Search result for

beates

(522 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beates-, *beates*, beate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beates*)
English-Thai: Longdo Dictionary
unbeatable(adj) ไม่มีทางแพ้, หาใครเทียบไม่ได้ เช่น You can get a quote right now for your van by soliciting our services and we will provide you with unbeatable van insurance immediately or your money back. , S. invincible,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beat[N] ใจเต้น, See also: หอบ, ใจสั่น, Syn. palpitation
beat[VT] ทำให้พ่ายแพ้, See also: เอาชนะ, Syn. defeat, Ant. lose
beat[VT] ตี, See also: เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน
beat[VT] (ชีพจร) เต้นเป็นจังหวะ, See also: หอบ, (ใจ) เต้น, เต้นเป็นจังหวะ
beat[VT] ตีไข่, See also: ตีหรือคนให้เข้ากัน
beat[VT] มาถึงหรือทำบางสิ่งเร็วกว่า
beat[VT] หลีกเลี่ยงการล่าช้า
beat[VT] กระพือปีก
beat[N] จังหวะ
beat[N] เสียง (ตีกลอง), See also: เสียงเคาะ
beat[N] การลาดตระเวน
beat[ADJ] เหนื่อยมาก, See also: เพลีย, อ่อนแรง, ซูบ, Syn. exhausted
beaten[ADJ] ถูกโจมตี, See also: พ่ายแพ้
beaten[ADJ] หมดเรี่ยวแรง, See also: อ่อนแรง, เหนื่อย, Syn. exhausted
beaten[ADJ] (อาหาร) ที่บดแล้ว, See also: ขยี้, ทำเป็นผง, กลายเป็นผง
upbeat[ADJ] มีความหวัง, See also: มองโลกในแง่ดี, Syn. optimistic, positive, Ant. pessimistic
upbeat[N] จังหวะขึ้น, See also: พัฒนาการ, ความรุ่งเรือง, Syn. prosperity, Improvement
beat at[PHRV] ทุบ (เช่น ประตู) โครมคราม, Syn. beat on, knock at
beat in[PHRV] ต ี(ส่วนผสม) ให้เข้ากัน
beat in[PHRV] ตีให้บาดเจ็บ, See also: ตีให้มีบาดแผล, ตีให้เสียหายหรือทำลาย, Syn. bash in, crush in
beat in[PHRV] สอนด้วยการบังคับ, See also: ยัดเยียดคำสั่งสอน, Syn. hammer in
beat it[PHRV] วิ่งหนีไป, See also: วิ่งหนี
beat on[PHRV] ทุบ (เช่น ประตู), Syn. beat at, knock at
beat to[PHRV] ตีจนอ่อนแรง, See also: ตีให้หมดแรง, ตีจนเล็กลง
beat up[PHRV] ตีให้เข้ากัน, See also: ผสมให้เข้ากันด้วยการตี
beat up[PHRV] ตีจนบาดเจ็บอย่างรุนแรง, Syn. bash up, do over, work over
beat-up[ADJ] เก่าและพัง
beatify[VT] ทำให้เกิดความสุข, See also: ทำให้ปิติ
beating[N] การตีซ้ำๆ, See also: การฟาดซ้ำๆ
beating[N] ความพ่ายแพ้, See also: ความปราชัย, Syn. failure, Ant. triumph
beatnik[N] คนหนุ่มสาวยุค1950-1960ที่ทำตัวต่างจากคนส่วนมากในสังคม
offbeat[ADJ] ซึ่งไม่ใช่ธรรมเนียมนิยม
backbeat[N] จังหวะดนตรีที่หนักแน่น โดยเฉพาะจังหวะร็อก
beat off[PHRV] ขับไล่, See also: ผลักดันให้ออกไป
beat out[PHRV] ตีให้แบน
beat out[PHRV] ตีเล่น (เช่นตีกลอง)
beat out[PHRV] ดับไฟ (ด้วยการตี)
beatific[ADJ] ซึ่งปิติยินดี, See also: ซึ่งมีความอิ่มเอิบใจ, Syn. blissful
browbeat[VT] ขู่ให้กลัว, Syn. intimidate
deadbeat[SL] คนเบี้ยว (ไม่ยอมจ่ายเงิน), See also: คนหนีหนี้, คนไม่ยอมจ่ายหนี้
downbeat[SL] ง่ายๆ สบายๆ
drumbeat[N] เสียงตีกลอง, See also: เสียงรัวกลอง
unbeaten[ADJ] ไม่เคยแพ้, See also: ไม่เคยถูกตี, Syn. undefeated, Ant. vulnerable
beat back[PHRV] ไล่ต้อนให้กลับไป, See also: บังคับให้กลับไป
beat back[PHRV] แล่นเรืออย่างยากลำบาก
beat down[PHRV] ต่อราคาให้ลดลง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ต่อรองราคา, ตกลงราคา, โน้มน้าวให้ลดราคา, ชักจูงให้ลดราคา, Syn. knock down, knock off
beat into[PHRV] ตีให้เข้ากัน, See also: ผสมด้วยการตี
beat into[PHRV] บังคับให้ทำ, See also: บีบให้ทำ
beat into[PHRV] สอน (บางสิ่ง) ให้กับ (บางคน) โดยบีบบังคับ, See also: สอนด้วยการบังคับ, Syn. hammer into
beat upon[PHRV] ทุบ (เช่น ประตู), Syn. beat on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
beat-up(บีท'อัพ) adj. เก่า (จากการใช้มาก)
beaten(บีท'เทิน) adj. ถูกโจมตี,พ่ายแพ้,เก่า,ถูกเหยียบจนเรียบ,หมดเรี่ยวแรง,เป็นผงหรือที่ตีแล้ว, Syn. defeated ###A. optimistic
beater(บี'เทอะ) n. ผู้ตี,สิ่งตี
beatify(บิแอท'ทิไฟ) {beatified,beatifying,beatifies} vt. ทำให้เกิดความสุข,ประสาทพร,ทำพิธีประสาทพรแก่คนตาย., See also: beatification n. ดูbeatify
beatitude(บีแอท'ทิทิวดฺ) n. ความสุขสุดขีด,สุขคติ,การประสาทพร
browbeat(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browbeaten(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browvbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
heartbeatn. การเต้นของหัวใจ
offbeatadj. ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,ผิดมาตรฐาน
unbeaten(อันบีท'เทิน) adj. ไม่เคยแพ้,ไม่เคยถูกตี,ไม่เคยมีใครเหยียบย่ำ
upbeat(อัพ'บีท) n. จังหวะขึ้น,ความเจริญรุ่งเรือง.adj. รื่นเริง. มีความหวัง
weather-beaten(เวธ'เธอะบีท'เทิน) adj. เสื่อมเสียเนื่องจากถูกอากาศ,สึกกร่อน,ผ่านการตากแดดตากฝน,คล้ำแดดคล้ำฝน

English-Thai: Nontri Dictionary
beat(n) การตี,ความชนะ,จังหวะ,การเต้น
beat(vt) ตี,ตบ,ทุบ,เฆี่ยน,หวด,ฟาด,ซัด,ปราบ,ชนะ
beaten(vt) pp ของ beat
beater(n) ผู้ตี,ผู้ชนะ,ผู้ปราบ
beatific(adj) ซึ่งประสาทพร,น่าปีติ,เป็นสุข
beatification(n) การประสาทพร,ความสุข
beatify(vt) ให้พร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
beating(n) การตี,การเคาะ,ชัยชนะ
beatitude(n) ความเป็นสุข,สุขคติ
browbeat(vt) ข่มขู่,ขู่เข็ญ,รังแก,ถมึงตา
WEATHER-weather-beaten(adj) คล้ำแดดคล้ำฝน,สึกกร่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulse, dropped-beat; pulse, intermittentชีพจรตกจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, intermittent; pulse, dropped-beatชีพจรตกจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apex beatจุดหัวใจเต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
beatบีต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beat poetsกวีกลุ่มหน่ายสังคม, กวีกลุ่มบีต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
