Search result for

akts

(207 entries)
(0.1097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -akts-, *akts*, akt
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา akts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *akts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breakthrough[N] การพัฒนาหรือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่, See also: (โดยเฉพาะทางวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี หรือทางการแพทย์), Syn. discovery
breakthrough[N] เหตุการณ์หรือการกระทำที่ทำให้อุปสรรคหมดไป
breakthrough[N] การบุกเข้าไปในแนวเขตของข้าศึก, Syn. breakout

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through

English-Thai: Nontri Dictionary
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoplakton; epiplanktonแพลงก์ตอนเทียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breakthroughการเล็ดลอด [การแพทย์]
Daktarinแดคทาริน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, Agent Dunham. We've had a breakthrough.อ่า เจ้าเหน้าที่ ดันแฮม ผมว่าเราได้ข้อสรุปแล้ว Night of Desirable Objects (2009)
The energy breakthrough I was working on just came to fruition.งานวิจัยขุมพลังงานใหม่ของฉัน บรรลุผลแล้ว Watchmen (2009)
We just had a major breakthrough.เราเพิ่งพบหลักฐานชิ้นสำคัญ The International (2009)
This was quite a breakthrough.นี่เกือบจะเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ The Glamorous Life (2010)
# A super dope homeboy from the Oaktown # # And I'm known as such ## เมื่อนายรู้สึกแย่ เจ้าเด็กโง่จากโอ๊คทาวน์ # Bad Reputation (2010)
Well, some people who've had difficulty recalling their flash-forwards have had real breakthroughs with this treatmt.เอาล่ะ มีคนไข้บางคนที่จะยากหน่อย ในการระลึกความจำ ในการย้อนไปมอง ภาพอนาคตอีกครั้ง แต่เคยมีคนไข้รักษาได้ผล อย่างดียิ่งมาแล้วจริงๆ Revelation Zero: Part 1 (2010)
We just take our positions at 10:00, wait for your breakthrough?เราต้องไปอยู่ประจำตำแหน่ง ในตอน 4 ทุ่ม รอคอยเพื่อให้คุณคิดออก? Future Shock (2010)
Breakthroughs on the the other sideการพัฒนาที่เปลี่ยนโลกของอีกฝั่งนั้น Over There: Part 2 (2010)
The key breakthrough in particle physics was the discovery that certain particles are actually force carriers.ยกตัวอย่างเช่นอนุภาค โฟตอนของแสง พกแรงแม่เหล็กไฟฟ้า กองกำลังทั้งหมดที่มี ให้บริการเหล่านี้ What Are We Really Made Of? (2010)
Mullens wired some buildings at the Oakton Center back in the eighties.มูลเลนส์ต่อสายไฟให้กับตึกหนึ่ง/Nในโอ็คตัน เซนเตอร์ เมื่อช่วง 80's Remembrance of Things Past (2010)
I know it's been a struggle. But you just had a breakthrough this morning.ฉันรู้มันคือการต่อสู้ แต่เธอก็ผ่านมันมาได้เมื่อเช้านี้นี่ Black Swan (2010)
Damn, Daktari, you can play, man.ฉันนึกว่ามันเป็นเกมของอเมริกันซะอีก Battle Los Angeles (2011)
I've had a breakthrough, love. Got to get to work right away.ผมได้มีการพัฒนาความรัก ได้รับการทำงานได้ทันที The Beaver (2011)
The personal attendance of the flamboyant prince has fueled speculation that the summit, now in its 10th year will witness the announcement of a major scientific breakthrough.เข้าร่วมประชุมบุคลากร ประชุมสุดยอดเป็นปีที่สิบแล้ว \ ที่เราประกาศของก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ Unknown (2011)
Verging on a decisive breakthrough, In the single most important case of my career...ซึ่งใกล้กับการค้นพบขั้นสูง กับการสืบคดีที่สำคัญตลอดชีวิตการทำงาน และชีวิตการทำงาน Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Officials at the CDC cautioned that the breakthrough is only the first step toward developing a vaccine which is likely still months away from human trials.เจ้าหน้าที่CDCเตือนว่า การพัฒนาเป็นเพียงขั้นตอนแรก ไปสู่การพัฒนาวัคซีน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะยังห่างไกล จากการทดลองในมนุษย์ Contagion (2011)
