Search result for

art

(219 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -art-, *art*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
arthritis (n ) โรคปวดข้อ

English-Thai: Longdo Dictionary
art dealer(n ) ผู้ประกอบกิจการซื้อขายงานศิลปะ
article number(n) รหัสสินค้าที่มักแสดงเป็นบาร์โค้ด ซึ่งสามารถถูกอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
artificial preservative(n phrase) สารเคมีกันเสีย
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
fart(v, n) ตด, pass the gas
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
a la carteดู à la carte (ภาษาฝรั่งเศส), S. à la carte ,
heart(n) หัวใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
art[N] ความสามารถ, See also: ทักษะ, Syn. skill, craft
art[N] ทักษะทางศิลปะ
art[ADJ] ที่เกี่ยวกับงานศิลป์
art[N] ผลงานทางศิลปะ, See also: ศิลปกรรม, งานศิลปะ, งานศิลป์, Syn. artwork, creation, masterpiece
art[N] ศิลป์, See also: ศิลป
arty[ADJ] ที่มีความเป็นศิลปะ
artery[N] เส้นทางหลัก, Syn. highway, main road
artery[N] เส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ, See also: เส้นโลหิต, หลอดเลือดแดง
artful[ADJ] ฉลาด, See also: เก่ง, มีทักษะ, ชำนาญ, Syn. clever, skillful
artful[ADJ] มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: เต็มไปด้วยเล่ห์, Syn. crafty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
art 1(อาร์ทฺ) v. กริยาปัจจุบันของ be บุรุษที่ 2 ใช้กับ thou
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป,ฝีมือ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,ความสามารถ,หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์,สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill,craft ###A. artlessness, guilelessness
art glassแก้วลวดลาย,สิ่งที่ทำด้วยแก้วลวดลาย
art theaterโรงภาพยนต์หนังต่างประเทศหรือหนังที่อยู่ระหว่างทดลองฉาย
art.abbr. article, artillery, artist
artefact(อาร์ท'ทีแฟคทฺ) n. = artifact
artemis(อาร์ที' มิส) n. ชื่อเทพเจ้ากรีก เกี่ยวกับพระจันทร์และการล่าสัตว์, Syn. Cynthia
artemisia(อาร์ที่มี'เซีย) n. พืชจำพวกหนึ่ง
arterial(อาร์ที'เรียล) adj. เกี่ยวกับเส้นโลหิตแดงใหญ่,เกี่ยวกับทางใหญ่หรือทางสำคัญ
arterio-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'เส้นโลหิตแดงใหญ่ (artery)

