Search result for

adel

(63 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adel-, *adel*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
citadel(ซิท'ทะเดิล) n. ป้อมปราการ,ป้อม,ที่หลบภัย,ที่มั่นสุดท้าย, Syn. fortress
fadeless(เฟด'ลิส) adj. สีไม่ตก,ไม่ร่วงโรย,ไม่ลดน้อยลง.
monadelphous(มอนนะเดล'ฟัส) adj. (เกสรตัวผู้) ซึ่งรวมเข้าเป็นอันเดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
citadel(n) ป้อมปราการ,ป้อม,ที่มั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adelphousเชื่อมติดเป็นกลุ่ม [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Adele wants you off the set.อเดลไม่อยากให้คุณมายุ่มย่ามในกอง Loyal and True (2008)
Adele, I'm the producer of this movie, okay?นี่แม่คุณ ฉันน่ะ โปรดิวเซอร์นะยะ Loyal and True (2008)
And there's no way that I'm gonna let Adele win.แล้วยังไงซะ ฉันไม่ยอม\ ให้ยาย อเดลชนะแน่ๆ Loyal and True (2008)
So let's give it up for Miss Adele Channing.ขอเสียงปรบมือให้กับอะเดล ชานนิ่ง Loyal and True (2008)
- Adele. Uh, you all right?อาเดด New History (2009)
It was too late to call and let Adele know You were going to sleep here,มันก็ดึกเกินไปแล้วที่จะโทรแล้วบอก อเดลว่าคุณจะนอนที่นี่ New History (2009)
- Oh, Adele. Oh, I'm so sorry.โอ้ adelNew History (2009)
Adele, I promise you, there is nothing going on.แอดเดิล ฉันกล้าสาบานได้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น New History (2009)
[♪ Adele: Make You Feel My Love]When in Rome (2010)
Years ago, when I auditioned... to play Miss Adelaide in Guys and Dolls...ปีก่อนตอนฉันทดสอบบท เรื่อง ผู้ชายกับตุ๊กตา Dream On (2010)
I think maybe he just doesn't sleep well at home with Adele gone.ฉันว่าเขาคงหลับไม่ค่อยลงที่บ้าน ตั้งแต่อเดลจากไป Blink (2010)
Mr. Adelman, you have emergency motions to bring in this case?คุณ เอเดลแมน คุณขอให้มีการพิจารณานอกรอบ ในคดีนี้เหรอ Pilot (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป้อม[n.] (pǿm) EN: fort ; fortress ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f]
ป้อมปราการ[n.] (pømprākān) EN: fortress ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADEL    AH0 D EH1 L
ADELL    AH0 D EH1 L
ADELE    AH0 D EH1 L
ADELA    AH0 D EH1 L AH0
ADELLE    AH0 D EH1 L
ADELMAN    AE1 D AH0 L M AH0 N
ADELAAR    AE1 D AH0 L AA2 R
ADELE'S    AH0 D EH1 L Z
ADELINE    AE1 D AH0 L AY2 N
ADELL'S    AH0 D EH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Adelaide    (n) (a1 d @ l ei d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿德莱德[Ā dé lái dé, ㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜˊ, / ] Adelaide, capital of South Australia, #50,078 [Add to Longdo]
阿得莱德[Ā dé lái dé, ㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜˊ, / ] Adelaide, capital of South Australia, #287,211 [Add to Longdo]
阿德雷德[À dé léi dé, ㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ, ] Adelaide, capital of South Australia; also written 阿德萊德|阿德莱德, #369,254 [Add to Longdo]
爱德玲[Ài dé líng, ㄞˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] Adeline (name) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Nadel(n) |die, pl. Nadeln| เข็ม
Stecknadelkopf(n) |der, pl. Stecknadelköpfe| หัวเข็มหมุด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adel {m}nobility [Add to Longdo]
Adel {m}nobleness [Add to Longdo]
Adel {m} | Adligen {pl}aristocracy | aristocracies [Add to Longdo]
Adelsgeschlecht {n}nobility; noble family [Add to Longdo]
Adelsstand {m} | Adelsstände {pl} | in den Adelsstand erhoben werdennobility | nobilities | to receive a knighthood [Add to Longdo]
Adelstitel {m}title (of nobility) [Add to Longdo]
adeln; veredeln | adelnd; veredelnd | adelt; veredelt | adelte; veredelteto ennoble | ennobling | ennobles | ennobled [Add to Longdo]
Adeliepinguin {m} [ornith.]Adelie Penguin [Add to Longdo]
Adelaidesittich {m} [ornith.]Adelaide Rosella [Add to Longdo]
Adelakolibri {m} [ornith.]Wedgetailed Hillstar [Add to Longdo]
Adelaide (Stadt in Australien)Adelaide (city in Australia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アデリーペンギン[, aderi-pengin] (n) Adelie penguin (Pygoscelis adeliae) [Add to Longdo]
グアドループ島[グアドループとう, guadoru-pu tou] (n) Guadeloupe (island) [Add to Longdo]
ハルジオン;ハルジョオン;はるじおん;はるじょおん[, harujion ; harujoon ; harujion ; harujoon] (n) common fleabane; Philadelphia fleabane (Erigeron philadelphicus) [Add to Longdo]
フィラデルフィア[, firaderufia] (n) Philadelphia; (P) [Add to Longdo]
マドレーヌ[, madore-nu] (n) madeleine (cake) (fre [Add to Longdo]
牙城[がじょう, gajou] (n) stronghold (esp. of an enemy or opponent); inner citadel; bastion [Add to Longdo]
根城[ねじろ, nejiro] (n) stronghold; citadel; headquarters [Add to Longdo]
城郭(P);城廓[じょうかく, joukaku] (n) fortress; castle; citadel; enclosure; castle walls; (P) [Add to Longdo]
城塞[じょうさい, jousai] (n) fortress; stronghold; citadel [Add to Longdo]
西の丸[にしのまる, nishinomaru] (n) (See 江戸城) western citadel; west wing of the Edo castle (where the heir apparent or retired shogun would live) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゃく, shaku] ADEL, ADELSRANG, ADELSTITEL [Add to Longdo]
爵位[しゃくい, shakui] Adelstitel, Adelsrang [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  adel
   nobility

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Adel /aːdəl/ 
   aristocracy; nobility; nobleness

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  adel /adəl/
   nobility

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  adel
   1. nobility
   2. nobility

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top