Search result for

ben

B EH1 N   
205 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ben-, *ben*
Possible hiragana form: べん
English-Thai: Longdo Dictionary
benzene(n) สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอย่างละหกอะตอม
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), S. benzin,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bend[VI] โค้ง, See also: งอ, งอตัว, ย่อตัว, ก้ม
bend[VT] หันเห, See also: เปลี่ยนเส้นทาง
bend[VT] ทำให้โค้ง, Syn. curve, Ant. straighten
bend[N] ทางโค้ง, See also: การโค้ง, Syn. curve
bend[VT] ยืดหยุ่น (ต่อกฎข้อบังคับ)
bend[VT] มีสมาธิต่องานที่ทำ, See also: ใจจดใจจ่อ, Syn. concentrate
bend[VT] ทำให้ยอม, See also: ทำให้ค้อมหัวให้, ศิโรราบให้
bent[ADJ] คดงอ, See also: โค้ง, งองุ้ม, Syn. curved, hunched
bent[ADJ] แน่วแน่, See also: จริงจัง
bent[ADJ] โกงกิน, See also: คดโกง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bename(บิเนม') {benamed,benaming,benames} vt. เรียกชื่อ,ตั้งชื่อ
bench(เบนชฺ) {benched,benching,benches} n. ม้านั่ง,บัลลังก์ (ตุลาการ) ,ผู้พิพากษา,ศาล,ม้านั่งยาวสำหรับหลายคนนั่ง vt. วาง (ม้านั่ง) ตั้งไว้,วางแสดง,ทำให้นั่งอยู่ที่นั่ง
bench-markn. จุดสูง,จุดมาตรฐาน, Syn. norm -Conf. benchmark
benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานหมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการประมวลผล หรือการทำงานของ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
bend(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทำให้งอ,ทำให้โค้ง,ทำให้ยอม,ก้ม,งอ,โค้ง,น้าว,โน้ม,ดัด,หัน,บ่าย,เบี่ยง,จ้องเขม็ง n. การงอ,การดัด,การเบี่ยง,หัวโค้ง,คุ้ง,เงื่อนเชือก, Syn. curve
bene-Pref. 'ดี'
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below
benediction(เบนนิดิค'เชิน) n. การให้พร,การขอพร,การอวยพร,การขอบคุณ,พิธีอวยพร, See also: benedictory adj. ให้พร benedictive adj. ให้พร
benefaction(เบนนิแฟค'เชิน) n. การทำความดี,กุศลกรรม,กุศล,คุณความดีที่ทำ,การบริจาค, Syn. benevolence ,grant
benefactor(เบนนิแฟค'เทอะ) n. ผู้ทำความดี,ผู้ทำกุศล,ผู้มีพระคุณ,ผู้บริจาค, See also: benefactress หญิงที่ทำความดีหรือทำกุศลหรือบริจาค, Syn. patron