beat, apexจุดหัวใจเต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dropped-beat pulse; pulse, intermittentชีพจรตกจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delayed non-beatระบบหน่วงกันสะดุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
intermittent pulse; pulse, dropped-beatชีพจรตกจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
non-beatระบบกันสะดุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Macromedia Drumbeatมาโครมีเดีย ดรัมบีต [TU Subject Heading]
Beat to Beat Variabilityความแตกต่างระหว่างอัตราการเต้นของหัวใจเด็ก [การแพทย์]
beatบีต, เสียงดังและเสียงค่อยสลับกันซึ่งเกิดจากการแทรกสอดของคลื่นเสียงสองขบวนซึ่งมีความถี่ต่างกันเล็กน้อย  จำนวนบีตส์ที่เกิดขึ้นต่อวินาทีหรือความถี่บีตส์จะเท่ากับผลต่างของความถี่ของคลื่นเสียงสองขบวนนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Beate did.Beate war's. The Green Butchers (2003)
?Wir haben den Beat St Trinian's II: The Legend of Fritton's Gold (2009)
(TYPING)Für Beatrice - The Miserable Mill: Part One (2017)
Then Dan would have beaten themแล้วแดนก็จะสั่งสอนพวกนั้นได้ Chuck in Real Life (2008)
Before beatrice. See what I'm dealing withเห็นมั้ยว่าฉันต่อกรอยู่กับอะไร There Might be Blood (2008)
She beats me in everything. Tell her to check "gossip girl."เธอทำให้ฉันใจตื่นเต้นทุกสิ่งเลย บอกหล่อนให้เซ็คกอสซิบเกิลร์ซะ There Might be Blood (2008)
Part of a competition to beat muffy the lacross-titute.มันแค่ส่วนหนึ่งของการเอาชนะ มัฟฟี่ ที่ลาครอส There Might be Blood (2008)
Are you sure you're not just jealous that your little cousin's beating you to the altar?แน่ใจนะว่าเธอจะเป็นแค่นักข่าว ดูเหมือนน้องสาวจะชนะเธอเรื่องคู่ควงซะแล้ว Committed (2008)
You even beat that machine.เธอหลอกเครื่องนั่นได้. Committed (2008)
A hacker whose cognitive thinking just beat our fastest supercomputer.ซึ่งความรู้ความเข้าใจคิดเกี่ยวกับนักโจรกรรมข้อมูล ซึ่งความเร็วยังชนะsuperคอมพิวเตอร์ Odyssey (2008)
These fuckers are mean, but they're beatable.ไอ้พวกนั้นมันร้าย แต่ก็พอจะปราบได้ Dead Space: Downfall (2008)
The original beatles drummer.มือกลองดั้งเดิมของบิทเทิล Adverse Events (2008)
Except one dude can't keep the beat.ยกเว้นมีหนึ่งไม่สามารถควบคุมจังหวะได้ Adverse Events (2008)
(Hadley) your heartbeat's out of control.คุณไม่สามารถควบคุมการเต้นหัวใจ Adverse Events (2008)
Good fetal movement. Heart's beating nicely.การเคลื่อนไหวของเด็กดี\ หัวใจเต้นดี Joy (2008)
It'll keep his heart beating for now.มันทำให้หัวใจเขาเต้นอยู่ตอนนี้ The Itch (2008)
Irregular heartbeat would account for the pulmonary edema.การเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ อาจทำให้ปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
Steroids could cause an irregular heartbeat, making her current one irregular-er-er.เสตอร์ลอยย์สามารถทำให้ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ ให้เธอแค่ครั้งเดียว ไม่ปกติ.. ติ.. Emancipation (2008)
Irregular heartbeat causes blood to back up behind the heart and into the lungs.หัวใจเต็นไม่ปกติเพราะเลือด ไหลจากหลังหัวใจ ไปยังปอด Emancipation (2008)
The psychotic break caused a surge of adrenaline, but no irregular heartbeat.อาการคุ้มคลั่งเกิดจาก\ การหลั่งอะดรีนาลีนอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการเต้นผิดปกติของหัวใจ Emancipation (2008)
Well, I've been beaten up a lot,ใช่... ฉันกำลังต้องการมากๆ Last Resort (2008)
Which is fine, if it's beating fast like yours.ซึ่งมันจะมีผลดี กับคนที่หัวใจเต้นเร็วแบบคุณ Last Resort (2008)
The martyr's heart is beating dangerously slow.หัวใจของผู้ยอมทรมาน เต้นช้าจนถึงระดับอันตราย Last Resort (2008)
Cause her heart to beat faster, It's slowing down.เพราะหัวใจเธอเต็นเร็วเกินไปตอนนี้มันเลยเต้นช้าลง Dying Changes Everything (2008)
# In the eye ## # Can't stop the world The world is beating ## In the eye ## # Can't stop the world The world is beating # Pilot (2008)
It's glittering so brightly my heart is beating wildly.มันดูเหมือนหัวใจเต้นดังไปทั่ว Akai ito (2008)
And I think I know how to beat Grievous at his own game.ข้าคิดว่าข้าทำได้ดีกว่ากรีวัสแน่ Downfall of a Droid (2008)
If you fight him, he'll use the shield so he can beat you.ถ้าในรอบชิง องค์ชายสู้กับเขา เขาจะใช้โล่นั่นแน่ เพื่อโค่นองค์ชาย Valiant (2008)
You're not beating a carpet.นี่ไม่ใช่ปัดฝุ่นบนพรมนะ Lancelot (2008)
Remembering when I'd beat you? That never happened.จำได้มั้ยว่าท่านี้แหละที่เคยชนะเจ้า ไม่เคยสักกะหน่อย The Moment of Truth (2008)
Do you think Owain can beat him?ท่านคิดว่าโอเว่นจะล้มมันได้ไหม? Excalibur (2008)
No-one is unbeatable.ไม่มีใครเป็นอมตะหรอก Excalibur (2008)
There are many pretty teachers here. You look so cool on the drums. Make sure you keep to the beat.เพราะว่ามีสาวๆน่ารักๆเยอะแยะเลยน่ะสิ แล้วคุณก็ดูเท่ห์มากด้วยเวลาตีกลองน่ะ Scandal Makers (2008)
Don't beat him anymore. I'll do it for him.อย่าตีเขาอีกเลย ข้าจะทำแทนเขาเอง Iljimae (2008)
I really want to beat a sheep like that to death.ผมอยากตีแกะแบบนี้ให้ตายไปเลยจริงๆ Beethoven Virus (2008)
I won't be able to beat you, no matter how hard I try.ผมไม่ได้กดดันคุณนะ ไม่สำคุยหรอกว่าผมได้พยายามแค่ไหน Beethoven Virus (2008)
Hurry up. Don't beat up any kids today.รีบไปละ่ วันนี้อย่าไปมีเรื่ิองกับใครอีกล่ะ Baby and I (2008)
I didn't beat up anyone. I didn't smoke at school.ผมไม่ได้ชกต่อยกับใครเลย ผมไม่ได้สูบบุหรี่ในโรงเรียน Baby and I (2008)
I've seen our shots and I don't know... we're either dog shit or about to beat dog shit.ผมเห็นเราโดนยิงแล้วผมก็ไม่รู้... เราทั้งสองฝ่ายมันก็หมาบ้า ไม่ก็ชอบตีหมาบ้า The Bank Job (2008)
That doesn't mean you can beat a person like this.แต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำกับคนนั้นแบบนี้ Heartbreak Library (2008)
