Search result for

bark

(115 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bark-, *bark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bark[N] เสียงเห่าของสุนัข
bark[VI] เห่า, Syn. growl, bay
bark[VI] ทำเสียงร้องคล้ายเสียงสุนัข
bark[VT] ตะคอก, See also: พูดก้าวร้าว, Syn. yell, shout, Ant. whisper
bark[VT] ทำให้หนังฟกช้ำ ถลอก, See also: ผิว (ของหัวเข่า, ข้อนิ้ว) ถลอก
bark[VT] ลอก (เปลือกต้นไม้), See also: ลอกหนัง, Syn. peel
bark[VT] ฟอก, See also: ย้อม
bark[N] เปลือกไม้, See also: เปลือก
bark[N] เรือสำเภาที่มีเสากระโดงเรือ 3 เสา, See also: เรือเล็ก
barker[N] คนร้องเรียกผู้ชม (ให้เข้าชมการแสดง), Syn. tout

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bark(บาร์ค) {barked,barking,barks} n. เปลือกไม้ vt. ลอกหนัง,ลอกเปลือก,ลอกผิว,แช่เปลือกในสารละลายฟอกเปลือกไม้ ,เห่า,ลั่น (ปืน) ,ดัง,ร้อง
angostura bark(แอง' โกสทูระ) เปลือกหอยของต้นไม้จำพวก Galipea officinalis หรือ G. cusparia ใช้ทำเป้นยา (-angrily adjv.
china barkเปลือกต้นซิงโคนา
debark(ดิบาร์ค') vt. ทำให้ขึ้นบก,เอาสินค้าขึ้น,เอาเปลือกออก,ปลอกเปลือก -vร. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง, See also: debarkation n. ดูdebark
disembarkvt.,vi. นำขึ้นฝั่ง,ขึ้นฝั่ง., See also: disembarkation,disembarkment n., Syn. land
embark(เอมบาร์ค') {embarked,embarking,embarks} v. เอาลงเรือ,เอาขึ้นเครื่องบิน,ทำให้เริ่มดำเนินการ,ลงทุน., See also: embarkation n. ดูembark