English-Thai: Nontri Dictionary
bench(n) ม้านั่ง,บัลลังก์,ที่นั่ง
BENCH bench warrant(n) หมายศาล
bend(n) หัวโค้ง,หัวเลี้ยว,คุ้งน้ำ,การดัด,เงื่อน
bend(vi,vt) โค้งคำนับ,งอ,ดัด,เลี้ยว,เบน,บ่าย,หัน
beneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ใต้,ต่ำกว่า
beneath(pre) ข้างใต้,ใต้,ต่ำกว่า
benedict(n) ชายที่เพิ่งแต่งงาน
benediction(n) การขอพร,การอวยพร,การประสาทพร
benefaction(n) การทำความดี,การทำบุญ,การทำกุศล
benefactor(n) ผู้มีบุญคุณ,ผู้บริจาค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
benchม้านั่งยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bench๑. ที่นั่งของสมาชิก (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ)๒. บัลลังก์ศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
benchคณะผู้พิพากษา, ศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bench hookแผงยึดพื้นโต๊ะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bench placerลานแร่ชายหาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bench warrantหมายจับของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bench, back; back benchที่นั่งแถวหลัง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bench, crossที่นั่งฝ่ายเป็นกลาง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bench, frontที่นั่งแถวหน้า (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bench, governmentที่นั่งฝ่ายรัฐบาล (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benadrylเบนนาดรีล [การแพทย์]
Benard cellเบบาร์ดเซลล์ [อุตุนิยมวิทยา]
Bence Jones Proteinโปรตีนเบนซ์โจนส์,เบ็นซโจนส์โปรตีน [การแพทย์]
bench flumebench flume, รางริน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bench Pressดันข้อตัวเฉียง [การแพทย์]
benchmarkbenchmark, หมุดหลักฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Benchmarking (Management)เบนช์มาร์คกิ้ง [TU Subject Heading]
Bend and Stepก้มแตะและก้าวเท้า [การแพทย์]
bend structurebend structure, อาคารจุดหักโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bended Appearanceลักษณะเป็นตุ่มนูนแบบลูกประคำ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ben over backward (vi phrase) พยายามอย่างมาก
bend over backwards (phrase ) พยายามอย่างมากเพื่อที่จะทำให้คนอื่นพอใจ
benefitสวัสดิการที่ได้รับบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
Benesh Notation[เบเนช โนเทชั่น] (n ) ระบบการจดบันทึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย ที่ใช้สำหรับการเต้นบัลเลต์ เป็นระบบที่นิยมและแพร่หลายสำหรับผู้ที่เรียนศิลปะการเต้นบัลเลต์ มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับระบบของลาบาน (Labanotation) แต่จะนิยมใช้ระบบเบเนชในการจดบันทึกท่าเต้นรำของบัลเลต์มากกว่า
See also: S. Dance Notation, Labanotation,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They've got old Balmy Ben up now.ตอนนี้ตาเเก่เบนสติบวมขึ้นให้การเเล้ว Rebecca (1940)
And why should Ben do that?- แล้วทําไมเบนต้องทําแบบนั้นด้วย Rebecca (1940)
Ben Gardner get this?- เบน การ์ดเนอร์จับได้เหรอ Jaws (1975)
Is Ben getting plenty of pictures? Oh, you bet he is.- เบนถ่ายรูปไว้เยอะรึเปล่า Jaws (1975)
That's Ben Gardner's boat.- นั่นเรือของเบน การ์ดเนอร์ Jaws (1975)
- We should wait until Ben gets back.- เราน่าจะรอจนกว่าเบนจะกลับมา Night of the Living Dead (1990)
Take him to Ben Casey, the little prick. Let him crawl like he crawls for the drinks.พามันไปหาเบน เคย์ซี่ หำน้อย ให้มันค่อยๆคลานไป Goodfellas (1990)
That's Ben Hecht.นั่น เบ็น แฮ็ชท์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Ben Hecht, Daily News.- เบ็น แฮ็ชท์... จากเดลินิวส์ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I want you to have a good time and drink as much of Ben Schiller's liquor as possible.ขอให้สนุกกันให้เต็มที่ เบน ชิลเลอร์เลี้ยงเหล็าไม่อั้นค่ะ The Bodyguard (1992)
I'm Ben Bannock's son.ผมคือลูกของ เบน แบนนอค Cool Runnings (1993)
Derice's father, Ben Bannock, was a gold medalist in the 200 meters... at the Summer Olympic Games over 20 years ago.พ่อของดีรีซ คือ เบน แบนนอค เจ้าของเหรียญทองวิ่ง 200 เมตร ในโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อ 20 ปีที่แล้ว Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
benAbout two miles farther on, the road bent to the right.
benA drunken man was sleeping on the bench.
benAdvances in science don't always benefit humanity.
benAnd I begged her on my bended knees.
benAnd in the Indian Ocean, some islands of the Maldives will disappear completely beneath the water.
benAnn bent her mind to the work.
benAs Ben Johnson expressed it, "Speak that I may see the."
benAustralians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.
