หรือคุณหมายถึง énoüs?
Search result for

énoues

(436 entries)
(2.9771 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -énoues-, *énoues*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา énoues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *énoues*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enough    [N] จำนวนที่พอเพียง, See also: ความพอเพียง, Syn. abundance, adequacy, sufficiency
enough    [ADJ] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, Syn. adequate, ample, sufficient
enough    [ADV] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, พอยอมรับได้, Syn. adequately, amply, sufficiently
enough    [INT] พอแล้ว! (คำไม่เป็นทางการ), See also: หยุด!
genous    [SUF] ทำให้เป็น
venous    [ADJ] เกี่ยวกับเส้นโลหิตดำ, See also: เกี่ยวกับเส้นเลือดดำ
enounce    [VT] แถลงอย่างเป็นทางการ (คำทางการ), See also: ประกาศอย่างเป็นทางการ
enounce    [VT] พูดออกเสียงอย่างถูกต้องและชัดเจน, Syn. articulate, pronounce, state
denounce    [VT] บอกเลิก (คำทางการ), See also: ยกเลิก, ล้มเลิก, ประกาศเลิก, เลิกสัญญา
denounce    [VT] ประณาม, See also: ติเตียน, ปรักปรำ, วิจารณ์, กล่าวหา, Syn. criticize, condemn, impeach, Ant. compliment, praise
ravenous    [ADJ] ซึ่งตะกละมาก, See also: ซึ่งตะกละเป็นที่สุด, Syn. bloodthirsty, starving
renounce    [VT] ละทิ้ง, See also: เลิก, สละ, Syn. abnegate, give up, relinquish
renounce    [VT] ปฎิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. deny, reject
renounce    [VT] ตัดขาด
renouncer    [N] ผู้ประกาศยกเลิก
endogenous    [ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นภายในสิ่งมีชีวิต, See also: ซึ่งเกิดขึ้นภายในเนื้อเยื่อ, Ant. exogenous
endogenous    [ADJ] ไม่มีสาเหตุภายนอก
halogenous    [ADJ] ที่เกี่ยวกับธาตุอโลหะจำพวกฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน ไอโอดีนและแอสตาทิน
indigenous    [ADJ] เกี่ยวกับชนพื้นเมือง, See also: ซึ่งเป็นของดั้งเดิม, ซึ่งเป็นของท้องถิ่น, Syn. domestic, native, original
indigenous    [ADJ] โดยธรรมชาติ (คำทางการ), See also: โดยกำเนิด, Syn. inborn, innate, natural
strenously    [ADV] อย่างใช้กำลังมาก
intravenous    [ADJ] ภายในเส้นเลือดดำ
nitrogenous    [ADJ] เกี่ยวกับไนโตรเจน
strenousity    [N] การใช้กำลังมาก
denounce for    [PHRV] ประณาม, See also: ต่อว่า
renouncement    [N] การปฏิเสธ, See also: การยกเลิก, Syn. refusal
strenousness    [N] การใช้กำลังมาก
good enough for    [IDM] ดีพอสำหรับ, See also: เพียงพอสำหรับ
have had enough    [IDM] เลิกทน (เพราะได้รับบางสิ่งมากไปแล้ว), See also: เลิกต่อสู้
Enough is enough.    [IDM] พอแล้ว, See also: ไม่เอาอีกแล้ว
leave well enough alone    [IDM] พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่(เพราะกลัวว่าจะเลวร้ายลงไปอีก)
enough is as good as a feast    [IDM] ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
not enough room to swing a cat    [IDM] มีพื้นที่ไม่เพียงพออย่างมาก, See also: แคบมาก
old enough to be someone's father    [IDM] แก่จนเป็นพ่อได้ (ใช้ในความหมายว่าแก่เกินไป)
old enough to be someone's mother    [IDM] แก่จนเป็นแม่ได้ (ใช้ในความหมายว่าแก่เกินไป)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petrogenousเกิดจากหิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pepsinogenous-ให้เพปซิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelitis, urogenousกรวยไตอักเสบเหตุปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelography, intravenousการทำไพอีโลแกรมวิธีฉีดเข้าหลอดเลือด [มีความหมายเหมือนกับ pyelography, excretion] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuritogenous-ทำให้เกิดเยื่อหุ้มปอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrogenous; pyretogenous-เกิดจากไข้, -เหตุไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatogenous; pancreatogenic-เกิดจากตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyretogenous; pyrogenous-เกิดจากไข้, -เหตุไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelitis, haematogenous; pyelitis, hematogenousกรวยไตอักเสบเหตุเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelitis, hematogenous; pyelitis, haematogenousกรวยไตอักเสบเหตุเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photogenic; photogenous๑. -เหตุแสง๒. -เรืองแสง [มีความหมายเหมือนกับ phosphorescent] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, venousความดันเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatogenic; pancreatogenous-เกิดจากตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photogenous; photogenic๑. -เหตุแสง๒. -เรืองแสง [มีความหมายเหมือนกับ phosphorescent] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebothrombosis; thrombosis, venousภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebectomy; resection, venous; venectomyการตัดหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebo- sclerosis; sclerosis, venousภาวะหลอดเลือดดำแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyogenous-เหตุหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phytogenous-เกิดจากพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phleboclysis; injection, intravenous; intravenationการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlebogenous-เกิดในหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lactigenous๑. -สร้างน้ำนม๒. -หลั่งน้ำนม [มีความหมายเหมือนกับ lactiferous; lactigerous ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lysigenousมีช่องจากเซลล์สลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhinitis, gangrenousเยื่อจมูกอักเสบเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinogenous-เกิดในจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
renounceสละ, ยอมสละ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renounce an inheritanceสละมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resection, venous; phlebectomy; venectomyการตัดหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenogenic; splenogenous-เกิดจากม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenogenous; splenogenic-เกิดจากม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialogenous-ทำให้น้ำลายไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerosis, phlebo-; sclerosis, venousภาวะหลอดเลือดดำแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerosis, venous; sclerosis, phlebo-ภาวะหลอดเลือดดำแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensigenous๑. -ก่อความรู้สึก๒. -ก่อพลังประสาทรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stasis, venous๑. ภาวะเลือดดำหยุดไหล๒. ภาวะเลือดดำไหลช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stromatogenous-เกิดในโครง, -เกิดในส่วนพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
schizogenous-เกิดโดยการแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatitis gangrenosa; cancrum oris; stomatitis, gangrenous; stomatonecrosis; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatitis, gangrenous; cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatonecrosis; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatonecrosis; cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatitis, gangrenous; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatonoma; cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatitis, gangrenous; stomatonecrosisปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sporogenous-สืบพันธุ์ด้วยสปอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sporogenous-สร้างสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
skeletogenous-สร้างโครงร่าง, -สร้างโครงกระดูก, -สร้างโครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spodogenous-เกิดจากสิ่งปฏิกูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerogenic; sclerogenous-ทำให้เนื้อกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerogenous; sclerogenic-ทำให้เนื้อกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ovigenetic; ovigenic; ovigenous-การสร้างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ovigenic; ovigenetic; ovigenous-การสร้างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ovigenous; ovigenetic; ovigenic-การสร้างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Injections, Intravenousการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Indigenous cropผักพื้นบ้าน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anesthesia, Intravenousการระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ [TU Subject Heading]
