Search result for

cd

(120 entries)
(0.0382 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cd-, *cd*, c
English-Thai: Longdo Dictionary
CDMA(abbrev ) CDMA (Code division multiple access) คือ เทคโนโลยี ที่ใช้ในการส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็น DATA หรือ VOICE จากผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่คนนึง ไปยังอีกคนนึง โดยข้อมูลที่ส่งไปจะถูกเข้ารหัสต่างๆกันใน channel เดียวกัน ทำให้สามารถที่จะส่งข้อมูลจากหลายๆผู้ใช้งานใน channel เดียวกันได้
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
GCD(abbrev) ห.ร.ม. (หารร่วมมาก), S. greatest common divisor

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
CD[N] แผ่นซีดี (คำย่อของ compact disc), Syn. compact disc, disk
CD-ROM[N] ซีดี-รอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cdabbr. ธาตุ cadmium, แผ่นซีดี ย่อมาจาก compact disk แปลตามตัวอักษรว่า จานบันทึกอัดแน่น มีลักษณะเป็นแผ่นจานกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล จานบันทึกนี้มีความจุสูงมาก (ประมาณ 600ล้านตัวอักษร) ปัจจุบันมีอุปกรณ์ใช้อ่านข้อมูลจากจานบันทึกนี้ได้ แต่การบันทึกข้อมูลลง ยังทำไม่ได้ง่าย ๆ ต้องมีเครื่องพิเศษเฉพาะ บันทึกได้ทั้งข้อมูลธรรมดา เพลง ภาพยนตร์ ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มาก เพราะราคาถูก ความจุสูง แต่ยังติดขัดในปัญหาบางประการในเรื่องการบันทึกข้อมูลลง ดู CD ROM ประกอบ 2. ย่อมาจากคำ Change Directory เป็นคำสั่งในระบบดอสที่สั่งให้เข้าไปในสารบบ (directory) ใดสารบบหนึ่ง หรือออกจากสารบบใดสารบบหนึ่ง เช่น C:/>CD <ชื่อสารบบ> \ (หมายความว่าให้เข้าไปในสารบบชื่อนั้น) C:> CD\ (หมายความว่า ให้ออกจากสารบบที่อยู่)
cd-rom(ซีดีรอม) ย่อมาจาก compact disc read-only memory หมายถึง compact disc ที่เป็นฟอร์แมตสำหรับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และเก็บเสียง ภาพ และข้อความ เป็นต้น เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ จะมีหน่วยบันทึกที่อ่านซีดีรอมได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์ หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกข้อมูลลงยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคาอุปกรณ์นี้ยังค่อนข้างแพง
cd-rom driveหน่วยขับซีดีรอมหมายถึง หน่วยบันทึกที่ใช้อ่านจานบันทึกอัดแน่น หรือซีดี ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมากมีหน่วยบันทึกที่สามารถอ่านข้อมูลจากสื่อชนิดนี้ได้ แต่ยังคงบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้ ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ความเร็วในการอ่านค่อนข้างสูงจนดูภาพเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนดูภาพยนตร์ ในปัจจุบัน จานซีดีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกที ทำให้ราคาถูกลงมาก คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจึงมักจะมีหน่วยบันทึกชนิดนี้ติดตั้งไว้ด้วย
anecdotage(แอน' นิคโดทิจ) n. ประวัติรวม, ระเบียนเกร็ดพฤติการณ์, เกล็ดพฤติการณ์, เกล็ดประวัต
anecdotal(แอน' นิโดท' เทิล) adj. เกี่ยวกับประวัติหรือเรื่องราวเล็กน้อย. -anecdotalism, anecdotalist n.
anecdote(แอน' นิโดท) n. ประวัติหรือเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ , เกร็ดประวัติ. -anecdotic, anecdotical adj. -anecdotal adj., Syn. story, tale, yarn)
anecdotist(แอน' นิโดทิสทฺ) n. ผู้เล่าเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ , ผู้เล่าเกร็ดประวัติ
bcd(บีซีดี) ย่อมาจาก binary coded decimal ถ้าแปลตรง ๆ ก็คือ เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง เป็นเทคนิคที่ใช้ใน การเขียนโปรแกรมเพื่อประกันความแม่นตรงของการคำนวณ โปรแกรมประเภท ตารางจัดการ (spreadsheet) มักใช้เทคนิคนี้
cacdaemann. วิญญาณร้าย,ผี,ปีศาจ
cacdemann. วิญญาณร้าย,ผี,ปีศาจ

