Search result for

dal

(122 entries)
(0.196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dal-, *dal*
English-Thai: Longdo Dictionary
intermodal(adj) ที่เกี่ยวกับการขนส่งตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป เช่น การขนส่งทางรถไฟและทางเรือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dal[N] ซอสชนิดหนึ่งของชาวอินเดีย (ทำจากถั่วแระ เครื่องเทศ), Syn. dahl
dally[VI] ชักช้า, See also: เสียเวลา, อืดอาด, Syn. loiter, trifle
dally[VT] ชักช้า, See also: เสียเวลา, อืดอาด, Syn. loiter, idle
dally[VI] ทำเล่นๆ, See also: หยอกล้อ, Syn. flirt, tease, trifle
dalliance[N] การเกี้ยวพาราสี, See also: การพูดจาเกี้ยว, การพูดแทะโลม
dalliance[N] ความชักช้า, See also: การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าๆ, การฆ่าเวลา, ความอืดอาด
Dalmatian[N] สุนัขพันธุ์ดัลเมเชี่ยน
Dalai Lama[N] ตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของทิเบต
dally over[PHRV] เสียเวลากับ, See also: ปล่อยเวลาให้เสียไปกับ, Syn. dawdle over
dally with[PHRV] คิดเล่นๆเรื่อง, Syn. play with, toy with, trifle with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dalai lama(ดา'ไล ลา'มะ) n. ตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของธิเบต
dale(เดล) n. หุบเขา
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
dally(แดล'ลี) {dallied,dallying,dallies} vi. หยอกล้อ,เกี้ยวเล่น,ฆ่าเวลา vt.ทำให้หมดเปลืองเวลา, See also: dallier n. ดูdally dallyingly adv. ดูdally, Syn. idle
acaudal(อะคอ' คัล) adj. ไร้หาง, Syn. acaudate (tailless)
air medalเหรียญเกียรติคุณสำหรับนักบินของสหรัฐ
amygdala(อะมิก' ดะละ) n., (pl. -lae) } ผลอัลมันต์ (almond) , ส่วนที่คล้ายผลอัลมันต์, ต่อมทอนซิล, ผลเฮ้งยิ้งของจีน (almond, tonsil)
amygdalate(อะมิก' ดะเลท) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายผลอัลมันต์ (almond)
amygdalin(อะมิก' ดะเลท) adj. ผงรสขมที่ใช้เป็นยาขับเสมหะ (an expectorant)
amygdaloid(อะมิก' ดะลอยดฺ) adj. ซึ่งมีลักษณะคล้ายผลอัลมันต์ (almond) n. หินภูเจาไฟชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
dale(n) หุบเขา,หุบเหว
dally(vt) เล่นสนุก,ล้อเล่น,ฆ่าเวลา,พูดเล่นลิ้น,เกี้ยวเล่นๆ
bridal(adj) ของเจ้าสาว,เกี่ยวกับเจ้าสาว,เกี่ยวกับพิธีสมรส
bridal(n) การแต่งงาน,การสมรส,พิธีสมรส,พิธีแต่งงาน
feudal(adj) เกี่ยวกับระบบศักดินา
feudalism(n) การปกครองระบบศักดินา
medal(n) เหรียญ,เหรียญที่ระลึก
medallion(n) เหรียญใหญ่,รูปแกะสลักกลมติดผนัง
pedal(adj) เกี่ยวกับเท้า
pedal(n) ที่ถีบ,ที่เหยียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Dalton's law of partial pressureกฎความดันย่อยของดอลตัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dalai lamasทะไลลามะ [TU Subject Heading]
Dalaponดาลาพอน [การแพทย์]
Dalitsวรรณะจัณฑาล [TU Subject Heading]
Daltonหน่วยดัลตัน,ดัลตัน,แดลตอน,ดาลตัน [การแพทย์]
Daltonismดาลโทนิสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His Holiness, the Dalai Lama.ด้วยความเคารพ ท่านดาไล ลามะ Superhero Movie (2008)
Sorry to bust up your fantasy world, Cinderella but our 5:00 just took a nose-dive into the Dallas river.เสียใจด้วยที่ทำลายโลกเพ้อฝันของนาย ซินเดอเรลล่า ...แต่เมื่อตอน 5 โมง มันเพิ่งตกลงไปในแม่น้ำดัลลัส The Lazarus Project (2008)
- But Dallas isn't that bad, come on.- แต่ดัลลัสก็ไม่ได้แย่นี่ The Lazarus Project (2008)
Lisa Garvey in Dallas, Texas.ลิซ่า การ์วี่ย์จากดัลลัส เท็กซัส The Lazarus Project (2008)
Then you were arrested burglarizing an empty warehouse in Dallas.แล้วเธอก็ถูกจับจากการย่องเบา โกดังแห่งหนึ่งในดัลลัส The Lazarus Project (2008)
Right now, we're gonna get to the next caller, Dale Denton.ตอนนี้เราจะคุยกับสายถัดไป คุณเดล เดนตัน Pineapple Express (2008)
Dale, I get your point. Thanks for your input. Next caller, please.เดล ผมเข้าใจประเด็นของคุณแล้ว ขอบคุณที่โทรมา ขอสายต่อไปครับ Pineapple Express (2008)
Why the fuck not, Dale?ทำไมถึงไม่ได้ เดล Pineapple Express (2008)
Jesus Christ, Dale. When Were you gonna tell me?ให้ตายสิ เดล นี่คุณคิดจะบอกฉันเมื่อไหร่ Pineapple Express (2008)
This is my boyfriend, Dale.นี่แฟนฉันชื่อเดล Pineapple Express (2008)
Dale, anyway, I can't wait for next year when this bullshit's over.เดล ฉันรอให้ถึงปีหน้าไม่ไหวแล้ว เรื่องไร้สาระนี่จะได้จบลงซะที Pineapple Express (2008)
Saul, it's Dale. Let me in. Let me in.โซล นี่เดลนะ ให้ฉันเข้าไปที Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dalHe drove the truck to Dallas.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพละโลม[V] flirt with, See also: dally, wanton, court, Syn. แพะโลม, แทะโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาชอบแพละโลมสาวๆ ทุกคนที่อยู่ใกล้ ไม่ว่าใครเขาก็ไม่เว้น, Thai definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
แพะโลม[V] dally, See also: wanton, woo, court, Syn. แทะโลม, แพละโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาก็แพะโลมไปตามประสาผู้ชายเจ้าชู้ ไม่ได้จริงจังอะไร, Thai definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
โอ้เอ้[V] dawdle, See also: dally, lag, loiter, poke, tarry, Syn. ชักช้า, ยืดยาด, ช้า, Example: แม่ไล่ให้เขาไปอาบน้ำ เตรียมตัวไปทำงาน เพราะโอ้เอ้อยู่จะไปทำงานสาย, Thai definition: ไม่รีบร้อน
หยอกเอิน[V] dally, See also: flirt, Syn. เล้าโลม, Example: แดงฟังพี่บัวกับผัวคุยกันหยอกเอินกันกระเซ้าเย้าแหย่กันอย่างงงๆ
ชิงชัน[N] rosewood, See also: Dalbergia oliveri, Syn. ประดู่ชิงชัน, ไม้ชิงชัน, Example: มันเป็นช้างไม้ชิงชันที่เขาเป็นคนแกะสลัก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Dalbergia oliveri Gamble ในวงศ์ Leguminosae เนื้อไม้แข็ง แก่นสีแดงเข้มถึงสีม่วงแก่
ดาไลลามะ[N] Dalai Lama, Example: ชาวธิเบตส่วนมากจะนับถือองค์ดาไลลามะ, Count unit: องค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันไดรถ[n.] (bandai rot) EN: pedal   FR:dale [f]
บอดสี[adj.] (bøtsī) EN: colour-blind = color-blind (Am.)   FR: daltonien
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ช้างเผือก[n. prop.] (Chāng Pheūak) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant   FR: Ordre de l'Éléphant blanc [m]
ดวง[n.] (dūang = duang) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]   FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
อื้อฉาว[adj.] (eūchāo) EN: sensational ; scandalous   FR: scandaleux ; tapageur
อืด[adj.] (eūt) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying   FR: lent
จักรยานน้ำ[n.] (jakkrayān nām) EN: pedal boat   FR:dalo [m]
จันทน์[n.] (jan) EN: sandalwood tree   
กรณีอื้อฉาวรับสินบน[n. exp.] (karanī eūchāo rap sinbon) EN: corruption scandal   

