Search result for

clou

(109 entries)
(0.2448 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clou-, *clou*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cloud    [N] กลุ่มควัน, See also: หมอก, Syn. smoke, dust
cloud    [VT] ก่อให้เกิดปัญหา
cloud    [VI] เกิดปัญหา
cloud    [VT] ทำให้มืด, See also: ทำให้มัว, Syn. darken, obscure
cloud    [VT] ปกคลุมด้วยเมฆ
cloud    [VI] มีเมฆมาก
cloud    [N] เมฆ
cloud    [N] สิ่งของจำนวนมากที่อยู่รวมกัน
clout    [N] การตี, See also: การตบ, การต่อย, Syn. blow, bump, hit, cuff
clout    [VT] ซ่อม, See also: ปะ, ชุน, Syn. patch, mend

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cloutการมีอิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cloudกลุ่มหมอก,สีขาวขุ่น [การแพทย์]
Cloudเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud Amountจำนวนเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud bankเมฆปื้น [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud barเมฆแท่ง [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud baseฐานเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud baseยอดเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud Classificationการจัดแบ่งแยกเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Cloud computingการคำนวณแบบคลาวด์, การประมวลผลแบบแบ่งปันทรัพยากรผ่านเครือข่าย
การให้บริการประมวลผลแบบคลาวด์ เกิดจากแนวคิดการให้บริการโดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ทำงานเชื่อมโยงกัน โดยมีเซิร์ฟเวอร์มากมายทำงานสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้บริการแอพพลิเคชั่นต่างๆ มีข้อดีคือลดความซ้ำซ้อนยุ่งยากของผู้ต้องการใช้บริการ อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย เพราะคลาวด์คอมพิวติ้ง ทำงานผ่านเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) ระบบจึงไม่ได้ถูกจำกัดในเรื่องของสมรรถนะและขีดความสามารถของการใช้ระบบประมวลผลจากระบบต่างๆ ทำให้เกิดการบริการหลายๆ อย่าง เช่น การประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต Web conferencing, Online meeting ผู้ใช้งานอาจอยู่ในห้องเดียวกันหรือห่างไกลกันคนละซีกโลกก็ได้ การประมวลผล แบบคลาวด์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ Private cloud computing เป็นการใช้งานภายในองค์กร โดยเป็นการใช้สมรรถนะของดาต้าเซ็นเตอร์ภายในองค์กรนั้นๆ และ cloud computing เป็นรูปแบบที่มีผู้ให้บริการสาธารณะจัดสรรการให้บริการการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนมาก โดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องรับทราบว่ามีเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ที่ไหนและมากเท่าใด สนใจเพียงแต่บริการที่ได้รับเท่านั้น [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Cloud forestดงเมฆ ป่าเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clou"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.
clouThat cloud bodes rain.
clouThat cloud is in the shape of a fish.
clouLook at those clouds.
clouLook at those clouds! It's going to rain.
clouLook at those black clouds. It is going to rain.
clouLook at those black clouds.
clouLook at those black cloud.
clouThat mountain is in the clouds.
