ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chat

CH AE1 T   
150 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chat-, *chat*
English-Thai: Longdo Dictionary
chatroom(n) ห้องคุย สนทนา บนอินเตอร์เนต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chat[N] การพูดคุยกันเล่นๆ, See also: การคุยเล่น, การพูดคุย, Syn. confab, confabulation
chat[VI] พูดคุย, See also: พูด, คุย, จ้อ, โอภาปราศรัย, Syn. chaffer, chatter, chitchat, confabulate, claver, confab, gossip, jaw, natter, visit
chatty[ADJ] ช่างคุย, See also: ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, Syn. gabby, talkative, talky
chat up[PHRV] พูดคุยเล่น
chattel[N] ทรัพย์สมบัติที่เคลื่อนย้ายได้
chatter[VT] พูดพล่าม, See also: พล่าม, เพ้อเจ้อ, Syn. blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle
chatter[VI] พูดเรื่อยเปื่อย, See also: พูดจ้อ, พูดไร้สาระ, พูดไปเรื่อย, พูดเพ้อเจ้อ, Syn. blabber, clack, gabble, gibber, maunder, palaver, piffle, prate, prattle, tattle, tittle-tattle, twaddle
chatter[VI] พูดเสียงสั่นกึกๆ, See also: พูดเสียงกึกๆ (เช่นเมื่อรู้สึกหนาวตัวสั่น), Syn. click
chat show[N] รายการทีวีที่มีการพูดคุยกับแขกรับเชิญ, Syn. talk show
chatelain[N] ผู้ครอบครองปราสาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chat(แชท) vi.,n. (การ) คุยกันเล่น, Syn. converse
chateau(ชา'โท) n. ปราสาท,คฤหาสน์ใหญ่ -pl., See also: chateaus, chateaux
chatelain(แ?ท'ทะเลน) n. เจ้าปราสาท,เจ้าคฤหาสน์ใหญ่,ผู้บัญชาการป้อมปราการ
chatoyantadj. แวววับ
chattel(แชท'เทิล) n. สังหาริมทรัพย์,ทาส
chattel mortgagen. การจำนองสังหาริมทรัพย์ n.
chatter(แชท'เทอะ) {chattered,chattering,chatters} v.,n. (การ) พูดจาปากจัด,พูดฉอด ๆ, See also: chattery adj., Syn. prattle
chatterboxn. คนปากจัด,คนพูดมากเกินไป, Syn. gossip
chattyadj. ชอบคุยเล่น,ช่างพูด,, See also: chattiness n.
chitchatvi.,n. (การ) คุยไปเรื่อย,สนทนาเรื่องสัพเพเหระ,นินทา,คุยเล่น, See also: chitchatty adj.ดูchitchat

