Search result for

berke

(30 entries)
(0.0549 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berke-, *berke*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The University of California, Berkeley, offers me both.ม.แคลิฟอร์เนีย เสนอให้ผมทั้งสองอย่าง High School Musical 3: Senior Year (2008)
One question: does Berkeley play?ถามอะไรหน่อย เบิร์กลี่ย์เล่นรึป่าว High School Musical 3: Senior Year (2008)
Well, we know kaczynski sent bombs to berkeley where he taught,เอาหละ เรารู้ว่า แคสซินสกี้ ส่งระเบิดไปที่เบอร์เคอร์รี่ ที่ที่เค้าสอนหนังสือ Amplification (2009)
And this place would struggle in Berkeley.และการอยู่ในเบิร์กเลย์คงต้อง ดิ้นรนชีวิตกันมากทีเดียว In This Home on Ice (2010)
Joel Fajans, an antimatter investigator at the University of California, Berkeley.ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ ปฏิสสารมีอยู่ทั่วไปในจักรวาล What Are We Really Made Of? (2010)
I was partially inspired to do this by this experiment over here -- the Bevatron Accelerator at the Lawrence Berkeley National Laboratory.โดยการทดลองนี้มากกว่าที่นี่ เบฟาทอน เร่ง ที่อเรนซ์เบิร์กลีย์ห้อง ปฏิบัติการแห่งชาติ What Are We Really Made Of? (2010)
So we're gonna take it up a notch with Jason Berkeley and the Funky Funk.ว่าไงพวก อยากจะสนุกต่อแนวพั้งๆบ้างไหม A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
He's been contacting government scientists on the Internet, asking questions about our particle accelerator in Berkeley.เค้าพยายามติดต่อนักวิทยาศาสตร์ทางอินเตอร์เน็ต ถามคำถามเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค ใน Berkeley Safety Not Guaranteed (2012)
David Atley and Nicole Puli, both 24, both grad students at Berkeley, shot multiple times in their vehicle-- wait for it--เดวิด แอทลี่ และ นิโคล พูลี่ ทั้งคู่อายุ 24 เรียนจบแล้ว ที่เบิร์คลี่ย์ ถูกยิงหลายนัด ในรถพวกเขาเอง-- รอเดี๋ยวนะ-- True Genius (2012)
He murdered two Berkeley students over there the other night.เขาฆ่านักเรียนเบิร์คลี่ย์ สองคนตรงนั้นเมื่อคืนก่อน True Genius (2012)
Berkeley grad, double major, Bureau star of the Unabomber case.จบจากเบิร์คลี่ย์ 2 สาขา เป็นดาวเด่นเอฟบีไอ ในคดีอูนาบอมเบอร์ และเธอสอนที่จอร์จทาวน์ The Silencer (2012)
There must be a run somewhere else. Bleiswijk, Berkel Rodenrijs...มันน่าจะมีงานวิ่งที่อื่นบ้างอีกหล่ะน่า เบลสวิค เบอเคล โรเด็นริจ... De Marathon (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบอร์คีเลียม[N] berkelium, Syn. ธาตุเบอร์คีเลียม, Example: ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1949 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเบอร์คีเลียมซึ่งได้จากการระดมยิง 241Am ปริมาณเล็กน้อย ด้วยฮีเลียมนิออนในไซโคลตรอนขนาด 60 นิ้ว ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 97 สัญลักษณ์ Bk เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบอร์คีเลียม[n.] (boēkhīlīem) EN: berkelium   FR: berkélium [m]
เบิร์กลีย์[org.] (Boēklī) EN: Berkeley   FR: Berkeley

CMU English Pronouncing Dictionary
BERKE    B ER1 K
BERKES    B ER1 K S
BERKEN    B ER1 K AH0 N
BERKEY    B ER1 K IY0
BERKEL    B ER1 K AH0 L
BERKERY    B ER1 K ER0 IY0
BERKELEY    B ER1 K L IY0
BERKEBILE    B ER1 K AH0 B AY0 L
BERKELMAN    B ER1 K AH0 L M AH0 N
BERKELEY'S    B ER1 K L IY0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berkelium {n} [chem.]berkelium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バークリウム[, ba-kuriumu] (n) berkelium (Bk); (P) [Add to Longdo]
バークレー[, ba-kure-] (n) Berkeley; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[péi, ㄆㄟˊ, / ] berkelium Bk97, actinoid element, #80,569 [Add to Longdo]
伯克利[Bó kè lì, ㄅㄛˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ, ] Berkeley (California), #82,528 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top