English-Thai: Nontri Dictionary
anecdote(n) เกร็ด(พงศาวดาร),เรื่องเล็กๆน้อยๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CD (compact disc)แผ่นซีดี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CD (compact disc)แผ่นซีดี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CD-I (compact disc interactive)ซีดีไอ (แผ่นซีดีเชิงโต้ตอบ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CD-ROMซีดีรอม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CD-ROMซีดีรอม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CDE (common desktop environment)ซีดีอี (สิ่งแวดล้อมเดสก์ท็อปแบบสามัญ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CDI (capacitor-discharge ignition)ซีดีไอ (การจุดระเบิดด้วยตัวเก็บประจุ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
CDMA (code division multiple access)ซีดีเอ็มเอ (การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบเข้ารหัส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CDMA wide bandซีดีเอ็มเอชนิดแถบกว้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
CDแผ่นซีดี [เทคโนโลยีการศึกษา]
CD-ROMซีดี-รอม [คอมพิวเตอร์]
CD-ROM catalogsรายการซีดี-รอม [TU Subject Heading]
CD-ROM industryอุตสาหกรรมซีดี-รอม [TU Subject Heading]
CD-ROM publishingการจัดพิมพ์ซีดี-รอม [TU Subject Heading]
CD-ROMsซีดี-รอม [TU Subject Heading]
CD-Rsซีดี-อาร์ [TU Subject Heading]
CD4-positive T-lymphocytesที-ลิมโฟไซต์ชนิดซีดี4 เป็นบวก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
CDC (n abbrev) Center for Disease Control
CDM[ซี ดี เอ็ม] (n) กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) เป็นกลไกที่กำหนดขึ้นภายใต้พิธีสารเกียวโต เพื่อช่วยให้ประเทศอุตสาหกรรมที่มีพันธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจกสามารถบรรลุพันธกรณีได้ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกำลังพัฒนา แนวความคิดของกลไกการพัฒนาที่สะอาดคือ โครงการที่เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ผู้ดำเนินโครงการจะได้รับ Certified Emission Reduction (CERs) จากหน่วยงานที่เรียกว่า CDM Executive Board (CDM EB) และ CERs ที่ผู้ดำเนินโครงการได้รับนี้ สามารถนำไปขายให้กับประเทศอุตสาหกรรม ที่สามารถใช้ CERs ในการบรรลุถึงพันธกรณี่ตามพิธีสารเกียวโตได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I passed them out and I also burned them the CD like you asked.แจกจ่าบไปแล้วค่ะ แล้วก็ก๊อบลงแผ่นซีดีตามที่คุณสั่งมาแล้วค่ะ Beethoven Virus (2008)
There's a doctor here from the CDC.มีหมอมาจาก CDDay of the Dead (2008)
Get me Paget from Homeland, Cavanaugh from CDC and Stradler from the joint chiefs.ติดต่อ พาเจท จากกองกำลังรักษาดินแดน คาวานอจฮ์ จากกองควบคุมโรคติดต่อ และ สเตดเดอร์ หัวหน้าฝ่ายประสานงาน WarGames: The Dead Code (2008)
I just got off the phone with CDC and Homeland, who were giving me a tag-team ass-chewing because you put Philadelphia on a stage 2 alert.ผมเพิ่งวางหูจาก CDC และหน่วยรักษาดินแดน ทั้งสองคนถล่มผมยับ เพราะคุณส่งรหัสเตือนภัยขั้นที่2 ในฟิลาเดลเฟีย WarGames: The Dead Code (2008)
And that would be the CDC.นั่นคงจะเป็น CDWarGames: The Dead Code (2008)
CDC, FBI, DHS, CIA, I've got the whole damn alphabet on my ass, demanding that we shut this operation down.CDC, FBI, DHS, CIA, ฉันจะเอาชื่อย่อทั้งหมดมาติดก้น ต้องการให้เราหยุดปฎิบัติการนี้ WarGames: The Dead Code (2008)
I've got the CDC, Homeland and the joint chiefs for you on speaker 10.และหัวหน้าผู้ประสานงานที่ลำโพง 10 WarGames: The Dead Code (2008)
No, it's true. He signed my CD.ไม่นะ เขาเซ็นชื่อที่ซีดีของผมด้วย Made of Honor (2008)
Manolo found like this CD just lying in a locker, a locker floor, ladies' locker.มาโนโล่เจอซีดีอยู่ในล็อกเกอร์ - ชั้นล็อกเกอร์ของผู้หญิงน่ะ Burn After Reading (2008)
