หรือคุณหมายถึง äg?
Search result for

aeg

(51 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aeg-, *aeg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aegis[N] การป้องกัน, See also: การปกป้อง, การคุ้มครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegean(ไอจี' อัน) adj., n. ชื่อทะเลในเมดิเทเรเนียนอยู่ระหว่างกรีกกับตุรกี., Syn. Aegean Sea
aegeus(อี' เจียส) n. ชื่อกษัตริย์ในกรุงเอเธนส์เป็นบิดาของ Theseus
aegir(อี' เจอะ) n. ชื่อเทพเจ้าทะเลของกรีก
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis

English-Thai: Nontri Dictionary
aegis(n) โล่,เครื่องป้องกัน,เครื่องบังหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aegirineอีจิรีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aegiriteอีจิไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is Aegis Colony.นี่นิคมเอจิส Dead Space: Downfall (2008)
But by the mercy of Glaux you've been rescued and brought here to St. Aegolius.แต่ด้วยความเมตตาของ กล็อกซ์ พวกเจ้าได้รับการช่วยเหลือ และส่งมาที่นี่ ที่เซนต์แอโกเลียส Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I am Nyra, Ablah General of St. Aegolius and mate to the Lord High Tyto.- ข้าคือ ไนร่า รองแม่ทัพใหญ่แห่งเซนต์แอโกเลียส และคู่ครองของท่านลอร์ดไทโทผู้สูงส่ง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Our work at St. Aegolius is very nearly done.ภาระกิจที่เซนต์แอโกเลียส ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I am Aegir, God of the Sea, and you are Ran, my sea goddess. There's big gators in there, you crazy Viking!มันมีจรเข้ที่นี่นะ \ อีตาไวกิ้งบ้า! I'm Alive and on Fire (2011)
Aegon the Conqueror.เอย์กอนผู้พิชิต Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
"Harkon Umber, first of his name, born to Lord Hother Umber and Lady Amaryllis Umber in the 183rd year after Aegon's landing, at the last hearth."ฮาร์คอน อัมเบอร์ ที่หนึ่ง เกิดแด่ลอร์ดโฮเธอร์ อัมเบอร์ และท่านหญิงแอมมาลิลิส อัมเบอร์ หนึ่งร้อยแปดสิบสามปี หลังจากเอย์กอนตั้งรากฐาน Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Forgive me, Khaleesi, but your ancestor Aegon the Conqueror didn't seize six of the kingdoms because they were his right.ขออภัย คาลลีสิ แต่บรรพบุรุษ ของท่าน เอย์กอนผู้พิชิต ไม่ได้บุกยึดอีกหกอาณาจักร เพราะว่ามันเป็นสิทธิของเขา You Win or You Die (2011)
My brother Aegon reigned after him when I had refused the Throne.พี่ชายของเอย์กอน สืบทอดต่อจากเขา ตอนที่ข้าปฏิเสธ ราชบัลลังก์ Baelor (2011)
Turn off Aegis radar, please.ปิดเรดาร์เอจิส Battleship (2012)
Aegon Targaryen changed the rules.ฮาร์รินกับลูกของเขา ถูกเผาทั้งเป็นภายในกำแพงเนี่ยแหละ A Man Without Honor (2012)
Aegon and his sisters.หลังจากเขาตายมาแล้ว สามร้อยปี A Man Without Honor (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aegThe Aegis collision - why couldn't it have been avoided?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสม[N] Aegiceras cornicalatum, Syn. ต้นแสม, Example: พื้นที่บริเวณนั้นเป็นอ่าวมีภูเขากำบัง หรือมีหมู่ต้นไม้ใหญ่บังลม เช่นดงมะพร้าว ดงแสมและป่าโกงกางเพื่อทำหน้าที่เป็นแนวต้านลม, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้น 3 ชนิดในสกุล Avicennia วงศ์ Verbenaceae คือ แสมขาว (A. alba Bl.) แสมทะเล (A. marina Vierh.) และ แสมดำ (A. officinalis Linn.)
