ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biest

   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biest-, *biest*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา biest มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *biest*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corbiestepบันไดติดกำแพง,กำแพงหัวม้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The beast.Das BiestForbidden Planet (1956)
A hexenbiest mark can be found under the tongue in both human form and morphed form.รอยสัญลักษณ์ปีศาจจะพบอยู่ที่ใต้ลิ้น ทั้งตอนที่เป็นมนุษย์และตอนเปลี่ยนร่าง BeeWare (2011)
Hexenbiests.พวกปีศาจ BeeWare (2011)
You're a hexenbiest, just like Serena and Camilla.คุณเป็นปีศาจ เหมือนกับเซรีน่าและคามิเลีย BeeWare (2011)
Oh, well, then who could blame me for making a mistake and letting a queen mellifer kill another hexenbiest?งั้นคงไม่มีใครโทธผม ถ้าผมทำพลาด แล้วปล่อยให้นางพญาผึึ้งฆ่าปีศาจไปสักตัว BeeWare (2011)
If something happens to me, it won't just be a Grimm killing a hexenbiest.ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน มันจะไม่ใช่แค่เรื่องกริมฆ่าปีศาจ BeeWare (2011)
Bieste admitted that her husband Cooter hit her, but she lied and said she left him, when actually, she stayed.บีชยอมรับว่าสามีของเธอทำร้ายเธอ เธอโกหกว่าได้ย้ายออกมาแล้ว แต่เธอยังอยู่กับเขา Props (2012)
What I can... you know, how I can see Blutbads and Siegbarsts and Hexenbiests...ว่าฉันสามารถ... นายก็รู้ ว่าฉันเห็น Blutbads Siegbarst Hexenbiests ได้ยังไง Organ Grinder (2012)
You don't date a hexenbiest lightly.นายจะไม่ได้เดตกับเฮ็กเซ็นเบียสท์ง่ายๆ Love Sick (2012)
How else would a human fall in love with a hexenbiest?คนธรรมดาจะไปตกหลุมรัก กับเฮเซนบีสต์ได้ยังไง Love Sick (2012)
Who's the hexenbiest?ใครคือเฮเซนบีสต์ Love Sick (2012)
Looks like the hexenbiest that tried to kill your Aunt has set her fangs on your partner now.ดูเหมือนเฮเซนบีสต์ ตัวที่พยายามฆ่าป้าของคุณ ได้ฝังเขี้ยวของเธอ เข้าที่คู่หูของคุณแล้ว Love Sick (2012)
And Hank is one thing, but the hexenbiest, you don't want to get them riled up, man.และแฮงค์ก็เรื่องนึง\แต่เฮเซนบีสต์นี่สิ นายคงไม่อยากให้ พวกมันโกรธหรอก เพื่อน Love Sick (2012)
The only way you can break a blood Zaubertrank is by killing the hexenbiest whose blood is in it.มีเพียงทางเดียวที่นายสามารถ แยกเลือดออกจากเซอร์เบอร์ทรัก คือฆ่าเฮคเซนเบียส์ ที่เป็นเจ้าของเลือดในเซอร์เบอร์ทรัก Love Sick (2012)
That hexenbiest was just here.ยัยแม่มดเพิ่งมาที่นี่เอง The Kiss (2012)
I've got a meeting with a hexenbiest.ผมเพิ่งได้ข่าวแม่มดน่ะ The Kiss (2012)
I met the hexenbiest.แม่ไปเจอ hexenbiest มา The Kiss (2012)
And she's in a coma because of a hexenbiest.และเธออยู่ในอาการโคม่า เพราะเฮ็กซีบีสท์ Bad Teeth (2012)
The hexenbiest that Nick destroyed with our help, by the way, just, you know, for the record.เฮ็กซีบีสท์ ที่นิคทำร้าย ด้วยความช่วยเหลือจากพวกเรา ก็แค่บอกให้รู้น่ะ Bad Teeth (2012)
I just got an order from a hexenbiest.ฉันได้รับคำสั่งจากเฮเซนเบริก Bad Teeth (2012)
How badly do you want to wake this sleeping beauty up? Right. Hexenbiest.คุณอยากจะปลุก เจ้าหญิงนิทรานี่มากแค่ไหน ใช่ Hexenbiest Bad Teeth (2012)
I didn't think that was possible for a hexenbiest.แม่ไม่คิดว่านั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สำหรับ hexenbiest Bad Teeth (2012)
This is what Adalind really is, a hexenbiest.นี่คือสิ่งที่อดาลินด์เป็น เฮ็กเซ่นบีสต์ Woman in Black (2012)