CMU English Pronouncing Dictionary
DAL    D AE1 L
DALY    D EY1 L IY0
DALO    D AA1 L OW0
DALI    D AA1 L IY0
DALE    D EY1 L
DALL    D AO1 L
DALAI    D AE1 L EY2
DALES    D EY1 L Z
DALBY    D AO1 L B IY0
DALEY    D EY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dali    (n) (d a1 l ii)
dale    (n) (d ei1 l)
Daley    (n) (d ei1 l ii)
Dalry    (n) (d a1 l r ai1)
dales    (n) (d ei1 l z)
dally    (v) (d a1 l ii)
Dallas    (n) (d a1 l @ s)
Dalton    (n) (d o1 l t n)
dallied    (v) (d a1 l i d)
dallies    (v) (d a1 l i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dall-Hafenschweinswal {m}; Weissflankenschweinswal {m} [zool.]Dall's porpoise; Dall's harbour porpoise; white-flanked porpoise; spray porpoise; True's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]
Dallas (Stadt in USA)Dallas (city in USA) [Add to Longdo]
Dalian; Lüda (Stadt in China)Dalian (city in China) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized [Add to Longdo]
いし海豚[いしいるか;イシイルカ, ishiiruka ; ishiiruka] (n) (uk) Dall's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]
いちゃつく[, ichatsuku] (v5k,vi) to flirt with; to dally [Add to Longdo]
アクセルペダル[, akuserupedaru] (n) accelerator pedal; gas pedal; throttle pedal [Add to Longdo]
アシモ[, ashimo] (n) ASIMO (bipedal robot created by Honda) [Add to Longdo]
アミグダリン[, amigudarin] (n) amygdalin [Add to Longdo]
ウィダール反応[ウィダールはんのう, uida-ru hannou] (n) Widal reaction (for typhoid fever) [Add to Longdo]
ウォーターゲート事件[ウォーターゲートじけん, uo-ta-ge-to jiken] (n) Watergate scandal [Add to Longdo]
エスパドリーユ[, esupadori-yu] (n) espadrille (type of women's sandals) (fre [Add to Longdo]
オセロット[, oserotto] (n) ocelot (feline, Felis pardalis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代利斯[Dài lì sī, ㄉㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ, ] Dallys, Algerian seaport and naval base [Add to Longdo]
大理[Dà lǐ, ㄉㄚˋ ㄌㄧˇ, ] Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州 in Yunnan [Add to Longdo]
大理市[Dà lǐ shì, ㄉㄚˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ, ] Dali city, capital of Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州 in Yunnan [Add to Longdo]
大理白族自治州[Dà lǐ Bái zú zì zhì zhōu, ㄉㄚˋ ㄌㄧˇ ㄅㄞˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, ] Dali Bai autonomous prefecture in Yunnan [Add to Longdo]
大连[Dà lián, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Dalian prefecture level city in Liaoning [Add to Longdo]
大连市[Dà lián shì, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕˋ, / ] Dalian prefecture level city in Liaoning [Add to Longdo]
大连理工大学[Dà lián Lǐ gōng Dà xué, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Dalian University of Technology [Add to Longdo]
道尔顿[Dào ěr dùn, ㄉㄠˋ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] Dalton (name) [Add to Longdo]
达拉斯[Dá lā sī, ㄉㄚˊ ㄌㄚ ㄙ, / ] Dallas, Texas [Add to Longdo]
达赖喇嘛[Dá lài lǎ ma, ㄉㄚˊ ㄌㄞˋ ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙, / ] Dalai Lama [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モード方式[モードほうしき, mo-do houshiki] modal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dal \Dal\ (d[aum]l), n. [Hind.]
   Split pulse, esp. of {Cajanus Indicus}. [East Indies]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dal
   n 1: a metric unit of volume or capacity equal to 10 liters
      [syn: {dekaliter}, {dekalitre}, {decaliter}, {decalitre},
      {dal}, {dkl}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DAL
     Data Access Language (Apple)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 dal
   valley
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 dal
   valley
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dal [dɑl]
   valley
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 branch
 
