ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beo

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beo-, *beo*
Possible hiragana form: べお
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeokuta(เอ' บีออ' คูทา) n. ชื่อเมืองหนึ่งในไนจีเรีย (SW Nigeria)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beo pu leohte bewunden![ร่ายมนต์] The Coming of Arthur: Part Two (2010)
Gestrangeme nu thaet ic beo swithe mihtig hie to forwarniene yfel is on ofost!Gestrangeme nu thaet ic beo swithe mihtig hie to forwarniene yfel is on ofost! With All My Heart (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหือด[n.] (heūat) EN: German measles   FR: rubéole [f]
นกเขนเทาหางแดง[n. exp.] (nok khēn thao hāng daēng) EN: Plumbeous Redstart ; Plumbeous Water-Redstart   FR: Nymphée fuligineuse [f] ; Rougequeue fuligineux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEOWULF B EY1 AH0 W UH2 L F
BEOUGHER B AW1 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Beograd (n) bˈɛɪougræd (b ei1 ou g r a d)

German-Thai: Longdo Dictionary
beobachten(vt) |beobachtete, hat beobachtet| สังเกตการณ์, คอยเฝ้ามอง, See also: merken

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beobachtbarkeit {f}observability [Add to Longdo]
Beobachter {m}; Zuschauer {m} | Beobachter {pl}observer | observers [Add to Longdo]
Beobachtung {f} | Beobachtungen {pl}observation | observations [Add to Longdo]
Beobachtung {f} von Neuerscheinungencurrent awareness service [Add to Longdo]
Beobachtungsflugzeug {n}observer plane [Add to Longdo]
Beobachtungsgabe {f}power of observation [Add to Longdo]
Beobachtungsnormalform {f}observable canonical form [Add to Longdo]
Beobachtungsposten {m}observation post [Add to Longdo]
Beobachterstand {m}; Radarkuppel {f} [mil.]blister [Add to Longdo]
Beobachtungsstation {f}observation ward [Add to Longdo]
beobachten; bewachen; aufpassen | beobachtend | beobachtetto watch | watching | watched [Add to Longdo]
beobachten; wahrnehmen; bemerken; überwachen | beobachtend; aufmerksam | beobachtet | beobachtetto observe | observing | observes | observed [Add to Longdo]
beobachten; kontrollieren; auf dem Laufenden haltento keep taps on [coll.] [Add to Longdo]
beobachten; kontrollierento keep tab on [Add to Longdo]
beobachtendobservating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビオーエス[, bio-esu] (n) {comp} BeOS [Add to Longdo]
ベオグラード[, beogura-do] (n) Belgrade; (P) [Add to Longdo]
秋の日は釣瓶落とし[あきのひはつるべおとし, akinohihatsurubeotoshi] (exp) the autumn sun sets as quickly as a bucket dropping into a well [Add to Longdo]
総領[すべおさ, subeosa] (n) (arch) (See 律令制,総領・3) pre-ritsuryo official established in key provinces, responsible for administration of his home and surrounding provinces [Add to Longdo]
釣瓶落とし[つるべおとし, tsurubeotoshi] (n) sinking quickly [Add to Longdo]
野辺送り[のべおくり, nobeokuri] (n) burial [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビオーエス[びおーえす, bio-esu] BeOS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
観察[かんさつ, kansatsu] Beobachtung, Betrachtung [Add to Longdo]
観測[かんそく, kansoku] Beobachtung, Observation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top