Oh, I think I really had a breakthrough.โอ้ ฉันคิดว่าฉันเขียนมัน ได้ยอดเยี่ยม The French Mistake (2011)
You know I can't turn on that ferkakta computer!แกก็รู้ว่าแม่เปิดคอมพิวเตอร์เวรนั่นไม่ได้! The Cohabitation Formulation (2011)
Well, that makes two breakthroughs.อืม นี่มันพัฒนาขึ้นไปสองขั้น Concentrate and Ask Again (2011)
And take it from someone who just had a meaningless one, sometimes emotional breakthroughs are overrated.และถือซะว่าฟังมาจากคนไม่สำคัญนะ บางครั้งการพัฒนาทางอารมณ์ก็ถูกประเมินค่าสูงไป Critical Film Studies (2011)
It was to be our breakthrough.และมันจะทำให้เราก้าวหน้า Yougashiten koandoru (2011)
Yes, I'd say you had a real breakthrough around the fourth shoe store.ใช่ ชั้นเห็นได้ชัดเลยตอนที่เธอ อยู่ที่ร้านรองเท้าทั้ง4ร้านนั่น Where Do I Belong? (2011)
But there has been a breakthrough.แต่ที่นั้นมีพบบางอย่าง And Then There Were More (2011)
We had a breakthrough on the DDK case.เรามีความคืบหน้า เรื่องคดีฆาตกรวันสิ้นโลก Nebraska (2011)
Don't think you had to wait till the last second to have your breakthrough, though.ไม่คิดว่านายจะต้องรอจนถึงวินาทีสุดท้าย กว่าที่จะคิดออกว่าควรจะทำอะไร จะยังไงก็เอาเถอะ Ordinary People (2011)
Didn't have a breakthrough, Damon.ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อะไรทั้งนั้น เดม่อน Ordinary People (2011)
But he said he was too close to a breakthrough.แต่เขาบอกว่าเขาใกล้จะประสบความสำเร็จแล้ว Head Case (2011)
I think he had that breakthrough.ผมคิดว่าเขามีความก้าวหน้า Head Case (2011)
You sunk millions of dollars into Hamilton's research, and just as you thought that Hamilton... was making a breakthrough, he cut you off.คุณสูญเงินล้านดอลล่าห์ให้กับ งานวิจัยของแฮมิลตัน แล้วพอคุณคิดว่า แฮมิลตัน... Head Case (2011)
He said he was on the verge of a major breakthrough but got turned down for human testing.เขาบอกว่าใกล็จะสำเร็จแล้ว แต่ห้ามถูกทดลองกับมนุษย์ Head Case (2011)
- of a revolutionary life-extension breakthrough--ในการค้นพบวิธีการยืดชีวิต โอ! Head Case (2011)
Thought you'd like to know we've had a breakthrough.คิดว่าคุณคงอยากจะรู้ ความก้าวหน้า อีก 1 ชม. เราจะรู้ที่อยู่ Deadline (2011)
I don't want to kick you while you're down, but I had a major breakthrough with Brick today.ผมไม่อยากอะไรนักนะ แต่วันนี้พบช่วยบริคไว้ The Test (2011)
Now, you this better than I do. But, but the breakthrough, man, ... the-- the breakthrough, ahh...แต่ มันคือวิทยาการ \ วิทยาการครั้งสำคัญ, Upside Down (2012)
SpeaktoSarah,Icannotanswer . Leave a message.นี่ซาร่า ฉันไม่อยู่บ้าน ฝากข้อความไว้ House at the End of the Street (2012)
I'm not going near that fakakta thing.ฉันไม่เข้าใกล้มันเด็ดขาด The Date Night Variable (2012)
If he sees the incredible breakthroughถ้าเขาเห็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่นี้ The Hawking Excitation (2012)
I had a breakthrough.ผมทำได้แล้ว God Complex (2012)
It wasn't until medical school that I had my first breakthrough, though.ผมไม่เข้าใจจนกระทั่งเข้าเรียนแพทย์ ที่ผมมีการค้นพบครั้งแรก The Origins of Monstrosity (2012)
I made a breakthrough in the case.ผมพบอะไรบางอย่างในคดีนี้ Devil's Cherry (2012)
I'd say we're having a breakthrough.ฉันบอกว่าเรากำลังมีความก้าวหน้า. Nurse 3D (2013)
The things we'll accomplish together, my friend-- breakthroughs in the Third World, vertical farming, water delivery systems...สิ่งที่เราจะทำร่วมกันนะเพื่อน เราจะเปิดตลาดประเทศโลกที่สาม การเกษตรแนวดิ่ง ระบบขนส่งน้ำ Closer (2013)
