Search result for

clo

(156 entries)
(0.2184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clo-, *clo*
English-Thai: Longdo Dictionary
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม
grey cloth(n) ผ้าที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตกแต่งสำเร็จ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clod[N] คนโง่, Syn. dolt, simpleton
clod[N] ดิน, See also: แผ่นดิน, Syn. soil, earth
clog[N] รองเท้าไม้
clop[VI] ทำเสียงดังกอบๆ
clop[N] เสียงดังกอบๆ (เหมือนเสียงเท้าสัตว์กระทบกับน้ำ)
clot[VI] จับตัวเป็นลิ่ม
clot[SL] โง่
cloy[VT] ทำให้เอียน, See also: ทำให้เบื่อเนื่องจากมีมากเกินไป, Syn. satiate, surfeit
cloy[VI] เอียน, See also: เบื่อเนื่องจากมีมากเกินไป
cloak[N] เสื้อคลุมไม่มีปก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cloaca(โคลเอ'คะ) n. ท่อโสโครก,ท่อใต้ดิน
cloak(โคลค) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ ,สิ่งปกคุม v. ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อนเล้น
cloakroomn. ห้องฝากเก็บเสื้อคลุม,ห้องฝากกระเป๋า,ห้องน้ำ
clobber {clobberedvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
clobberingvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
clobbers}vt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
clochard(คลอชาด') n. ชายพเนจร
cloche(โคลช) n. หมวกหญิง รูประฆัง,แก้วครอบ
clock(คลอค) {clocked,clocking,clocks} n. นาฬิกา (แขวนหรือตั้ง) -Phr. (around the clock ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่หยุดยั้ง ไม่พัก) vt. จับเวลา
clock rateอัตราสัญญาณนาฬิกาความถี่ของสัญญาณที่ส่งมาจากนาฬิกา เช่น อัตราสัญญาณนาฬิกา 8 เมกะเฮิร์ตช์ หมายถึงสัญญาณที่ส่งมาจากนาฬิกา 8,000,000 พัลส์ ต่อวินาที