When did I beat you?ฉันตีคุณเมื่อไร Heartbreak Library (2008)
You can't go around beating people up?คุณไม่สามารถ ไปรอบๆ เพื่อตีคน? Heartbreak Library (2008)
Alright, you beat me, let me down!เธอเอาชนะฉันได้แล้ว ก็ปล่อยฉันลงสิ The Secret of Moonacre (2008)
And I would trade her for you in a heartbeat!และฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเธอ จากหัวใจเลยนะเนี่ย ซึ้งมั้ย ? Bolt (2008)
I went to jail and got beaten with a vacuum for her.ชั้นต้องเข้าคุกแถมโดนที่ดูดฝุ่นฟาดก็เพราะเธอ My Sassy Girl (2008)
If I sleep out, mom beats me with whatever's in her hand.ถ้าผมไม่กลับบ้าน แม่จะหวดผมด้วยอะไรก็ตามที่อยู่ในมือ My Sassy Girl (2008)
Damn it! I don't wanna get beaten by her, or get humiliated at a women's college.โธ่! ผมไม่อยากโดนเธอตบ My Sassy Girl (2008)
She'll beat someone.ไม่งั้นเธอจะหาเรื่องชาวบ้าน My Sassy Girl (2008)
Its heart rate is 1,200 beats a minute.หัวใจมันเต้นเร็วถึง 1,200 ครั้งต่อนาที The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Its wings beat 80 times a second.ปีกมันกระพือถึง 80 ครั้งต่อวินาที The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beatDon't beat your head against a stone wall.
beatSomeone beat me to the draw!
beatBeat it.
beatThat naughty child needs a good beating.
beatEven though we tried hard, we couldn't beat Jane.
beatThe chances are that he'll be beaten.
beatDon't beat around the bush; tell me who is to blame.
beatOur team can easily beat your team in the first game.
beatShe felt her heart beat quickly.
beatWaves are beating the shore.
beatShe beat off a big snake with a plastic toy bat.
beatHis heart beat fast at the news.
beatMy heart is beating fast.
beatHe was beaten black and blue.
beatOur team beat the Lions 3 to 0.
beatWhen it comes to playing golf, you cannot beat him.
beatA boy was beating the drum.
beatHe's beating me, three to zip.
beatYou are beaten. Give in.
beatMy heart began to beat fast.
beatAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
beatI felt my heart beating wildly.
beatIt beats me where she's gone.
beatYour heart's still beating loud and clear.
beatParents who beat their children really make my blood boil.
beatBeat it, kids!
beatFirst beat the eggs and add it to the soup.
beatDon't beat about the bush.
beatNothing beats a big glass of beer in summer.
beatWe beat the man up.
beatMy heart beats fast each time I see her.
beatThe lilies have been beaten down by the rain.
beatIt beats me how he got that money.
beatThe gold was beaten into thin plates.
beatEven a good computer cannot beat you at chess.
beatNagano beat Tokyo 2 votes 3.
beatBe beaten hollow.
beatI like onsen off the beaten track.
beatI felt my heart beating violently.
beatChildren like to beat drums.
beatHe's selling hot dogs to beat the band.
beatIf you do that the again I'll beat the pants off you.
beatHe was beaten too easily.
beatHe can play all the songs of the Beatles on the piano.
beatThe cruel man beat the dog with a whip.
beatTom beating the drum for the project.
beatHe was heart was beating as he told me that.
beatHe is proud of never having been beaten in ping-pong.
beatWhen you exercise your heart beats faster.
beatBeat a path through the jungle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงแส้[V] whip, See also: beat, flog, scourge, lash, thrash, Syn. โบยแส้, Example: ม้าตัวนั้นถูกลงแส้เพื่อให้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1
พูดอ้อม[V] beat around the bush, Syn. พูดวกวน, พูดอ้อมค้อม, Ant. พูดกระชับ, พูดตรงไปตรงมา, Example: เรื่องบางเรื่องเราควรพูดอ้อมบ้างเพื่อรักษาน้ำใจผู้อื่น, Thai definition: พูดเรื่องอื่นก่อนที่จะวกมาพูดเรื่องที่ต้องการ
มีชัย[V] win, See also: be victorious, gain a victory, conquer, triumph over, overcome, beat, defeat, Syn. ชนะ, Ant. พ่ายแพ้, แพ้พ่าย, แพ้, Example: ในที่สุด พระมะหะหมัดก็ทรงมีชัย และอภัยโทษแก่เผ่าอุระอิช
ระทึก[V] beat fast from fear, See also: be very fearful with quick and weak pulse, Example: ใจของเขานอกจากจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังระทึกจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย, Thai definition: ใจเต้นตึกๆ, ใจสั่นรัว
สะบักสะบอม[V] be badly bruised, See also: be battered, be beaten black and blue, Syn. บอบช้ำ, Example: คนไทยต้องสะบักสะบอมจากการต่อสู้กับเศรษฐกิจอย่างสาหัสสากรรจ์
ผิดธรรมชาติ[ADJ] unnatural, See also: irregular, abnormal, unusual, uncommon, offbeat, Syn. ผิดธรรมดา, Example: เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติเกินกว่าที่ผมจะเข้าใจ, Thai definition: ที่แปลกไปจากธรรมดาที่ควรจะเป็น
ผิดปรกติ[ADJ] unusual, See also: abnormal, irregular, uncommon, offbeat, atypical, Example: เมื่อเกิดอารมณ์ผิดปกติ เด็กจะทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัว, Thai definition: ที่แปลกไปจากธรรมดา, ที่ไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น
ระราน[V] bully, See also: hector, browbeat, oppress, Syn. เกะกะระราน, Example: นกกระจิบตัวที่มาระรานไม่มีทีท่าว่าจะเลิกลา, Thai definition: กระทบกระทั่งทำให้เกิดความเดือดร้อน หรือแตกร้าวกัน, แกล้งทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ย่ำ[V] beat, Syn. ย่ำยาม, Example: พอเวลาค่ำ เขาก็ย่ำฆ้อง, Thai definition: ตีกลองหรือฆ้องถี่ๆ หลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยาม
แพ้ราบ[V] be defeated, See also: be beaten, be vanquished, be overcome, be conquered, Syn. แพ้ราบคาบ, Example: กลุ่มกบฏแพ้ราบต่ออำนาจของทหารอย่างไม่มีทางสู้, Thai definition: แพ้อย่างไม่มีทางสู้, แพ้หมดรูป