ตูม[N] bale-fruit, See also: Aegle marmelos, Syn. มะตูม, Example: น้ำมะตูมถือเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่ง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ต้นและกิ่งมีหนาม ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ นิยมใช้ในการมงคล ผลกลมทุย รสหวานเจือเผ็ด ใช้ทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกขมิ้นน้อย[n. exp.] (nok khamin nøi) EN: Aegithinidae   
นกสกัวหางช้อน[n.] (nok sakūa (hāng chøn)) EN: Pomarine Jaeger ; Pomarine Skua   FR: Labbe pomarin [m] ; Stercoraire pomarin
นกสกัวหางยาว[n. exp.] (nok sakūa hāng yāo) EN: Long-tailed Jaeger ; Long-tailed Skua   FR: Labbe à longue queue [m] ; Labbe longicaude [m] ; Stercoraire longicaude ; Stercoraire à longue queue ; Stercoraire de Buffon
นกสกัวขั้วโลกเหนือ[n. exp.] (nok sakūa khualōk Neūa) EN: Parasitic Jaeger ; Artic Skua ; Arctic Jaeger   FR: Labbe parasite [m] ; Stercoraire parasite ; Stercoraire arctique ; Labbe des rochers [m] ; Labbe de Richardson [m] ; Stercoraire de Richardson
นกติ๊ดหัวแดง[n. exp.] (nok tit hūa daēng) EN: Aegithalidae   
ทะเลเอเจี้ยน[n. prop.] (Thalē Ējīen) EN: Aegean Sea   FR: mer Égée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AEGIS    IY1 JH AH0 S
AEGON    EY1 G AA0 N
AEGEAN    IH0 JH IY1 AH0 N
AEGERTER    EH1 G ER0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aegis    (n) (ii1 jh i s)
aegises    (n) (ii1 jh i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージス;エイジス[, i-jisu ; eijisu] (n) (1) aegis (mythical shield); (2) (See イージスシステム) Aegis (system); Aegis (missile guidance system) [Add to Longdo]
イージスシステム[, i-jisushisutemu] (n) Aegis system [Add to Longdo]
イージス艦;エイジス艦[イージスかん(イージス艦);エイジスかん(エイジス艦), i-jisu kan ( i-jisu kan ); eijisu kan ( eijisu kan )] (n) Aegis ship [Add to Longdo]
イースタエッグ[, i-sutaeggu] (n) {comp} Easter egging [Add to Longdo]
エーゲ文明[エーゲぶんめい, e-ge bunmei] (n) Aegean civilization [Add to Longdo]
ハドック[, hadokku] (n) haddock (Melanogrammus aeglefinus) [Add to Longdo]
パッツン前髪[パッツンまえがみ, pattsun maegami] (n) hairstyle with the bangs cut completely straight [Add to Longdo]
気前がいい;気前がよい;気前が良い[きまえがいい(気前がいい;気前が良い);きまえがよい(気前がよい;気前が良い), kimaegaii ( kimae gaii ; kimae ga yoi ); kimaegayoi ( kimae gayoi ; kimae ga yoi )] (exp) (See 気前のいい) lavish; profuse [Add to Longdo]
胸の痞が下りる[むねのつかえがおりる, munenotsukaegaoriru] (exp,v1) to be relieved of a worry [Add to Longdo]
金目梟[きんめふくろう;キンメフクロウ, kinmefukurou ; kinmefukurou] (n) (uk) Tengmalm's owl (Aegolius funereus); boreal owl [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱琴[Ài qín, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ, / ] Aegean (sea between Greece and Turkey) [Add to Longdo]
爱琴海[Ài qín Hǎi, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ ㄏㄞˇ, / ] Aegean Sea [Add to Longdo]
鹫科[jiù kē, ㄐㄧㄡˋ ㄎㄜ, / ] Aegyptiidae (the vulture family) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
前書き[まえがき, maegaki] prolog [Add to Longdo]
名前群[なまえぐん, namaegun] name group [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top