Huge breakthrough in the case.ข่าวใหญ่ ด่วนสุดๆ เลยหละ Sadie Hawkins (2013)
...will go down in history as the most important scientific breakthrough of the 21st century.ในฐานะ การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โอ้ พระเจ้า All or Nothing (2013)
Either you have a breakthrough in the Volker case, or you're in love.แสดงว่าคุณมีความคืบหน้า ในคดีโวลเกอร์ หรือกำลังมีความรัก อันไหนกัน? Days of Wine and Roses (2013)
A breakthrough for Jake.ปฏิกริยาของเจค Perfect Storm (2013)
I believe he'll find a breakthrough.ฉันเชื่อว่า เขาจะหาทางแก้จนได้ Eye to Eye (2013)
There's been a... breakthrough.เราค้นพบอะไรบางอย่างค่ะ Eye to Eye (2013)
! Ed -- he's always wanted a breakthrough case.เอ็ด เขาต้องการคดีตำรวจอยู่ตลอดแหละ Man's Best Friend with Benefits (2013)
His great breakthroughs happened when no one knew anything.การค้นพบของเขาเกิดขึ้น ในยุคที่ไม่มีใครรู้อะไร The Cooper/Kripke Inversion (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aktRepresentatives made a major breakthrough in the trade talks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฝ่าฟัน[N] fight against, See also: struggle, breakthrough, striving, exertion, endeavor, Syn. การฟันฝ่า, การพยายาม, การบากบั่น, การดิ้นรน, การต่อสู้, Example: การฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมา ทำให้เขามีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้, Thai definition: การต่อสู้กับความยากลำบาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พักกลางวัน[n. exp.] (phak klāngwan) EN: breaktime ; lunch break ; lunchtime   FR: pause de midi [f] ; heure de table [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BHAKTA    B AA1 K T AH0
MAKTOUM    M AE0 K T UW1 M
KAKTOVIK    K AE2 K T OW1 V IH0 K
MAKTOUMS    M AE0 K T UW1 M Z
BREAKTHROUGH    B R EY1 K TH R UW2
BREAKTHROUGHS    B R EY1 K TH R UW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breakthrough    (n) (b r ei1 k th r uu)
breakthroughs    (n) (b r ei1 k th r uu z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Aktien(n) |pl.| หุ้น
kompakt(adj adv) กะทัดรัด, กระชับ, ที่ถูกอัดแน่น, ที่ถูกรวมกันแน่น
Kontakt aufnehmenติดต่อ เช่น Im Ausland soll man mit seiner Familie in der Heimat Kontakt aufnehmen., See also: in Verbindung bleiben
Reaktion(n) |die, pl. Reaktionen| ปฏิกิริยา, See also: Related: reagieren
Aktion(n) |die, pl. Aktionen| อากัปกิริยา, การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง
Aktion(n) |die, pl. Aktionen| การรณรงค์
Redaktion(n) |die, pl. Redaktionen| กองบรรณาธิการหนังสือ, คณะทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์เกี่ยวกับสารคดี
aktuell(adj) ที่ทันสมัย, ล่าสุด, ที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น eine aktuelle Nachricht ข่าวล่า
Taktlosigkeit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่เขลา, ทำเรื่องที่ไม่ถูกกาละเทศะ, ไม่รอบคอบ,ไม่ระวัง, เลินเล่อ
Aktivist(n) |der, pl. Aktivisten| นักเคลื่อนไหว, See also: die Aktivistin
Risikofaktor(n) |der, pl. Risikofaktoren| ปัจจัยการเสี่ยง
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์รวมการรับแสงของปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสงในคลอโรพลาสต์ เช่น Die absorbierte Energie wird über eine Vielzahl von Pigmenten zum sogenannten Reaktionszentrum geleitet. Dieser Energietransferprozess ist sehr schnell., In Pflanzen ist jedes Reaktionszentrum der Photosynthese von mehreren hundert Farbstoff-Molekülen umgeben.