 1. dal, kol, şube, bölüm
 2. akarsu kolu: dal budak salmak
 3. kollara ayrılmak, şubelere ayrılmak
 4. bölmek, ayırmak
 5. elişi ile süslemek. branch off ikiye ayrılmak
 6. konu dışına çıkmak. branch out geniş1emek, yayılmak, dal budak salmak. root and branch baştan başa, tamamen. brartchleti ufak dal. branchy dallı budaklı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 embranchment
 
 1. dallanma, kollara ayrılma (nehir gibi)
 2. dal, kol.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 offshoot
 
 1. dal
 2. yan çalışma.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ramification
 
 1. (bot.) dallanma
 2. (bot.) ufak dal
 3. kol, şube, dal
 4. sonuç
 5. çapanoğlu, çaparız.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wattle
 
 1. dal veya çubuklardan örülmüş yapı
 2. çubuk, saz, kamış, dal
 3. hayvanlarda sarkık gerdan
 4. ince çubuklarla çit örmek
 5. ince çubukları hasır gibi örmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 arm
 
 1. kol
 2. dal
 3. mil: şube
 4. pazı
 5. koy, küçük körfez
 6. kuvvet, güç, otorite. armchair koltuk.armful kucak dolusu. armhole (terz.) kolevi.armlet kısa kol (elbise)
 7. pazıbent
 8. halis, koy. arm of the law güvenlik kuvvetleri. armpit koltuk altı. arm' length kol boyu. arm' reach elin yetişeceği mesafe. be within arm' reach yakın olmak, elinin altında olmak. keep one at arm' length bir kimseyi uzak tutmak, yüz vermemek.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top