Search result for

brot

(132 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brot-, *brot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broth[N] ซุป, See also: น้ำซุบ, น้ำแกง, Syn. soup
brothy[ADJ] เป็นน้ำซุป
brothel[N] ซ่อง, Syn. bordello
brother[N] พี่ชายหรือน้องชาย, Syn. sibling, Ant. sister
brotherly[ADJ] เป็นพี่เป็นน้อง, Syn. fraternal
brotherhood[N] พวกพ้องเดียวกัน, Syn. fellowship, Ant. hostility
brother-in-law[N] พี่เขยหรือน้องเขย, Ant. sister-in-law

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broth(บรอธ) n. น้ำซุปเนื้อ,น้ำซุป., See also: brothy adj. ดูbroth
brothel(บรอธ'เธิล) n. ซ่อง,โรงโสเภณี
brother(บรา'เธอะ) n. พี่ชายหรือน้องชาย,พี่น้องร่วมชาติ,เพื่อนร่วมงาน,บุคคลร่วมอาชีพ,บาทหลวง,ภราดร, เจษฎาจารย์
brother jonathann. รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา,ชาวอเมริกัน
brother-in-law(บรา'เธออินลอ) n. พี่หรือน้องเขย,พี่หรือน้องเมีย -pl. brothers-in-law
brotherhood(บรา'เธอฮูด) n. ภราดรภาพ
brotherly(บรา'เธอลี) adj.,adv. เหมือนพี่เหมือนน้องกัน,พี่น้อง
ambrotype(แอม' โบรไทพ) n. ภาพถ่ายบนแผ่นแก้วโดยการฉาบ negative ด้วยผิวพื้นดำ
big brothern. พี่ชาย,พี่ใหญ่,พี่เลี้ยง,ระบบเผด็จการ
blood brothern. พี่น้องร่วมสายโลหิต,เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน

English-Thai: Nontri Dictionary
broth(n) น้ำแกง
brother(n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง
BROTHER-IN-brother-in-law(n) พี่เขย,น้องเขย
brotherhood(n) ความเป็นพี่น้องกัน,ภราดรภาพ,คณะสงฆ์
brotherly(adj) ฉันพี่น้อง,เหมือนพี่เหมือนน้อง
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน
HALF half brother(n) พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา
stepbrother(n) พี่เลี้ยง(ชาย)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brothel; bawdy houseซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brothers and sisters of full bloodพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brothers and sisters of half bloodพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brothอาหารเหลว,น้ำยาเลี้ยงเชื้อ [การแพทย์]
Broth Dilutionเจือจางในอาหารเหลว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brother!พี่ Grave of the Fireflys (2005)
Brother...น้องชาย... Pan's Labyrinth (2006)
Brother...Brother... Apocalypto (2006)
Brotherพี่ใหญ่ Three Kingdoms (2008)
A sleeping bag and a bunch of brooks brothers shirts.ถุงนอนกับกองเสื้อผ้าเก่าๆ Chuck in Real Life (2008)
In the meantime, I suggest you talk with your brother.ช่วงเวลานี้มีความหมายนะ ฉันว่าเธอไปคุยกับน้องเถอะ Chuck in Real Life (2008)
Okay, you are not my father and you are not my brother,โอเค ฟังนะ เธอไม่ใช่พ่อฉัน แล้วเธอก็ไม่ใช่พี่ชายฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
You are not my father, and you are not my brother- เธอไม่ใช่พ่อของฉัน และก็ไม่ใช่พี่ชายของฉันด้วย There Might be Blood (2008)
At least your brother and the lodger- อย่างน้อยพี่ชายเธอกับคนที่มาอยู่ใหม่คงออกไปดูหนังแล้วล่ะ There Might be Blood (2008)
But my mom's being honored and my brother's out of town,- แต่เผอิญคุณแม่ของฉันท่านได้รับรางวัล ส่วนน้องชายของฉันแกก็ไม่อยู่ด้วย There Might be Blood (2008)
Your brother's here, and he knows.พี่ของเธออยู่ที่นี่ แล้วเขาก็รู้แล้ว There Might be Blood (2008)
No, no, no. My dad and my brother are here.ไม่ ๆ พ่อกับพี่ชายของฉันอยู่ที่นี่ There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brotI went fishing with my brother in the river.
brotHis brothers, sisters or he himself is to go to the station to meet their father.
brotMy brother makes friends with anybody soon.
brotThis bike is used by my brother.
brotJohn is not my brother, but my cousin.
brotMy brother makes it a rule to look over the newspaper before going to his office.
brotMy brother smokes a great deal.
brotI made my brother go to the station.
brotHe grappled with his brother.
brotI found Kate more active than her brother.
brotHe has a brother, who lives in Tokyo.
brotHow tall is your youngest brother?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้มจืด[N] soup, See also: broth, Syn. แกงจืด, Example: เมื่อได้ที่นั่งตั้งวงเรียบร้อยสำรับกับข้าวเริ่มทยอยมามีทั้งแกงเผ็ด ต้มจืด ขนมจีน ผัดหมี่มากมายจนไม่รู้จะกินอะไรดี, Thai definition: กับข้าวที่ปรุงเป็นน้ำ รสไม่เผ็ด
อนุชา[N] brother, See also: younger brother, Syn. น้องชาย, Example: อนุชาของพระรามชื่อพระลักษณ์, Thai definition: ผู้เกิดทีหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภราดรภาพ[N] brotherhood, See also: fraternity, Syn. ภราตรภาพ, ภราตฤภาพ, Example: หากคุณยังไม่ได้เป็นพี่น้องที่แท้จริงของมนุษย์คนอื่นๆ ภราดรภาพระหว่างมนุษย์จะไม่มีวันเป็นจริงขึ้นมาได้, Thai definition: ความเป็นฉันพี่น้องกัน
เขย[N] son-in-law, See also: brother-in-law, male relative by marriage, Example: เจ้าเงาะเป็นเขยของท้าวสามล เพราะเป็นสามีของนางรจนา, Count unit: คน, Thai definition: ผัวของลูก เรียกว่า ลูกเขย, ผัวของญาติ เช่น ลุงเขย หลานเขย
พี่เขย[N] brother-in-law, Example: ท่าทางพี่เขยจะชอบน้องเมียเสียแล้วงานนี้, Count unit: คน, Thai definition: สามีของพี่สาว
พี่สะใภ้[N] sister-in-law, See also: brother's wife, Example: พี่ชายผมไปอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมกับพี่สะใภ้ก่อนแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ภรรยาของพี่ชาย
ภราดร[N] brother, Syn. ภราดา, พี่ชาย, น้องชาย, ภาดา, Count unit: คน
ภราดา[N] brother, Syn. ภราดร, ภาดา, พี่ชาย, น้องชาย, Count unit: คน
ภาดร[N] brother, Syn. ภาดา, ภราดา, ภาติกะ, ภาตุ, ภาตา, พี่ชาย, น้องชาย, Count unit: คน
ภาติกะ[N] brother, Syn. ภาดา, ภราดา, ภาดร, ภาตุ, ภาตา, พี่ชาย, น้องชาย, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชา[n.] (anuchā) EN: younger brother of a prince ; younger brother   
ฝาแฝด[n.] (fāfaēt) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double   FR: jumeau [m] ; jumelle [f] ; double [m]
กนิษฐ์[n. exp.] (kanit) EN: younger brother ; younger sister ; darling   FR: frère cadet [m] ; soeur cadette [f] ; chéri [m] ; chérie [m]
ข้าวมันไก่[xp] (khāoman kai) EN: chicken with rice cooked in chicken broth ; rice steamed with chicken soup   FR: poule au riz [f]
เขย[n.] (khoēi) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage   FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]
ความเป็นพี่น้อง[n. exp.] (khwām pen phīnøng) EN: brotherhood ; sisterhood   
พี่[n. prop.] (Lūang Phī) EN: Reverend Brother   
น้องชาย[n. prop.] (nøngchāi) EN: younger brother   FR: frère (cadet) [m] ; jeune frère [m]
น้องเขย[n. exp.] (nøng khoēi) EN: younger brother-in-law   FR: beau-frère (cadet) [m]
น้องเลี้ยง[n. exp.] (nøng līeng) EN: stepsister ; stepbrother   FR: demi-frère [m] ; demi-soeur = demi-sœur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BROTH    B R AO1 TH
BROTT    B R AA1 T
BROTEN    B R OW1 T AH0 N
BROTHS    B R AO1 TH S
BROTMAN    B R AA1 T M AH0 N
BROTHER    B R AH1 DH ER0
BROTHEL    B R AA1 TH AH0 L
BROTHELS    B R AA1 TH AH0 L Z
BROTHERS    B R AH1 DH ER0 Z
BROTZMAN    B R AA1 T S M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broth    (n) (b r o1 th)
brothel    (n) (b r o1 th l)
brother    (n) (b r uh1 dh @ r)
brothels    (n) (b r o1 th l z)
brothers    (n) (b r uh1 dh @ z)
brotherly    (j) (b r uh1 dh @ l ii)
brotherhood    (n) (b r uh1 dh @ h u d)
brotherhoods    (n) (b r uh1 dh @ h u d z)
brother-in-law    (n) -- (b r uh1 dh @ r - i n - l oo)
brothers-in-law    (n) -- (b r uh1 dh @ z - i n - l oo)