English-Thai: Nontri Dictionary
chat(vi) พูดคุย,คุยเล่น
chateau(n) ปราสาท,คฤหาสน์
chattel(n) สังหาริมทรัพย์,ทรัพย์สิน
CHATTEL chattel mortgage(n) การจำนองสังหาริมทรัพย์
chatter(n) การพูดพล่อย,การพูดไร้สาระ,การพูดเหลวไหล
chatter(vi) พูดพล่อย,พูดเหลวไหล,พูดเจื้อยแจ้ว
chatty(adj) ชอบพูดพล่อย,ชอบพูดไร้สาระ,ช่างพูด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chat roomห้องคุย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chat roomห้องคุย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chattelทรัพย์, สิ่งของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chattel paperหลักฐานเป็นหนังสือ, พยานเอกสาร (เกี่ยวกับทรัพย์) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chattel, personalสังหาริมทรัพย์ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chattel, real๑. ดอกผลของอสังหาริมทรัพย์๒. สิทธิเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
chatแชท, การสนทนาผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
chat roomห้องคุย, การสนทนาที่ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทของหัวข้อที่สนใจ ซึ่งแบ่งไว้เป็นห้องต่างๆ เพื่อพูดคุยกันระหว่างบุคคลหรือเป็นกลุ่ม การสนทนารูปแบบนี้อำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดเวลาในการสื่อสารข้อความไปยังบุคคลต่างๆ โดยอาจสื่อสารในรูปข้อความ การแบ่งปัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chattel mortgageการจำนองทรัพย์ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't you wanna chat more?ทำไมล่ะ ไม่อยากคุยต่อแล้วเหรอ The King (2017)
We're all gonna have a nice little chat about everything.เราทุกคนจะได้นั่งคุยกันในทุกเรื่อง Morgan (2016)
I'd love to chat more, but I'm in the middle of getting settled.ฉันก็อยากคุย แต่ฉันกำลังจัดข้าวของอยู่ Morgan (2016)
And by the time you go a third hop out from the original target, you're watching this bartender chat with her mother about Botox.แล้วเมื่อตามคนกลุ่มที่สามจากเป้าหมายแรก คุณต้องนั่งดูบาร์เทนเดอร์คุยกับแม่ของเธอ เรื่องฉีดโบท็อกซ์ Snowden (2016)
He's having a long chittery chat on the phone with the President.และเขาก็คุยโทรศัพท์ สนุกสนานกับประธานาธิบดี The BFG (2016)
The only thing is I need to chat up this banker girl.สิ่งที่ฉันจะทำคือคุยกับ พนักงานธนาคารผู้หญิงเท่านั้น Hacker (2016)
I'm talking Internet, video games, forums, chat rooms with random strangers, all sorts of sites, easy access to information, and infinite possibilities.ผมใช้อินเทอร์เน็ต วีดีโอเกม ฟอรั่ม ห้องแชทกับคนแปลกหน้าที่เจอกันโดยสุ่ม เว็บไซต์ทุกแบบ เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และเป็นไปได้ไมิ่ส้นสุด Hacker (2016)
I had a little chat with Falcone.ฉันได้คุยกับฟัลโคนแล้ว The Scarecrow (2015)
I was just hoping we might get a moment to chat in private, away from the others.ฉันก็แค่หวังว่าเราอาจได้มีช่วงเวลา กับการคุยกันเป็นส่วนตัว Maze Runner: The Scorch Trials (2015)
I'm here to have a chat about your father.ผมมาที่นี่เพื่อจะคุยกับคุณพ่อของคุณ The Man from U.N.C.L.E. (2015)
I'm here to have a chat with Mr. Falcone.ฉันมาที่นี่ เพื่อจะคุยกับคุณฟอลโคน ได้ครับ ท่านนายก Penguin's Umbrella (2014)
Uh, a phone chat line.เอ่อ, สายสนทนาในโทรศัพท์ Son of Batman (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chatAs long as we're all just hanging around chatting may I make a suggestion? Get back to work!
chatBob is very timid and blushes when chatting with girls.
chatHardly had the teacher entered the room when we stopped chatting.
chatHaving done my homework, I had a chat with Mom.
chatHaving done my homework, I had a chat with Mum.
chatHe chatters at the of two hundred words a minute.
chatHer continuous chatter vexes me.
chatHe said he would keep from chatting.
chatHe was chatting with his friend Jesse Jackson about the meeting that night.
chatI cannot continue my class with you chattering to one another.
chatI had a little chat with John after the meeting.
chatI had a nice chat with her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ๊าะแจ๊ะ[V] chat, See also: small talk, shoot the breeze, Syn. เกาะแกะ, Example: เขามาเจ๊าะแจ๊ะอยู่ที่นี่ตั้งนาน, Thai definition: คุยเรื่องจิปาถะ, Notes: (สแลง)
สื่อสาร[V] communicate, See also: chat, speak, talk, chatter, converse, utter, Syn. ติดต่อสื่อสาร, Example: คนต่างชาติต่างภาษาสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง
พูดพร่ำ[V] chatter, See also: prattle, blather, babble, natter, rabbit on, schmooze, Syn. พูดพล่าม, พูดรำพัน, พูดพร่ำเพรื่อ, Example: คุณอย่ามัวพูดพร่ำอยู่เลย จะทำอะไรก็ทำลงไปเลย, Thai definition: ี่พูดมากจนเสียประโยชน์, อาการที่พูดไม่รู้จักจบ
สนทนา[V] talk, See also: chat, speak, converse, Syn. พูด, คุย, Ant. ฟัง, Example: บ่ายวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้สนทนากับผู้บริหารหมายเลข 2 ของพรรค, Thai definition: พูดจาหารือกัน
คุย[V] talk, See also: chat, speak, converse, Syn. พูด, สนทนา, Ant. ฟัง, Example: ครูห้ามเด็กคุยเสียงดังในห้องเรียน