ไข่เจียว[N] omelet, See also: fried beaten egg, omelette, Example: ผมขอไข่เจียวโปะข้าวฟองนึงด้วย, Thai definition: ไข่ที่ตีไข่แดงกับไข่ขาวให้เข้ากันแล้วทอดน้ำมัน
เข่น[V] to beat, See also: hit, to pound, to shave, Thai definition: ทุบตีหรือตีแผ่ออกไป, รีดออกไป
เอาชนะ[V] win, See also: triumph, conquer, overcome, beat, defeat, Syn. ชนะ, มีชัย, Ant. แพ้พ่าย, Example: ถึงแม้ทีมฟุตบอลอิตาลีโชว์ฟอร์มยังไม่สวยสดแต่ก็เอาชนะออสเตรียไปได้เข้าเป็นที่ 1 ในการแบ่งสายฟุตบอลโลก, Thai definition: ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งสู้ไม่ได้
คุกคาม[V] threaten, See also: menace, browbeat, intimidate, bully, cow, frighten, Syn. ขู่, กดขี่, ข่มเหง, Ant. ปลอบขวัญ, Example: เขาจ้างนักเลงไว้คุกคามบุคคลที่ขัดขวางแผนการหรือผลประโยชน์ของตน, Thai definition: แสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดกลัว
เฆี่ยน[V] flog, See also: whip, beat, scourge, thrash, lash, Syn. ตี, เฆี่ยนตี, Example: แม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามจับไปอดอาหารและเฆี่ยนตีเขาก็จะไม่บอกความลับของชาติ, Thai definition: ตีด้วยหวายหรือไม้เรียวเป็นต้นเป็นการลงโทษ
เฆี่ยนตี[V] flog, See also: whip, beat, scourge, thrash, lash, Syn. เฆี่ยน, ตี, Example: เขาเฆี่ยนตีคนใช้ราวกับเป็นทาสในเรือนเบี้ย
พาล[V] bully, See also: browbeat, annoy, bulldoze, Syn. หาเรื่อง, ระราน, พาลพาโล, Example: หากแม่บ้านแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดมาก จนสามีเองก็ทนไม่ได้ เลยพาลโกรธตอบเอาบ้างเรื่องก็จะบานปลายไปกันใหญ่, Thai definition: เกเรระรานหาเรื่องคนอื่นไปทั่วอย่างไม่มีเหตุผล
เพลี่ยง[V] blunder, See also: be beaten, make a mistake, Syn. พลาด, เพลี่ยงพล้ำ, Example: งานนี้เขาเพลี่ยงไปอย่างที่จะโทษใครไม่ได้เลย, Thai definition: พลาดไปเพราะเสียรู้, พลาดท่าเสียที
แพ้[V] be defeated, See also: lose, be beaten, be inferior, Syn. พ่ายแพ้, ปราชัย, Ant. ชนะ, Example: เขาแพ้อย่างไม่มีทางสู้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต, Thai definition: สู้ไม่ได้, ทนไม่ได้
แพ่น[V] strike with a heavy blow, See also: hit, beat (especially with something flat), Syn. หวด, ฟาด, ตี, Example: ถ้าแกไม่เงียบ ข้าจะเอาไม้แพ่นกบาลแกให้น่วมไปเลย, Thai definition: เอาสิ่งแบนๆ ตีลงด้วยกำลังแรง
ฟาด[V] thrash, See also: strike, beat, whip, flog, lash, Syn. ตี, หวด, Example: พ่อเอาไม้ตะพดฟาดลงบนร่างกายของเขาหลายๆ ครั้งติดกัน, Thai definition: หวดหรือเหวี่ยงลงไปอย่างเต็มกำลัง
ลง[V] whip, See also: beat, Syn. เฆี่ยน
ลูกฆ้อง[N] melodious sound, See also: musical sound from beating a gong, Thai definition: ทำนองหลักของเพลงไทยที่โดยปกติจะบรรเลงด้วยฆ้องวงใหญ่
วกวน[V] wind, See also: meander, go round, circle, beat about the bush, Syn. วนเวียน, วกไปวนมา, อ้อมค้อม, Example: ทางสายนี้วกวนจนฉันเวียนหัว มากี่ครั้งก็จำไม่ได้สักที, Thai definition: ไม่ตรงไปตรงมา
ฮุยเลฮุย[ADV] the sound of utterance of beating time, Example: ฝีพายร้องฮุยเลฮุยพร้อมกับจ้วงพายลงน้ำ, Thai definition: เสียงร้องบอกจังหวะให้ออกแรงพร้อมกัน
ตะลุย[V] smash, See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one's way into, go through without fea, Syn. บุก, รุกไล่, บุกขยี้, Example: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งกำลังเข้าตะลุยตรวจค้นบ้านกำนันสิงห์ซึ่งเป็นเอเย่นต์ค้ายาบ้ารายใหญ่, Thai definition: อาการที่ตีหรือบุกดะเข้าไปไม่รั้งรอ
ตะคอก[V] bawl, See also: browbeat, bellow, reprove loudly, shout, yell, reproach, Syn. ตวาด, ขู่, Example: ตำรวจบางนายตะคอกข่มขู่ราษฎรเพราะเห็นว่าตนมีอำนาจมากกว่า
ต่อตี[V] fight with, See also: close with, cross swords, descend upon, beat down, come upon, Syn. เข้าตี, ต่อสู้, ปะทะ, Ant. ล่าถอย, Example: ข้าศึกต่อตีเข้ามาถึงหน้าค่าย, Thai definition: ต่อสู้ประจัญหน้า
ตี[V] hit, See also: beat, strike, flog, thrash, Example: แม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามจับตัวได้ และนำไปขังไว้ให้อดอาหาร ทั้งเฆี่ยน ทั้งตี แต่เขาก็ไม่ยอมบอกความลับของชาติ, Thai definition: เอามือหรือไม้เป็นต้นฟาดหรือเข่นลงไป
ตี[V] bang, See also: hit, beat, strike, Example: ท่านจงใจดึงเอาความดำริเงียบๆ ของเพื่อนมาตีฆ้องร้องป่าว เพื่อขยายให้เป็นภาวะร้าวลึก, Thai definition: ทำให้เกิดเสียง
ตีกรับ[V] beat a Thai wooden rhythm instrument, Example: ดีๆ ชั่วๆ มันก็ยังเป็นลูกคู่ได้ ตีฉิ่ง ตีกรับ ปรบมือไป
ตีทอง[V] beat gold into sheets, See also: hammer a piece of gold, flat to make gold leaf, Example: ช่างทองตีทองได้บางราวแผ่นกระดาษ, Thai definition: ตีแผ่ทองให้แบน
ตีป่า[V] hit wildly, See also: beat indiscriminately, Syn. ตีดะ, ตีไม่เลือก
เต้น[V] beat, See also: throb, pulsate, palpitate, Example: นอกจากในใจของเขาจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังเต้นระทึกกึกก้องจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย, Thai definition: เคลื่อนไหวขึ้นๆ ลงๆ หรือไปๆ มาๆ
ทำลายสถิติ[V] break the record, See also: beat the record, Example: นักว่ายน้ำของไทยสามารถทำลายสถิติได้หลายรายการ, Thai definition: สร้างสถิติขึ้นมาใหม่ให้ดีกว่าเหนือกว่าสถิติเดิม
ระรัว[V] beat rapidly, See also: tremble, shiver, palpitate, shake, Syn. สั่น, สั่นสะเทือน, รัว
ระเบง[V] beat (as drums), Syn. ตี
ร่ำ[V] hit hard, See also: beat hard, Thai definition: ตีแรงๆ
ย้อนยอก[V] beat about the bush, See also: beat around the bush, talk round, Syn. ยอกย้อน, กลับไปกลับมา, วกวน, Example: อย่ามาย้อนยอกดีกว่า
ปราชัย[V] lose, See also: be defeated, be beaten, suffer defeat, rout, Syn. พ่ายแพ้, แพ้, พ่าย, Ant. ชนะ, Example: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้พรรคต้องปราชัยในการเลือกตั้งวุฒิสภาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ชิง[V] compete for, See also: fight for, beat, contend, contest, vie, Syn. แข่งขัน, แข่ง, Example: ในปีนี้มีผู้สมัครสอบชิงทุนของรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศมากกว่าปีที่แล้ว