benBamboo bends before the wind.
benBen acted out the scene of the waitress spilling soup in his lap.
benBen also has something to do with the matter.
benBen and I don't get along. we have nothing in common.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภายใต้[ADV] beneath, See also: under, underneath, Example: เรามักจะเก็บความรู้สึกก้าวร้าวของเราไว้ภายใต้ท่าทีที่สุภาพอ่อนโยน, Thai definition: ด้านใน, ข้างใน
หักมุม[V] bend sharply, Example: หลายช่วงของซอยหักมุมเป็นข้อศอกงอพับ มีโคมไฟสีเหลืองสาดแสงลงมา
บัลลังก์ศาล[N] bench, Syn. บัลลังก์, Example: การลุกขึ้นยืนเป็นการเคารพเมื่อผู้พิพากษาออกนั่งบัลลังก์ศาล, Thai definition: ที่นั่งผู้พิพากษาเมื่อพิจารณาคดีในศาล
เต็มกอบเต็มกำ[ADV] beneficially, See also: advantageously, profitably, Syn. เป็นกอบเป็นกำ, เต็มที่, Example: ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้เต็มกอบเต็มกำให้แก่เจ้าของ, Thai definition: ได้ผลประโยชน์ครบถ้วน
ผลิดอกออกผล[V] profit, See also: benefit, benefit in return, Example: กว่าธุรกิจของเขาจะผลิดอกออกผล เขาก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต, Thai definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลตอบแทน
ผู้ประกัน[N] beneficiary, Syn. ผู้เอาประกัน, Ant. ผู้รับประกัน, Example: ผู้ประกันจะได้รับเงินทดแทนเป็น 2 เท่าของเงินประกันในกรณีเสียชีวิต
หัวโค้ง[N] curve, See also: bend, Syn. หัวเลี้ยว, โค้ง, Example: เมื่อรถแล่นมาถึงหัวโค้ง ผู้ขับควรลดความเร็วลง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ, Thai definition: บริเวณที่มีลักษณะโค้ง
แอ่น[V] bend the back, See also: lean back, Example: เขาถ่างขาออกเล็กน้อยใช้มือทั้งสองข้างเท้าสะเอวแล้วค่อยๆ แอ่นตัวไปข้างหลัง, Thai definition: ทำให้โค้งหรือนูนจากแนวหรือระดับ
แอ่น[ADJ] bent, See also: curved, Syn. โค้ง, Example: การหดเกร็งของกล้ามเนื้อลำตัวและแขนขาของผู้ป่วยทำให้มีอาการชักแบบหลังแอ่นโดยผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บปวดเวลาที่กล้ามเนื้อหดเกร็ง, Thai definition: ลักษณะของสิ่งที่โค้งหรือนูนจากแนวหรือระดับ
น้อมตัว[V] bow, See also: bend, lower, bob, droop, stoop, Syn. โน้ม, ค้อม, Example: เด็กๆ ควรน้อมตัวลงเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
อนุโลมตาม[v.] (anulōm tām) EN: bend ; follow ; yield and comply   
อ่าวเบงกอล[n. prop.] (Āo Bengkøn) EN: Bay of Bengal   FR: Golfe du Bengale [m]
ใบกู้เงิน[n. exp.] (bai kū ngoen) EN: bond debenture   
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: bench ; tribunal   FR: bancs de la magistrature [mpl]
บัลลังก์ศาล[n. exp.] (banlang sān) EN: bench   
เบนฟิก้า[TM] (Bēnfikā) EN: Benfica   FR: Benfica [m] ; Benfica Lisbonne [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEN B EH1 N
BENN B EH1 N
BENI B EH1 N IY0
BENS B EH1 N Z
BENE B EH1 N AH0
BENT B EH1 N T
BENZ B EH1 N Z
BENA B EH1 N AH0
BENO B EY1 N OW0
BEND B EH1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ben (n) bˈɛn (b e1 n)
ben (n) bˈɛn (b e1 n)
bend (v) bˈɛnd (b e1 n d)
bens (n) bˈɛnz (b e1 n z)
bent (v) bˈɛnt (b e1 n t)
Benin (n) bˈɛnˈɪn (b e1 n i1 n)
Benny (n) bˈɛniː (b e1 n ii)
bench (n) bˈɛntʃ (b e1 n ch)
bends (v) bˈɛndz (b e1 n d z)
bents (n) bˈɛnts (b e1 n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[běn, ㄅㄣˇ, ] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc), #107 [Add to Longdo]
利益[lì yì, ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] benefit; (in sb's) interest, #827 [Add to Longdo]
本来[běn lái, ㄅㄣˇ ㄌㄞˊ, / ] original; originally; at first; it goes without saying; of course, #1,473 [Add to Longdo]
本身[běn shēn, ㄅㄣˇ ㄕㄣ, ] itself; in itself; per se, #1,656 [Add to Longdo]
本人[běn rén, ㄅㄣˇ ㄖㄣˊ, ] the person himself; I (humble form used in speeches); oneself; myself; in person; personal, #2,196 [Add to Longdo]
效益[xiào yì, ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ, ] benefit, #2,389 [Add to Longdo]
[, ㄑㄩ, ] bent; crooked; wrong, #2,508 [Add to Longdo]
收获[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ, / ] benefit, reward, #3,185 [Add to Longdo]
[bēn, ㄅㄣ, ] to hurry or rush; to run quickly; to elope, #3,321 [Add to Longdo]
[bèn, ㄅㄣˋ, ] go to; towards, #3,321 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
便利[べんり, benri] (adj) สะดวก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
勉強します[べんきぃうします, benkyoushimasu, benkiiushimasu , benkyoushimasu] (vi vt ) เรียน
勉強[べんきょう, benkyou, benkyou , benkyou] (n) การเรียน , See also: S. education,
弁護士[べんごし, bengoshi] (n) ทนาย
弁当[べんとう, bentou] (n) ข้าวกล่อง
便秘[べんぴ, benpi] (n ) ท้องผูก
弁理士[べんりし, benrishi] (n ) ตัวแทนสิทธิบัตร , See also: R. Patent Attorney

