Search result for

amd

(21 entries)
(0.0942 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amd-, *amd*.
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกลำดวน[n. exp.] (døklamdūan) EN: dok lamduan   FR: dok lamduan
เอเอ็มดี[TM] (Ē.Ēm.Dī.) EN: AMD   FR: AMD
กระวาน[n.] (krawān) EN: cardamom ; Camphor Seed ; Round Siam Cardamon ; Best Camdamon ; Clustered Cardamon ; Cambodian cardamom ; Siam cardamom   FR: cardamome [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMDEC    AE1 M D EH2 K
AMDEK    AE1 M D EH0 K
AMDUR    AE1 M D ER0
AMDAHL    AE1 M D AA2 L
AMDURA    AE0 M D UH1 R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Amdahl    (n) (a1 m d a l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エーエムーディー[, e-emu-dei-] (n) {comp} AMD [Add to Longdo]
エーエムディーケーシックス[, e-emudei-ke-shikkusu] (n) {comp} AMD-K6 [Add to Longdo]
エーエムディーケーセブン[, e-emudei-ke-sebun] (n) {comp} AMD-K7 [Add to Longdo]
ラムダック[, ramudakku] (n) {comp} RAMDAC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エーエムーディー[えーえむーでいー, e-emu-dei-] AMD [Add to Longdo]
エーエムディーケーシックス[えーえむでいーけーしっくす, e-emudei-ke-shikkusu] AMD-K6 [Add to Longdo]
エーエムディーケーセブン[えーえむでいーけーせぶん, e-emudei-ke-sebun] AMD-K7 [Add to Longdo]
ラムダック[らむだっく, ramudakku] RAMDAC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 AMD
   n 1: macular degeneration that is age-related [syn: {age-related
      macular degeneration}, {AMD}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AMD
     Active Matrix Display (LCD)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AMD
     Advanced MicroDevices [inc.] (manufacturer)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AMD
     AutoMounterDAEMON (Macintosh, Apple)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top