Search result for

comic

(93 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comic-, *comic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comic[ADJ] เกี่ยวกับละครตลก, See also: เกี่ยวกับเรื่องตลก, เกี่ยวกับหัสนาฏกรรม, เกี่ยวกับสุขนาฏกรรม, Syn. humorous, humourous
comic[ADJ] ตลกขบขัน, See also: ชวนหัว, น่าหัวเราะ, น่าขัน, Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comical, laughable, laughing
comic[N] ตัวละครตลก, See also: ตัวตลก, Syn. entertainer, clown, buffon, jester, comedian
comic[N] หนังสือการ์ตูน, Syn. comic book
comical[ADJ] ตลกขบขัน, See also: ชวนหัว, น่าขัน, น่าหัวเราะ, Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comic, laughable, laughing
comically[ADV] อย่างตลกขบขัน, Syn. funnily, humorously, humourously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comic(คอม'มิค) adj. เกี่ยวกับละครตลก,เกี่ยวกับเรื่องขบขัน. -n. ภาพการ์ตูนที่ต่อเนื่องกัน,หนังสือการ์ตูน,, See also: comics n.,pl. ภาพการ์ตูนที่ลงต่อเนื่อง, Syn. comedian,comical -Conf. comical
comic bookn. หนังสือภาพการ์ตูน., Syn. comic
comical(คอม'มิเคิล) adj. ตลก,ขบขัน,น่าหัวเราะ, See also: comicality n. ดูcomical, Syn. ludicrous