English-Thai: Nontri Dictionary
cloak(n) เสื้อคลุม,สิ่งปกคลุม,สิ่งปิดบัง
cloak(vt) สวมเสื้อ,ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อน
clock(n) นาฬิกาตั้ง,นาฬิกาแขวน
clocker(n) คนจับเวลา
clockwise(adj) ตามเข็มนาฬิกา
clockwork(n) ลานนาฬิกา
clod(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนเซ่อ
clog(n) เครื่องถ่วง,สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค
clog(vt) ขัดขวาง,ถ่วง,ทำให้ตัน,อุด,กีดขวาง
cloister(n) ระเบียงโบสถ์,เฉลียง,ลาน,ทางเดินมีหลังคา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cloacaทวารร่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clockนาฬิกา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clock rateอัตราสัญญาณนาฬิกา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clock signalสัญญาณนาฬิกา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clock trackร่องสัญญาณนาฬิกา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clockingการจับเวลา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clockwiseตามเข็มนาฬิกา, เวียนขวา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cloisonเส้นกั้นสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cloisonismคตินิยมเส้นกั้นสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cloisonnéกลัวซอนเน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cloacaทวารรวม,โคลเอคา,ช่องเปิดเพื่อให้ของเสียผ่านออก [การแพทย์]
Cloacal Groovesร่อง [การแพทย์]
Cloacal Membranesแผ่นโคลเอคา [การแพทย์]
Cloakingแบบลูกคลื่น [การแพทย์]
Clock and watch industryอุตสาหกรรมนาฬิกา [TU Subject Heading]
Clock and watch makersช่างทำนาฬิกา [TU Subject Heading]
Clock Wiseหมุนตามเข็มนาฬิกา [การแพทย์]
Clocks and watchesนาฬิกา [TU Subject Heading]
Clod ; Soil Clod ดินก้อน
มวลดินซึ่งแตกตัวเป็นก้อนขนาดต่าง ๆ กัน เกิดขึ้นจากการไถพรวน หรือขุด เมื่อดินแห้งหรือเปียกเกินไป กำเนิดของดินก้อนจึง ตรงข้ามกับเม็ดดิน (aggregate) ซึ่งเกิดจากการเกาะตัว เป็นก้อนโดยแรง และสารเชื่อมตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Clodosporiumมะเขือเทศ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
close quarters battle (n ) การต่อสู้ระยะประชิด
closely (adv ) อย่างใกล้ชิด, อย่างจดจ่อ, อย่างตั้งใจ example: He is studying his textbook very closely.
closet (n slang) พวกแอบจิต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look closer.ดูให้ดีๆ สิ 52 Pickup (2008)
(Door closes)Endgame (2013)
Close.ปิด. Star Trek Beyond (2016)
I closed myself off to all other options.เป็นการปิดประตูสู่ทางเลือกอื่น New Haven Can Wait (2008)
60 seconds. Clock it.60 วิ จับเวลา Chuck in Real Life (2008)
Wait. All this just so he can close a deal?เดี๋ยว ทั้งหมดนี่เพื่อข้อตกลงของเขา? Chuck in Real Life (2008)
So your mom told me how close-knit your family is.แม่เธอบอกว่าครอบครัวนี้สนิทสนมกันมาก Chuck in Real Life (2008)
You said we were a close-knit family?แม่บอกว่าเราครอบครัวเรารักกันมากงั้นหรอ? Chuck in Real Life (2008)
Of a--what a close family we are.ว่าเรารักกันมากแค่ไหน Chuck in Real Life (2008)
You should do your own clothing line.เธอควรจะทำแบนด์ของเธอเอง Pret-a-Poor-J (2008)
Of you and your clothes up there.ของคุณและเสื้อของคุณอยู่นั้น Pret-a-Poor-J (2008)
Rings. You should do your own clothing line- เธอน่าจะทำเสื้อผ้าเป็นของตัวเอง There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clo5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
cloA beam of sunlight came through the clouds.
cloAccording to John, the bank closes at 3 p.m.
cloAccording to the newspaper, the boy was knocked unconscious and lay on his back with his eyes closed.
cloA clock has two hands.
cloA clock must be above all correct.
cloA clock stopped.
cloA closed fist can indicate stress.
cloA cloud floated across the sky.
cloA cloud is a mass of vapor.
cloA cloud of hornets set at the children.
cloA cloud passed across the moon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความใกล้ชิด[N] closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า
เพื่อนซี้[N] close friend, See also: bosom friend, intimate friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: พวกเขาเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่ชั้นประถม, Notes: (สแลง)
น.[N] clock, Syn. นาฬิกา
เครื่องอบผ้า[N] clothes dryers
ร้านขายเสื้อผ้า[N] clothes shop, See also: fashion house
ช่างนาฬิกา[N] watchmaker, See also: clockmaker, Syn. ช่างซ่อมนาฬิกา
นาฬิกาแขวน[N] wall clock, See also: clock
แปรงซักผ้า[N] clothes brush
ราวแขวนเสื้อผ้า[N] clothes rack
ราวตากผ้า[N] clothes line, See also: washing line