ซ้อม[V] beat up, See also: hit, strike, slap, Syn. ทำร้าย, Example: เด็กสาวถูกซ้อม และบังคับให้ขายประเวณี
ซ้อนกล[V] outwit (somebody with his own trick), See also: turn against, beat somebody as his own game, Example: หล่อนซ้อนกลเขาได้อย่างแนบเนียน, Thai definition: ใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือกลอุบายที่เหนือกว่าแก้ลำฝ่ายตรงกันข้าม
กระเดาะ[V] click, See also: cluck, flick or flip gently, know or beat gently, move up one's tongue, Syn. เดาะ, Example: ลูกหมาจะวิ่งมาเมื่อมันได้ยินเสียงเจ้าของมันกระเดาะลิ้น
กระทุ้งเส้า[V] beat the cadence for the oarsmen in a boat race, Example: เขากำลังกระทุ้งเส้าเพื่อให้จังหวะฝีพาย, Thai definition: เอาไม้กระทุ้งเพื่อให้จังหวะฝีพาย
กระทุ่มน้ำ[V] splash the water, See also: strike or beat or slap the water, Syn. กระทุ่ม, Example: หนูอย่ากระทุ่มน้ำมาเปียกพี่, Thai definition: เอาเท้าตีน้ำเมื่อเวลาว่ายน้ำ
กระหน่ำ[V] pound (repeatedly), See also: hammer, thump, (rain) batter, bang, beat, Syn. ซ้ำๆ, รัว, Example: เมื่อถึงเวลาเพล ลูกศิษย์วัดจะกระหน่ำกลองเพื่อบอกเวลา, Thai definition: ซ้ำๆ ลงอย่างหนัก
การตอก[N] hammering, See also: knock, hitting, beat, Syn. การทุบ, การตี, การเคาะ, การตี, Example: การตอกตะปูต้องระวังอย่าให้โดนนิ้ว
การตีกลอง[N] beating a drum, Example: อาจารย์สอนวิธีการตีกลองให้เข้าจังหวะ
การฟาดฟัน[N] struggle, See also: fighting, beating, battle, grappling, endeavor, exertion, Syn. การต่อสู้, การปะทะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อปรา[v.] (aparā ) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten   FR: perdre ; être battu
บ้อม[v.] (bǿm) EN: beat severely ; mual ; beat with a stick   FR: matraquer ; bâtonnner
บอบ[v.] (bøp) EN: be completely disabled ; beat to pieces ; pulp   FR: être crevé ; être épuisé
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit   
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit   FR: battre ; frapper
หวด[v.] (hūat) EN: whip ; beat ; thrash ; lash   FR: battre ; rosser
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
การฟาดฟัน[n.] (kān fātfan) EN: struggle ; fighting ; beating   FR: lutte [f]
การตีกลอง[n. exp.] (kān tī kløng) EN: beating a drum   
ไข่เจียว[n. exp.] (khaijīo) EN: omelette = omelet (Am.) ; fried beaten egg omelette   FR: omelette [f]
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: defeat ; beat   FR: battre ; défaire (litt.)
เฆี่ยนตี[v.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
เคาะ[v.] (khǿ) EN: rap ; knock ; hammer ; tap ; beat ; strike   FR: frapper ; taper ; tapoter ; cogner
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time   FR: attendre le moment opportun
เคาะจังหวะ[v. exp.] (khǿ jangwa) EN: beat time   FR: battre la mesure ; marquer la cadence
ข่มหมู[v.] (khommū) EN: intimidate ; domineer ; browbeat ; threaten   
ข้อน[v.] (khøn) EN: hit ; beat ; pound ; hammer ; flog   
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize   FR: intimider ; menacer
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten   FR: menacer ; intimider ; inquiéter
กดขี่[v.] (kotkhī) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress   FR: persécuter ; tyranniser
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge   FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
ลงแส้[v.] (long saē) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad   FR: fouetter ; flageller
อ้อมค้อม[v.] (ømkhøm) EN: be circuitous ; talk in a circle ; circumlocute ; beat about the bush   
ปราชัย[v.] (parāchai) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; suffer defeat ; rout   FR: perdre ; être battu ; être défait ; subir une défaite
ปรินิพพาน[n.] (parinipphān) EN: nirvana ; state of complete bliss   FR: nirvana [m] ; félicité [f] ; béatitude [f]
พะ[v.] (pha) EN: beat ; thrash   
แพ้[v.] (phaē) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; be inferior ; suffer defeat   FR: perdre ; être battu ; être vaincu
ผิดจังหวะ[v.] (phit jangwa) EN: be off beat ; be ill-timed ; mistime   
ผิดปกติ[adj.] (phitpakati = phitpokkati) EN: abnormal ; unusual ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous   FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดท่า[v.] (phitthā) EN: make a wrong move ; get in a wrong position ; be off one's beat ; go wrong   
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phitthammachāt) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat   FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมดา[adj.] (phitthammadā) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous   FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal
ปรบ[v.] (prop) EN: clap ; pat ; slap ; beat ; flap   FR: battre ; frapper
รัว[v.] (rūa) EN: beat repeatedly ; beat rapidly ; shoot continuously ; roll   FR: rythmer ; cadencer
สะบักสะบอม[v.] (sabaksabøm) EN: be badly bruised ; be battered ; be beaten black and blue   
ซ้อม[v.] (søm) EN: beat up   
ตามตรง[adv.] (tāmtrong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush   FR: directement ; franchement
เต้น[v.] (ten) EN: pulsate ; palpitate ; beat ; throb   FR: battre ; vibrer ; palpiter
ทำลายสถิติ[v. exp.] (thamlāi sathiti) EN: break a record ; beat a record   FR: battre un record
ทุบ[v.] (thup) EN: pound ; smash ; bash ; beat ; thump ; pommel ; batter ; maul ; break ; smite   FR: cogner ; battre ; frapper ; asséner
