ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boje

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boje-, *boje*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังหันไอพ่น[n. exp.] (kanghan aiphon) EN: jet turbine ; gas turbine ; turbojet   

CMU English Pronouncing Dictionary
BOJENKA    B AH0 JH EH1 NG K AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boje {f} | Bojen {pl} | mit Bojen markieren | eine Boje verankernbuoy | buoys | to buoy | to put down a buoy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ターボジェット[, ta-bojietto] (n) turbojet (engine) [Add to Longdo]
ターボジェットエンジン[, ta-bojiettoenjin] (n) turbojet engine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Boje /boːjə/ 
   buoy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top