Search result for

ard

(128 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ard-, *ard*, ar
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
arduous (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ปีนยาก

English-Thai: Longdo Dictionary
rewarding(adj) ที่มีคุณค่า, ที่ให้ผลคุ้มค่า, คุ้มค่า เช่น rewarding task, rewarding philosophy
cardinality(n) จำนวนสมาชิกในเซ็ตทางคณิตศาสตร์ที่ให้มา
lanyard(n) สายคล้อง
hardy plant(n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้
Mardi Gras(n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส| วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, S. Fat Tuesday,
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
baseboard(n) บัวเชิงผนัง เช่น Changing the look of a room can be as simple as some changes in the trim work. Replacing baseboard is one easy place to start.
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ardor[N] อารมณ์ที่รุนแรง, Syn. passion, fervor
ardent[ADJ] กระตือรือร้น, Syn. eager, zealous, fervent
ardent[ADJ] ร้อนแรง, See also: รุนแรง, เร่าร้อน, Syn. passionate, fervent, impassioned
ardent[ADJ] สว่างสดใส, See also: กระจ่าง, Syn. glowing, radiant
ardour[N] อารมณ์ที่รุนแรง
arduous[ADJ] ชัน, See also: ยากที่จะปีนได้, Syn. steep
arduous[ADJ] ยากลำบาก, See also: ยากเข็ญ, หนักหน่วง, เหน็ดเหนื่อย, Syn. laborious, hard
arduousness[N] ความยากลำบาก, See also: ความยากเข็บ, Syn. difficulty;

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ardeb(อาร์'เดบ) n. หน่วยความจุที่ใช้ในอียิปต์ และประเทศที่ใกล้เคียง (a unit of capacity)
ardency(อาร์'เดินซี) n. อารมณ์,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น, Syn. passion,ardour)
ardent(อาร์'เดินทฺ) adj. มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง (zealous,passionate)
ardent spiritsเหล้าที่มีแอลกอฮอล์แรง
ardometer(อาร์ดอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความร้อนสูง
ardor(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour,zeal, passion)
ardour(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour,zeal, passion)
arduous(อาร์'ดิวเอิส) adj. ยากลำบาก,ตรากตรำ,อย่างแรง,ขัน. -arduous- ness n., Syn. difficult,laborious)
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)

English-Thai: Nontri Dictionary
ardent(adj) เร่าร้อน,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น
ardour(n) ความรุ่มร้อน,ความขวนขวาย,ความกระตือรือร้น
arduous(adj) ยาก,ลำบาก,ตรากตรำ
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
afeard(adj) หวาดกลัว
afterward(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป
afterwards(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป
award(n) รางวัล,สิ่งตอบแทน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ardennes, Battle of the, 1944-1945การรบที่อาร์เดนส์, ค.ศ. 1944-1985 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My desire to behead you and quench my angst is ardent, but your life is now in Dojin's hands.ข้ายังปรารถนาที่จะปลิดชีพของท่าน ที่จะสามารถดับความทุกข์ในจิตใจของข้าได้ ตอนนิ้ชีวิตของท่านอยู่ในมือของโดจินแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
My arduous journey, however, was for naught.ใช่ การเดินทางที่ยากลำบากของฉัน กลับไร้ผล The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Even Flynn's most ardent supporters are now acknowledging a difficult truth.แม้แต่ผู้สนับสนุนฟลินน์ ก็ต้องทำใจยอมรับว่า TRON: Legacy (2010)
One on Federal Road and one on Ardmore Avenue.คนนึงอยู่ถนนเฟเดอรัล อีกคนอยู่อาร์ดมอร์ อเวนิว Buried (2010)
Ardmore Avenue... No. Shit, I don't know.อาร์ดมอร์ อเวนิว ไม่ ไม่รู้ใช่มั้ย Buried (2010)
- Ardmore Avenue?- ที่อาร์ดมอร์ อเวนิวเหรอครับ Buried (2010)
- Yes, Ardmore Avenue.- ใช่ ที่อาร์ดมอร์ อเวนิว Buried (2010)
No,this is Ardipithecus ramidus kadabba,the earliest known...ไม่ใช่ นี่มันอาร์ดิพิเธคัส รามิดัส คาดับบา สายพันธุ์เก่าแก่ที่สุดที่... The Parts in the Sum of the Whole (2010)
The ardent demand:เรียกร้องในงานคืนสู่เหย้า Britney/Brittany (2010)
Of course we didn't break up cleanly, but it wasn't ardent enough to leave any feelings.แน่ล่ะ เราจบกันแบบไม่ค่อยดี แต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดไม่มีอนาคต Episode #1.5 (2010)
Methinks the path to Baekje's throne might be too arduous for your father.กระหม่อมคิดว่าทางสู่บัลลังก็เพคเจ อาจจะลำบากสำหรับพระบิดาของฝ่าบาท พ่ะย่ะค่ะ Episode #1.4 (2010)
The travel agency sent arday confirming an itinerary with a layover in Chicago before heading on to New York.เอเย่นต์ท่องเที่ยวส่งกำหนดการมาเมื่อวาน ใบยืนยันมาเป็นแบบ แวะพักที่ชิคาโกก่อน ก่อนจะไปนิวยอร์ค Funeral (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ardThis pair of lovers were carrying on an ardent correspondence.
ardIt is our ardent hope that the war will end soon.
ardHe yielded to her ardent wishes.
ardHe is an ardent music lover.
ardIn a football game the spectators are usually ardent rooters for one of the two teams, but there also is a small group who will climb on the bandwagon of the winning team.
ardHe went abroad in opposition to her ardent wishes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รพช.[N] The Office of Accelerated Rural Development, See also: ARD, Syn. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท[N] the Office of Accelerated Rural Development, See also: ARD, Syn. รพช., Example: สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2545 เป็นจำนวนเงิน 12,077,148,700 บาท
ตัวเป็นเกลียว[ADV] strenuously, See also: arduously, laboriously, Syn. ขยัน, Example: เด็กสามคนทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวตัวเป็นเกลียวทำให้พวกเขาไม่ได้เรียนหนังสือ, Thai definition: ขยันทำงานอย่างหนักจนไม่มีเวลา
ตัวเป็นเกลียว[ADV] strenuously, See also: arduously, laboriously, Syn. ขยัน, Example: เด็กสามคนทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวตัวเป็นเกลียวทำให้พวกเขาไม่ได้เรียนหนังสือ, Thai definition: ขยันทำงานอย่างหนักจนไม่มีเวลา
เทวศ[N] hard, See also: arduous, painstaking, difficulty, hardships, trouble, troublesome, laborious, Syn. เทวษ, Thai definition: ความลำบาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) FR: regarder à la dérobée
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR: démon [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre

CMU English Pronouncing Dictionary
ARD    AA1 R D
ARDA    AA1 R D AH0
ARDEN    AA1 R D AH0 N
ARDOR    AA1 R D ER0
ARDIS    AA1 R D IH2 S
ARDIN    AA1 R D IH2 N
ARDRA    AA1 R D R AH0
ARDINE    AA0 R D IY1 N IY0
ARDENE    AA1 R D IY2 N
ARDENT    AA1 R D AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ardent    (j) (aa1 d n t)
ardour    (n) (aa1 d @ r)
ardours    (n) (aa1 d @ z)
arduous    (j) (aa1 d y u@ s)
ardently    (a) (aa1 d n t l ii)
Ardrossan    (n) (aa1 d r o1 s @ n)
arduously    (a) (aa1 d y u@ s l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Milliarde(n) |die, pl. Milliarden| พันล้าน
Standard(n) |der, pl. Standards| มาตรฐาน , See also: S. Maßstab, Norm,
Lebensstandard(n) |der| คุณภาพชีวิต
Standard(n) |der, pl. Standards| คุณภาพ เช่น ein niedriger Standard คุณภาพต่ำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ARD : Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik DeutschlandWorking Pool of the Broadcasting Corporations of the Federal Republic of Germany [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ
aller/être en retardไปสาย, กำลังจะสาย, กำลังจะช้ากว่ากำหนด, See also: aller, être
regarder(vt) |je ragarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, ils regardent| ดู เช่น regarder la télé ดูทีวี
mille milliard(numéro) หนึ่งล้านล้าน, 1000000000000
un milliard(numéro) หนึ่งพันล้าน, 100000000
mardi(n) |m| วันอังคาร

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
鮞(oK)[はららご, hararago] (n) (uk) hard roe (esp. salmon) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
3カードモンテ[スリーカードモンテ, suri-ka-domonte] (n) three-card monte (card game) [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艰巨[jiān jù, ㄐㄧㄢ ㄐㄩˋ, / ] arduous; terrible (task); very difficult; formidable, #8,867 [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] ardent; intense; split; crack; rend, #9,665 [Add to Longdo]
热忱[rè chén, ㄖㄜˋ ㄔㄣˊ, / ] ardor; enthusiastic, #23,551 [Add to Longdo]
殷切[yīn qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] ardent; eager; earnest, #25,460 [Add to Longdo]
险峻[xiǎn jùn, ㄒㄧㄢˇ ㄐㄩㄣˋ, / ] arduous; steep, #35,702 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card [Add to Longdo]
アパチャカード[あぱちゃかーど, apachaka-do] aperture card [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
インタフェースカード[いんたふぇーすかーど, intafe-suka-do] interface card [Add to Longdo]
カード[かーど, ka-do] card [Add to Longdo]
カードケージ[かーどけーじ, ka-doke-ji] card cage [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
カードスタッカ[かーどすたっか, ka-dosutakka] card stacker [Add to Longdo]
カードスロット[かーどすろっと, ka-dosurotto] card slot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ard \-ard\, -art \-art\
   The termination of many English words; as, coward, reynard,
   drunkard, mostly from the French, in which language this
   ending is of German origin, being orig. the same word as
   English hard. It usually has the sense of one who has to a
   high or excessive degree the quality expressed by the root;
   as, braggart, sluggard.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ARD
     Apple Remote Desktop (Apple, Macintosh)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top