Reaktionszentrum(n) |das, pl. Reaktionszentren| ศูนย์กลางการเกิดปฏิกิริยา เช่น Das Reaktionszentrum dieses Enzyms ist bei allen Virussubtypen gleich gebaut und verändert sich im Gegensatz zur Virushülle nicht.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*raktikum {n} | Praktikum {n} in der Industrie; Ind*การฝึกงาน
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl} (n ) เสื่อม
Aktie (n ) หุ้น
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge { (n ) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ
Kontakt (n ) ติดต่อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abklingcharakteristik {f}decay characteristic [Add to Longdo]
Abklingfaktor {m}decay factor [Add to Longdo]
Abreaktion {f}abreaction [Add to Longdo]
Abschätzung {f}; Bewertung {f} | Abschätzung der noch ausstehenden Aktivitäten im Projektestimation | estimate to complete [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl}deactivation | deactivations [Add to Longdo]
Abschied {m}; Abschiedsakt {m}; Abschiednehmen {n} | Abschiede {pl}valediction | valedictions [Add to Longdo]
Absolutaktenzeichen {n}absolute file reference [Add to Longdo]
Abstraktion {f}; Abziehung {f}abstraction [Add to Longdo]
Abstraktheit {f}abstractness [Add to Longdo]
Abstrakte {n}abstract [Add to Longdo]
Abstraktionsebene {f}level of abstraction [Add to Longdo]
Abtastung {f} im Gegentaktpush-pull scanning [Add to Longdo]
Abzug {m}; Subtraktion {f} | Abzüge {pl}; Subtraktionen {pl}subtraction | subtractions [Add to Longdo]
Achteltakt {m} [mus.]quaver time [Add to Longdo]
Änderungssatz {m}; Transaktionssatz {m}amendment record [Add to Longdo]
Akt {m}; Tat {f} | Akt der Gerechtigkeit {m}act; action | act of justice [Add to Longdo]
Akt {m}; Aufzug {m} (Theater)act [Add to Longdo]
Akt {m} (Kunst)nude [Add to Longdo]
Akte {f} | Akten {f} | etw. zu den Akten legenrecord; file | records; files | to put sth. on file; to file sth. away [Add to Longdo]
Akten {pl}; Urkunden {pl}documents [Add to Longdo]
Aktendeckel {m} | Aktendeckel {pl}; Faltprospekte {pl}folder | folders [Add to Longdo]
Aktendeckelkarton {m}cardboard for folders; dossier cover [Add to Longdo]
Aktenförderbahn {f}telpher [Add to Longdo]
Aktenklammer {f}paper clip [Add to Longdo]
Aktennotiz {f}; Aktenvermerk {m}memorandum for file; note for the files [Add to Longdo]
Aktennotiz {f} mit Festlegung der Aktionspunkteaction memo [Add to Longdo]
Aktenordner {m}file [Add to Longdo]
Aktenpapier {n}; Urkundenpapier {n}deed paper [Add to Longdo]
Aktenschrank {m}filing cabinet [Add to Longdo]
Aktentasche {f}brief case; briefcase [Add to Longdo]
Aktentasche {f}; Aktenkoffer {m}attache case [Add to Longdo]
Aktenteil {m}part of a file [Add to Longdo]
Aktenvermerk {m}memo; note [Add to Longdo]
Aktenvernichter {m}; Reißwolf {m}shredder; shredding machine [Add to Longdo]
Aktenzeichen {n}file number; serial number [Add to Longdo]
Aktenzeichen {n}record token [Add to Longdo]
Aktenzeichen {n}reference number [Add to Longdo]
Aktenzeichner {m}applicant for shares [Add to Longdo]