ตี[v.] (tī) EN: hit ; strike ; beat ; flog ; thrash ; whisk   FR: frapper ; battre ; rouer de coups
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat   FR: patrouiller
อุตริ[adj.] (uttari) EN: queer ; odd ; weird ; strange ; bizarre ; unusual ; peculiar ; out of the ordinary ; unconventional ; beatnik ; eccentric   FR: curieux ; bizarre
วกไปวนมา[v. exp.] (wok pai won mā) EN: hang about/around ; walk about/around ; go round in a circle ; circle ; beat about the bush   FR: tourner en rond ; tourner comme un ours en cage
วกวน[v. exp.] (wok won) EN: wind ; meander ; go round ; circle ; beat about the bush   
ย่ำ[v.] (yam ) EN: beat ; strike ; knock   FR: battre

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAT    B IY1 T
BEATA    B IY0 AE1 T AH0
BEATY    B IY1 T IY0
BEATS    B IY1 T S
BEATO    B IY0 AE1 T OW0
BEATTY    B EY1 T IY0
BEATTY    B IY1 T IY0
UPBEAT    AH1 P B IY2 T
BEATON    B IY1 T AH0 N
BEATER    B IY1 T ER0
BEATIE    B IY1 T IY0
BEATEN    B IY1 T AH0 N
BEATLE    B IY1 T AH0 L
BEATSON    B IY1 T S AH0 N
BEATTIE    B IY1 T IY0
BEATERS    B IY1 T ER0 Z
BEATLES    B IY1 T AH0 L Z
MCBEATH    M AH0 K B EH1 TH
OFFBEAT    AO1 F B IY1 T
BEATING    B IY1 T IH0 NG
BEATRIX    B IY1 T R IH0 K S
BEATNIK    B IY1 T N IH0 K
BEATRIX    B IY1 AH0 T R IH0 K S
DOWNBEAT    D AW0 N B IY1 T
BEATRICE    B IY1 T R AH0 S
BEATLES'    B IY1 T AH0 L Z
DEADBEAT    D EH1 D B IY2 T
UNBEATEN    AH0 N B IY1 T AH0 N
BROWBEAT    B R AW1 B IY2 T
BEATNIKS    B IY1 T N IH0 K S
BEATINGS    B IY1 T IH0 NG Z
BEATRICE    B IY1 AH0 T R AH0 S
DRUMBEAT    D R AH1 M B IY2 T
HEARTBEAT    HH AA1 R T B IY2 T
DEADBEATS    D EH1 D B IY2 T S
CRABEATER    K R AE1 B IY2 T ER0
HEARTBEATS    HH AA1 R T B IY2 T S
BEATRICE'S    B IY1 T R AH0 S AH0 Z
UNBEATABLE    AH2 N B IY1 T AH0 B AH0 L
BEATRICE'S    B IY1 AH0 T R AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beat    (v) (b ii1 t)
beats    (v) (b ii1 t s)
beaten    (v) (b ii1 t n)
beater    (n) (b ii1 t @ r)
beaters    (n) (b ii1 t @ z)
beatify    (v) (b i1 a1 t i f ai)
beating    (v) (b ii1 t i ng)
beatnik    (n) (b ii1 t n i k)
offbeat    (j) (o2 f b ii1 t)
up-beat    (n) - (uh1 p - b ii t)
Beatrice    (n) (b i@1 t r i s)
beatific    (j) (b i@1 t i1 f i k)
beatings    (n) (b ii1 t i ng z)
beatniks    (n) (b ii1 t n i k s)
browbeat    (v) (b r au1 b ii t)
downbeat    (n) (d au1 n b ii t)
unbeaten    (j) (uh2 n b ii1 t n)
up-beats    (n) - (uh1 p - b ii t s)
beatified    (v) (b i1 a1 t i f ai d)
beatifies    (v) (b i1 a1 t i f ai z)
beatitude    (n) (b i1 a1 t i t y uu d)
browbeats    (v) (b r au1 b ii t s)
downbeats    (n) (d au1 n b ii t s)
heartbeat    (n) (h aa1 t b ii t)
beatifying    (v) (b i1 a1 t i f ai i ng)
beatitudes    (n) (b i1 a1 t i t y uu d z)
browbeaten    (v) (b r au1 b ii t n)
egg-beater    (n) - (e1 g - b ii t @ r)
heartbeats    (n) (h aa1 t b ii t s)
unbeatable    (j) (uh1 n b ii1 t @ b l)
Cowdenbeath    (n) (k au2 d @ n b ii1 th)
browbeating    (v) (b r au1 b ii t i ng)
egg-beaters    (n) - (e1 g - b ii t @ z)
gold-beater    (n) - (g ou1 l d - b ii t @ r)
gold-beaters    (n) - (g ou1 l d - b ii t @ z)
storm-beaten    (j) - (s t oo1 m - b ii t n)
beatification    (n) (b i1 a2 t i f i k ei1 sh @ n)
carpet-beater    (n) - (k aa1 p i t - b ii t @ r)
beatifications    (n) (b i1 a2 t i f i k ei1 sh @ n z)
carpet-beaters    (n) - (k aa1 p i t - b ii t @ z)
weather-beaten    (j) - (w e1 dh @ - b ii t n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
倒す[たおす, taosu] Thai: ปราบ English: to beat

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftakt {m} [mus.]upbeat [Add to Longdo]
Autoschlosser {m}panel beater [Add to Longdo]
Beat {m}; Beatmusik {f} [mus.]beat; beat music [Add to Longdo]
Beatmung {f}breathing [Add to Longdo]
Beatmungsdruckluft {f}respiratory pressurized air [Add to Longdo]
Beatmungsgerät {n}airpack [Add to Longdo]
Beatmungsmaske {f}air mask [Add to Longdo]
hinterm Berg haltento beat about the bush [Add to Longdo]
Blattgold {n}beatgold [Add to Longdo]
Flügel {m} | Flügel {pl} | mit den Flügeln schlagenwing | wings | to beat its wings; to flap its wings [Add to Longdo]
Funkrhythmus {m} [mus.]funky beat [Add to Longdo]
Glück {n}beatitudes [Add to Longdo]
Halbstarken {pl}beatniks [Add to Longdo]
Herzklopfen {n}beating of the heart; cardiac palpations [Add to Longdo]
Herzschlag {m} | Herzschläge {pl}heartbeat | heartbeats [Add to Longdo]
Hitze {f} | in der Hitze schmoren | mit der Hitze fertig werden | bei dieser Hitzeheat | to swelter in the heat | to beat the heat | with this heat [Add to Longdo]
Hufschlag {m} | Hufschläge {pl}hoofbeat | hoofbeats [Add to Longdo]
Klöppel {m}beater; slider; toggle [Add to Longdo]
Klopfer {m}; Rührbesen {m}beater [Add to Longdo]
Kreuzen {n}tacking; beating [Add to Longdo]
Marktbeherrscher {m}world-beater [Add to Longdo]
Paukenschlag {m} | Paukenschläge {pl}beat of the drum | beats of the drum [Add to Longdo]
Preise unterbietento beat prices [Add to Longdo]
Pulsschlag {m}pulse beat [Add to Longdo]
Quirl {m} (Küche)beater [Add to Longdo]
Schlag {m}; Runde {f}; Takt {m}beat [Add to Longdo]
Schneeschläger {m}eggbeater [Add to Longdo]
Schneebesen {m}; Schaumschläger {m}whisk; egg whisk; eggbeater [Add to Longdo]
Schwebungsfrequenz {f}beat frequency [Add to Longdo]
Schwebungsüberlagerer {m} (Telegrafie)beat frequency oscillator (BFO) [Add to Longdo]
Seligkeit {f}beatitude [Add to Longdo]