German-Thai: Longdo Dictionary
Benzin(n) |das, pl. Benzine| น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้)
Benzol(n) |das, pl. Benzole| สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอย่างละหกอะตอม
Abend(n) |der, pl. Abende| เวลาเย็น
Angaben(n) |pl.| คำกล่าว
Leben(n) |das, pl. Leben| ชีวิต
neben(Präp.) ข้างๆ
abend(adv) ตอนเย็น
bleibenอยู่ (ระยะเวลาสั้นกว่า wohnen)
eben(Adv.) เพิ่งจะ เช่น Er ist eben weggelaufen. เขาเพิ่งจะเดินออกไปเอง, See also: S. erst
eben(Adj.) เรียบ, ราบ, See also: S. flach

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benachrichtigung {f}apprisement [Add to Longdo]
Benachrichtigung {f}; Mitteilung {f}notification [Add to Longdo]
Benachrichtigung {f}information [Add to Longdo]
Benachrichtigungskette {f}notification chain [Add to Longdo]
Benchmarking {n}; Vergleich von Prozessen [econ.]benchmarking [Add to Longdo]
Benchmark-Test {m}; Test auf dem Prüfstand | Benchmark-Tests {pl}benchmark test | benchmarks [Add to Longdo]
Benedikt {m}benedict [Add to Longdo]
Benediktiner {m} | Benediktiner {pl}benedictine | benedictines [Add to Longdo]
Benefiz...; Wohltätigkeitsveranstaltung {f}benefit [Add to Longdo]
Benefizkonzert {n}benefit concert [Add to Longdo]
Benefizium {n}benefice [Add to Longdo]
Benefizspiel {n}benefit match; charity match [Add to Longdo]
Benefizveranstaltung {f}benefit performance [Add to Longdo]
Benehmen {n}; Betragen {n}; Verhalten {n}; Handlungsweise {f} | gutes Benehmen an den Tag legenbehavior [Am.]; behaviour [Br.] | to be on one's good behavior [Am.]; to be on one's good behaviour [Br.] [Add to Longdo]
Benehmen {n}; Verhalten {n}demeanor [Am.]; demeanour [Br.] [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
bénédiction(n) |f| การอวยพร เช่น L’église donne sa bénédiction aux sans-papiers., See also: S. grâce, A. malédiction,

