Search result for

bea

(150 entries)
(0.1438 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bea-, *bea*. Possible hiragana form: べあ
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bears fished หมีขนสีแดง,ตัวใหญ่เป็นนักล่ากลุ่มปลาsalmonที่วายทวนน้ำไปวางไข่ทุกๆปี

English-Thai: Longdo Dictionary
mung bean(n) ถั่วเขียว (ถั่วชนิดหนึ่งที่เมล็ดมีสีเขียวนำมาเพาะเป็นถั่วงอก), S. mungbean, R. green bean
fava bean(n) ถั่วปากอ้า
unbeatable(adj) ไม่มีทางแพ้, หาใครเทียบไม่ได้ เช่น You can get a quote right now for your van by soliciting our services and we will provide you with unbeatable van insurance immediately or your money back. , S. invincible,
teddy bears(n ) พี่หมีเท็ดดี้ เป็นคำที่ใช้เรียกคนรัก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beamforming (uniq ) เทดโนโลยีการส่งสัญญานผ่าน air interface โดยสามารถกำหนดความแรงและทิศทางของสัญญานไปยังฝั่งรับได้
bean[บีน] (vt ) ปา หรือ เขวี้ยงใส่
bearหมี,กำเนิด,อดทน,รับรู้,เเบกของ
Image:
bearหมี
beautiful (n) สวย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bead    [N] ลูกปัด, See also: ลูกประคำ, สิ่งใดที่กลมเหมือนลูกปัด
bead    [N] หยดเหงื่อ, Syn. blob, droplet
bead    [VT] ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ
beak    [N] จงอยปากนก, Syn. bill
beam    [N] ลำแสง, See also: ลำแสงไฟ, แสงสว่างซึ่งส่องเป็นลำ, ลำ, Syn. ray
beam    [N] คานรับน้ำหนัก, See also: ไม้ขวาง, รอด, ขื่อ, คร่าว, คาน
beam    [N] รอยยิ้มกว้าง, See also: ยิ้มกว้าง, เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี, มองดูด้วยความดีใจ, Syn. smile
beam    [VT] ยิ้มกว้าง, Syn. grin
beam    [VT] แผ่รังสี, Syn. ray
beam    [VT] ส่งสัญญาณวิทยุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beachหาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
beach forestป่าชายหาด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
beaconเครื่องบอกตำแหน่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beadแนวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beadขอบในยางนอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
beak styleกระบวนแบบจะงอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beak; rostrumจะงอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
beaked pelvis; pelvis, rostrateเชิงกรานรูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
beaked; rostrateมีจะงอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
beamลำ, ลำอิเล็กตรอน, ลำแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beach หาด
พื้นที่ระหว่างแนวน้ำขึ้นกับน้ำลง มีลักษณะเป็นแถบยาวไปตามริมฝั่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำในทะเลสาบหรือแม่น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Beach erosionการกร่อนของหาด [TU Subject Heading]
Beach Forest ป่าชายหาด
ป่าไม้ผลัดใบประเภทหนึ่งที่มีอยู่ตามชายฝั่ง ทะเล ที่เป็นดินกรวดทรายและโขดหิน มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง พันธุ์ไม้จะแตกต่างไปจากที่ถูกน้ำท่วมถึง ถ้าชายฝั่งทะเลเป็นดินทรายก็มีสนทะเล ขึ้นอยู่เป็นกลุ่มก้อน ไม่ค่อยมีพันธุ์ไม้อื่นปนเลย พืชชั้นล่างที่พบเป็นพวกตีนนก และพันธุ์ไม้เลื้อยอื่นๆ บางชนิด ถ้าเป็นดินกรวด เป้นหิน พันธุ์ไม้ที่พบจะเป็นพวกกระทิง หูกวาง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Beach or Shore หาด
พื้นที่ระหว่างขอบฝั่งกับแนวน้ำลงเต็มที่มี ลักษณะเป็นแถบยาวไปตาม ริมตลิ่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่น และกระแสน้ำในทะเล หรือทะเลสาบ หรือแม่น้ำ พื้นที่นี้โดยทั่วๆ ไป มักจะเรียกฝั่งทะเลหรือ ชายทะเล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Fore Shore และ Back Shore [สิ่งแวดล้อม]
Beach ridgesสันหาด [TU Subject Heading]
Beach volleyballวอลเลย์บอลชายหาด [TU Subject Heading]
Beachesหาด [TU Subject Heading]
Beadเป็นเม็ดๆ,ปม [การแพทย์]
Bead embroideryการเย็บปักถักร้อยลูกปัด [TU Subject Heading]
Bead Likeคล้ายสร้อยลูกประคำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bea"I am not going into the forest after bear cubs," said the elder brother.
beaIn the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.
beaIt was very important to her which was the more beautiful of the two.
beaHe's beating me, three to zip.
beaI wonder if the first week (or so) of July is too early to go to the beach.
beaIn September, there are just a few people here and there on the beach.
beaA beautiful object like that never loses its value.
beaHis beard made him look older by ten years.
beaThe beard does not make the philosopher.
beaThe bearded god had promised to return someday in the same way he had left.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beach(บีชฺ) {beached,beaching,beaches} n. หาดทราย,ชายหาด vi.,vt. เกยหาด,เอา (เรือ) เกยหาด -Conf. coast,shore
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด <คำแปล>หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
beachhead(บีชฺ'เฮด) n. หัวหาด,สถานที่ขึ้นบกทางทหาร
beacon(บี'เคิน) n. กระโจมไฟ,สัญญาณไฟ,ดวงประทีป,เครื่องเตือน,กองไฟสัญญาณ vt. เตือน,เป็นสัญญาณให้,นำทาง,เป็นสัญญาณไฟให้, Syn. warning
bead(บีด) n. ลูกปัด,ลูกประคำ,สิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ ,ลายนูนกลม vt.,vi. ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ, See also: beaded adj., Syn. globule
beadle(บีด'เดิล) n. ผู้นำพิธีการ,ผู้ถือคทาพิธี,นักการ (เช่นในศาล) ,ผู้ช่วยพระทำพิธี
beagle(บี'เกิล) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีหูยาว ขาสั้น
beak(บีค) n. จะงอย,ปากนก,ปากกา,ส่วนที่คล้ายจะงอบปาก,จมูก,ผู้พิพากษา,ครู, See also: beaked adj., Syn. bill,nib,neb
beaker(บีค'เคอะ) n. ถ้วยขนาดใหญ่ที่มีปากกว้าง,ถ้วยสุราขนาดใหญ่,แก้วที่มีส่วนปากเป็นรูปจะงอย