clouThe mountain used to send out clouds of smoke.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
cloud castlen. วิมานในฝัน
cloud seedingn. การก่อตัวเป็นเมฆ
cloud-builtadj. ฝันหวาน,เพ้อฝัน
cloud-kissingadj. สูงระฟ้า,สูงเทียมเมฆ
cloudburstn. ฝนที่ตกอย่างหนักมากและกะทันหันปานฟ้ารั่ว,พายุฝน
cloudlandn. แดนในฝัน,แดนที่ไม่เป็นความจริง
cloudy(เคลา'ดี) adj. เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,เกี่ยวกับเมฆ,มืดมัว,ไม่ใส,ไม่ชัด,เลือนลาง,ขุ่น,เศร้าซึม., See also: cloudily adv. ดูcloudy cloudiness n. ดูcloudy, Syn. gray,overcast
clough(คลัฟ) n. หุบเขาที่แคบ,หุบเขาลึก,ห้วยลึก
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow,wal

English-Thai: Nontri Dictionary
cloud(n) เมฆ,ความมืดมัว,มลทิน
cloud(vi) คลุ้ง,ฟุ้ง,ตลบ
cloud(vt) มืดมัว,มีเมฆ,ทำให้เป็นเงา,ทำให้มืดสลัว
cloudless(adj) กระจ่าง,ไม่มีเมฆ
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง
becloud(vt) พยับเมฆ
raincloud(n) เมฆฝน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมฆ [N] cloud, Syn. ปุยเมฆ, ก้อนเมฆ, เมฆา, เมฆี, Example: วันนี้ท้องฟ้าโปร่งมีเมฆลอยตัวเป็นหย่อมๆ, Count unit: ก้อน; กลุ่ม, Thai definition: ไอน้ำที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่ในอากาศ
ขี้เมฆ    [N] cloud, Syn. เมฆ, ก้อนเมฆ, Example: ท้องฟ้าโปร่งสีฟ้าสดใสมีเพียงขี้เมฆขาวเป็นหย่อมๆ, Thai definition: ไอน้ำที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่ในอากาศ, Notes: (ปาก)
พยับแดด    [N] haze, See also: cloudy day, overcast sky, Syn. เงาแดด, Example: พยับแดดทอดลงเป็นเงาให้เกิดภาพลวงตา, Thai definition: แสงแดดกล้าที่ปรากฏในระยะไกลเป็นระยิบระยับลวงตา ทำให้เห็นเป็นน้ำ
มืดครึ้ม    [ADJ] overcast, See also: cloudy, gloomy, dark, shady, murky, obscure, Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฝน, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว, Ant. สว่าง, Example: เมื่อเราดูภาพท้องฟ้าอันมืดครึ้มและทุ่งหญ้าสีเหลือง เรารู้สึกว่ามันสะเทือนใจเหลือเกิน, Thai definition: ไม่มีแดด ดูมืดมัว
มืดมิด    [V] darkened, See also: cloud up or over, blacken, Syn. มืดมาก, มืดสนิท, Ant. สว่าง, Example: ถึงท้องฟ้าจะไม่สว่างสดใสแต่ก็ไม่ถึงกับมืดมิด
มืดครึ้ม    [V] overcast, See also: cloud, Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฝน, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว, Ant. สว่าง, Example: ท้องฟ้ายังมืดครึ้มอย่างนั้นตลอดวัน, Thai definition: ไม่มีแดด ดูมืดมัว
อัมพุท    [N] cloud, Syn. เมฆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คลุ้ม    [ADJ] cloudy, See also: dim, dark, murky, Syn. มืดมัว, ครึ้ม, Example: ข้าพเจ้าเห็นเสาเรือกระโดกกระเดกไปมาอยู่แทบท้องฟ้าอันมืดคลุ้ม, Thai definition: ที่มีลักษณะมืดมัวไม่แจ่มใส
ดำทะมึน    [ADJ] cloudy, Example: เมฆฝนดำทะมึนกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาและความมืดมิดก็เข้าครอบคลุมไปทั่ว
เมฆคลุ้ม [N] cloudy, Syn. เมฆมาก, Thai definition: ปริมาณเมฆมากกว่า 7 ใน 8 ในท้องฟ้า ซึ่งสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ใช้ในการพยากรณ์อากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดขุ่น[n. exp.] (jut khun) EN: cloud point   
กานพลู[n.] (kānphlū) EN: clove ; clove tree   FR: clou de girofle [m]
โขมง[v.] (khamōng) EN: send up ; be filled with smoke ; be emitted in clouds ; send out   
