ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bruch

B R AH1 CH   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bruch-, *bruch*
CMU English Pronouncing Dictionary
BRUCH    B R AH1 CH
BRUCHHAUSEN    B R UW1 K HH AW2 Z AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Schiffbruch(n) |der, pl. Schiffbrüche| การที่เรือล่ม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bruch {m} | Brüche {pl} | in die Brüche gehen; entzweigehen | in die Brüche gehen; sich trennenbreak; breaking | breakings | to go to pieces | to break up [Add to Longdo]
Bruch {m}; Bruchteil {m} | Brüche {pl}; Bruchteile {pl} | im Bruchteil einer Sekundefraction | fractions | in a fraction of a second [Add to Longdo]
Bruch {m}fracture [Add to Longdo]
Bruch {m} [math.] | echter Bruchfraction | proper fraction [Add to Longdo]
Bruch {m}rupture [Add to Longdo]
Bruch {m}; Bruchrechnung {f}; Stückchen {n}fraction [Add to Longdo]
Bruch {m} des Eheversprechensbreach of promise [Add to Longdo]
Bruchbude {f}ramshackle hut [Add to Longdo]
Bruchdehnung {f}tensile stretch; breaking elongation; elongation at break [Add to Longdo]
Bruchfestigkeit {f}breaking strength [Add to Longdo]
Bruchfestigkeit {f} (Bruchmodul)modulus of rupture [Add to Longdo]
Bruchkraft {f} | rechnerische Bruchkraftbreaking strength | calculated breaking strength [Add to Longdo]
Bruchlandung {f} | Bruchlandungen {pl}crash landing | crash landings [Add to Longdo]
Bruchlast {f} [techn.]break load; breaking load; collapse load [Add to Longdo]
Bruchlinie {f}yield line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小豆象虫[あずきぞうむし;アズキゾウムシ, azukizoumushi ; azukizoumushi] (n) (uk) adzuki bean weevil (Callosobruchus chinensis) [Add to Longdo]
豆象虫[まめぞうむし;マメゾウムシ, mamezoumushi ; mamezoumushi] (n) (uk) bean weevil (any leaf beetle of subfamily Bruchinae) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Bruch
      n 1: German composer (1838-1920) [syn: {Bruch}, {Max Bruch}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Bruch /brux/ 
   breaking; burst; fraction; fracture; rupture

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top