English-Thai: Nontri Dictionary
comic(adj) ขบขัน,ตลก,เกี่ยวกับละครชวนหัว,เกี่ยวกับเรื่องขบขัน
COMIC comic book(n) หนังสือการ์ตูน
comical(adj) ขบขัน,น่าหัวเราะ,ตลก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comic reliefบทตลกคลายเครียด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comic bookหนังสือการ์ตูน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Comic bookหนังสือการ์ตูน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Comic books and childrenหนังสือการ์ตูนกับเด็ก [TU Subject Heading]
Comic books and teenagersหนังสือการ์ตูนกับวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Comic books, strips, etc.หนังสือการ์ตูน [TU Subject Heading]
Comic strip charactersตัวละครในหนังสือการ์ตูน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Collected comic books and missing children.สะสมหนังสือการตูน และคิดถึงเด็ก Last Resort (2008)
I want to meet a girl like the ones in romantic comic books.ผมอยากเจอสาว ที่เหมือนกับนางเอกในการ์ตูนรักหวานแหวว My Sassy Girl (2008)
John. John, you're the comic voice of south Florida.จอห์น, จอห์น นายมันคือกระบอกเสียง ของฟลอริด้าตอนใต้ Marley & Me (2008)
Started life as a comic, you know.การเริ่มชีวิตก็เหมือนกับการ์ตูน ว่ามั้ย Frost/Nixon (2008)
A hot blonde in a comic book store?สาวสวยผมบลอนด์ในร้านการ์ตูน Chapter Three 'Building 26' (2009)
I mean, with Alex gone, they're probably gonna need someone to fill his job at the comic book store, and I could help whoever Rebel sends, and no more surprise guests for you and Lyle.หนูหมายถึง พอเอล็กซ์ไป พวกเค้าอาจจะต้องการใครซักคนมาแทนที่งานเค้า ที่ร้านหนังสือการ์ตูน Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Wednesdays are when all the new comics arrive.วันพุธ เป็นวันที่การ์ตูนใหม่ทั้งหมดจะเข้ามา Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
They're only comic books, I mean...มันเป็นแค่หนังสือการ์ตูน ผมหมายถึง Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
You will absolutely sell comic books, and the other stuff we can work on.ตั้งแต่คุณเดินเข้าเมา คุณจะต้องขายหนังสือการ์ตูนแน่นอน และก็ของทุกอย่างที่เราจะทำได้ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
I like him. He buys me comic books.ผมชอบเขานะฮะ เขาซื้อหนังสือการ์ตูนให้ผม Marry Me a Little (2009)
Or I could tell you about my comic book.หรือจะให้ผมเล่าการ์ตูนให้ฟัง Never Let Me Go (2009)
Original Story "Gokusen" by Kozueko Morimoto, published by SHUEISHA YOU comicsOriginal Story "Gokusen" by Kozueko Morimoto, published by SHUEISHA YOU comicGokusen: The Movie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comicChildren delight in comic books.
comicHe can't do without comics.
comicHe chuckled at the comics.
comicHe does nothing but read comics.
comicHe is absorbed in comic magazine.
comicHe lost himself in a comic book.
comicHe's always reading comics.
comicHe was caught reading a comic book in class.
comicI cannot read his comics without laughing.
comicI found the comic book very interesting.
comicIf you ask me, reading comics is a complete waste of time.
comicI gave her a comic book to read.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหัวเราะ[ADJ] funny, See also: comical, Example: เด็กทารกอายุไม่ถึงขวบยังทำอะไรไม่ได้มากได้แต่คืบคลานทำตัวยงโย่ยงหยกน่าหัวเราะ
เรื่องขบขัน[N] comic story, See also: funny story, amusing story, comical story, humorous story, joke, jest, gag, jape, prank, w, Syn. เรื่องตลก, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: นักเขียนนำเรื่องขบขันแซมลงในบทความ, Count unit: เรื่อง
หน้าเป็น[V] be risible, See also: comical, Ant. หน้าตาย, Example: แม่สอนหนูเสมอว่าต้องทำตัวให้ถูกกาลเทศะ ไม่ทำหน้าเป็นในเวลาที่คนอื่นโศกเศร้า, Thai definition: ทำหน้าหัวเราะอยู่เรื่อยๆ
ตลก[ADJ] farcical, See also: comical, amusing, funny, Syn. น่าขัน, น่าขำ, น่าหัวเราะ, Example: เขาเป็นคนตลกๆ ทำให้คนอื่นสนุกสนาน, Thai definition: ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
หัสนิยาย[N] comical story, See also: funny story, Syn. นิยายขบขัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวนหัว[adj.] (chūanhūa) EN: funny ; amusing ; comical   FR: drôle ; amusant
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting   FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การ์ตูนช่อง[n. exp.] (kātūn chǿng) EN: comics   
ขบขัน[adj.] (khopkhan) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular   FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
น่าหัวเราะ[adj.] (nāhūarǿ) EN: funny ; comical   FR: risible
นิยายขบขัน[n. exp.] (niyāi khopkhan) EN: comical story   
ตลก[adj.] (talok) EN: funny ; comical ; farcical   FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)
ตลกดี[X] (talok dī) EN: very comical ; funny ; amusing   FR: amusant ; marrant (fam.) ; comique
ตลกคะนอง[X] (talok khanøng) EN: crack jokes ; wild comical ; mettlesome joke; savage joke   
ตลก ๆ[adj.] (talok-talok) EN: comical   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMIC    K AA1 M IH0 K
COMICS    K AA1 M IH0 K S
COMICAL    K AA1 M IH0 K AH0 L
COMICALLY    K AA1 M IH0 K AH0 L IY0
COMICALLY    K AA1 M IH0 K L IY0
COMICOPIA    K AA2 M IH0 K OW1 P IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comic    (n) (k o1 m i k)
comics    (n) (k o1 m i k s)
comical    (j) (k o1 m i k l)
comically    (a) (k o1 m i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Comic {m}; Comicstrip {m}strip cartoon; comic cartoon [Add to Longdo]
Comicbuch {n}comic book [Add to Longdo]
Komödiendarsteller {m}comic actor [Add to Longdo]
Witzblatt {n} | Witzblätter {pl}comic paper | comic papers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
お笑い;御笑い[おわらい, owarai] (n) comical (story, song); comic [Add to Longdo]
お笑いコンビ[おわらいコンビ, owarai konbi] (n) comic duo [Add to Longdo]
かっぽれ[, kappore] (n) kappore (traditional Japanese comic dance) [Add to Longdo]
アメコミ[, amekomi] (n) (abbr) American comic book [Add to Longdo]
オペラコミック[, operakomikku] (n) comic opera (fre [Add to Longdo]
ガールズラブ[, ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei [Add to Longdo]
コミカル[, komikaru] (adj-na,n) comical; (P) [Add to Longdo]
コミケ[, komike] (n) (abbr) comic (book) market [Add to Longdo]
コミケット[, komiketto] (n) (abbr) comic market; convention where amateur manga artists sell their work [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单口相声[dān kǒu xiàng shēng, ㄉㄢ ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ, / ] comic monologue; one-person comic sketch [Add to Longdo]
对口相声[duì kǒu xiàng shēng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ, / ] comic cross talk; formalized comic dialog between two stand-up comics: leading role 逗哏[dou4 gen2] and fall-guy 捧哏[peng3 gen2] [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] comical [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] comical; cunning; slippery; smooth; surname Hua [Add to Longdo]
滑稽[huá ji, ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧ˙, ] comical; funny; amusing [Add to Longdo]
相声[xiàng sheng, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ˙, / ] comic dialog; sketch; cross talk [Add to Longdo]
连环图[lián huán tú, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢˊ ㄊㄨˊ, / ] comic strip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comic \Com"ic\ (k[o^]m"[i^]k), a. [L. comicus pertaining to
   comedy, Gr. kwmiko`s: cf. F. comique. See {Comedy}.]
   1. Relating to comedy, as distinct from tragedy.
    [1913 Webster]
 
       I can not for the stage a drama lay,
       Tragic or comic, but thou writ'st the play. --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. Causing mirth; ludicrous. "Comic shows." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comic \Com"ic\, n.
   A comedian. [Obs.] --Steele.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comic
   adj 1: arousing or provoking laughter; "an amusing film with a
       steady stream of pranks and pratfalls"; "an amusing
       fellow"; "a comic hat"; "a comical look of surprise";
       "funny stories that made everybody laugh"; "a very funny
       writer"; "it would have been laughable if it hadn't hurt
       so much"; "a mirthful experience"; "risible courtroom
       antics" [syn: {amusing}, {comic}, {comical}, {funny},
       {laughable}, {mirthful}, {risible}]
   2: of or relating to or characteristic of comedy; "comic hero"
   n 1: a professional performer who tells jokes and performs
      comical acts [syn: {comedian}, {comic}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 COMIC
     COnversational Multimodal Interaction with Computers [project]
 (Europe)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top