Search result for

db

(77 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -db-, *db*
English-Thai: Longdo Dictionary
ADB(abbrev) ADB ย่อมาจาก Asian Development Bank หมายถึง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dbase(ดีเบส) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ได้รับความนิยมมากสมัยหนึ่งในด้านการจัดการฐานข้อมูล (database management) ได้รับการพัฒนาติดต่อกันมาหลายรุ่น (version)
dbms(ดีบีเอ็มเอส) ย่อมาจาก data base management system (แปลว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้ หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย
bedbug(เบด'บัก) n. ตัวเรือด
breadbasketn. ตะกร้าใส่ขนมปัง,ที่ดินเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นข้าว,ท้อง
breadboardn. กระดานนวดแป้งและหันขนมปัง
cardboard(คาร์ด'บอร์ด) n. กระดาษแข็ง
childbearingn. การคลอด -adj. ซึ่งตั้งครรภ์,สามารถคลอดลูกได้
childbedn. การคลอดลูก
childbirthn. การคลอดบุตร,การคลอดลูก
cloudburstn. ฝนที่ตกอย่างหนักมากและกะทันหันปานฟ้ารั่ว,พายุฝน

English-Thai: Nontri Dictionary
bedbug(n) ตัวเรือด
birdbrain(n) คนเซ่อ,คนโง่,คนทึ่ม,คนเขลา
breadbasket(n) อู่ข้าวอู่น้ำ
cardboard(n) กระดาษแข็ง
childbed(n) การคลอดลูก,การออกลูก
childbirth(n) การคลอดลูก,การออกลูก
feedback(n) การไหลกลับ,ผลสะท้อนกลับ,การตอบกลับ
handbag(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าหิ้วสตรี
handball(n) กีฬาแฮนด์บอล
handbell(n) กระดิ่ง,ระฆังมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dB (decibel)ดีบี (เดซิเบล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dB (decible)ดีบี (เดซิเบล) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
DBMS (database management system)ดีบีเอ็มเอส (ระบบจัดการฐานข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DBMS (database management system)ดีบีเอ็มเอส (ระบบจัดการฐานข้อมูล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DBS (direct broadcast satellite)ดีบีเอส (ดาวเทียมแพร่สัญญาณโดยตรง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dBเดซิเบล, สัญลักษณ์ของหน่วยระดับความเข้มเสียง ดู decibel [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
DBAผู้จัดการฐานข้อมูล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Five DBs.5 คดี Hell Followed (2008)
Pain threshold, test one, DBX 7.ระดับความเจ็บปวด ทดสอบ DBX 7 District 9 (2009)
DBAA fee, nonrefundable.อย่า" ย.ท.ส.ล" ซึ่งคืนค่าเช่าไม่ได้ Breakage (2009)
Of course. No problem. DBAA.แน่นอน ไม่มีปัญหา "ส.ส.ล"อย่างแน่นอน Breakage (2009)
What's DBAA?ว่าแต่ว่า" ย.ท.ส.ล" มันแปลว่าอะไร Breakage (2009)
DBAA, mo-fos.ย.ท.ส.ล เป็นอันจบ Breakage (2009)
You know, DB Bistro is looking for a new line cook. Wow.คุณรู้ไหม ร้านดีบี บริสโท กำลังมองหาพ่อครัวคนใหม่ The Big Sleep No More (2011)
Or an Aston Martin DBS, or even a BMW.หรือแอสตัน มาร์ติน ดีบีเอส หรือแม้แต่บีเอ็มดับเบิลยู Episode #18.2 (2012)
Check around on our DB.ซึ่งฉันตรวจจากฐานข้อมูลของเราแล้ว The Long Bright Dark (2014)
009 has arrived to pick up the DB10, sir. He's waiting upstairs.009 มารับรถ DBI0ครับ เขารออยู่ชั้นบน Spectre (2015)
Just as long as I can have a DB9 with all the trimmings. OK?แต่ตอนนี้ผมยังคงต้องใช้ ดีบี-9 ที่เสียงโครกครากไปก่อนนะ Match Point (2005)
Whistler got a note out on a dbod dy yesterday.วิสท์เลอร์มีกระดาษโน้ต ใส่ในตัวคนตาย เมื่อวานนี้ Fire/Water (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
ใบปลิว[n.] (baipliū = baipliu) EN: leaflet ; handbill   FR: imprimé [m] ; prospectus [m]
ใบประกาศ[n.] (baiprakāt) EN: poster ; handbill ; notice ; circular   FR: affiche [f]
โบกมืออำลา[v. exp.] (bōkmeū amlā) EN: wave greeting (to) ; wave goodbye (to)   FR: saluer de la main
บรอดแบนด์[X] (brøtbaēn) EN: broadband   
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth   
ฟีดแบ็ค[X] (fītbaek) EN: feedback   
แฮนด์บอล[n.] (haēnbøn) EN: handball   FR: handball [m]
หัวเตียง[X] (hūa tīeng) EN: headboard   FR: tête de lit [f]
จดหมายเวียน[n. exp.] (jotmāi wīen) EN: circular ; handbill ; flier   FR: circulaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DBASE    D IY1 B EY2 S

German-Thai: Longdo Dictionary
Erdbeere(n) |die, pl. Erdbeeren| ลูกสตรอเบอร์รี่
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ
schuldbewusst(adj adv) (สีหน้า)ที่แสดงว่ารู้สึกผิดในสิ่งที่ได้ทำลงไป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
DB : Deutsche BahnGerman Railways [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]
いざさらば[, izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye [Add to Longdo]
おっちょこちょい[, occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain [Add to Longdo]
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P) [Add to Longdo]
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
みかん箱;ミカン箱[みかんばこ(みかん箱);ミカンはこ(ミカン箱), mikanbako ( mikan hako ); mikan hako ( mikan hako )] (n) cardboard box for mandarin oranges [Add to Longdo]
ろうけつ染め;蝋纈染め[ろうけつぞめ, rouketsuzome] (n) batik (handbag, purse) [Add to Longdo]
アールデービー[, a-rude-bi-] (n) {comp} RDB [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook [Add to Longdo]
スタンバイ[すたんばい, sutanbai] standby (a-no) [Add to Longdo]
データベース管理システム[ータベースかんりシステム, -tabe-su kanri shisutemu] Data Base Management System, DBMS [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA) [Add to Longdo]
デシベル[でしべる, deshiberu] dB, decibel [Add to Longdo]
フィードバック[ふぃーどばっく, fi-dobakku] feedback [Add to Longdo]
ブレッドボード[ぶれっどぼーど, bureddobo-do] breadboard [Add to Longdo]
ブロードバンド[ぶろーどばんど, buro-dobando] broadband [Add to Longdo]
ブロードバンドLAN[ぶろーどばんど LAN, buro-dobando LAN] broadband LAN [Add to Longdo]
リレーショナルデータベース[りれーしょなるでーたべーす, rire-shonarude-tabe-su] relational database (RDB) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Db
   n 1: a transuranic element [syn: {dubnium}, {Db}, {hahnium},
      {element 105}, {atomic number 105}]
   2: a logarithmic unit of sound intensity; 10 times the logarithm
     of the ratio of the sound intensity to some reference
     intensity [syn: {decibel}, {dB}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DB
     DataBase
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top