เครื่องอุปโภค[N] consumer goods, See also: chattels, various utensils, Syn. เครื่องใช้, ของใช้, ของอุปโภค, สิ่งของเครื่องใช้, Ant. เครื่องบริโภค, Example: โซเวียตได้มีการวางแผนดัดแปลงอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและเครื่องอุปโภค ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เงินเพื่อการนี้นับพันล้านๆ รูเบิล, Thai definition: สินค้าประเภทบริโภคภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และไม่ใช้ต่อไปในการผลิตสินค้าอื่น
พูดคุย[V] chat, See also: talk, converse, chatter, Syn. สนทนา, คุย, Example: หลวงปู่สามารถพูดคุยได้กับทุกๆ คนและทุกๆ เรื่องอย่างสนุกสนาน, Thai definition: พูดจาคุยกันกับผู้อื่น
การคุย[N] chatting, See also: talking, Example: การคุยเสียงดังในห้องเรียนทำให้อาจารย์ไม่พอใจ
ช่างจำนรรจา[ADJ] talkative, See also: chatty, garrulous, loquacious, Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, Example: ในบรรดาลูกๆ ของเธอ บอยฉายแววความเป็นเด็กช่างจำนรรจามาแต่เล็กแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจการซื้อ[n. exp.] (amnāt kān seū) EN: purchasing power   FR: pouvoir d'achat [m]
อำนาจซื้อ[n. exp.] (amnāt seū) EN: buying power   FR: pouvoir d'achat [m]
บ้าจี้[adj.] (bājī) EN: ticklish ; oversensitive to tickles   FR: très chatouilleux
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthēt) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat   
ช่างคุย[adj.] (chang khui) EN: chatty ; talkative   FR: bavard ; volubile
ช่างพูด[adj.] (chang phūt) EN: given to talking ; talkative ; full of talk ; chatty   FR: bavard ; babillard
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)   FR: chatri [m] (danse traditionnelle du sud)
ดุก[n.] (duk) EN: catfish   FR: poisson-chat [m]
แห้ว[n.] (haeo) EN: truffle ; water chestnut   FR: chataîgne d'eau [f]
หอยกะจี้รี่[n. exp.] (høi kajīrī) EN: pussy ; female genitals   FR: chatte (vulg.) [f] ; moule (vulg.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAT    CH AE1 T
CHATS    CH AE1 T S
CHATO    CH EY1 T OW0
CHATZ    CH AE1 T S
CHATTY    CH AE1 T IY0
CHATZ'    CH AE1 T S
CHATHAM    CH AE1 T AH0 M
CHATTED    CH AE1 T AH0 D
CHATEAU    SH AE0 T OW1
CHATZ'S    CH AE1 T S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chat    (v) tʃˈæt (ch a1 t)
chats    (v) tʃˈæts (ch a1 t s)
chatty    (j) tʃˈætiː (ch a1 t ii)
Chatham    (n) tʃˈætəm (ch a1 t @ m)
chatted    (v) tʃˈætɪd (ch a1 t i d)
chattel    (n) tʃˈætl (ch a1 t l)
chatter    (v) tʃˈætər (ch a1 t @ r)
chateaux    (n) ʃˈætouz (sh a1 t ou z)
chattels    (n) tʃˈætlz (ch a1 t l z)
chatters    (v) tʃˈætəz (ch a1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喋喋不休[dié dié bù xiū, ㄉㄧㄝˊ ㄉㄧㄝˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡ, ] chatter, #33,484 [Add to Longdo]
摆龙门阵[bǎi lóng mén zhèn, ㄅㄞˇ ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄓㄣˋ, / ] chat; gossip; spin a yarn, #85,766 [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] chattering, #110,304 [Add to Longdo]
嘁嘁喳喳[qī qi chā chā, ㄑㄧ ㄑㄧ˙ ㄔㄚ ㄔㄚ, ] chattering, #178,626 [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, ] chatter like old woman; cheerful, #459,072 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, ] chattering, #797,488 [Add to Longdo]
沙特鲁[shā tè lǔ, ㄕㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄨˇ, / ] Châteauroux; Chateauroux (French town) [Add to Longdo]
聊天室[liáo tiān shì, ㄌㄧㄠˊ ㄊㄧㄢ ㄕˋ, ] chat room [Add to Longdo]
閒谈[xián tán, ㄒㄧㄢˊ ㄊㄢˊ, / ] chat [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] chatter mark [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
unterschätzen(vt) |unterschätzte, hat unterschätzt| คาดหรือประเมินค่าต่ำไป เช่น die Gefahr unterschätzen ประเมินอันตรายต่ำไปหรือประมาทเกินไป, See also: A. überschätzen,
Bodenschätze(n) |nur Pl.| ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน เช่น Thailand ist reich an Bodenschätze. ประเทศไทยร่ำรวยทรัพย์สินในดิน
Schatz(n) |der, pl. Schätze| ขุมทรัพย์
Schatz(n slang) |der, pl. Schätze| ที่รัก (เป็นภาษาพูดสำหรับคู่รักหรือพ่อแม่กับลูก) เช่น Bist du schon zurück, mein Schatz? เธอกลับมาแล้วหรือจ๊ะ ที่รักจ๋า
Schätzung(n) |die, pl. Schätzungen| การประเมินค่าระยะห่างหรือเวลา, การประมาณ เช่น Nach der Schätzung von Fachleuten reicht das Benzin nur noch dreizig Jahren für die ganze Welt.
Schatz(n) |der, pl. Schätze| สิ่งของมีค่า, ทรัพย์สิน เช่น Ihre Großmutter besitzt einen Schatz von ein paar Millionen Euro. ยายของเธอเป็นเจ้าของทรัพย์สินหลายล้านยูโร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chathamsturmvogel {m} [ornith.]Chatham Is Petrel [Add to Longdo]
Chathamscharbe {f} [ornith.]Chatham Is Cormorant [Add to Longdo]
Chathamausternfischer {m} [ornith.]Chathman Island Oystercatcher [Add to Longdo]
Chathamregenpfeifer {m} [ornith.]Long-billed Plover [Add to Longdo]
Chathamschnäpper {m} [ornith.]Chatham I Robin [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chat(te)(n) m,f = แมว, See also: S. le chaton,
château, châteux(n) le, = ปราสาท
chaton,-s(n) แมวน้อย, ลูกแมว, See also: S.chat(te)
Image:
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
poisson-chat(n) n.m. ปลาดุก

