Search result for

cam

(170 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cam-, *cam*
English-Thai: Longdo Dictionary
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย
prison camp(n) ค่ายเชลย, ค่ายกักกัน เช่น America opened its prison camp at Guantanamo Bay to house “the worst of the worst”., S. concentration camp

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cam[N] ล้อหรือส่วนของล้อที่เปลี่ยนการหมุนเป็นการเคลื่อนไหวขึ้นลงหรือเคลื่อนไปหน้าหลัง
came[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ come
camp[N] ค่ายพัก, See also: ที่พักชั่วคราว, Syn. campground, camping ground, encampment
camp[VI] พักอยู่ชั่วคราว, Syn. encamp
camel[N] อูฐ
cameo[N] หินประดับที่ออกแบบให้นูนขึ้นจากพื้นสีเข้ม
camber[N] ลักษณะที่โค้งเป็นหลังเต่าของถนน
camera[N] กล้องถ่ายภาพ, Syn. photographic camera
camper[N] ผู้ที่ตั้งแคมป์
campus[N] พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย, Syn. school grounds, college grounds

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cam(แคม) 1. n. ลูกเบี้ยว,ล้อนูน 2. ย่อมาจาก computer-aided manufacturing (การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงานแต่ละส่วน เช่น การนับและการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
camaraderie(คามะรา'ดะรี) n. มิตรภาพที่ดี
camber(แคม'เบอะ) {cambered,cambering,cambers} vt.,vi.,n. (ความ) โค้งหรืองอเล็กน้อย,โค้งขึ้นตรงกลาง.
cambodia(แคมโบ'เดีย) n. ประเทศเขมร, Syn. Cambodge,Khmer Republic,Khmer Kingdom
cambodian(แคมโบ'เดียน) n. ชาวเขมร,ภาษาเขมร adj. เกี่ยวกับเขมร
cambrian(แคม'เบรียน) adj. เกี่ยวกับยุคPaleozoic (500-600ล้านปีก่อน)
came(เคม) v. อดีตกาลของcome
camel(แคม'เมิล) n. อูฐ,ทุ่นกู้เรือ
cameleer(แคมเมิลเลียร์') n. คนขี่อูฐ
camellia(คะเมล'เลีย) n. พืชไม้จำพวกCamellia japonica