English-Thai: Nontri Dictionary
art(n) ศิลปะ,ฝีมือ,ความสามารถ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่,(สาย)ใหญ่
artery(n) เส้นเลือดแดง,ทางสำคัญ
artesian(adj) ลึก
ARTESIAN artesian well(n) บ่อบาดาล
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
arthritis(n) ข้อต่ออักเสบ
article(n) บทความ,สิ่งของ,คำนำหน้านาม
articulate(adj) ที่ติดต่อกัน,ที่เป็นข้อ,ที่เป็นปล้อง
articulate(vi,vt) ต่อกัน,เรียง,ประกบ,เป็นข้อ,เป็นปล้อง,ออกเสียงชัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
artศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art๑. ศิลปะ๒. งานศิลป์, อาร์ตเวิร์ก [มีความหมายเหมือนกับ artwork] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art and craftศิลปหัตถกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Art and Craft Movementขบวนการศิลปหัตถกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art and partผู้สนับสนุนการกระทำความผิดอาญา (ก. สกอตแลนด์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art appreciationศิลปวิจักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art brutศิลปะดิบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art criticismศิลปวิจารณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art dealingการค้างานศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art decoอลังการศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artศิลปะ [TU Subject Heading]
Artงานศิลป, ศิลปะ, ศิลป [การแพทย์]
Art and anthropologyศิลปะกับมานุษยวิทยา [TU Subject Heading]
Art and historyศิลปะกับประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Art and industryศิลปะกับอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Art and literatureศิลปะกับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Art and mental illnessศิลปะกับจิตผิดปกติ [TU Subject Heading]
Art and moralsศิลปะกับศีลธรรม [TU Subject Heading]
Art and motion picturesศิลปะกับภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Art and musicศิลปะกับดนตรี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
art deco (n) ตกแต่ง
art of war (phrase) ตำราพิชัยสงคราม
art vietcong (n ) ศิลปะเวียดกง
articles of association (n ) ข้อบังคับบริษัท
artificial languageภาษาประดิษฐ์
artificial sweetener (phrase ) สารให้ความหวานเทียม
ARTIFICIAL TEAR (n ) น้ำตาเทียม
artisanal fishery (n) ประมงพื้นบ้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Artoo?อาร์ทู Voyage of Temptation (2010)
Arthur?อาเธอร์... Goblin's Gold (2010)
Arthur.อาเธอร์ Welcome to the Occupation (2011)
Arthur!- อาร์เธอร์! The Origins of Monstrosity (2012)
- 21st artillery, sir.- ปืนใหญ่ที่21 ครับผม The Great Dictator (1940)
Now passing, Tomainia's heavy artillery.ที่กำลังจะผ่าน คือปืนใหญ่ของ โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
Now passing, Tomainia's light artillery.ที่กำลังจะได้ชม คือ ปืนใหญ่กระสุนเพลิง The Great Dictator (1940)
One move from you and my artillery will blow you to pieces!ก้าวมาแม้แต่ก้าวเดียว ปืนใหญ่ของฉันถล่มแกแน่ The Great Dictator (1940)
And my aeroplanes will bomb your artillery like that!และฉันจะทิ้งระเบิด ใส่ปืนใหญ่ของแกซะ The Great Dictator (1940)
And cute little music boxes, each one a work of art.และน่ารักกล่องเพลงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ละคนเป็นงานศิลปะ Pinocchio (1940)
Well, I think it's rather artificial.- เอ่อ ดิฉันคิดว่ามันดูค่อนข้างจะกํามะลอ Rebecca (1940)
You've taken long enough for that sketch. I shall expect a really fine work of art.คุณใช้เวลาวาดนานขนาดนี้ มันต้องเป็นศิลปะชั้นยอดแน่ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
artAbandon law for art.
artAbstract art is not to the taste of everyone.
artAbstract art is something to feel.
artA coat is an article of clothing.
artActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
artA favorite resort of artists.
artAI stands for artificial intelligence.
artA Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.
artAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
artAn architect should not pretend to be an artist.
artAn article about our school appeared in the newspaper.
artAn article on Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานฝีมือ[N] craft, See also: art, skill, technique use of the hands, Example: ผู้หญิงจะมีความถนัดในการทำงานฝีมือมากกว่าผู้ชาย, Thai definition: งานที่ทำด้วยมือซึ่งต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก
งานศิลปกรรม[N] art work, Syn. งานศิลปะ, Example: ประติมากรรมรูปเคารพเป็นงานศิลปกรรมเพื่อแสดงความเชื่อทางศาสนาเป็นหลักใหญ่
วงการศิลปะ[N] art circles, See also: creative circles, Syn. แวดวงศิลปะ, Example: เขากลายเป็นศิลปินชั้นแนวหน้าของวงการศิลปะภายในเวลาอันรวดเร็ว, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
หน้าศิลปะบันเทิง[N] arts section, See also: feuilleton
ศิลปนิยม[N] art appreciation, Example: เขาศึกษาคุณค่าของศิลปนิยมอย่างจริงจังตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่ม, Thai definition: ความนิยมชมชอบในทางศิลปะ
หอศิลป์[N] art galleries, Example: ขอเชิญชมการแสดงวงเครื่องสาย ณ หอศิลป์ เย็นวันศุกร์นี้, Count unit: แห่ง, Thai definition: ห้องหรือตึกที่ใช้สำหรับแสดงงานทางศิลปะ
ศิลป์[N] art, Syn. ศิลป
ศิลปวัฒนธรรม[N] art and cultural
ศิลปะ[N] art, Syn. ศิลป์
ศิลปิน[N] artist, Syn. นักแสดง, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntāktikā) EN: Antartic ; Antartica   FR: Antarctique [m]
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาคารชุด[n.] (ākhānchut) EN: condominium ; condo   FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   
อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (aksønsāt dutsadibandit) EN: Doctor of Arts; D.A   
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต[n. exp.] (aksønsāt mahābandit) EN: Master of Arts ; M.A.   
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt = aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   FR: littérature [f]
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ART    AA1 R T
ARTH    AA1 R TH
ARTZ    AA1 R T S
ARTY    AA1 R T IY0
ARTS    AA1 R T S
ARTRA    AA1 R T R AH0
ARTZT    AA1 R T S T
ARTIE    AA1 R T IY0
ARTON    AA1 R T AA2 N
ART'S    AA1 R T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Art    (n) (aa1 t)
art    (n) (aa1 t)
arts    (n) (aa1 t s)
arty    (j) (aa1 t ii)
Artie    (n) (aa1 t ii)
Arthur    (n) (aa1 th @ r)
artery    (n) (aa1 t @ r ii)
artful    (j) (aa1 t f @ l)
artist    (n) (aa1 t i s t)
article    (v) (aa1 t i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艺术[yì shù, ㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] art, #1,156 [Add to Longdo]
文章[wén zhāng, ㄨㄣˊ ㄓㄤ, ] article; essay, #1,695 [Add to Longdo]
工艺[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, / ] arts and crafts; industrial arts, #2,615 [Add to Longdo]
物品[wù pǐn, ˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles; goods; materials, #3,483 [Add to Longdo]
人工[rén gōng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] artificial; manpower; manual work, #4,133 [Add to Longdo]
用品[yòng pǐn, ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles for use; products; goods, #4,894 [Add to Longdo]
动脉[dòng mài, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] artery, #5,451 [Add to Longdo]
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, / ] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort, #5,463 [Add to Longdo]
艺术家[yì shù jiā, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄚ, / ] artist, #5,760 [Add to Longdo]
美术[měi shù, ㄇㄟˇ ㄕㄨˋ, / ] art; fine arts; painting, #7,380 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Art(n) |die, pl. Arten| ประเภท, ชนิด, See also: die Sorte, die Katagorie
Partei(n) |die, pl. Parteien| พรรคการเมือง
Parteien(n) |pl.| , See also: die Partei
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Stuttgartเมืองชตุ้ดการ์ท ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Stuttgarter(n) |der, pl. Stuttgarter|, See also: ชาวเมือง Stuttgart
erwarten(vt) |erwartete, hat erwartet| คาดหวัง
zart(adj) อ่อน ละมุน, See also: fein, weich
zart(adj) บางเบา (ผ้า), See also: dünn
zart(adj) อ่อนโยน เต็มไปด้วยความรัก, See also: liebevoll