Now give me the fucking floppy or the CD or whatever the fuck it is...ทีนี้ เอาฟล็อปปี้ดิสหรือซีดีบ้าบอคอแตก หรืออะไรก็ตามมาให้ฉันซะ Burn After Reading (2008)
Also, that mixed CD that I left on your doorstep was the last one that I'll be making for you.อีกอย่าง ผมมิกซ์เพลง ทิ้งไว้ให้ที่หน้าบ้านคุณ เป็นสิ่งสุดท้าย ที่ผมทำให้คุณ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
She'd never even heard of them until I put one of their songs on a CD for her.หล่อนไม่เคยได้ฟังพวกเขาจนกระทั่งฉันใส่เพลงลงในซีดีให้เธอ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cdWill you lend me your CD player for an hour?
cdHe listened to his CDs at random.
cdThose are my CD's.
cdThis factory produces CD players.
cdWhere would I find CD's?
cdDo you have any rock CDs?
cdI listened to some CDs last night.
cdWhich CD do you want to listen to?
cdThis is the very CD I've been looking for.
cdIt will cost you 10 dollars to buy the CD.
cdHow many CDs do you have?
cdMy car is equipped with a CD player.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีดี[N] CD, See also: compact disk, Thai definition: จานบันทึกอัดแน่น, จานคอมแพกต์ที่มีหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว
เครื่องเล่นซีดี[N] CD player, See also: compact disc player
แผ่นซีดี[N] CD, See also: compact disc, Syn. ซีดี, แผ่นดิสก์, Example: วิธีการเก็บรักษาแผ่นซีดีไม่ให้ชำรุดเสียหายนั้น ควรเก็บไว้ในที่ที่อุณหภูมิไม่สูงเกินไป, Count unit: แผ่น, Thai definition: จานเสียงขนาดเล็กอ่านด้วยแสงเลเซอร์
แผ่นซีดี[N] CD, See also: compact disc, Thai definition: จานเสียงขนาดเล็กอ่านด้วยแสงเลเซอร์
ซีดีรอม[N] CD-ROM, Example: ในปัจจุบันได้มีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ลงในรูปแบบซีดีรอม เพื่อลดต้นทุน, Thai definition: แผ่นดิสก์ที่บรรจุข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลภาพ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบได้
ซีดี-รอม[N] compact disk read only memory, See also: CD-ROM, Example: การใช้แผ่นซีดีรอมนั้นต้องใช้ประกอบกับเครื่องอ่านซีดี-รอมด้วย, Count unit: แผ่น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเงินฝาก[n. exp.] (bat ngoenfāk) EN: certificate of deposit (CD)   
การซุ่มโจมตี[n. exp.] (kān sum jōmtī) EN: ambush ; ambuscade   FR: embusacde [f]
เครื่องเล่นซีดี[n. exp.] (khreūang len sīdī) EN: C.D. player   FR: lecteur de CD
เกร็ด[n.] (kret) EN: anecdote   FR: anecdote [f]
เกร็ดประวัติศาสตร์[n. exp.] (kret prawattisāt) EN: historical anecdote   FR: anecdote historique [f]
หมอตำแย[n.] (mø tamyaē) EN: midwife   FR: sage-femme [f] ; accoucheuse [f] ; médecdin accoucheur [m] ; accoucheur [m] ; maïeuticien [m]
นิทาน[n.] (nithān) EN: tale ; story ; yarn ; fable   FR: histoire [f] ; récit [m] ; fable [f] ; conte [m] ; anecdote [f]
ระบบทศนิยมดิวอี้[n. exp.] (rabop thotsaniyom Diūī) EN: Dewey Decimal Classification (DDC) ; Dewey Decimal System   FR: système de classification décimale Dewey (CDD) [m]
เรื่องขำ[n. exp.] (reūang kham) FR: anecdote [f] ; histoire [f]
เรื่องราว[n.] (reūangrāo) EN: story ; tale ; matter ; account ; narrative ; yarn   FR: histoire [f] ; récit [m] ; sujet [m] ; affaire [f] ; propos [m] ; rapport [m] ; compte rendu [m] ; narration [f] ; anecdote [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CD    S IY1 D IY1
CDS    S IY1 D IY1 Z
CDROMS    S IY2 D IY2 R AA1 M Z
CDEBACA    S IY0 D AH0 B AA1 K AH0
CDROM S IY2 D IY   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
CD    (n) (s ii2 d ii1)
Cdr    (n) (k @1 m aa1 n d @ r)
Cdre    (n) (k o1 m @ d oo r)