English-Thai: Nontri Dictionary
cambium(n) เยื่ออ่อนระหว่างเปลือกไม้กับเนื้อไม้
cambric(n) ผ้าลินินบาง
came(vi) pt ของ come
camel(n) อูฐ
cameo(n) จี้,เพชรพลอย
camera(n) กล้องถ่ายรูป
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป
camouflage(n) การลวงตา,การปลอมตัว,การพรางตา,การซ่อน
camouflage(vt) ซ่อน,ลวงตา,ปลอมตัว,พรางตา,อำพราง
camp(n) ค่าย,ที่พัก,เต็นท์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
camลูกเบี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
CAM (computer-aided manufacturing)ซีเอเอ็ม, แคม (การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CAM (computer-aided manufacturing)ซีเอเอ็ม, แคม (การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cam -ground pistonลูกสูบวงรี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cam angleมุมหน้าทองขาวปิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cam followerตัวตามลูกเบี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cam lobeแง่ลูกเบี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
camaieuเอกรงค์น้อยระดับ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
camber angleมุมแคมเบอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cambial initialsเซลล์เริ่มต้นแคมเบียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Camลูกเบี้ยว [การแพทย์]
camลูกเบี้ยว, อุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง คือ เคลื่อนที่ขึ้นลงสลับกัน โดยลูกเบี้ยวจะยึดเข้ากับแกนเพลา ซึ่งจะใช้งานร่วมกับตัวตามเสมอ ลูกเบี้ยวมีหลายรูปแบบ เช่น ลูกเบี้ยวรูปไข่ ลูกเบี้ยวรูปวงกลม ซึ่งแต่ละรูปแบบจะทำให้เกิดลักษณะการเค [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cambiumแคมเบียม, กลุ่มเซลล์ในลำต้นพืชที่มีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลา เรียงตัวอยู่ 2 บริเวณ คือ อยู่ในชั้นของเปลือกไม้ ทำให้เปลือกไม้หนาขึ้นและส่วนที่เรียงตัวอยู่ระหว่างโฟมเอ็มกับไซเลมจะทำให้เนื้อเยื่อทั้ง 2 ชนิดเพิ่มมากขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cambium Layerเยื่อหุ้มกระดูกชั้นใน [การแพทย์]
Cambodiaกัมพูชา [TU Subject Heading]
Cambodia-Laos-Myanmar-Viet Namกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม [การทูต]
Cambodiansชาวกัมพูชา [TU Subject Heading]
Camcordersกล้องแคมคอร์เดอร์ [TU Subject Heading]
Camelsอูฐ,หมึกสำหรับวาดเขียน [การแพทย์]
Camera industryอุตสาหกรรมกล้องถ่ายรูป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I need a friend, and that's why I came to see you yesterday.ฉันต้องการเพื่อน นั่นแหละ เหตุผลที่ฉันมาหาคุณเมื่อวาน The Ex-Files (2008)
I came to apologize.ฉันมาขอโทษ The Ex-Files (2008)
Nathaniel, you came. I'm so happy.เนธานเนี่ยล เธอมาแล้ว ฉันดีใจจริงๆ The Dark Night (2008)
You came all the way to brooklyn to invite me to a partเธอมาถึง บรู๊คลิน เพียงเพื่อจะเชิญฉันไปเป็นส่วนหนึ่ง The Dark Night (2008)
- You think it'd be too weird if he came?เธอคิดว่ามันจะแปลกมากมั้ยถ้าเค้าจะมา Never Been Marcused (2008)
You came. I hope that's okay.เธอมา ฉันหวังว่านายจะโอเค O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Mother, I just came from burying my husband.แม่คะ หนูเพิ่งกลับจากพิธีฝังศพสามี O Brother, Where Bart Thou? (2008)
We came with them.ไม่รู้สิ คุณหิวไม๊? It's a Wonderful Lie (2008)
Vanessa stole it. But she felt so bad about it, she came and told me the truth.แล้วเธอก็รู้สึกผิดมากเธอมาบอกความจริงกับฉัน It's a Wonderful Lie (2008)
The fbi just came to see me, and nate's in trouble.FBI เพิ่งมาหาฉัน The Magnificent Archibalds (2008)
I came by to have Robert clear your schedule for the game.ผมมาเพื่อบอกโรเบิด ให้เคลียตางรางงานของพ่อ เพื่อไปดูเกม Bonfire of the Vanity (2008)
If I'm Neil King for information and you print it, he's gonna know it came from me.เค้าต้องรู้แน่ๆ ว่ามาจากผม Bonfire of the Vanity (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
camA baseball came flying through the window.
camA beam of sunlight came through the clouds.
camA bill came along with the package.
camA blush came over her face.
camA boy and a girl came in. I spoke to the boy, who seemed to be older than the girl.
camA boy came running toward me.
camA boy came running towards me.
camA button came off my coat.
camA button came off when I was playing baseball.
camA camel can store a large amount of water in the hump on its back.
camA camel is, so to speak, a ship on the desert.
camA camel is to the desert what a ship is to the sea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาเสียง[V] campaign, See also: run for an election, try to get votes, solicit votes, Example: หัวหน้าพรรคเดินสายปราศรัยช่วยลูกพรรคหาเสียง, Thai definition: แสวงหาคะแนนเสียง
เตียงผ้าใบ[N] camp bed, See also: canvas bed, Example: สำหรับการมาเที่ยวทะเลสิ่งที่ท่านขาดไม่ได้ คือการ เอนตัวลงนอนกับเตียงผ้าใบ รับกับลมทะเลเย็นๆ, Thai definition: เตียงนอนที่ทำเป็นโครง ขึงด้วยผ้าใบหรือวัสดุอย่างอื่นที่ทำอย่างผ้าใบ สามารถพับเก็บได้
เตียงสนาม[N] camp bed, Example: ทหารที่บาดเจ็บถูกหามใส่เตียงสนามออกมาจากสมรภูมิรบ, Thai definition: เตียงผ้าใบเตี้ยๆ
ช่างกล้อง[N] cameraman, Syn. ช่างภาพ
วิทยาเขต[N] campus, Example: ที่ประชุมมีนโยบายที่จะพัฒนาวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงทัดเทียมกัน, Count unit: แห่ง, Thai definition: คณะหรือส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแต่ตั้งอยู่ในบริเวณอื่น โดยมีอธิการบดีคนเดียวกันและคณะกรรมการกำหนดนโยบายชุดเดียวกัน
ชิงตำแหน่ง[V] run for, See also: campaign, Syn. ชิงเก้าอี้, Example: คลินตันประกาศตัวลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอีกสมัย, Thai definition: แข่งขัน เพื่อให้ได้ตำแหน่ง
รณรงค์[V] campaign, Example: ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันรณรงค์หาเงินทุนมาดูแลรักษาซ่อมแซมสมบัติของชาติชิ้นนี้ ให้คงสภาพเดิม, Thai definition: กระทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ
แฝงตัว[V] hide, See also: camouflage, lurk, Syn. ซ่อนตัว, แอบ, Example: กลุ่มคนร้ายจะแฝงตัวอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทาง, Thai definition: แอบเข้ามาหรือซ่อนเร้นเข้ามาโดยใช้สิ่งอื่นเป็นที่กำบัง
ศึก[N] campaign, See also: fight, battle, conflict, Example: การเปิดศึกชิงทำเนียบขาวจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ศกหน้า, Thai definition: การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ
ศึก[N] war, See also: campaign, fight, fighting, battle, combat, conflict, Syn. การต่อสู้, การสู้รบ, การรบ, Example: ผู้นำแบกแดดประกาศจะยุติศึก แล้วถอนทหารทุกคนรวมทั้งที่ประจำการในคูเวตกลับประเทศ, Thai definition: การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้[X] (ai) EN: fellow ; guy ; you   FR: camarade [m]
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
บ้านนอก[n.] (bānnøk) EN: countryside ; country   FR: campagne [f]
บ้านนอก[adj.] (bānnøk) EN: rural ; countrified   FR: rural ; campagnard
ช่างกล้อง[n.] (chang kløng) EN: cameraman ; camerawoman   FR: cameraman [m] ; cadreur [m]
ช่างภาพ[n.] (changphāp) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman   FR: photographe [m, f]
ช่างถ่ายรูป[n.] (chang thāirūp) EN: photographer ; cameraman   FR: photographe [m]
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away   FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir
ชนบท[n.] (chonnabot) EN: contryside ; country ; rural areas ; up-country   FR: campagne [f] ; région rurale [f]
เด็กบ้านนอก[n. exp.] (dek bānnøk) EN: rustic boy ; country boy   FR: enfant de la campagne [m, f] ; petit provincial [m] ; petite provinciale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAM    K AE1 M
CAMM    K AE1 M
CAMP    K AE1 M P
CAME    K EY1 M
CAMBY    K AE1 M B IY0
CAMHI    K AE1 M HH IY0
CAMEL    K AE1 M AH0 L
CAMAN    K EY1 M AH0 N
CAM'S    K AE1 M Z
CAMEO    K AE1 M IY0 OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cam    (n) (k a1 m)
came    (v) (k ei1 m)
camp    (v) (k a1 m p)
cams    (n) (k a1 m z)
camel    (n) (k a1 m @ l)
cameo    (n) (k a1 m i@ @)
camps    (v) (k a1 m p s)
Camden    (n) (k a1 m d @ n)
camber    (v) (k a1 m b @ r)
camels    (n) (k a1 m @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Camée {n}; Kamee {n}; erhabene Gemme {f} (Schmuckstein)cameo [Add to Longdo]
Camembert {m} [cook.]Camembert [Add to Longdo]
Camping {n}camping [Add to Longdo]
Campingausrüstung {f}camping equipment [Add to Longdo]
Campingbett {n}campbed [Add to Longdo]
Campingliege {f}campbed [Add to Longdo]
Campingplatz {m}camp site [Add to Longdo]
Campingplatz {m}camping ground [Add to Longdo]
Nocke {f} | Nocken {pl}cam | cams [Add to Longdo]
Nockengetriebe {n}cam gear [Add to Longdo]
Nockenscheibe {f}cam disc [Add to Longdo]
Nockensteuerung {f}cam control [Add to Longdo]
Nockenstößel {m}cam follower; tappet [Add to Longdo]
Nockenwellenrad {n} [techn.]cam drive pulley [Add to Longdo]
Steuerriemen {m} [techn.] | gezahnter Steuerungsriemencam belt; timing belt | cogged timing belt [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
camarade(n) |m ou f| เพื่อน ต่างจาก ami ตรงที่ camarade มักหมายถึง เพื่อนร่วมทีม, เพื่อนร่วมชั้นเรียน (camarade d'école หรือ camarade de classe)