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Art {f}; Sorte {f}kind [Add to Longdo]
Art {f}; Gattung {f}; Sortierung {f}sort [Add to Longdo]
Art {f}fashion [Add to Longdo]
Art {f}fits [Add to Longdo]
Art {f}species [Add to Longdo]
Art und Weise {f}; Weg {m} | die Art und Weise, etw. zu tunway | the way of doing sth. [Add to Longdo]
Art und Weise {f}wise [Add to Longdo]
Art und Weise {f}; Methode {f}; Verhalten {n}manner [Add to Longdo]
Art {f}; Sorte {f}; Exemplar {n} | seltene Exemplare von Fischenvariety | rare varieties of fishes [Add to Longdo]
Art {f}; Sorte {f}breed [Add to Longdo]
Art {f}; Typ {m} | Arten {pl}; Typen {pl} | Art der Nutzungtype | types | type of use [Add to Longdo]
Art und Maß der baulichen Nutzungtype and degree of building and land use [Add to Longdo]
Artefakt {n}; vom Menschen geschaffenes Objektartefact; artifact [Am.] [Add to Longdo]
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora [Add to Longdo]
Artenvielfalt {f} [biol.]diversity of species [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jouer aux cartes(vt) เล่นไพ่
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, See also: S. voyager,
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), See also: S. envoyer,
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป , See also: S. prendre l'avion, aller en avion, Related. voler
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว , See also: S. aller, provenir,
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
carte(n) |f| บัตร
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, See also: S. petit part,
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: Related: entrée