I guess you don't need to be a Hexenbiest to be a witch.ผมคิดว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเฮสเซ็นบีสท์ ในเมื่อคุณก็เป็นแม่มดอยู่แล้ว Season of the Hexenbiest (2012)
* Greendale babiesTªs♪ Greendale babies ♪ History 101 (2013)
Oh, I'm sure. He's a hexenbiest.โอ้ ฉันแน่ใจ เขาคือเฮกเซนบีสต์ Mr. Sandman (2013)
I can't believe our Captain is a hexenbiest.ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้กอง เป็นเฮกเซนบีสต์ Mr. Sandman (2013)
Well, technically, he's a zauber-biest, being male.ใช่ ที่จริงเขาคือ ซอเบอร์บืสต์เพศผู้น่ะ Mr. Sandman (2013)
I'll tell you what's not adding up is a Captain in the Portland police department is at least part hexenbiest, has royal blood, and woke Juliette up from her coma with a kiss.ฉันจะบอกให้ที่ไม่ เ้ข้าท่าคือหัวหน้า ในกรมตำรวจพอร์ตแลนด์ ที่มีส่วนหนึ่งเป็น เฮกเซนบีสต์มีเลือดเชื้อพระวงศ์ Mr. Sandman (2013)
Because if one of them's royal and the other's a hexenbiest... then he wouldn't be fully accepted as a member of the royal family.เพราะถ้าหนึ่งในพวกเขาคือราชวงศ์ และบางคนเป็นเฮกเซนบีสต์ เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ รับการยอมรับอย่างเต็มที่ ว่าเป็นสมาชิก ของเชื้อพระวงศ์ Mr. Sandman (2013)
He's also partly one of these hexenbiest things that Adalind used to be but isn't anymore because of you?และเขายังคงเป็น หนึ่งในพวกเฮกเซนเบียส\ เหมือนกันที่อดาลีนเคยเป็น แต่ไม่ใช่อีกแล้ว \ เพราะคุณ? Natural Born Wesen (2013)
And you remember the other hexenbiest who came into the shop after Juliette went into her coma?ในความมืดมน และนายจำเฮเซนบิสท์ตัวอื่นได้ ใครมาที่ร้านหลังจากที่จูเลียต Face Off (2013)
What if there's a connection between the purification potion, the hexenbiest who asked for it, and what happened with Juliette and the Captain and their obsessive-compulsive hellhole?กับที่อดาลินใช้กับแมวเลยล่ะ จะเป็นยังไงถ้ามันเป็นรื่องเดียวกัน ระหว่างนํ้ายาบริสุทธิ์, Face Off (2013)
And if there is a connection, we might be able to find it in the list of ingredients that the hexenbiest gave Rosalee.และการที่พวกเขาถูกครอบงำ? และถ้ามันไม่เกี่ยวอะไรกัน เราอาจจะสามารถหามันได้ ในรายการของส่วนผสมที่เฮเซนบีสท์ให้กับโรซารี Face Off (2013)
How do I even know what I'm looking for? It's got the hexenbiest's phone number on it.ฉันจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือที่เรากำลังหา? Face Off (2013)
If that hexenbiest who came into the shop was Adalind's mother, and she told your mom there was a royal here in Portland, then he must have been the one she made the purification process for.ถ้าเฮเซนบีสท์ที่มาในร้านนั่น คือแม่ของอดาลินและเธอบอกแม่เธอ ว่ามีราชวงศ์อยู่ในพอร์ทแลนด์ Face Off (2013)
Yes, but the word of a hexenbiest... even a former one... is cheap.ใช่ แต่คำพูดของ เฮเซนบีสต์... แม้แต่ของก่อนหน้านี้... Volcanalis (2013)
A little bit of hexenbiest goes a long way.นิดๆหน่อยๆสำหรับเฮ็กเซนบีสต์ ไปไกล One Angry Fuchsbau (2013)
You slept with a hexenbiest, too.ท่านก็นอนกับเฮกเซนบีสท์เหมือนกัน The Waking Dead (2013)
Once a hexenbiest's powers have been taken by a Grimm, they are not so easily restored.เมื่อพลังของเฮกเซนบีส โดนทำลายไปโดยกริมม์ มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้มันกลับคืน The Waking Dead (2013)
That's good advice, but trusting a hexenbiest is far worse.เป็นคำเตื่อนที่ดี แต่การเชื่อเฮกเซนบีสต์ เป็นเรื่องที่เลวร้าย The Waking Dead (2013)