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
ここにきて[, kokonikite] (exp) (1) (id) came here; coming here; (2) recently [Add to Longdo]
たらば蟹;鱈場蟹;多羅波蟹;鱈場ガニ[たらばがに;たらばガニ(鱈場ガニ);タラバガニ, tarabagani ; taraba gani ( tara ba gani ); tarabagani] (n) (uk) red king crab (Paralithodes camtschaticus) [Add to Longdo]
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do [Add to Longdo]
どっきりカメラ;びっくりカメラ[, dokkiri kamera ; bikkuri kamera] (n) candid-camera; candid-camera footage [Add to Longdo]
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凸轮[tū lún, ㄊㄨ ㄌㄨㄣˊ, / ] cam [Add to Longdo]
凸轮轴[tū lún zhóu, ㄊㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄓㄡˊ, / ] camshaft [Add to Longdo]
剑桥[jiàn qiáo, ㄐㄧㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] Cambridge (city) [Add to Longdo]
助选活动[zhù xuǎn huó dòng, ㄓㄨˋ ㄒㄩㄢˇ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] campaign meeting [Add to Longdo]
卡梅伦[Kǎ méi lún, ㄎㄚˇ ㄇㄟˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] Cameron (name) [Add to Longdo]
卡门柏乳酪[Kǎ mén bó rǔ lào, ㄎㄚˇ ㄇㄣˊ ㄅㄛˊ ㄖㄨˇ ㄌㄠˋ, / ] Camembert (soft, creamy French cheese) [Add to Longdo]
卡门贝[kǎ mén bèi, ㄎㄚˇ ㄇㄣˊ ㄅㄟˋ, / ] camembert cheese [Add to Longdo]
喀麦隆[Kā mài lóng, ㄎㄚ ㄇㄞˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Cameroon [Add to Longdo]
寒武纪[Hán wǔ jì, ㄏㄢˊ ˇ ㄐㄧˋ, / ] Cambrian (geological period 545-495m years ago) [Add to Longdo]
山茶花[shān chá huā, ㄕㄢ ㄔㄚˊ ㄏㄨㄚ, ] camelia [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カムコーダー[かむこーだー, kamuko-da-] camcorder [Add to Longdo]
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
コモンアクセスメソッド[こもん'あくせすめそっど, komon ' akusesumesoddo] common access method (CAM) [Add to Longdo]
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM [Add to Longdo]
デジカメ[でじかめ, dejikame] digital camera (abbr) [Add to Longdo]
デジタルカメラ[でじたるかめら, dejitarukamera] digital camera [Add to Longdo]
ビデオカメラ[びでおかめら, bideokamera] video camera [Add to Longdo]
試験実所過程[しけんじっしかてい, shikenjisshikatei] test campaign [Add to Longdo]
内容呼出しメモリ[ないようよびだしメモリ, naiyouyobidashi memori] Content Addressed Memory, CAM [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cam \Cam\ (k[a^]m), n. [Dan. kam comb, ridge; or cf. W., Gael.,
   and Ir., cam bent. See 1st {Comb}.]
   1. (Med.)
    (a) A turning or sliding piece which, by the shape of its
      periphery or face, or a groove in its surface, imparts
      variable or intermittent motion to, or receives such
      motion from, a rod, lever, or block brought into
      sliding or rolling contact with it.
    (b) A curved wedge, movable about an axis, used for
      forcing or clamping two pieces together.
    (c) A projecting part of a wheel or other moving piece so
      shaped as to give alternate or variable motion to
      another piece against which it acts.
      [1913 Webster]
 