English-Thai: Nontri Dictionary
bark(n) เสียงเห่า,เปลือกไม้,เรือสำเภา
bark(vi) เห่า,ร้อง
bark(vt) ลอกหนัง,กะเทาะเปลือก,ลอกเปลือก
debark(vt) ขึ้นบก,ขึ้นจากเรือ,ขึ้นฝั่ง,ปลอกเปลือก
disembark(vi) เอาขึ้นจากเรือ,นำขึ้นฝั่ง,นำขึ้นบก
embark(vi,vt) ลงเรือ,ขึ้นเครื่องบิน,ลงมือ,เริ่มดำเนินการ,จัดทหาร
embarkation(n) การลงเรือ,การขึ้นเครื่องบิน,การเริ่มดำเนินการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barkเปลือกไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bark paintingจิตรกรรมเปลือกไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
barkเปลือกไม้, ผิวนอกของลำต้นนับตั้งแต่ชั้นของวาสคิวลาร์แคมเบียมออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(dog barks)Smiles of a Summer Night (2007)
I never met him. Look,I think you guys are barking up the wrong tree here.ผมไม่เคยเจอเขา ฟังนะ ผมว่าพวกคุณกำลังเข้าใจผิด มั่วไปหมดแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
I would super bark you both back into the hole you crawled out of but I need you alive because I got a little message for you to take back to your green-eyed man.ฉันจะใช้พลังซุปเปอร์บาร์คกับพวกนายทั้งสองตัวก็ยังได้ แต่ฉันต้องการให้พวกนายมีชีวิตอยู่ เพราะ ฉันมีข้อความฝากไปถึงเจ้านายของแก เจ้าตาเขียว Bolt (2008)
- I have super bark.ฉันมีพลังเห่าที่น่ากลัว \ เอ่อ.. Bolt (2008)
- A super bark?พลัง.เห่า.. ? Bolt (2008)
What exactly does one do with a super bark?แล้ว.. แล้วไอ่พลังเห่าอะไรของนายนั่น มันเป็นยังไงเหรอ? Bolt (2008)
And best of all, he can obliterate large structures with his super bark!และที่เยี่ยมที่สุด \ เขาสามารถทำลายศัตรูให้สิ้นซากด้วยพลังเห่าเพียงแค่ครั้งเดียว ! Bolt (2008)
Wait a minute, you've seen the super bark?เดี๋ยวนะ.. \ นายเคยเหนพลังนั่น? Bolt (2008)
Mittens, so help me, I will super bark you out of that tree.มิททิน ถ้าไม่ลงมา ฉันจะใช้พลังของฉันกับนายเดี๋ยวนี้เลยนะ Bolt (2008)
Oh, the super bark.ฮ่า.. พลังเห่า .. Bolt (2008)
No super strength, no super bark.ไม่มีพลังที่แข็งแกร่ง \ ไม่มีซุปเปอร์บาร์ค Bolt (2008)
Super bark! Super bark!ใช้พลังเลย ซุปเปอร์บาร์ค Bolt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barkA dog is barking.
barkExtract an essence from the bark of a tree.
barkYour dog always barks at me.
barkIf we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time.
barkThe dog barked furiously, which awakened my brother.
barkHis bark is worse than his bite.
barkI heard a dog barking in the distance.
barkThe dog next door is always barking.
barkThe landlord barked at his servants.
barkIf you see the day through with Mr Bark without losing your temper, I'll believe you.
barkWhen the thief heard the dog bark, he took to his heels.
barkHe looked at me and barked.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห่า[V] bark, See also: yap, bay, Example: สุนัขที่ใต้ถุนบ้านกำลังเห่าใครบางคนที่เดินผ่านข้างบ้านไป, Thai definition: อาการส่งเสียงสั้นๆ ของหมา
เก้ง[N] barking deer, Syn. อีเก้ง, ฟาน, กวางจุก, Example: นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติบนเขาใหญ่ จะได้เห็นเก้ง กวาง ออกมาปรากฏตัวหากินเป็นฝูงๆ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องในวงศ์ Cervidae ตัวเล็ก ขนสีน้ำตาลจนถึงน้ำตาลเข้ม หน้าผากเป็นสันเห็นได้ชัดเจน ตัวผู้มีเขาและเขี้ยว ในประเทศไทยมี 2 ชนิด ที่รู้จักกันทั่วไปคือ อีเก้ง หรือ ฟาน (Muntiacus muntjak) อีกชนิดหนึ่งคือ เก้งหม้อ หรือ เก้งดำ (M. feae)
เปลือกไม้[N] bark, Syn. เปลือก, กาบ, Example: เปลือกไม้บางชนิดมียางจึงเป็นเชื้อเพลิงได้ดี, Count unit: ชิ้น,อัน, Thai definition: สิ่งที่หุ้มส่วนนอกของต้นไม้
เปลือกไม้[N] bark, See also: husk, rind, Syn. เปลือกต้นไม้, เปลือก, กาบ, Example: เปลือกไม้บางชนิดมียางจึงเป็นเชื้อเพลิงได้ดี, Count unit: ชิ้น,อัน, Thai definition: สิ่งที่หุ้มส่วนนอกของต้นไม้
วาก[N] bark, See also: hemp, flax, jute, ramie, Syn. เปลือกไม้, ป่าน, ปอเปลือกไม้, ปอ, Notes: (บาลี)
อีเก้ง[N] barking deer, See also: Muliacus muntjak, Syn. เก้ง, Example: อีเก้งผัวเมียคู่หนึ่งกำลังเดินหาลูกมะขามป้อมกินอยู่แถวชายทุ่ง, Count unit: ตัว, ฝูง, Thai definition: ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องในวงศ์ Cervidae ตัวเล็ก ขนสีน้ำตาลจนถึงน้ำตาลเข้ม หน้าผากเป็นสันเห็นได้ชัดเจน ตัวผู้มีเขาและเขี้ยว ในประเทศไทยมี 2 ชนิด ที่รู้จักกันทั่วไปคือ อีเก้ง หรือฟาน
ถาก[V] bark, See also: shave off, whittle, trim off, Example: ช่างแกะสลักถากไม้ เพื่อนำมาแกะช้าง, Thai definition: ฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออก
เห่าหอน[V] howl, See also: bark, bay, Syn. หอน, เห่า, Example: เมื่อคืนนี้แถวบ้านฉันหมาเห่าหอนทั้งคืน, Thai definition: ส่งเสียงสั้นๆ และร้องเสียงยาวโหยหวน (ใช้แก่สุนัข)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห่า[v.] (hao) EN: bark ; yap ; bay   FR: aboyer ; japper
เห่าหอน[v. exp.] (hao høn) EN: bark and bowl ; howl ; bark ; bay   
หูกวาง[n.] (hūkwāng) EN: Indian almond ; Bengal almond ; Olive-bark tree ; Sea almond ; Singapore almond ; Tropical almond ; Umbrella tree   
อีเก้ง[n.] (īkēng) EN: barking deer ; muntjac   FR: muntjac [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: Orange Jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; Cosmetic bark tree ; Orange jessamine ; Satin-wood   
เก้ง[n.] (kēng) EN: muntjac ; barking deer   FR: muntjac [m]
กระบก[n.] (krabok) EN: Barking Deer's Mango   
ลองจาก[X] (løng jāk) EN: debark   FR: débarquer de ; descendre de ; sortir de
ลงเรือ[v. exp.] (long reūa) EN: embark ; get on a boat ; board a ship   FR: embarquer (sur un bateau) ; monter à bord d'un bateau
เมืองปลายทาง[n. exp.] (meūang plāithāng) EN: port of disembarkation   