Akteur {m}; Akteurin {f}participant; protagonist [Add to Longdo]
Akteur {m}; Schauspieler {m}actor [Add to Longdo]
Aktfotografie {f}nude photography [Add to Longdo]
Aktfotografie {f} (Bild)nude photograph [Add to Longdo]
Aktivitätensteuerung {f}activity control [Add to Longdo]
Aktivitätsanalyse {f}; Prozessanalyse {f}activity analysis [Add to Longdo]
Aktivitätskette {f}activity chain [Add to Longdo]
Aktie {f} | Aktien {pl} | eigene Aktien; Vorratsaktien {pl} | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [Br.]; stock [Am.] | shares; stocks | own shares [Br.]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [Am.]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
Aktien- und Kursindizes {pl}stock indexes and averages [Add to Longdo]
Aktienanpassungsprinzip {n}stock adjustment principle [Add to Longdo]
Aktienausgabe {f}; Emission {f}; Effektenemission {f}issue [Add to Longdo]
Aktienbesitz {m}share holdings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイエル[, baieru] (n) Bayer; Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft [Add to Longdo]
ブレークスルー;ブレイクスルー[, bure-kusuru-; bureikusuru-] (n) breakthrough [Add to Longdo]
局面打開[きょくめんだかい, kyokumendakai] (n) breakthrough in the situation; break in the deadlocked situation [Add to Longdo]
新機軸[しんきじく, shinkijiku] (n) innovation; new departure; milestone; breakthrough [Add to Longdo]
息休め[いきやすめ, ikiyasume] (n) rest; breaktime [Add to Longdo]
打開策;打解策(iK)[だかいさく, dakaisaku] (n) plan to overcome an obstacle or break out of a deadlock; breakthrough solution [Add to Longdo]
大発見[だいはっけん, daihakken] (n) breakthrough; great discovery [Add to Longdo]
大躍進[だいやくしん, daiyakushin] (n) (1) Great Leap Forward (failed attempt to industrialize China and increase agricultural production, from 1958-1960); (n,vs) (2) significant breakthrough; great strides [Add to Longdo]
中央突破[ちゅうおうとっぱ, chuuoutoppa] (n) central breakthrough [Add to Longdo]
突破[とっぱ, toppa] (n,vs) breaking through; breakthrough; penetration; (P) [Add to Longdo]
突破口[とっぱこう, toppakou] (n) breakthrough (research, etc.); breach; opening [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
攻破[gōng pò, ㄍㄨㄥ ㄆㄛˋ, ] to make a breakthrough [Add to Longdo]
石破天惊[shí pò tiān jīng, ㄕˊ ㄆㄛˋ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄥ, / ] earth-shattering; breakthrough; remarkable and original work [Add to Longdo]
破壁[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, ] broken wall; to break through a wall; fig. a breakthrough in sb's career [Add to Longdo]
破译[pò yì, ㄆㄛˋ ㄧˋ, / ] to break a code; to crack a riddle; to solve an enigma; a breakthrough [Add to Longdo]
突破[tū pò, ㄊㄨ ㄆㄛˋ, ] breakthrough [Add to Longdo]
冲破[chōng pò, ㄔㄨㄥ ㄆㄛˋ, / ] breakthrough; to overcome an obstacle quickly [Add to Longdo]
跨越式[kuà yuè shì, ㄎㄨㄚˋ ㄩㄝˋ ㄕˋ, ] breakthrough; going beyond; leap-forward; unusual new development [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不便[ふべん, fuben] unbequem, unpraktisch [Add to Longdo]
不可侵条約[ふかしんじょうやく, fukashinjouyaku] Nichtangriffspakt [Add to Longdo]