   Note: Cams are much used in machinery involving complicated,
      and irregular movements, as in the sewing machine, pin
      machine, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. A ridge or mound of earth. [Prov. Eng.] --Wright.
    [1913 Webster]
 
   {Cam wheel} (Mach.), a wheel with one or more projections
    (cams) or depressions upon its periphery or upon its face;
    one which is set or shaped eccentrically, so that its
    revolutions impart a varied, reciprocating, or
    intermittent motion.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cam \Cam\, a. [See {Kam}.]
   Crooked. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cam
   n 1: a river in east central England that flows past Cambridge
      to join the Ouse River [syn: {Cam}, {River Cam}, {Cam
      River}]
   2: a rotating disk shaped to convert circular into linear motion

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CAM
     Computer Aided Manufacturing
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CAM
     Common Access Method (SCSI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CAM
     Conditional Access Modul (DVB, CI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CAM
     Content Addressable Memory (ethernet, Switch)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 glass
 
 1. cam
 2. camdan yapılmış şey, bardak, kadeh
 3. ayna
 4. bir bardak dolusu
 5. barometre
 6. termometre
 7. dürbün
 8. mercek, adese glasses coğ. gözlük. gIass blower cam ve şişe imal eden kimse. glass cloth cam bezi
 9. cam elyafından bir çeşit kumaş. glass culture cam altında bitki yetiştirme usulü. glass cutter cam kesici kimse veya alet, elmas. glass eye camgöz. glasshouse cam fabrikası
 10. (İng.) Iimonluk, ser. glassman cam işleri satan kimse, züccaciyeci
 11. cam imal eden kimse, camcı. glassware züccaciye. glass wool cam yünü. glass works cam fabrikası
 12. cam süs eşyaları. a friendly glass dost ikramı bir kadeh içki. annealed glass tavlanmış cam. blown glass şişirilerek imal edilmiş cam. cheval glass endam aynası, boy aynası. cut glass billur, kesme kristal. ground glass buzlu cam
 13. cam tozu. Iooking glass ayna. magni- fying glass pertavsız, büyüteç.pane of glass tek pencere camı. plate glass kalın ve pürüzsüz cam. spun glass ince tel haline getirilen cam, cam elyafı. stained glass renkli cam. glassful bir bardak dolusu, bir bardak. glassy cam gibi
 14. anlamsız
 15. dalgın, donuk.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top