German-Thai: Longdo Dictionary
CDU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Demokratische Union Deutschlands

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
CD-Brenner {m} [comp.]CD writer; CD burner [Add to Longdo]
CD-ROM {f} [comp.]CD-ROM [Add to Longdo]
CDU : Christlich-Demokratische UnionChristian Democratic Union [Add to Longdo]
CD : diplomatisches KorpsCD : corps diplomatique [Add to Longdo]
CD : Compact DiscCD : compact disk [Add to Longdo]
Werkplanung {f}; Ausführungsplanung {f}CD : construction documentation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CD−DA;CDDA[シーディーディーエー, shi-dei-dei-e-] (n) {comp} CD-DA [Add to Longdo]
CD−R;CDR[シーディーアール, shi-dei-a-ru] (n) {comp} CD-R [Add to Longdo]
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM [Add to Longdo]
CDプレーヤー(P);CDプレイヤー[シーディープレーヤー(CDプレーヤー)(P);シーディープレイヤー(CDプレイヤー), shi-dei-pure-ya-( CD pure-ya-)(P); shi-dei-pureiya-( CD pureiya-)] (n) CD player; (P) [Add to Longdo]
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
アネクドート[, anekudo-to] (n) anecdote [Add to Longdo]
エクダイソン;エクジソン[, ekudaison ; ekujison] (n) ecdysone [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光盘驱动器[guāng pán qū dòng qì, ㄍㄨㄤ ㄆㄢˊ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] CD or DVD drive; abbr. to 光驅|光驱 [Add to Longdo]
光驱[guāng qū, ㄍㄨㄤ ㄑㄩ, / ] CD or DVD Drive; abbr. for 光盤驅動器|光盘驱动器 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
コンパクトディスク[こんぱくとでいすく, konpakutodeisuku] compact disc, CD [Add to Longdo]
シーディー[しーでいー, shi-dei-] CD, compact disk [Add to Longdo]
シーディーロム[しーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM) [Add to Longdo]
スロット時間[スロットじかん, surotto jikan] slot time (in CSMA-CD) [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
液晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] liquid-crystal display, LCD [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 compact disk player \com"pact disk` play"er\(k[o^]m"p[a^]kt
   d[i^]sk` pl[=a]"[~e]r), n.
   an electronic device containing a laser, used to read or play
   back the data on a compact disk. The term is usually used for
   the type of device used to play music recordings. That used
   for data storgage n coputer applications is usually called a
   {CD drive}. Called also {CD player} and informally, {CD}.
 
   Syn: CD player.
     [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cd \Cd\ n.
   1. the chemical suymbol for {cadmium}, a metallic element of
    atomic number 48.
 
   Syn: cadmium.
     [WordNet 1.5]
 
   2. the abbreviation for the {candela}, the basic unit of
    luminous intensity adopted under the System International
    d'Unites. [abbr.]
 
   Syn: candle, candela, standard candle.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 CD \CD\ n.
   1. an acronym for {compact disk}, a disk-shaped recording of
    binary data that is smaller than a phonograph record, and
    is recorded and played back by a {compact disk player}, an
    electronic device containing a laser. The term is also
    used generically to refer to the medium as a data storage
    medium.
 
   Syn: compact disc, compact disk.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. a {compact disk player}. [informal]
    [PJC]
 
   3. an acronym for {certificate of deposit}, a debt instrument
    issued by a bank for a fixed time period, usually paying
    interest.
 
   Syn: certificate of deposit.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cd
   adj 1: being one hundred more than three hundred [syn: {four
       hundred}, {400}, {cd}]
   n 1: a soft bluish-white ductile malleable toxic bivalent
      metallic element; occurs in association with zinc ores
      [syn: {cadmium}, {Cd}, {atomic number 48}]
   2: the basic unit of luminous intensity adopted under the
     Systeme International d'Unites; equal to 1/60 of the luminous
     intensity per square centimeter of a black body radiating at
     the temperature of 2,046 degrees Kelvin [syn: {candle},
     {candela}, {cd}, {standard candle}]
   3: a debt instrument issued by a bank; usually pays interest
     [syn: {certificate of deposit}, {CD}]
   4: a digitally encoded recording on an optical disk that is
     smaller than a phonograph record; played back by a laser
     [syn: {compact disk}, {compact disc}, {CD}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CD
     Carrier Detect (MODEM, RS-232)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CD
     Change Directory (DOS, Unix, OS/2)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CD
     Compact Disk (CD)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CD
     Committee Draft (ISO)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top