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
artz[artz] (n vt phrase) สวยงาม

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
ICカード[アイシーカード, aishi-ka-do] (n) IC card; smart card [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース[あーす, a-su] ground, earth [Add to Longdo]
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part [Add to Longdo]
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]
インクカートリッジ[いんくかーとりっじ, inkuka-torijji] ink cartridge [Add to Longdo]
カートリッジ[かーとりっじ, ka-torijji] cartridge [Add to Longdo]
クリップアート[くりっぷあーと, kurippua-to] clip art [Add to Longdo]
グラフ[ぐらふ, gurafu] graph, chart [Add to Longdo]
コールドスタート[こーるどすたーと, ko-rudosuta-to] cold start [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じょう, jou] ARTIKEL, PARAGRAPH, LINIE, STRICH [Add to Longdo]
[よう, you] Art_und_Weise, Aehnlichkeit, Zustand [Add to Longdo]
[かん, kan] ARTIKEL, ABSCHNITT, GUTER WILLE, FREUNDSCHAFT [Add to Longdo]
砲兵[ほうへい, houhei] Artillerie, Artillerist [Add to Longdo]
[たね, tane] ART, SORTE, SAMEN [Add to Longdo]
第一条[だいいちじょう, daiichijou] Artikel_1 [Add to Longdo]
箇条[かじょう, kajou] Artikel, Paragraph, -Punkt [Add to Longdo]
記事[きじ, kiji] Artikel, Bericht [Add to Longdo]
[るい, rui] ART, SORTE, SPEZIES [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ard \-ard\, -art \-art\
   The termination of many English words; as, coward, reynard,
   drunkard, mostly from the French, in which language this
   ending is of German origin, being orig. the same word as
   English hard. It usually has the sense of one who has to a
   high or excessive degree the quality expressed by the root;
   as, braggart, sluggard.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Art \Art\ ([aum]rt).
   The second person singular, indicative mode, present tense,
   of the substantive verb {Be}; but formed after the analogy of
   the plural are, with the ending -t, as in thou shalt, wilt,
   orig. an ending of the second person sing. pret. Cf. {Be}.
   Now used only in solemn or poetical style.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Art \Art\ ([aum]rt), n. [F. art, L. ars, artis, orig., skill in
   joining or fitting; prob. akin to E. arm, aristocrat,
   article.]
   1. The employment of means to accomplish some desired end;
    the adaptation of things in the natural world to the uses
    of life; the application of knowledge or power to
    practical purposes.
    [1913 Webster]
 
       Blest with each grace of nature and of art. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A system of rules serving to facilitate the performance of
    certain actions; a system of principles and rules for
    attaining a desired end; method of doing well some special
    work; -- often contradistinguished from science or
    speculative principles; as, the art of building or
    engraving; the art of war; the art of navigation.
    [1913 Webster]
 
       Science is systematized knowledge . . . Art is
       knowledge made efficient by skill.  --J. F.
                          Genung.
    [1913 Webster]
 