Seligsprechung {f} | Seligsprechungen {pl}beatification | beatifications [Add to Longdo]
Stahlbad {n}chalybeate bath [Add to Longdo]
Takt {m}; Tempo {n} [mus.] | den Takt schlagentime | to beat time [Add to Longdo]
Taktschlag {m} [mus.]beat [Add to Longdo]
Teppichstange {f}frame for beating carpets [Add to Longdo]
Trampelpfad {m}beattrack [Add to Longdo]
Treiber {m} (Jagd)beater (hunting) [Add to Longdo]
Trommel {f} [mus.] | die Trommel rühren (für etw.) | die Trommel schlagen; trommeln | Große Trommel {f}; Basstrommel {f} | Kleine Trommel {f}drum | to beat the big drum (for sth.) | to beat the drum | bass drum | snare drum [Add to Longdo]
Trommelschlag {m} [mus.]drumbeat [Add to Longdo]
Vater, der seiner Unterhaltpflicht nicht nachkommtdeadbeat dad [Add to Longdo]
ausgefallenoffbeat [Add to Longdo]
ausgeklopft; geschlagenbeaten [Add to Longdo]
ausgetreten (Pfad) {adj} | ausgetretene Wege gehenwell-trodden (trail) | to tread a beaten track [Add to Longdo]
ausklopfen; klopfen | ausklopfend; klofend | ausgeklopft; geklopftto beat {beat; beaten} | beating | beaten [Add to Longdo]
besiegento beat {beat; beaten} [Add to Longdo]
durchhauen | durchhauen | durchgehauento beat {beat; beaten} | beating | beaten [Add to Longdo]
eingeschüchtertbrowbeaten [Add to Longdo]
einschüchternto browbeat [Add to Longdo]
eisenhaltigchalybeate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
おさ打ち;筬打ち[おさうち, osauchi] (n) beating; beating up [Add to Longdo]
お株を奪う[おかぶをうばう, okabuwoubau] (exp,v5u) to beat someone at his own game [Add to Longdo]
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence [Add to Longdo]
こてんぱん;こてんぱ;こてんこてん[, kotenpan ; kotenpa ; kotenkoten] (n,adv) black and blue (e.g. beaten ...) [Add to Longdo]
どやす[, doyasu] (v5s) (1) to shout at; (2) (arch) to hit; to beat [Add to Longdo]
なんて目じゃない[なんてめじゃない, nantemejanai] (exp) (See 目じゃない) it's not a problem; it's not a big deal; (person or thing) can be easily beaten or bettered (by one) [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ぶち破る[ぶちやぶる, buchiyaburu] (v5r) (col) (See 破る) to smash down; to beat in [Add to Longdo]
ぶっ殺す;打っ殺す;打殺す(io)[ぶっころす, bukkorosu] (v5s,vt) to beat to death; to kill [Add to Longdo]
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of [Add to Longdo]
ぽかぽか[, pokapoka] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) warmth throughout your body; (2) sound of beating someone; (P) [Add to Longdo]
やっ付ける(P);遣っ付ける;遣っつける[やっつける, yattsukeru] (v1,vt) to beat; to attack (an enemy); to do away with; to finish off; (P) [Add to Longdo]
アウフタクト[, aufutakuto] (n) upbeat (ger [Add to Longdo]
アップビート[, appubi-to] (n) upbeat [Add to Longdo]
アフタービート[, afuta-bi-to] (n) afterbeat [Add to Longdo]
エイトビート[, eitobi-to] (n) eight beat [Add to Longdo]
オフビート[, ofubi-to] (n) off-beat [Add to Longdo]
ダウンビート[, daunbi-to] (n) downbeat [Add to Longdo]
ツービート[, tsu-bi-to] (n) two-beat [Add to Longdo]
ドキドキ(P);どきどき(P);どきんどきん;ドキンドキン[, dokidoki (P); dokidoki (P); dokindokin ; dokindokin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) thump-thump; bang-bang; pit-a-pat; pitapat; pitter-patter; (vs) (2) (on-mim) to beat fast (of one's heart); to throb; to pound; to palpitate; (P) [Add to Longdo]
ハートビート[, ha-tobi-to] (n) {comp} heartbeat; HB [Add to Longdo]
ハートビートパケット[, ha-tobi-topaketto] (n) {comp} heartbeat packet [Add to Longdo]
ハートビート信号[ハートビートしんごう, ha-tobi-to shingou] (n) {comp} heartbeat signal [Add to Longdo]
バックビート[, bakkubi-to] (n) backbeat [Add to Longdo]
ビーター[, bi-ta-] (n) beater [Add to Longdo]
ビーティングリード[, bi-teinguri-do] (n) beating reed [Add to Longdo]
ビート[, bi-to] (n) (1) beet; (2) beat; (P) [Add to Longdo]
ビートジェネレーション[, bi-tojienere-shon] (n) beat generation [Add to Longdo]
ビートルズ[, bi-toruzu] (n) Beatles; (P) [Add to Longdo]
ビートルマニア[, bi-torumania] (n) Beatlemania [Add to Longdo]
ビート族[ビートぞく, bi-to zoku] (n) beatniks [Add to Longdo]
ビンビン;びんびん[, binbin ; binbin] (adj-no) hard (e.g. penis); strong (e.g. beat of music) [Add to Longdo]
フォービート[, fo-bi-to] (n) four-beat [Add to Longdo]
プルス[, purusu] (n) pulse; heartbeat [Add to Longdo]
ベアトップ[, beatoppu] (n) bare top [Add to Longdo]
ボコる;ぼこる[, boko ru ; bokoru] (v5r) (sl) to beat the hell out of [Add to Longdo]
リンチ[, rinchi] (n,vs) lynch; bullying; abuse; beating; (P) [Add to Longdo]
ワンテンポ[, wantenpo] (n) (often referring to being ahead or behind the beat) one beat (in music) (wasei [Add to Longdo]
一ころ[いちころ, ichikoro] (n) trouncing; beating somebody hands down [Add to Longdo]
一鼓[いっこ, ikko] (n) the first beat of the war drum [Add to Longdo]
一巡[いちじゅん, ichijun] (n,vs) beat; round [Add to Longdo]
一心同体[いっしんどうたい, isshindoutai] (n) being one in body and soul; of one flesh; two hearts beating as one [Add to Longdo]
一拍[いっぱく, ippaku] (n) (1) one clap; (2) one beat; (3) one mora (taken as a unit of time) [Add to Longdo]
一番太鼓[いちばんだいこ, ichibandaiko] (n) beating of a drum as a signal to announce the opening (beginning) of an event (theatrical performance, festival, etc.) [Add to Longdo]
一本取る[いっぽんとる, ippontoru] (v5r) (See 一本取られた) to beat; to gain a point; to upset [Add to Longdo]
雨曝し[あまざらし, amazarashi] (n) weatherbeaten [Add to Longdo]
横綱を食う[よこづなをくう, yokodunawokuu] (exp,v5u) to beat a grand champion [Add to Longdo]
殴り殺す;殴りころす[なぐりころす, nagurikorosu] (v5s) to strike dead; to beat to death [Add to Longdo]
殴り付ける;殴りつける[なぐりつける, naguritsukeru] (v1,vt) to beat (someone in battle) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ, / ] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation [Add to Longdo]
