ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amd

EY1 EH2 M D IY1   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amd-, *amd*, am
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whem the war os over amd real peace has come...เมื่อสงครามยุติลง และสันติภาพที่แท้จริงมาถึง... Millennium Actress (2001)
I woll go home to Hokkaodo amd fiinosh that paomtomg.ฉันจะกลับบ้านที่ ฮอกไกโด และวาดรูปให้เสร็จ. Millennium Actress (2001)
Last call for the "Smow amd Sky Express"'... mow boardomg om Platform 12.เรียกครั้งสุดท้าย สำหรับ "รถด่วนขบวนหิมะและท้องฟ้า"'... ที่ชานชะลา 12. Millennium Actress (2001)
Woth the 14th moght, there"s stoll tomorrow... amd hope.คืนวันที่ 14 น่ะ, ยังมีวันพรุ่งนี้อยู่... และความหวังด้วย. Millennium Actress (2001)
The rabble is still rabble, amd they need a queen. you stole the toast.ฝูงสัตว์ก็ยังเป็นฝูงสัตว์ และ ต้องการหัวหน้า /n คุณขโมยการพูดของฉัน Enough About Eve (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกลำดวน[n. exp.] (døklamdūan) EN: dok lamduan   FR: dok lamduan
เอเอ็มดี[TM] (Ē.Ēm.Dī.) EN: AMD   FR: AMD
กระวาน[n.] (krawān) EN: cardamom ; Camphor Seed ; Round Siam Cardamon ; Best Camdamon ; Clustered Cardamon ; Cambodian cardamom ; Siam cardamom   FR: cardamome [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMD EY1 EH2 M D IY1
AMDEC AE1 M D EH2 K
AMDEK AE1 M D EH0 K
AMDUR AE1 M D ER0
AMDAHL AE1 M D AA2 L
AMDURA AE0 M D UH1 R AH0
AMDAHL'S AE1 M D AA2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Amdahl (n) ˈæmdæl (a1 m d a l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エーエムーディー[, e-emu-dei-] (n) {comp} AMD [Add to Longdo]
エーエムディーケーシックス[, e-emudei-ke-shikkusu] (n) {comp} AMD-K6 [Add to Longdo]
エーエムディーケーセブン[, e-emudei-ke-sebun] (n) {comp} AMD-K7 [Add to Longdo]
ラムダック[, ramudakku] (n) {comp} RAMDAC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エーエムーディー[えーえむーでいー, e-emu-dei-] AMD [Add to Longdo]
エーエムディーケーシックス[えーえむでいーけーしっくす, e-emudei-ke-shikkusu] AMD-K6 [Add to Longdo]
エーエムディーケーセブン[えーえむでいーけーせぶん, e-emudei-ke-sebun] AMD-K7 [Add to Longdo]
ラムダック[らむだっく, ramudakku] RAMDAC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 AMD
   n 1: macular degeneration that is age-related [syn: {age-related
      macular degeneration}, {AMD}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AMD
     Advanced MicroDevices [inc.] (manufacturer)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AMD
     Active Matrix Display (LCD)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AMD
     AutoMounterDAEMON (Macintosh, Apple)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top