ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agadir

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agadir-, *agadir*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา agadir มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *agadir*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agadir(อากาเดียร์') n. ชื่อเมืองท่าในมอรอคโค

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Agadir, the beach, the sun and two of us, so nice, but I just wanted to have vacation.Agadir, der Strand, die Sonne und wir beide, alles sehr schön, aber... Ich wollte nur Urlaub machen. Sonst nichts. The Party (1980)
To Agadir, in a brand new fancy hotel for fancy girls like we are.Nach Agadir, in ein schickes neues Hotel. Für schicke Mädchen wie uns. Much Loved (2015)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿加迪尔[Ā jiā dí ěr, ㄚ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˊ ㄦˇ, / ] Agadir, city in southwest Morocco, #262,213 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top