CMU English Pronouncing Dictionary
BARK    B AA1 R K
BARKE    B AA1 R K
BARKO    B AA1 R K OW0
BARKS    B AA1 R K S
BARKAN    B AA1 R K AH0 N
BARKES    B AA1 R K S
BARKAI    B AA0 R K AY1
BARKUS    B AA1 R K AH0 S
BARKEY    B AA1 R K IY2
BARKER    B AA1 R K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bark    (v) (b aa1 k)
barks    (v) (b aa1 k s)
barked    (v) (b aa1 k t)
barker    (n) (b aa1 k @ r)
Barking    (n) (b aa1 k i ng)
barkers    (n) (b aa1 k @ z)
barking    (v) (b aa1 k i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kostbarkeit(n) |die, pl. Kostbarkeiten| ความล้ำค่า, ความมีค่า, คุณค่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bark {f}barque [Add to Longdo]
Barkauf {m}cash purchase [Add to Longdo]
Barkeeper {m}; Schankkellner {m}; Barmann {m}bartender [Am.]; barman [Add to Longdo]
Barkentine {f}barquentine [Add to Longdo]
Rinde {f}; Borke {f} | zwischen Baum und Borke [übtr.]bark | between a rock and a hard place [fig.] [Add to Longdo]
Borkenkäfer {m} [zool.]bark beetle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こん[, kon] (adv-to) (1) (See こつんと) the sound that something makes when it is hit; with a bump; (2) yelp (e.g. of a fox); bark; howl [Add to Longdo]
キナ皮;規那皮[キナひ, kina hi] (n) cinchona bark [Add to Longdo]
キョン;きょん[, kyon ; kyon] (n) Chinese muntjac (species of barking deer, Muntiacus reevesi) [Add to Longdo]
コンコン;こんこん[, konkon ; konkon] (adv,adv-to) (1) (on-mim) tap-tap; knock-knock; bang-bang; (2) (on-mim) cough-cough; (3) (on-mim) bark (of a fox); yelp; cry; (4) (on-mim) heavily (e.g. of snow falling); (n) (5) (chn) (See 狐・1) fox [Add to Longdo]
バーク[, ba-ku] (n) bark [Add to Longdo]
バーケンチン[, ba-kenchin] (n) barkentine; barquentine [Add to Longdo]
ヤツバキクイムシ[, yatsubakikuimushi] (n) spruce bark beetle (Ips typographus) [Add to Longdo]
ワン(P);わん[, wan (P); wan] (n) (1) (ワン only) one; (2) (on-mim) (See ワンワン・1) woof; bark; (P) [Add to Longdo]
ワンワン;わんわん[, wanwan ; wanwan] (adv-to,adv) (1) (on-mim) bow-wow (barking sound); arf arf; woof; bark; (2) (on-mim) waah-waah (crying sound); (3) (on-mim) clamouring; clamoring; echoing; (n) (4) (chn) a bow-wow (i.e. a dog); doggy [Add to Longdo]
黄蘗色[きはだいろ, kihadairo] (n) (See 黄蘗) bright yellow (the color of amur corktree bark) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴里坤[Bā lǐ kūn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ, / ] Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang [Add to Longdo]
巴里坤哈萨克自治县[Bā lǐ kūn Hā sà kè zì zhì xiàn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang [Add to Longdo]
巴里坤草原[Bā lǐ kūn cǎo yuán, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] Barkol grasslands near Hami in Xinjiang [Add to Longdo]
马尔康县[Mǎ ěr kāng xiàn, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄤ ㄒㄧㄢˋ, / ] Barkam county (Tibetan, Chinese Ma'erkang) in north Sichuan [Add to Longdo]
马尔康镇[Mǎ ěr kāng zhèn, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄤ ㄓㄣˋ, / ] Barkam town (Tibetan, Chinese Ma'erkang), capital of Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州 in north Sichuan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bark \Bark\, n.
   The short, loud, explosive sound uttered by a dog; a similar
   sound made by some other animals.
   [1913 Webster] Bark