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเมี่ยง[n.] (baimīeng) EN: cloth used for wrapping the dead body   
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.   FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
ใบแนบ[n. exp.] (bai naēp) EN: enclosure   
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain   FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøtoklong) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain   FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บ้านโสเภณี[n. exp.] (bān sōphēnī) FR: maison close [f]
บานเย็น[n.] (bānyen) EN: Four-o’clocks ; Marvel of Peru ; False Jalap   
บัตรลงเวลาทำงาน[n. exp.] (bat long wēlā thamngān) EN: clocking-in card ; time card   FR: carte de pointage [f]
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal   FR: ouvrir ; découvrir
บวบ[n.] (būap) EN: luffa gourd ; dishcloth gourd   FR: luffa [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOW    K L OW1
CLOY    K L OY1
CLOG    K L AA1 G
CLOT    K L AA1 T
CLOE    K L OW1
CLOS    K L AA1 S
CLOGS    K L AA1 G Z
CLORE    K L AO1 R
CLOER    K L OW1 ER0
CLONE    K L OW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clod    (n) (k l o1 d)
clog    (v) (k l o1 g)
clot    (v) (k l o1 t)
cloy    (v) (k l oi1)
cloak    (v) (k l ou1 k)
clock    (v) (k l o1 k)
clods    (n) (k l o1 d z)
clogs    (v) (k l o1 g z)
clone    (n) (k l ou1 n)
close    (n) (k l ou1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Clogs {pl}clogs [Add to Longdo]
Clown {m}; Kasper {m}; Faxenmacher {m} | Clowns {pl}; Kasper {pl}; Faxenmacher {pl}clown | clowns [Add to Longdo]
Clownerei {f}clownery [Add to Longdo]
Clown-Anemonenfisch {m} (Amphiprion percula) [zool.](true) percula clown [Add to Longdo]
Clownfisch {m}; Anemonenfisch {m} (Amphiprion spp.) [zool.]anemone clown [Add to Longdo]
Clown-Leierfisch {m}; LSD-Mandarinfisch {m} (Synchiropus picturatus) [zool.]spotted mandarin (fish) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison de passe,

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しめ, shime] (n) end or closure mark [Add to Longdo]
2時;二時[にじ, niji] (n-t) two o'clock [Add to Longdo]
DNAクローニング[ディーエヌエークローニング, dei-enue-kuro-ningu] (n) DNA cloning [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
おぼろ雲;朧雲[おぼろぐも, oborogumo] (n) (See 高層雲) altostratus cloud [Add to Longdo]
おもり[, omori] (n) clog [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お古;御古[おふる, ofuru] (n) used article (esp. clothes) [Add to Longdo]
お三時;御三時[おさんじ, osanji] (n) three-o'clock snack [Add to Longdo]
お仕舞い(P);お終い;御仕舞い;御終い;お仕舞;御仕舞[おしまい, oshimai] (n) (uk) (pol) (See 仕舞い・1) the end; closing; being done for; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三叶草[sān yè cǎo, ㄙㄢ ㄧㄝˋ ㄘㄠˇ, / ] clover; trefoil [Add to Longdo]
[chǒu, ㄔㄡˇ, ] clown; surname Chou; 2nd earthly branch: 1-3 a.m., 12th solar month (6th January to 3rd February), year of the Ox [Add to Longdo]
便鞋[biàn xié, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˊ, 便] cloth shoes; slippers [Add to Longdo]
克隆[kè lóng, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, ] clone [Add to Longdo]
克隆人[kè lóng rén, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, ] clone human [Add to Longdo]
克隆技术[kè lóng jì shù, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] cloning technology [Add to Longdo]
凝块[níng kuài, ㄋㄧㄥˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] clot; blood clot [Add to Longdo]
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] close to [Add to Longdo]
包袱[bāo fu, ㄅㄠ ㄈㄨ˙, ] cloth-wrapper; a bundle wrapped in cloth; load; weight; burden [Add to Longdo]
合龙[hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] closure (civil engineering); join of segments to complete a project (dam, bridge, dike etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クローズ[くろーず, kuro-zu] close (vs) [Add to Longdo]
クローズドシステム[くろーずどしすてむ, kuro-zudoshisutemu] closed system [Add to Longdo]
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop [Add to Longdo]
クローン[くろーん, kuro-n] clone [Add to Longdo]
クローンメーカ[くろーんめーか, kuro-nme-ka] clone maker [Add to Longdo]
クロッキング[くろっきんぐ, kurokkingu] clocking [Add to Longdo]
クロック[くろっく, kurokku] clock [Add to Longdo]
クロックサイクル[くろっくさいくる, kurokkusaikuru] clock cycle [Add to Longdo]
クロックスピード[くろっくすぴーど, kurokkusupi-do] clock speed [Add to Longdo]
クロックトラック[くろっくとらっく, kurokkutorakku] clock track [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top