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chat (n ) แมว

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
いちゃつく[, ichatsuku] (v5k,vi) to flirt with; to dally [Add to Longdo]
おちゃっぴい[, ochappii] (n) chatterbox; talkative girl; precocious girl [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
がちがち[, gachigachi] (adj-na,adv,n) (on-mim) chattering (teeth); frozen solid; overly serious [Add to Longdo]
がちゃつく[, gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus [Add to Longdo]
くっちゃべる[, kucchaberu] (v5r) to talk; to chatter; to tell (e.g. secrets) [Add to Longdo]
たらば蟹;鱈場蟹;多羅波蟹;鱈場ガニ[たらばがに;たらばガニ(鱈場ガニ);タラバガニ, tarabagani ; taraba gani ( tara ba gani ); tarabagani] (n) (uk) red king crab (Paralithodes camtschaticus) [Add to Longdo]
ちゃった[, chatta] (exp) (col. form of しまいました or しまった) (See 仕舞う) finished doing; did completely [Add to Longdo]
できちゃった婚;出来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 出来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
チャット[ちゃっと, chatto] chat (vs) [Add to Longdo]
チャットエリア[ちゃっとえりあ, chattoeria] chat area [Add to Longdo]
チャットルーム[ちゃっとるーむ, chattoru-mu] chat room [Add to Longdo]
チャタリング[ちゃたりんぐ, chataringu] chattering [Add to Longdo]
ブイチャット[ぶいちゃっと, buichatto] V-Chat [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
茶摘み[ちゃつみ, chatsumi] Teepfluecken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chat \Chat\ (ch[a^]t), v. i. [imp. & p. p. {Chatted}; p. pr. &
   vb. n. {Chatting}.] [From {Chatter}. [root]22.]
   To talk in a light and familiar manner; to converse without
   form or ceremony; to gossip. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      To chat a while on their adventures.   --Dryden.
 
   Syn: To talk; chatter; gossip; converse.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chat \Chat\, v. t.
   To talk of. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chat \Chat\, n.
   1. Light, familiar talk; conversation; gossip.
    [1913 Webster]
 
       Snuff, or fan, supply each pause of chat,
       With singing, laughing, ogling, and all that.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A bird of the genus {Icteria}, allied to the
    warblers, in America. The best known species are the
    yellow-breasted chat ({Icteria viridis}), and the
    long-tailed chat ({Icteria longicauda}). In Europe the
    name is given to several birds of the family
    {Saxicolid[ae]}, as the {stonechat}, and {whinchat}.
    [1913 Webster]
 
   {Bush chat}. (Zool.) See under {Bush}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chat \Chat\, n.
   1. A twig, cone, or little branch. See {Chit}.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Mining) Small stones with ore.
    [1913 Webster]
 
   {Chat potatoes}, small potatoes, such as are given to swine.
    [Local.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chat
   n 1: an informal conversation [syn: {chat}, {confab},
      {confabulation}, {schmooze}, {schmoose}]
   2: birds having a chattering call [syn: {New World chat},
     {chat}]
   3: songbirds having a chattering call [syn: {Old World chat},
     {chat}]
   v 1: talk socially without exchanging too much information; "the
      men were sitting in the cafe and shooting the breeze" [syn:
      {chew the fat}, {shoot the breeze}, {chat}, {confabulate},
      {confab}, {chitchat}, {chit-chat}, {chatter}, {chaffer},
      {natter}, {gossip}, {jaw}, {claver}, {visit}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 chat /ʃa/ 
  cat

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top