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bark \Bark\, Barque \Barque\, n. [F. barque, fr. Sp. or It.
   barca, fr. LL. barca for barica. See {Barge}.]
   [1913 Webster]
   1. Formerly, any small sailing vessel, as a pinnace, fishing
    smack, etc.; also, a rowing boat; a barge. Now applied
    poetically to a sailing vessel or boat of any kind.
    --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) A three-masted vessel, having her foremast and
    mainmast square-rigged, and her mizzenmast
    schooner-rigged.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bark \Bark\, v. t. [imp. & p. p. {Barked} (?); p. pr. & vb. n.
   {Barking}.]
   1. To strip the bark from; to peel.
    [1913 Webster]
 
   2. To abrade or rub off any outer covering from; as to bark
    one's heel.
    [1913 Webster]
 
   3. To girdle. See {Girdle}, v. t., 3.
    [1913 Webster]
 
   4. To cover or inclose with bark, or as with bark; as, to
    bark the roof of a hut.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bark \Bark\, v. i. [OE. berken, AS. beorcan; akin to Icel.
   berkja, and prob. to E. break.]
   1. To make a short, loud, explosive noise with the vocal
    organs; -- said of some animals, but especially of dogs.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a clamor; to make importunate outcries.
    [1913 Webster]
 
       They bark, and say the Scripture maketh heretics.
                          --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
       Where there is the barking of the belly, there no
       other commands will be heard, much less obeyed.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bark
   n 1: tough protective covering of the woody stems and roots of
      trees and other woody plants
   2: a noise resembling the bark of a dog
   3: a sailing ship with 3 (or more) masts [syn: {bark}, {barque}]
   4: the sound made by a dog
   v 1: speak in an unfriendly tone; "She barked into the
      dictaphone"
   2: cover with bark
   3: remove the bark of a tree [syn: {bark}, {skin}]
   4: make barking sounds; "The dogs barked at the stranger"
   5: tan (a skin) with bark tannins

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bark
   bark; husk; peel; shell
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 bark
   bark
   bark; husk; peel; shell
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bark [bɑrk]
   bark; barque
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top