人柄[ひとがら, hitogara] Persoenlichkeit, Charakter [Add to Longdo]
人格[じんかく, jinkaku] Persoenlichkeit, Charakter [Add to Longdo]
作戦[さくせん, sakusen] militaerische_Operation, Taktik, Manoever [Add to Longdo]
便利[べんり, benri] bequem, praktisch [Add to Longdo]
修業[しゅうぎょう, shuugyou] Praktikum, Lehre, Ausbildung [Add to Longdo]
党派[とうは, touha] Partei, Fraktion [Add to Longdo]
加減[かげん, kagen] Addition_und_Subtraktion, Befinden [Add to Longdo]
原子炉[げんしろ, genshiro] Atomreaktor [Add to Longdo]
反応[はんのう, hannou] Reaktion [Add to Longdo]
固有[こゆう, koyuu] -eigen, charakteristisch [Add to Longdo]
実用[じつよう, jitsuyou] praktischer_Gebrauch, praktischer_Nutzen [Add to Longdo]
実践理性批判[じっせんりせいひはん, jissenriseihihan] Kritik_der_praktischen_Vernunft [Add to Longdo]
実践的[じっせんてき, jissenteki] praktisch [Add to Longdo]
[まく, maku] VORHANG, AUFZUG, AKT [Add to Longdo]
性格[せいかく, seikaku] Charakter, Persoenlichkeit [Add to Longdo]
性行[せいこう, seikou] Charakter_und_Lebenswandel [Add to Longdo]
[しょう, shou] AUSZUG, EXTRAKT [Add to Longdo]
投機[とうき, touki] Aktienspekulation, Spekulation [Add to Longdo]
抗菌性[こうきんせい, koukinsei] antibakteriell [Add to Longdo]
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] Extraktion [Add to Longdo]
抽象[ちゅうしょう, chuushou] Abstraktion [Add to Longdo]
抽象的[ちゅうしょうてき, chuushouteki] abstrakt [Add to Longdo]
拍子[ひょうし, hyoushi] -Takt, -Tempo, passende_Gelegenheit [Add to Longdo]
接触[せっしょく, sesshoku] Beruehrung, Kontakt [Add to Longdo]
放射性[ほうしゃせい, houshasei] Radioaktivitaet [Add to Longdo]
放射能[ほうしゃのう, houshanou] Radioaktivitaet [Add to Longdo]
昔の事[むかしのこと, mukashinokoto] alte_Geschichte, nicht_mehr_aktuell [Add to Longdo]
書類[しょるい, shorui] Papiere, Akten, Dokumente [Add to Longdo]
本性[ほんしょう, honshou] der_wahre_Charakter, Natur [Add to Longdo]
[がら, gara] Muster, Design, Typus, Charakter [Add to Longdo]
[かぶ, kabu] Aktie, Baumstumpf [Add to Longdo]
株主[かぶぬし, kabunushi] Aktionaer [Add to Longdo]
株主総会[かぶぬしそうかい, kabunushisoukai] Aktionaersversammlung [Add to Longdo]
株券[かぶけん, kabuken] Aktie [Add to Longdo]
株式会社[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Aktiengesellschaft [Add to Longdo]
核反応炉[かくはんのうろ, kakuhannouro] Atomreaktor, Kernreaktor [Add to Longdo]
[かつ, katsu] LEBEN, AKTIVITAET [Add to Longdo]
活動[かつどう, katsudou] Taetigkeit, Aktivitaet [Add to Longdo]
活発[かっぱつ, kappatsu] lebhaft, aktiv [Add to Longdo]
活躍[かつやく, katsuyaku] Taetigkeit, Aktivitaet [Add to Longdo]
減法[げんぽう, genpou] Subtraktion [Add to Longdo]
特徴[とくちょう, tokuchou] charakteristisches_Merkmal [Add to Longdo]
特有[とくゆう, tokuyuu] charakteristisch [Add to Longdo]
特色[とくしょく, tokushoku] Eigenart, charakteristisches_Merkmal [Add to Longdo]
策略[さくりゃく, sakuryaku] -List, Kunstgriff, Taktik [Add to Longdo]
[か, ka] (EINZEL)GEGENSTAND, (NUMERALKLASSIFIKATOR FUER UNBELEBTE, GEGENSTAENDE UND ABSTRAKTA) [Add to Longdo]
[すい, sui] WESEN,(QUINT)ESSENZ;, BESTE,AUSLESE;, FEIN,ELEGANT,GESCHMACKVOLL,MODISCH;, RUECKSICHT,TAKT [Add to Longdo]
精密[せいみつ, seimitsu] -fein, praezis, exakt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top