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, ] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily [Add to Longdo]
一板一眼[yī bǎn yī yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄧ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and one weak beats in a measure of music (two beats in the bar) (成语 saw); fig. follow a prescribed pattern to the letter; scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一板三眼[yī bǎn sān yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄙㄢ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and three weak beats in a measure of music (four beats in the bar) (成语 saw); fig. scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
不敌[bù dí, ㄅㄨˋ ㄉㄧˊ, / ] no match for; cannot beat [Add to Longdo]
不落窠臼[bù luò kē jiù, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜ ㄐㄧㄡˋ, ] not follow the beaten track; have an original style [Add to Longdo]
乘兴[chéng xìng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] while in high spirits; feeling upbeat; on an impulse [Add to Longdo]
人迹罕[rén jī hǎn, ㄖㄣˊ ㄐㄧ ㄏㄢˇ, / ] lit. men's footprints are rare; off the beaten track [Add to Longdo]
以弱胜强[yǐ ruò shèng qiáng, ㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄕㄥˋ ㄑㄧㄤˊ, / ] to beat the powerful from a position of weakness [Add to Longdo]
出局[chū jú, ㄔㄨ ㄐㄩˊ, ] to send off (player for a foul); to knock out (i.e. to beat in a knock-out tournament); to eliminate; to call out; to kill off; to pull out of (a competition); to retire (a runner in baseball); out (i.e. man out in baseball) [Add to Longdo]
[shèng, ㄕㄥˋ, / ] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task) [Add to Longdo]
半死[bàn sǐ, ㄅㄢˋ ㄙˇ, ] half dead (of torment, hunger, tiredness etc); (tired) to death; (terrified) out of one's wits; (beaten) to within an inch of one's life; (knock) the daylights out of sb [Add to Longdo]
反击[fǎn jī, ㄈㄢˇ ㄐㄧ, / ] strike back; beat back; counterattack [Add to Longdo]
受刑[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, ] beaten; tortured; executed [Add to Longdo]
口技[kǒu jì, ㄎㄡˇ ㄐㄧˋ, ] beat boxing; vocal mimicry; ventriloquism [Add to Longdo]
吊打[diào dǎ, ㄉㄧㄠˋ ㄉㄚˇ, ] to hang sb up and beat him [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] beat a drum; startle [Add to Longdo]
威逼利诱[wēi bī lì yòu, ㄨㄟ ㄅㄧ ㄌㄧˋ ㄧㄡˋ, / ] to threaten and bribe; to beat with a stick but offer a carrot [Add to Longdo]
[gǎng, ㄍㄤˇ, / ] mound; policeman's beat [Add to Longdo]
心慌[xīn huāng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄤ, ] irregular heart-beat [Add to Longdo]
心率[xīn lǜ, ㄒㄧㄣ ㄌㄩˋ, ] pulse; rate of heartbeat [Add to Longdo]
心跳[xīn tiào, ㄒㄧㄣ ㄊㄧㄠˋ, ] heartbeat; pulse [Add to Longdo]
心音[xīn yīn, ㄒㄧㄣ , ] sound of the heart; heartbeat [Add to Longdo]
[rěn, ㄖㄣˇ, ] to beat; to endure; to tolerate [Add to Longdo]
成规[chéng guī, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, / ] established rules; the beaten track [Add to Longdo]
[dǎ, ㄉㄚˇ, ] to beat; to strike; to hit; to break; to type; to mix up; to build; to fight; to fetch; to make; to tie up; to issue; to shoot; to calculate; since; from [Add to Longdo]
打奶[dǎ nǎi, ㄉㄚˇ ㄋㄞˇ, ] lit. to beat milk; to churn (to make butter); milk foamer (for cappuccino) [Add to Longdo]
打败[dǎ bài, ㄉㄚˇ ㄅㄞˋ, / ] to defeat; to overpower; to beat; to suffer a defeat; to be defeated [Add to Longdo]
打死[dǎ sǐ, ㄉㄚˇ ㄙˇ, ] to kill; to beat to death [Add to Longdo]
打狗[dǎ gǒu, ㄉㄚˇ ㄍㄡˇ, ] to beat a dog; old name for Kaohsiung 高雄 in southern Taiwan [Add to Longdo]
打狗欺主[dǎ gǒu qī zhǔ, ㄉㄚˇ ㄍㄡˇ ㄑㄧ ㄓㄨˇ, ] to beat a dog and bully its owner; fig. to humiliate sb indirectly by bullying a subordinate [Add to Longdo]
打鼓[dǎ gǔ, ㄉㄚˇ ㄍㄨˇ, ] to beat a drum; to play a drum; (fig.) to feel nervous [Add to Longdo]
披头四乐团[Pī tóu sì yuè tuán, ㄆㄧ ㄊㄡˊ ㄙˋ ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] The Beatles [Add to Longdo]
[chì, ㄔˋ, ] beat; flog [Add to Longdo]
[pāi, ㄆㄞ, ] to clap; to pat; to beat; to hit; to slap; to take (a picture) [Add to Longdo]
拍子[pāi zi, ㄆㄞ ㄗ˙, ] (sport) bat; racket; (mus.) beat [Add to Longdo]
拍击[pāi jī, ㄆㄞ ㄐㄧ, / ] to smack; to beat [Add to Longdo]
拐弯抹角[guǎi wān mò jiǎo, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush [Add to Longdo]
拳打脚踢[quán dǎ jiǎo tī, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄠˇ ㄊㄧ, / ] lit. to punch and kick (成语 saw); to beat up; fig. determined to sort out a problem [Add to Longdo]
[kǎo, ㄎㄠˇ, ] to beat; to flog; to examine under torture [Add to Longdo]
拷打[kǎo dǎ, ㄎㄠˇ ㄉㄚˇ, ] to beat; to flog [Add to Longdo]
挨打[ái dǎ, ㄞˊ ㄉㄚˇ, ] take a beating; get a thrashing; come under attack [Add to Longdo]
挨揍[ái zòu, ㄞˊ ㄗㄡˋ, ] to be beaten; to take a drubbing; buffeted; knocked about [Add to Longdo]
挨板子[ái bǎn zi, ㄞˊ ㄅㄢˇ ㄗ˙, ] to suffer beating; fig. to be severely criticized; to take a hammering [Add to Longdo]
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] beat with the fist; to hammer; to cudgel [Add to Longdo]
捶打[chuí dǎ, ㄔㄨㄟˊ ㄉㄚˇ, ] to beat; to pound; to thump [Add to Longdo]
捶击[chuí jī, ㄔㄨㄟˊ ㄐㄧ, / ] to beat; to thump [Add to Longdo]
捶胸[chuí xiōng, ㄔㄨㄟˊ ㄒㄩㄥ, ] to beat one's chest [Add to Longdo]
捶胸顿足[chuí xiōng dùn zú, ㄔㄨㄟˊ ㄒㄩㄥ ㄉㄨㄣˋ ㄗㄨˊ, / ] to beat one's chest and stamp one's feet (成语 saw) [Add to Longdo]
[zōu, ㄗㄡ, ] beat the night watches; grasp [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top