man muss die Kirche im Dorf lassen. [übtr.]Now that's going too far. [Add to Longdo]
Langsdorffelfe {f} [ornith.]Black-bellied Thorntail [Add to Longdo]
Middendorffschwirl {m} [ornith.]Middendorff's Grasshopper Warbler [Add to Longdo]
Middendorfflaubsänger {m} [ornith.]Two-barred Greenish Warbler [Add to Longdo]
Dorfweber {m} [ornith.]Village Weaver [Add to Longdo]
Düsseldorf (Stadt in Deutschland)Düsseldorf (city in Germany) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラスカ羆[アラスカひぐま;アラスカヒグマ, arasuka higuma ; arasukahiguma] (n) (uk) Kodiak bear (Ursus arctos middendorffi); Alaskan brown bear [Add to Longdo]
エッペンチューブ[, eppenchu-bu] (n) Eppendorf tube; microcentrifuge tube; microfuge tube [Add to Longdo]
コディアック羆[コディアックひぐま;コディアックヒグマ, kodeiakku higuma ; kodeiakkuhiguma] (n) (uk) (See 羆) Kodiak bear (Ursus arctos middendorfii) [Add to Longdo]
蝦夷貝[えぞばい;エゾバイ, ezobai ; ezobai] (n) (uk) Middendorf's whelk (Buccinum middendorffi) [Add to Longdo]
銀鮒[ぎんぶな;ギンブナ, ginbuna ; ginbuna] (n) (uk) Carassius langsdorfii [Add to Longdo]
水虫[みずむし, mizumushi] (n) (1) athlete's foot; (2) (uk) water boatman (esp. species Hesperocorixa distanti); (3) (uk) Asellus hilgendorfi (species of aquatic sowbug) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杜塞尔多夫[Dù sāi ěr duō fū, ㄉㄨˋ ㄙㄞ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄈㄨ, / ] Düsseldorf (Germany) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
寒村[かんそん, kanson] armes_Dorf, einsames_Dorf [Add to Longdo]
[むら, mura] Dorf [Add to Longdo]
村人[むらびと, murabito] Dorfbewohner [Add to Longdo]
村民[そんみん, sonmin] Dorfbewohner [Add to Longdo]
漁村[ぎょそん, gyoson] Fischerdorf [Add to Longdo]
農村[のうそん, nouson] Bauerndorf, Dorf [Add to Longdo]
部落[ぶらく, buraku] kleines_Dorf, Siedlung [Add to Longdo]
[ごう, gou] DORF, HEIMATORT [Add to Longdo]
[り, ri] Dorf, Elternhaus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top