ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chere

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chere-, *chere*
Possible hiragana form: ちぇれ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chere, you shouldn't teaseที่รักทำเป็นเล่นไป Quantum of Solace (2008)
Was there any cherenkov radiation?แล้วเกิดการแผ่รังสีเชเรนคอฟหรือเปล่า? Revelation Zero: Part 1 (2010)
Bisous, mes cheres.ไปแล้วนะจ๊ะ สาวๆ ทั้งหลาย The Jewel of Denial (2011)
Welcome back, mon chere.ยินดีต้อนรับการกลับมา ที่รัก The Waking Dead (2013)
What, so Mulpus died twice? Lily O'Hare is dead on the scene Welcome back, mon chere.อะไรนะ งั้นมัลพัสก็ตาย 2 ครั้งแล้วสิ ยินดีต้อนรับ ที่รัก Goodnight, Sweet Grimm (2013)
Viktor Cherevin is completely unpredictable.วิคเตอร์ เชเรวิน เป็นคนแตะต้องไม่ได้ Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Private security for Cherevin Group.รปภ.ส่วนตัวของกลุ่มเชเรวิน Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Cherevin only hires foreigners for security.เชเรวินจ้างเฉพาะคนต่างชาติเป็น รปภ. Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Mr Cherevin hopes the room will be to your satisfaction.คุณเชเรวินหวังว่า ห้องพักเราจะทำให้คุณพอใจ Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Cherevin's made a total commitment to U.S. dollars when there's been a hurricane in the Gulf and a string of negative economic reports.เชเรวินได้ทำสัญญาซื้อเงินดอลล่าร์อเมริกา เมื่อเกิดพายุเฮอริเคนในอ่าว และทุกช่วงที่มีรายงานเชิงลบต่อเศรษฐกิจ Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
A massive series of transactions like that have to be programmed in advance and stored in Cherevin's system.รายการซื้อขายมหาศาลแบบนั้น จะต้องถูกตั้งโปรแกรมไว้แล้ว และเก็บไว้ในระบบของเชเรวิน Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Hi. Jack Ryan to see Mr Cherevin.สวัสดี ผมแจ็ค ไรอัน ขอพบคุณเชเรวิน Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟนผู้อ่าน[n. exp.] (faēn phū-ān) EN: dear readers   FR: chers lecteurs [mpl] ; chères lectrices [fpl]
ฝนแล้ง[n.] (fonlaēng) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain   FR:cheresse [f] ; aridité [f]
การประมูล[n. exp.] (kān pramūn) EN: auction ; bidding ; tender   FR: vente aux enchères [f]
การประมูลขาย [n.] (kān pramūn khāi) EN: auction   FR: vente aux enchères [f]
ขายเลหลัง[v. exp.] (khāi lēlang) EN: auction off   FR: vendre aux enchères ; liciter
คนฆ่าสัตว์[n.] (khon khā sat) EN: butcher   FR: boucher [m] ; bouchère [f]
ความแห้งแล้ง[n.] (khwām haēnglaēng) EN: drought   FR:cheresse [f] ; aridité [f]
แล้ง[n.] (laēng) EN: drought ; shortage of water ; long period of dry weather ; lack of rain   FR:cheresse [f] ; aridité [f]
เลหลัง[X] (lēlang) EN: auction ; put to auction ; be up for auction ; be under the hammer ; knock down   FR: vendre aux enchères ; mettre aux enchères ; adjuger
แม่คุณ[n.] (maēkhun) EN: my dear lady ; my good lady ; my good woman ; my young lad ; my good sir   FR: ma chère dame

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェレンコフ効果[チェレンコフこうか, chierenkofu kouka] (n) Cherenkov effect [Add to Longdo]
チェレンコフ放射[チェレンコフほうしゃ, chierenkofu housha] (n) Cherenkov radiation; Cerenkov radiation [Add to Longdo]
バンクロフト糸状虫[バンクロフトしじょうちゅう, bankurofuto shijouchuu] (n) Wuchereria bancrofti (species of filaria) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top