Hexenbiests are dangerous, unpredictable, and vindictive, as you well know.เฮกเซนบีสต์เป็นตัวอันตราย เดาไม่ได้และผูกใจเจ็บ ตามที่เธอรู้ The Waking Dead (2013)
"that this trollop was no hexenbiestว่าหญิงรุ่มร่ามนี้ไม่ใช่เฮกเซนบีสท์ Kiss of the Muse (2013)
It's true that mom was never very fond of your hexenbiest whore of a mother who stole our father's heart.มันก็จริงที่แม่ไม่เคย ชอบแม่เฮ็กเซ่นบีสต์โสเภณีของนาย คนที่ขโมยหัวใจของพ่อไปNแม่พูดนะ ฉันเปล่า Goodnight, Sweet Grimm (2013)
Because we cannot restore your powers without the heart of a hexenbiest.เพราะว่าเราไม่สามารถNคืนพลังของคุณ โดยไม่มีหัวใจของเฮกเซนบีสต์ Goodnight, Sweet Grimm (2013)
There is a way to suppress the Hexenbiest.มีวิธีที่จะระงับความเป็นเฮกเซ่นบีสต์ในตัวได้ Headache (2015)
Wouldn't that mean you'd have to try it on a Hexenbiest to make sure it works?นั่นแสดงว่า พวกเธอลองกับเฮกเซ่นบีสต์แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่ามันได้ผล Headache (2015)
I've always had a soft spot for Hexenbiests.ผมมีตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับเฮกเซ่นบีสต์เสมอ Cry Havoc (2015)
A Hexenbiest with your powers could be a very valuable asset to someone who respects them.เฮกเซ่นบีสต์ที่มีพลังสูงอย่างคุณจะต้องเป็นสมบัติล้ำค่า ต่อกับใครก็ตามที่เห็นค่าของมัน Cry Havoc (2015)
My family has a long history with Hexenbiests.ครอบครัวผมมีประวัติเกี่ยวข้องกับเฮกเซ่นบีสต์มานาน Cry Havoc (2015)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tubbiest (j) tˈʌbɪɪst (t uh1 b i i s t)
chubbiest (j) tʃˈʌbɪɪst (ch uh1 b i i s t)
flabbiest (j) flˈæbɪɪst (f l a1 b i i s t)
grubbiest (j) grˈʌbɪɪst (g r uh1 b i i s t)
scabbiest (j) skˈæbɪɪst (s k a1 b i i s t)
shabbiest (j) ʃˈæbɪɪst (sh a1 b i i s t)
stubbiest (j) stˈʌbɪɪst (s t uh1 b i i s t)
scrubbiest (j) skrˈʌbɪɪst (s k r uh1 b i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biest {n}; Bestie {f} | Biester {pl}; Bestien {pl} | kleines Biest [ugs.]beast | beasts | minx [Add to Longdo]
armselig {adj} | armseliger | am armseligstenscrubby | scrubbier | scrubbiest [Add to Longdo]
geschwätzig {adj} | geschwätziger | am geschwätzigstengabby | gabbier | gabbiest [Add to Longdo]
knorrig {adj} | knorriger | am knorrigstenknobby | knobbier | knobbiest [Add to Longdo]
kurz; stummelig {adj} | kürzer | am kürzestenstubby | stubbier | stubbiest [Add to Longdo]
rundlich; pummelig; plump {adj} | rundlicher; pummeliger; plumper | am rundlichsten; am pummeligsten; am plumpestenchubby | chubbier | chubbiest [Add to Longdo]
schäbig {adj} | schäbiger | am schäbigstenshabby | shabbier | shabbiest [Add to Longdo]
schlaff; wabbelig {adj} | schlaffer; wabbeliger | am schlaffsten; am wabbeligstenflabby | flabbier | flabbiest [Add to Longdo]
schlapp {adj} | schlapper | am schlappstenflabby | flabbier | flabbiest [Add to Longdo]
schmuddelig; dreckig; schmutzig {adj} | schmuddeliger; dreckiger; schmutziger; schlampiger | am schmuddeligsten; am dreckigsten; am schmutzigsten; am schlampigstengrubby | grubbier | grubbiest [Add to Longdo]
snobistisch {adj} | snobistischer | am snobistischstensnobbish; snobby | more snobbish; snobbier | most snobbish; snobbiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Biest /biːst/ 
   beast

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top