ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alexi

AH0 L EH1 K S IY0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alexi-, *alexi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alexia[N] การสูญเสียความสามารถในการอ่าน, Syn. word blindness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alexia(อะเลค' เซีย) n. ความผิดปกติของสมองที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เชียนได้
alexipharmic(อะเลคซิฟาร์' มิค) adj. ซึ่งป้องกัน. -n. ยาหรือสารที่ใช้ป้องกันพิษ หรือการติดเชื้อ, ยาแก้พิษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alexia; amnesia, visual; aphasia, visual; blindness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์การเห็น, ภาวะเสียการอ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alexiaอ่านไม่ออก, ความลำบากในการอ่าน, อาการอ่านไม่ได้, การไม่สามารถเข้าใจความหมายของภาษาเขียน [การแพทย์]
Alexia without Agraphiaเขียนได้ถูกต้องแต่อ่านไม่ออกทั้งๆที่ตามองเห็น, อ่านไม่ออกทั้งๆที่ตามองเห็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alexis.อเล็กซ์ซิส Dark Harbor (1998)
Alexis, please, let me handle this.อเล็กซิส ได้โปรด ผมจัดการเอง Dark Harbor (1998)
Delay your windy departure until this evening so that I may match this formidable feast with a modest meal of my own; the victor be determined by the eminent culinary critic Alexis Chandler Weinberg whose impeccable taste has only grown more precise and unforgiving over the years.เลื่อนเวลาที่เธอคิดจะไปซะ ข้างนอกลมแรง อย่างน้อยก็คืนนี้ แข่งกันด้วยอาหาร ว่าจะเป็นมื้อยุ่งยากของเธอ กับอาหารง่ายๆของฉัน ผู้ชนะจะถูกตัดสินโดย Dark Harbor (1998)
Alexis gave that to me.อเล็กซิสซื้อให้น่ะ Dark Harbor (1998)
We fixed the phone, by the way. Alexis and me.อ่อใช่ โทรศัพท์เราซ่อมแล้วนะ อเล็กซิสกับผม Dark Harbor (1998)
Are your hands dirty, Alexis?มือคุณสกปรกหรอ อเล็กซิส Dark Harbor (1998)
I'm Jill and this is Alexis.ฉันชื่อจิลล์ และนี่เอเล็กซีส American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
- Alexis.- Alexis. American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
ALEXIS, CAN YOU HEAR ME?อเล็กซิส ได้ยินฉันไหม Family/Affair (2007)
WHY DO YOU KEEP CALLING ME ALEXIS?ทำไมนายเอาแต่เรียกฉัน เอ็กซิส? Family/Affair (2007)
THE LAST THING ALEXIS REMEMBERSสิ่งสุดท้ายที่อเล็กซิสจำได้ Family/Affair (2007)
AS FAR AS ALEXIS KNOWS, WE'RE A HAPPY FAMILY.ตอนนี้อเล็กซิสรู้แต่ว่า ครอบครัวเรามีความสุขดี Family/Affair (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALEXI    AH0 L EH1 K S IY0
ALEXIA    AH0 L EH1 K S IY0 AH0
ALEXIS    AH0 L EH1 K S IH0 S
ALEXI'S    AH0 L EH1 K S IY0 Z
ALEXINE    AH0 L EH1 K S AY0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alexia    (n) ˈəlˈɛksɪəʴ (@1 l e1 k s i@)
alexic    (n) ˈəlˈɛksɪk (@1 l e1 k s i k)
alexics    (n) ˈəlˈɛksɪks (@1 l e1 k s i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失读症[shī dú zhèng, ㄕ ㄉㄨˊ ㄓㄥˋ, / ] alexia [Add to Longdo]
阿列克西斯[Ā liè kè xī sī, ㄚ ㄌㄧㄝˋ ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄙ, 西] Alexis (name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top