   3. The systematic application of knowledge or skill in
    effecting a desired result. Also, an occupation or
    business requiring such knowledge or skill.
    [1913 Webster]
 
       The fishermen can't employ their art with so much
       success in so troubled a sea.     --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. The application of skill to the production of the
    beautiful by imitation or design, or an occupation in
    which skill is so employed, as in painting and sculpture;
    one of the fine arts; as, he prefers art to literature.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. Those branches of learning which are taught in the
    academical course of colleges; as, master of arts.
    [1913 Webster]
 
       In fearless youth we tempt the heights of arts.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Four years spent in the arts (as they are called in
       colleges) is, perhaps, laying too laborious a
       foundation.              --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   6. Learning; study; applied knowledge, science, or letters.
    [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       So vast is art, so narrow human wit. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. Skill, dexterity, or the power of performing certain
    actions, acquired by experience, study, or observation;
    knack; as, a man has the art of managing his business to
    advantage.
    [1913 Webster]
 
   8. Skillful plan; device.
    [1913 Webster]
 
       They employed every art to soothe . . . the
       discontented warriors.        --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   9. Cunning; artifice; craft.
    [1913 Webster]
 
       Madam, I swear I use no art at all.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Animals practice art when opposed to their superiors
       in strength.             --Crabb.
    [1913 Webster]
 
   10. The black art; magic. [Obs.] --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {Art and part} (Scots Law), share or concern by aiding and
    abetting a criminal in the perpetration of a crime,
    whether by advice or by assistance in the execution;
    complicity.
    [1913 Webster]
 
   Note: The arts are divided into various classes.
 
   {The useful arts},
 
   {The mechanical arts}, or
 
   {The industrial arts} are those in which the hands and body
    are more concerned than the mind; as in making clothes and
    utensils. These are called trades.
 
   {The fine arts} are those which have primarily to do with
    imagination and taste, and are applied to the production
    of what is beautiful. They include poetry, music,
    painting, engraving, sculpture, and architecture; but the
    term is often confined to painting, sculpture, and
    architecture.
 
   {The liberal arts} (artes liberales, the higher arts, which,
    among the Romans, only freemen were permitted to pursue)
    were, in the Middle Ages, these seven branches of
    learning, -- grammar, logic, rhetoric, arithmetic,
    geometry, music, and astronomy. In modern times the
    liberal arts include the sciences, philosophy, history,
    etc., which compose the course of academical or collegiate
    education. Hence, degrees in the arts; master and bachelor
    of arts.
    [1913 Webster]
 
       In America, literature and the elegant arts must
       grow up side by side with the coarser plants of
       daily necessity.           --Irving.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Science; literature; aptitude; readiness; skill;
     dexterity; adroitness; contrivance; profession;
     business; trade; calling; cunning; artifice; duplicity.
     See {Science}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 art
   n 1: the products of human creativity; works of art
      collectively; "an art exhibition"; "a fine collection of
      art" [syn: {art}, {fine art}]
   2: the creation of beautiful or significant things; "art does
     not need to be innovative to be good"; "I was never any good
     at art"; "he said that architecture is the art of wasting
     space beautifully" [syn: {art}, {artistic creation},
     {artistic production}]
   3: a superior skill that you can learn by study and practice and
     observation; "the art of conversation"; "it's quite an art"
     [syn: {art}, {artistry}, {prowess}]
   4: photographs or other visual representations in a printed
     publication; "the publisher was responsible for all the
     artwork in the book" [syn: {artwork}, {art}, {graphics},
     {nontextual matter}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ART
     Advanced Resolution Technology (Minolta)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ART
     Adaptive Resonance Theory (NN)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 art /aʀ/ 
  art

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 art
  1. character; nature; personality
  2. character; nature

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 art /aːrt/
  kind; manner

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Art /aːrt/ 
  breed; description; fashion; fits; kind; manner; mode; sort; species; type; variety

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 art
  kind; sort

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top