ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

api

   
116 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -api-, *api*
Possible hiragana form: あぴ
English-Thai: Longdo Dictionary
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,
Pediculus humanus capitis(n) เหา, S. human head louse
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apian[ADJ] เกี่ยวกับผึ้ง
apish[ADJ] คล้ายมนุษย์หรือลิงไม่มีหาง
apiary[N] สถานที่ที่เลี้ยงผึ้ง
apical[ADJ] ยอด, See also: ปลาย
apiece[ADV] แต่ละ, Syn. each
apiarian[ADJ] เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง
apiarist[N] ผู้ที่เลี้ยงผึ้ง
apivorous[ADJ] ที่กินผึ้งเป็นอาหาร
apiculture[N] การเลี้ยงผึ้ง, Syn. beekeeping

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
apian(เอ'เพียน) adj. เกี่ยวกับผึ้ง
apiarian(เอพิแอ'เรียน) adj. เกี่ยวกับผึ้งหรือการเลี้ยงผึ้ง
apiary(เอ'พิเออรี) n. ที่เลี้ยงผึ้ง,รังผึ้ง. -apiarist n., Syn. beehive)
apical(แอพ'พิคัล) adj. ยอด, ปลาย,สุด, ใช้ปลายลิ้นเปล่งเสียงออกมา (of, the apex)
apices(แอพ'พิซีซ) n. พหูพจน์ของ apex
apiculture(เอ'พิคัลเชอะ) n. การเลี้ยงผึ้ง
apiece(อะพีซฺ') adv. แต่ละ,ชิ้นละ,อันละ
apiology(เอพิออล'โลจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับผึ้ง, - apiologist n. (scientific study of bees)
apis(เอ'พิส) n. วัวศักดิ์สิทธิ์ของอียิปต์., Syn. Hapi, Hap

English-Thai: Nontri Dictionary
apiary(n) ที่เลี้ยงผึ้ง
apiece(adv) อันละ,แต่ละชิ้น
capillary(adj) เล็กเหมือนเส้นผม
capillary(n) เส้นโลหิตฝอย
CAPITAL capital punishment(n) การตัดสินประหารชีวิต
capital(adj) มหันต์,อุกฉกรรจ์,สำคัญ,มีโทษถึงตาย,โต,มาก
capital(n) เมืองหลวง,นครหลวง,ทุนทรัพย์,เงินทุน
capitalism(n) ลัทธินายทุน,ระบบทุนนิยม
capitalist(n) นายทุน,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
capitalistic(adj) แบบนายทุน,ของคนมั่งมี,เกี่ยวกับนายทุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
API (application program interface)เอพีไอ (ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
API gravityค่าถ่วงจำเพาะเอพีไอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
apical bud; terminal budตายอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical dominanceการข่มของตายอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical foramenรูปลายรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
apical meristemเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical placentaพลาเซนตาที่ยอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical sound; apicalเสียงใช้ปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
apical; apical soundเสียงใช้ปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
apical; terminal-ยอด, -ปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apicalที่ยอด [การแพทย์]
Apical Heaveบริเวณกว้างกว่าปกติ [การแพทย์]
Apical Lordotic Viewท่าการถ่ายภาพรังสีเพื่อดูยอดปอดและกระดูกไหปลาร้า [การแพทย์]
Apical Surfaceทางด้านบนของเซลล์ [การแพทย์]
Apical Thirdส่วนรากฟัน [การแพทย์]
Apicis Cordisยอดของหัวใจ [การแพทย์]
Apicoectomyรากฟัน, การตัด [การแพทย์]
Apis Mellificaผึ้ง [การแพทย์]
Apitoxinsน้ำพิษของผึ้ง, พิษของผึ้ง [การแพทย์]
Apium Graveolensคึ่นช่าย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apilak[อภิลักษณ์] (n ) [อภิลักษณ์] คำนามของไทยคำหนึ่ง มักใช้ตั้งชื่อบุคคล มีความหมายคือ ผู้ซึ่งมี ลักษณะใหญ่โตมโหฬาร Name of person(Thai people) mean "Big Character"