English-Thai: Nontri Dictionary
beach(n) ชายหาด
beacon(n) ไฟสัญญาณ,ประภาคาร,กระโจมไฟ,ดวงประทีป
beacon(vt) ให้สัญญาณ,เตือน,นำทาง,เป็นสัญญาณให้
bead(n) ลูกปัด,ลูกประคำ
bead(vt) ประดับด้วยลูกปัด
beading(n) ของประดับด้วยลูกปัด
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี
beagle(n) สุนัขไล่เนื้อชนิดหนึ่ง,สายลับ,สายสืบ
beak(n) จะงอยปาก,ปากนก,จมูก,ครู,ผู้พิพากษา
beaker(n) ถ้วยแก้ว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รองรับ    [V] support, See also: bear, prop, Syn. รอง, รับ, Example: ประติมากรรมนูนมีพื้นรองรับ สามารถดูได้เฉพาะด้านหน้าและด้านเฉียงเท่านั้น, Thai definition: อยู่ข้างใต้และรับน้ำหนัก
พกพา    [V] bear, See also: carry, take, bring, Example: เขาโดนตำรวจแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะและทำร้ายผู้อื่น, Thai definition: นำวัสดุ สิ่งของหรืออาวุธไปในระหว่างเดิน
ลงแส้    [V] whip, See also: beat, flog, scourge, lash, thrash, Syn. โบยแส้, Example: ม้าตัวนั้นถูกลงแส้เพื่อให้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1
บีเอ    [N] B.A., See also: beauty advisor, Syn. ที่ปรึกษาความงาม
กางเกงชายหาด    [N] beach trousers
พูดอ้อม    [V] beat around the bush, Syn. พูดวกวน, พูดอ้อมค้อม, Ant. พูดกระชับ, พูดตรงไปตรงมา, Example: เรื่องบางเรื่องเราควรพูดอ้อมบ้างเพื่อรักษาน้ำใจผู้อื่น, Thai definition: พูดเรื่องอื่นก่อนที่จะวกมาพูดเรื่องที่ต้องการ
ทนทายาด    [ADV] endurably, See also: bearably, continuously, Syn. ทนทรหด, Example: เขาดำรงตำแหน่งนานกว่าคนอื่นๆ คืออยู่ทนทายาดมาได้ถึงหนึ่งปีห้าเดือน
รักสวยรักงาม    [ADJ] beauty-loving, See also: be conscious of one's appearance, Example: เธอเป็นเด็กรักสวยรักงามอยู่พอตัว, Thai definition: ที่ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
เทพี [N] beauty queen, Syn. สาวงาม, นางงาม, Example: ในการประกวดเทพีหรือประกวดนางงาม พระภิกษุไม่ควรไปมีส่วนร่วม, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ชนะประกวดความงาม
นงเยาว์    [N] beautiful woman, See also: young girl, Syn. โฉมเฉลา, วนิดา, นงคราญ, นงพะงา, อนงค์, Count unit: คน, Thai definition: หญิงงามวัยน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อากาศดี[n. exp.] (ākāt dī) FR: il fait beau
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อปรา[v.] (aparā ) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten   FR: perdre ; être battu
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear   FR: porter sur l'épaule ; transporter
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: give birth to ; bear ; conceive   FR: produire ; fournir
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful   FR: porter ses fruits
เบญจกัลยาณี[n.] (benjakanlayānī) EN: the five attributes of a beautiful woman   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEA    B IY1
BEAL    B IY1 L
BEAD    B IY1 D
BEAR    B EH1 R
BEAN    B IY1 N
BEAK    B IY1 K
BEAS    B IY1 Z
BEAT    B IY1 T
BEAU    B OW1
BEAM    B IY1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bead    (n) (b ii1 d)
beak    (n) (b ii1 k)
beam    (v) (b ii1 m)
bean    (n) (b ii1 n)
bear    (v) (b e@1 r)
beat    (v) (b ii1 t)
beau    (n) (b ou1)
beach    (v) (b ii1 ch)
beads    (n) (b ii1 d z)
beady    (j) (b ii1 d ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
beaufsichtigen(vt) |beaufsichtigte, hat beabsichtigt, etw.(A)| คุม(สอบ), คอยดูความเรียบร้อยในการสอบ เช่น eine Prüfung beabsichtigen คุมสอบ