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Benin [geogr.] (n) ประเทศบนฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของแอฟริกา ในอดีตเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

Japanese-English: EDICT Dictionary
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
おべんちゃら[, obenchara] (n) flattery [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お弁当[おべんとう, obentou] (n) (See 弁当) bento (Japanese box lunch) [Add to Longdo]
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study [Add to Longdo]
くねる[, kuneru] (v5r,vi) to bend loosely back and forth [Add to Longdo]
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
イベント[いべんと, ibento] event [Add to Longdo]
イベントキュー[いべんときゅー, ibentokyu-] event queue [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
スイッチベンダ[すいっちべんだ, suicchibenda] switch vendor [Add to Longdo]
テレコムベンダー[てれこむべんだー, terekomubenda-] telecom vendor [Add to Longdo]
データインベントリ[でーたいんべんとり, de-tainbentori] data inventory [Add to Longdo]
ベンダ[べんだ, benda] Vendor [Add to Longdo]
ベンダ側[ベンダがわ, benda gawa] vendor-side [Add to Longdo]
ベンチマーク[べんちまーく, benchima-ku] benchmark [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
使[し, shi] Benutzung, Bote [Add to Longdo]
使う[つかう, tsukau] benutzen [Add to Longdo]
便[べん, ben] Gelegenheit, Post [Add to Longdo]
便[べん, ben] Bequemlichkeit, Exkremente [Add to Longdo]
便利[べんり, benri] bequem, praktisch [Add to Longdo]
便宜[べんぎ, bengi] Bequemlichkeit, Zweckmaessigkeit [Add to Longdo]
便宜上[べんぎじょう, bengijou] die_Bequemlichkeit_wegen [Add to Longdo]
便所[べんじょ, benjo] Toilette [Add to Longdo]
便秘[べんぴ, benpi] (Stuhl) Verstopfung [Add to Longdo]
利用[りよう, riyou] benutzen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moringa \Mo*rin"ga\, prop. n. [Malayam murunggi.] (Bot.)
   A genus of trees of Southern India and Northern Africa. One
   species ({Moringa pterygosperma}) is the horse-radish tree,
   and its seeds, as well as those of {Moringa aptera}, are
   known in commerce as {ben} or {ben nuts}, and yield the oil
   called {oil of ben}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ben \Ben\, Ben nut \Ben" nut`\ . [Ar. b[=a]n, name of the tree.]
   (Bot.)
   The seed of one or more species of moringa; as, oil of ben.
   See {Moringa}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ben \Ben\, adv. & prep. [AS. binnan; pref. be- by + innan
   within, in in.]
   Within; in; in or into the interior; toward the inner
   apartment. [Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ben \Ben\, n. [See {Ben}, adv.]
   The inner or principal room in a hut or house of two rooms;
   -- opposed to {but}, the outer apartment. [Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ben \Ben\
   An old form of the pl. indic. pr. of {Be}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bene \Bene\, Ben \Ben\, n. [Native name.] (Zool.)
   A hoglike mammal of New Guinea ({Porcula papuensis}).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ben
   n 1: a mountain or tall hill; "they were climbing the ben"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BEN
     BEstaetigungsNummer (banking)
     

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 ben
  1. leg
  2. leg; paw
  3. bone

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ben /bɛn/
  basket

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 ben
  1. leg
  2. leg; paw
  3. bone

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top