German-Thai: Longdo Dictionary
Brot(n) |das| ขนมปัง
Roggenbrot(n ) ขนมปังข้าวไรย์ เช่น So lässt sich mit gewöhnlicher Hefe zwar ein Weizenbrot, aber kein richtiges Roggenbrot backen. Roggenteige brauchen eine Säuerung.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brot {n} | Brote {pl} | abgepacktes Brot | rundes Brotbread | breads | wrapped bread | cob [Add to Longdo]
Broteinheit {f}carbohydrate exchange [Br.]; bread unit [Am.] [Add to Longdo]
Broteinwickelpapier {n}bread wrapping paper [Add to Longdo]
Brotaufstrich {m} | Brotaufstriche {pl}spread | spreads [Add to Longdo]
Brotaufstrich {m}parfait [Add to Longdo]
Brotbeutel {m}haversack [Add to Longdo]
Brotbrett {n}breadboard [Add to Longdo]
Broterwerb {m} | zum Broterwerb; als Broterwerbliving; earning a living | for a living [Add to Longdo]
Brotgetreide {n}breadstuffs [Add to Longdo]
Brotkasten {m}bread bin; bread box [Add to Longdo]
Brotkorb {m} | Brotkörbe {pl}bread basket | bread baskets [Add to Longdo]
Brotkrume {f}; Krume {f} | Brokrumen {pl}; Krumen {pl}breadcrumb; crumb | crumbs [Add to Longdo]
Brotkruste {f}; Brotrinde {f}crust [Add to Longdo]
Brotmesser {n}bread knife [Add to Longdo]
Brotscheibe {f}slice (of bread) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
かり子[かりこ, kariko] (n) (arch) maid in an Osaka brothel [Add to Longdo]
ご兄弟;御兄弟[ごきょうだい, gokyoudai] (n) (hon) (See 兄弟) siblings; brothers and sisters [Add to Longdo]
たね違い;種違い;胤違い[たねちがい, tanechigai] (n) half-brother; half-sister [Add to Longdo]
ソープランド[, so-purando] (n) brothel where one can bathe with the prostitutes (wasei [Add to Longdo]
トルコ風呂[トルコぶろ, toruko buro] (n) (1) Turkish bath; (2) (sens) (See ソープランド) soapland (brothel where one can bathe with the prostitutes) [Add to Longdo]
ブラコン[, burakon] (n) (abbr) (See シスコン) brother complex; unnatural attachment to one's brother [Add to Longdo]
ブラザー[, buraza-] (n) (See ブラザーズ) brother (usu. in names of films, companies, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侄媳妇[zhí xí fu, ㄓˊ ㄒㄧˊ ㄈㄨ˙, / ] brother's son's wife; nephew's wife [Add to Longdo]
兄弟[xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] brothers; brethren [Add to Longdo]
具尔[jù ěr, ㄐㄩˋ ㄦˇ, / ] brother [Add to Longdo]
卡拉马佐夫兄弟[Kǎ lā mǎ zuǒ fū xiōng dì, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˇ ㄈㄨ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] Brothers Karamazov by Dostoyevsky 陀思妥耶夫斯基 [Add to Longdo]
叔子[shū zi, ㄕㄨ ㄗ˙, ] brother-in-law; husband's younger brother [Add to Longdo]
哥们[gē men, ㄍㄜ ㄇㄣ˙, / ] Brothers!; brethren; friend (colloq.); brother (diminutive form of address between males) [Add to Longdo]
哥儿[gē er, ㄍㄜ ㄦ˙, / ] brothers; boys [Add to Longdo]
妓院[jì yuàn, ㄐㄧˋ ㄩㄢˋ, ] brothel; whorehouse [Add to Longdo]
侄女婿[zhí nǚ xu, ㄓˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙, 婿 / 婿] brother's daughter's husband; niece's husband [Add to Longdo]
侄子[zhí zi, ㄓˊ ㄗ˙, / ] brother's son or daughter; nephew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Brot [broːt] (n) , s.(n )
     bread
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top