French-Thai: Longdo Dictionary
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,
beaucoup(adj adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE [Add to Longdo]
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
おさ打ち;筬打ち[おさうち, osauchi] (n) beating; beating up [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佳人[jiā rén, ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] beautiful woman [Add to Longdo]
佳美[jiā měi, ㄐㄧㄚ ㄇㄟˇ, ] beautiful [Add to Longdo]
佳丽[jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] beauty [Add to Longdo]
倩影[qiàn yǐng, ㄑㄧㄢˋ ˇ, ] beautiful image of a woman [Add to Longdo]
仪态[yí tài, ㄧˊ ㄊㄞˋ, / ] bearing; deportment [Add to Longdo]
光束[guāng shù, ㄍㄨㄤ ㄕㄨˋ, ] beam [Add to Longdo]
切记[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] bear in mind!; be sure to remember; remember sth clearly [Add to Longdo]
受刑[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, ] beaten; tortured; executed [Add to Longdo]
口技[kǒu jì, ㄎㄡˇ ㄐㄧˋ, ] beat boxing; vocal mimicry; ventriloquism [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] beat a drum; startle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
ビーコンステーション[びーこんすてーしょん, bi-konsute-shon] beaconing station [Add to Longdo]
ビームペネトレーションCRT[びーむぺねとれーしょん CRT, bi-mupenetore-shon CRT] beam penetration CRT [Add to Longdo]
ベアラ[べあら, beara] bearer [Add to Longdo]
ベアラサービス[べあらさーびす, bearasa-bisu] bearer service [Add to Longdo]
レーザプリンタ[れーざぷりんた, re-zapurinta] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]
レーザ印字装置[レーザいんじそうち, re-za injisouchi] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]
運搬クラス[うんぱんクラス, unpan kurasu] bearer class [Add to Longdo]
情報チャネル[じょうほうチャネル, jouhou chaneru] bearer channel (in ISDN), communication channel [Add to Longdo]
有向ビーム表示装置[ゆうこうビームひょうじそうち, yuukou bi-mu hyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] BEAMTER, BEGLEITER [Add to Longdo]
公務員[こうむいん, koumuin] Beamter [Add to Longdo]
加工[かこう, kakou] Bearbeitung, Verarbeitung [Add to Longdo]
[り, ri] BEAMTER [Add to Longdo]
役人[やくにん, yakunin] Beamter [Add to Longdo]
翻案[ほんあん, hon'an] Bearbeitung (Text) [Add to Longdo]
脚色[きゃくしょく, kyakushoku] Bearbeitung_fuer_Buehne=Film [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top