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely   
คลุ้ม[adj.] (khlum) EN: cloudy ; dim ; dark ; murky   FR: nuageux ; couvert
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: cloudy ; grey ; overcast ; overclouded   FR: nuageux ; couvert ; gris
ครึ้มฟ้าครึ้มฝน[xp] (khreum fā khreum fon) EN: be very cloudy   FR: le temps est maussade ; le ciel est couvert
ขุ่น[v.] (khun) EN: be clouded by anger/melancholy ; be angry ; resent   
กลีบเมฆ[n.] (klīp mēk) EN: cloud ; folds of the clouds   FR: nuage [m]
ก้อน[n.] (køn) EN: [classifier : stones ; lumps of sugar ; cakes of soap ; clouds]   FR: [classificateur : pierres ; morceaux de sucre ; savonnettes ; nuages]]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOUD    K L AW1 D
CLOUT    K L AW1 T
CLOUGH    K L AW1
CLOUSE    K L AW1 S
CLOUDS    K L AW1 D Z
CLOUDY    K L AW1 D IY0
CLOUDED    K L AW1 D AH0 D
CLOUSER    K L AW1 S ER0
CLOUATRE    K L AW1 AH0 T R
CLOUDING    K L AW1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cloud    (v) (k l au1 d)
clout    (v) (k l au1 t)
clouds    (v) (k l au1 d z)
cloudy    (j) (k l au1 d ii)
clouts    (v) (k l au1 t s)
clouded    (v) (k l au1 d i d)
clouted    (v) (k l au1 t i d)
cloudier    (j) (k l au1 d i@ r)
clouding    (v) (k l au1 d i ng)
clouting    (v) (k l au1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぼろ雲;朧雲[おぼろぐも, oborogumo] (n) (See 高層雲) altostratus cloud [Add to Longdo]
かなとこ雲;鉄床雲[かなとこぐも, kanatokogumo] (n) anvil cloud [Add to Longdo]
さば雲;鯖雲[さばぐも, sabagumo] (n) (See 巻積雲) cirrocumulus cloud [Add to Longdo]
すじ雲;筋雲[すじぐも, sujigumo] (n) (col) (See 巻雲) cirrus cloud [Add to Longdo]
ひつじ雲;羊雲[ひつじぐも, hitsujigumo] (n) (See 高積雲) altocumulus cloud [Add to Longdo]
むくむく[, mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy [Add to Longdo]
もくもく[, mokumoku] (adv,adv-to) (on-mim) with clouds of smoke [Add to Longdo]
オールトの雲[オールトのくも, o-ruto nokumo] (n) Oort cloud [Add to Longdo]
オールト雲[オールトうん, o-ruto un] (n) (See オールトの雲) Oort cloud [Add to Longdo]
オキシダント雲[オキシダントぐも, okishidanto gumo] (n) oxidant cloud [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尘雾[chén wù, ㄔㄣˊ ˋ, / ] cloud of dust; smog [Add to Longdo]
气雾室[qì wù shì, ㄑㄧˋ ˋ ㄕˋ, / ] cloud chamber [Add to Longdo]
阴天[yīn tiān, ㄊㄧㄢ, / ] cloudy day; overcast sky [Add to Longdo]
[Yún, ㄩㄣˊ, / ] cloud; abbr. for Yunnan 雲南|云南 province in southwest China; surname Yun [Add to Longdo]
云室[yún shì, ㄩㄣˊ ㄕˋ, / ] cloud chamber (phys.) [Add to Longdo]
云层[yún céng, ㄩㄣˊ ㄘㄥˊ, / ] cloud layers [Add to Longdo]
云彩[yún cai, ㄩㄣˊ ㄘㄞ˙, / ] cloud (colored by the rising or setting sun) [Add to Longdo]
云窗雾槛[yún chuāng wù kǎn, ㄩㄣˊ ㄔㄨㄤ ˋ ㄎㄢˇ, / ] cloud around the window, mist on the threshold (成语 saw); tall building with the windows in the clouds [Add to Longdo]
云雾[yún wù, ㄩㄣˊ ˋ, / ] clouds and mist [Add to Longdo]
云雾径迹[yún wù jìng jì, ㄩㄣˊ ˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] cloud track (trace of ionizing particle in cloud chamber) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  clou [klu]
     nail
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top