ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bund

B AH1 N D   
133 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bund-, *bund*, bun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bundle[N] มัดหรือห่อ, See also: ห่อ, มัด, Syn. bunch
bundle up[PHRV] ใส่เสื้อให้อุ่น, Syn. wrap up
bundle up[PHRV] ห่อ, See also: หุ้ม, Syn. parcel up, wrap up
bundle up[PHRV] สวมใส่ (เสื้อผ้า), See also: ห่ออย่างดี, Syn. muffle up, wrap up
bundle off[PHRV] ส่ง(บางสิ่งเช่น ห่อของ)ไปให้, Syn. pack off
bundle off[PHRV] รีบออกไป, See also: รีบจากไป, Syn. bundle away, pack off
bundle off[PHRV] รีบส่งไป (หลังจากมีปัญหาเกิดขึ้น), Syn. pack off
bundle out[PHRV] รีบออกจาก, See also: รีบผละไป
bundle away[PHRV] รีบผละไป, Syn. bundle off, pack off
bundle into[PHRV] รีบส่งไป, See also: ยัดเข้าไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bundn. ทางริมแม่น้ำลำคลอง
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
bundled softwareโปรแกรมโหลหมายถึง ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ มักจะให้มา เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะเป็นเป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ เช่น โปรแกรมระบบดอสและวินโดว์แล้ว
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
moribund(มอ'ริเบินดฺ) adj. ใกล้ตาย,จวนตาย,ร่อนแร่,จวนจะสูญพันธุ์,จวนจะหมด,ไม่เจริญ,อยู่กับที่, See also: moribundity n., Syn. dying,failing
superabundant(ซูเพออะบัน'เดินทฺ) adj. มีมากมายเกินไป, Syn. excessive

English-Thai: Nontri Dictionary
bundle(n) พวง,ห่อ,กอง,กลุ่ม
bundle(vt) ห่อ,มัด,รวบ
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย
abundant(adj) ดกดื่น,มากมาย,อุดมสมบูรณ์
superabundance(n) ความมากมาย,ความอุดมสมบูรณ์
superabundant(adj) ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์,มากมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bundleรวมชุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bundle capหมวกท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bundle scarรอยท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bundle sheathเยื่อหุ้มท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bundbund, คันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bundle-Branch Blockโรคหัวใจชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Bundlesกลุ่มย่อยมัดกลุ่ม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bundle up ( ) แต่งตัวให้อบอุ่น, แต่งตัวด้วยผ้าหนา
See also: R. bundle

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've raised it a little bundle on the quiet.คุณได้ยกมัดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในที่เงียบสงบมีไม่? Help! (1965)
The biggest fucking bundle he ever made in his life.ถ้าไม่ได้ฉัน เขาจะได้เงินขนาดนี้ไหม Goodfellas (1990)
I respectfully report I've been given orders to clear the bundles from the road... so there will be no obstructions to the thoroughfare.ผมได้รับสั่งให้เคลียร์... สิ่งกีดขวางบนถนน Schindler's List (1993)
A woman carrying a bundle. Through the throat.ผู้หญิงที่กำลังแบกของ... Schindler's List (1993)
You made us a bundle!เจ้าทำให้เราร่วมแรงกัน! Spirited Away (2001)
Here's your little bundle of joy.ฉันก็อยากให้นายสนุก. Ice Age (2002)
Bundle up!หาเสื้อหนาๆมาใส่กัน Latter Days (2003)
# A bundle of money ## And I'm sittin', sittin' on top, top of the world # King Kong (2005)
I can't charm them into my car like Ted Bundy did.ฉันไม่สามารถใช้เสน่ห์ ล่อเหยื่อเข้ามาในรถเหมือน เท็ด บันดี้ได้ Extreme Aggressor (2005)
But how do we know it's his car? Ted Bundy drove a VW Bug.แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือรถของเขา เท็ด บันดี้ขับโฟล์ก Extreme Aggressor (2005)
But Don't Act Like It Cost A Bundle,แต่อย่ามาทำ ยังกับมันเป็นของแพงเลย Something's Coming (2007)
God, you're a bundle of nerves.พระเจ้า แกมีแต่ความเครียดผูกมัด Out of the Past (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bundHelp me bind the papers into bundles.
bundShe bundled all her dresses into the suitcase.
bundIf it was just a book the Space Police wouldn't be sticking their noses is. The problem is that it's a bundle of super technology.
bundThere were lots of bundles, but they weren't thousand-dollar bills.
bundShe was bundle of nerves last night.
bundThat kid is a little bundle of energy.
bundHe made up a bundle of firewood.
bundShe bundled everything into the drawers.
bundJiro was all smiles after he made a bundle at the pachinko parlor.
bundThere were bundles and bundles of cash.
bundIt's a bundle of contradictions.
bundThey deposited their bundles on the rock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ่อน[CLAS] bundle, See also: sheaf, Syn. มัด, Example: เครื่องจักรจะส่งหญ้าที่มัดแล้วออกมาเป็นฟ่อนๆ, Thai definition: กำสำหรับหญ้าหรือต้นข้าว
มัด[CLAS] bundle, See also: bunch, package, parcel, faggot, truss, sheaf, Example: เขาหิ้วไม้ไผ่ได้ถึงเที่ยวละ 7 มัด น้อยคนที่จะทำได้อย่างเขา, Thai definition: ลักษณนามเรียกของบางอย่างที่ผูกรัดเข้าด้วยกัน เช่น ฟืน 2 มัด
ขมวด[CLAS] bundle, See also: bunch, wisp, Example: คุณยายซื้อหัวหอมมา 2 ขมวดจากตลาด, Thai definition: ลักษณนามเรียกของที่ขมวดอย่างนั้น เช่น หัวหอม 4 ขมวด
แหนบ[CLAS] bundle (of banana leaves rolled up for sale), Example: น้องไปซื้อธูป 2 แหนบมาให้แม่, Thai definition: ลักษณนามเรียกของบางอย่างเช่นซองธูปหรือใบตองที่พับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุนเดสลีกา[TM] (Bundēslīkā = Bundētlīkā) EN: Bundesliga   FR: Bundesliga [f]
ชุก[adj.] (chuk) EN: abundant ; plentiful ; ample   FR: abondant ; copieux
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample   FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; répandu
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; luxuriant
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ดก[adv.] (dok) EN: plentifully ; abundantly   FR: abondamment
ฟ่อน[n.] (fǿn) EN: sheaf ; bundle   FR: gerbe [f] ; javelle [f]
ฟ่อน[n.] (fǿn) EN: [classifier : bundle, sheaf]   FR: [classificateur : gerbes]
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant

CMU English Pronouncing Dictionary
BUND    B AH1 N D
BUNDY    B AH1 N D IY0
BUNDS    B AH1 N D Z
BUNDE    B AH1 N D
BUNDA    B AH1 N D AH0
BUNDLE    B AH1 N D AH0 L
BUNDYS    B AH1 N D IY0 Z
BUNDLES    B AH1 N D AH0 L Z
BUNDLED    B AH1 N D AH0 L D
BUNDICK    B AH1 N D IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bundle    (v) bˈʌndl (b uh1 n d l)
bundled    (v) bˈʌndld (b uh1 n d l d)
bundles    (v) bˈʌndlz (b uh1 n d l z)
bundling    (v) bˈʌndlɪŋ (b uh1 n d l i ng)
Bundestag    (n) bˈundəstæg (b u1 n d @ s t a g)
Bundesbank    (n) bˈuːndəsbˈænk (b uu1 n d @ s b a1 n k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包囊[bāo náng, ㄅㄠ ㄋㄤˊ, ] bundle; bag, #68,579 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] bundle wrapped in cloth, #96,943 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bundes-(n ) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ใช้นำหน้าคำนามอื่นๆ) เช่น Bundeswehr กองทัพเยอรมัน
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Bundeswehr(n) |die, nur Sg.| กองทัพเยอรมัน, กองกำลังทหารเยอรมัน เช่น Morgen übernimmt die Bundeswehr in Masar-i-Scharif das Kommando über die Internationale Afghanistanschutztruppe Isaf im Norden des Landes.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bundesregierung (n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bundes...fed. : federal [Add to Longdo]
Bund {m}the Federation [Add to Longdo]
Bund {m}collar [Add to Longdo]
Bund {m} [mus.]fret [Add to Longdo]
Bund {m}truss [Add to Longdo]
Bund {m} | Bünde {pl}waistband | waistbands [Add to Longdo]
Bund {m}flange [Add to Longdo]
Bundbolzen {m}collar stud [Add to Longdo]
Bundbuchse {f}collar bushing [Add to Longdo]
Bundesamt {n}Federal Agency [Add to Longdo]
Bundesamt für WasserwirtschaftFederal Agency for Water Management [Add to Longdo]
Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH)Federal Maritime and Hydrographic Agency [Add to Longdo]
Bundesanstalt {f}Federal Institute [Add to Longdo]
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW)Federal Waterways Engineering and Research Institute [Add to Longdo]
Bundesautobahn {f}federal motorway [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now [Add to Longdo]
ふんだん[, fundan] (adj-na,n) plentiful; abundant; lavish [Add to Longdo]
アプリケーションバンドル[, apurike-shonbandoru] (n) {comp} application-bundling [Add to Longdo]
アンバンドリング[, anbandoringu] (n) unbundling [Add to Longdo]
アンバンドル[, anbandoru] (vs) to unbundle [Add to Longdo]
カードル[, ka-doru] (n,vs) (1) curdle; (n) (2) bundle (fre [Add to Longdo]
カマーバンド[, kama-bando] (n) cummerbund; (P) [Add to Longdo]
コンテンツバンドル[, kontentsubandoru] (n) {comp} content-bundling [Add to Longdo]
セット販売[セットはんばい, setto hanbai] (n,vs) {comp} bundle [Add to Longdo]
バンド[, bando] (n) (1) band; (vs) (2) to perform in a band; to create a (pop) band; (n) (3) The Bund (Shanghai, China); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セット販売[セットはんばい, setto hanbai] bundle (vs) [Add to Longdo]
バンドル[ばんどる, bandoru] bundle [Add to Longdo]
マーカ列束表[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] polymarker bundle table [Add to Longdo]
折れ線束表[おれせんたばひょう, oresentabahyou] polyline bundle table [Add to Longdo]
[たば, taba] bundle [Add to Longdo]
束指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index [Add to Longdo]
束表[たばひょう, tabahyou] bundle table [Add to Longdo]
束表項目[たばひょうこうもく, tabahyoukoumoku] bundle table entry [Add to Longdo]
分断後部[ぶんだんこうぶ, bundankoubu] widow [Add to Longdo]
分断前部[ぶんだんぜんぶ, bundanzenbu] orphan [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
同盟[どうめい, doumei] Bund, Buendnis, Allianz [Add to Longdo]
文壇[ぶんだん, bundan] literarische_Welt, literarische_Kreise [Add to Longdo]
連邦[れんぽう, renpou] Bundesstaat, Foerderation [Add to Longdo]
連邦首相[れんぽうしゅしょう, renpoushushou] Bundeskanzler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bund \Bund\, n. [G.]
   League; confederacy; esp. the confederation of German states.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bund \Bund\, n. [Hindi band.]
   An embankment against inundation. [India] --S. Wells
   Williams.
   [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Bund /bunt/ 
  bunch; collar; flange; league; truss; waistband

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top