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It fired military API for christ sake.มันยิงทหาร เอพีไอ เพื่อพระเจ้า Law Abiding Citizen (2009)
This is what General Apis asked of me.– Gеnеrаl Αріѕ... – Yоu, my dеаr... Cloud Atlas (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผึ้งรวง[N] bee, See also: Apis indica, Syn. พรวด, Example: รังที่เห็นอยู่ที่มุมหลังคานั้นเป็นรังของผึ้งรวงที่มีมาหลายเดือนแล้ว แต่ไม่มีใครกล้าทำลาย, Count unit: ตัว, ฝูง, Thai definition: ชื่อผึ้งโพรง (Apis cerana) ในวงศ์ Apidae รวมตัวอยู่เป็นกลุ่ม ทำรังอยู่ในโพรงหรือตามซอกหิน ซอกหลังคาบ้านที่ปิดมิดชิด
มิ้ม[N] species of small bee, See also: Apis florae, Syn. มิ่ม, นิ่ม, นิ้ม, Example: มิ้มชอบทำรังเล็กๆ อยู่ตามกอไผ่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อผึ้งขนาดเล็กชนิด Apis florea ผึ้งงานยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร อกกว้างประมาณ 2.5 มิลลิเมตร อาศัยอยู่รวมเป็นกลุ่ม ทำรังในที่โล่งแจ้งเป็นแผ่นเดี่ยวๆ มีขนาดตั้งแต่ฝ่ามือไปจนถึง 30 เซนติเมตร เมื่อเลี้ยงลูกโตแล้วจะทิ้งรังไปหาที่ใหม่ต่อไป
มิ้ม[N] species of small bee, See also: Apis florae, Syn. มิ่ม, นิ่ม, นิ้ม, Example: มิ้มชอบทำรังเล็กๆ อยู่ตามกอไผ่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อผึ้งขนาดเล็กชนิด Apis florea ผึ้งงานยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร อกกว้างประมาณ 2.5 มิลลิเมตร อาศัยอยู่รวมเป็นกลุ่ม ทำรังในที่โล่งแจ้งเป็นแผ่นเดี่ยวๆ มีขนาดตั้งแต่ฝ่ามือไปจนถึง 30 เซนติเมตร เมื่อเลี้ยงลูกโตแล้วจะทิ้งรังไปหาที่ใหม่ต่อไป
ชีล้อม[N] Apium, See also: Oenanthe javanica, Syn. อ้นอ้อ, หนอกช้าง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Oenanthe javanica (Bl.) DC. ในวงศ์ Umbelliferae ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ใบแบนรีขอบจัก ใช้เป็นผัก ดอกเป็นกระจุกสีขาว ผลกลมค่อนข้างยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
อภิรักษ์ โกษะโยธิน[n. prop.] (Aphirak Kōsayōthin) EN: Apirak Kosayodhin   FR: Apirak Kosayodhin
อัตราความเร็ว[n. exp.] (attrā khwāmrēo) EN: speed ; velocity   FR: vitesse [f] ; rapidité [f]
ใบ[n.] (bai) EN: sheet of paper   FR: feuille (de papier) [f]
บัญชีทุน[n. exp.] (banchī thun) EN: capital account   
บางกะปิ[n. prop.] (Bāng Kapi) EN: Bang Kapi   FR: Bang Kapi
เบ้อ[adj.] (boē) EN: gaping   FR: béant ; profond
บท[n.] (bot) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson   FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
APIA AA1 P IH0 AA2
APING EY1 P IH0 NG
APIECE AH0 P IY1 S
APICELLA AA2 P IH0 S EH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aping (v) ˈɛɪpɪŋ (ei1 p i ng)
apish (j) ˈɛɪpɪʃ (ei1 p i sh)
apiary (n) ˈɛɪpɪəʳriː (ei1 p i@ r ii)
apices (n) ˈɛɪpɪsiːz (ei1 p i s ii z)
apiece (a) ˈəpˈiːs (@1 p ii1 s)
apiaries (n) ˈɛɪpɪəʳrɪz (ei1 p i@ r i z)
apiarist (n) ˈɛɪpɪəʳrɪst (ei1 p i@ r i s t)
apiarists (n) ˈɛɪpɪəʳrɪsts (ei1 p i@ r i s t s)
apiculture (n) ˈɛɪpɪkʌltʃər (ei1 p i k uh l ch @ r)
apicultures (n) ˈɛɪpɪkʌltʃəz (ei1 p i k uh l ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿皮亚[Ā pí yà, ㄚ ㄆㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Apia, capital of the Independent State of Samoa, #88,709 [Add to Longdo]
舌尖音[shé jiān yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄣ, ] apical consonant (produced with the tip of the tongue, i.e. d or t), #349,630 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Kapitel(n) |das, pl. Kapitel| บทในหนังสือ
kapieren(vt slang) |kapierte, hat kapiert| เข้าใจ เช่น Ich kapiere das einfach nicht! = ผมไม่เข้าใจมันเลยเนี่ย ให้ตายสิ!, See also: S. verstehen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apia (Hauptstadt von Samoa)Apia (capital of Samoa) [Add to Longdo]
ProgrammierschnittstelleAPI : application programming interface [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
papi(n) |m| ปู่, ตา (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
chapiteau, chapiteuaxle, เต็นท์
lapine(n) |f| กระต่ายตัวเมีย
lapin(n) |m| กระต่ายตัวผู้
papillon(n) |m| ผีเสื้อ

Japanese-English: EDICT Dictionary
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
REM[レム, remu] (n) rapid eye movement; REM [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
おんぼろ[, onboro] (adj-na,adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated [Add to Longdo]
かつかつ[, katsukatsu] (adj-na,adv) (on-mim) barely; scraping by [Add to Longdo]
かぴかぴ;カピカピ[, kapikapi ; kapikapi] (adj-na,adv,adj-no) (on-mim) (col) crusty; flaky; dried out [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
シェーピング[しえーぴんぐ, shie-pingu] shaping [Add to Longdo]
シェイピング[しえいぴんぐ, shieipingu] shaping [Add to Longdo]
ジャンパピン[じゃんぱぴん, janpapin] jumper pin [Add to Longdo]
トラヒックシェイピング[とらひっくしえいぴんぐ, torahikkushieipingu] traffic shaping [Add to Longdo]
トラフィックシェーピング[とらふぃっくしえーぴんぐ, torafikkushie-pingu] traffic shaping [Add to Longdo]
急成長[きゅうせいちょう, kyuuseichou] rapid growth [Add to Longdo]
信号成形[しんごうせいけい, shingouseikei] signal transformation, signal shaping [Add to Longdo]
信号変換[しんごうへんかん, shingouhenkan] signal transformation, signal shaping [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 API
     Associacao Portuguesa de Informatica (org., Portugal)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 API
     Application Program Interface (API)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top