Arteriovenous fistulaแผลชอนทะลุหลอดเลือดแดงและดำ [TU Subject Heading]
Catheterization, Central venousการใช้สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง [TU Subject Heading]
Indigenous peoplesชนพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Indigenous peoples in literatureชนพื้นเมืองในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Infusions, Intravenousการให้สารละลายทางหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Venous insufficiencyภาวะเลือดไปเลี้ยงหลอดเลือดดำไม่เพียงพอ [TU Subject Heading]
Venous thrombosisภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำ [TU Subject Heading]
Indigenous Effects ผลกระทบที่เกิดจากตัวแร่
การทำเหมืองแร่บางประเภทที่เปิดดำเนินการ ได้แก่ แร่ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส โครเมียม เป็นต้น ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากการสะสมของธาตุต่าง ๆ เกินเกณฑ์มาตรฐาน [สิ่งแวดล้อม]
indigenous peopleชนพื้นเมืองดั้งเดิม [การทูต]
Administation, Intravenousการรักษาโดยฉีดยาทางหลอดโลหิตดำ [การแพทย์]
Administration, Intravenousการบริหารทางหลอดเลือด [การแพทย์]
Amines, Exogenousอะมีนจากภายนอก [การแพทย์]
Anastomosis, Coronary Arterio-Venousการเชื่อมต่อระหว่างเส้นโลหิตดำและแดงที่มาเลี้ยง [การแพทย์]
Anesthesia, Intravenousระงับความรู้สึกเข้าหลอดเลือดดำ, การระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Anesthetics, Intravenousยาชาโดยการให้ทางหลอดเลือด [การแพทย์]
Aneurysm, Arteriovenousอาร์เทอริโอวีนัสอนิวริสม์, การไหลของเลือดจากหลอดเลือดแดงสู่หลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Appendix, Gangrenousไส้ติ่งเน่า [การแพทย์]
Arterio-Venous Shuntทางหลอดเลือดที่ต่อเชื่อมหลอดเลือดดำ-แดง [การแพทย์]
Arteriovenous Anastomosisหลอดเลือดแดงและดำ, การต่อ; หลอดเลือดแดงและดำ, การเชื่อมประสาน [การแพทย์]
Arteriovenous Communicationการเชื่อมต่อกันระหว่างหลอดเลือดแดงกับดำ [การแพทย์]
Arteriovenous Fistulaหลอดเลือดแดงและดำ, แผลชอนทะลุ; แผลชอนทะลุหลอดเลือดแดงและดำ; รูติดต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับดำ; ทางทะลุติดต่อถึงกันระหว่างหลอดเลือดแดงและดำ; การติดต่อระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ; บาดแผลชอนทะลุระหว่างหลอดเลือดแดงและดำ; ทางลัดของหลอดเลือดแดงสู่หลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Arteriovenous Malformationsหลอดเลือดแดงและดำผิดรูป [การแพทย์]
Arteriovenous Shuntทางลัดของเลือด, เส้นต่อระหว่างเส้นโลหิตแดงและดำ [การแพทย์]
Arteriovenous Shuntingเลือดไหลลัดทาง [การแพทย์]
Bacteria Indigenous for Manเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่เป็นธรรมดาในร่างกาย [การแพทย์]
Bicarbonates, Endogenousร่างกายมีการสร้างไบคาร์บอเนตขึ้น [การแพทย์]
Blood, Venousเลือดจากหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Blood, Venous, Centralเลือดดำส่วนกลาง [การแพทย์]
Bone Graft, Autogenousการปลูกกระดูก [การแพทย์]
Calcium, Endogenous Fecalแคลเซียมที่ถูกขับถ่ายออกมาทางลำไส้ [การแพทย์]
Capillaries, Venousกลุ่มร่างแหของเส้นเลือดฝอย [การแพทย์]
Cartilagenous Matrixการสร้างกระดูกอ่อน [การแพทย์]
Cartilagenous Septumผนังกระดูกอ่อนแบ่งช่องจมูก [การแพทย์]
Cartilagenous Tissueกระดูกอ่อน [การแพทย์]
Catheters, Intravenousสายสวนหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Central Venous Infusionการฉีดเข้าทางเส้นเลือดดำใหญ่ [การแพทย์]
Central Venous Pressureแรงดันเลือดดำส่วนกลาง,ความดันเลือดดำส่วนกลาง,การวัดแรงดันเลือดดำส่วนกลาง,ความดันในเส้นเลือดดำใหญ่,ค่าความดันเลือดส่วนกลาง,แรงดันของเลือดดำ [การแพทย์]
Central Venous Pressure Measurementการวัดความดันเลือดดำส่วนกลาง [การแพทย์]
Cholangiography, Intravenousการตรวจระบบทางเดินน้ำดีโดยวิธีฉีดสารทึบรังสี [การแพทย์]
Cirrhosis, Venous Outflow Obstructiveตับแข็งจากหลอดเลือดดำใหญ่อุดตัน [การแพทย์]
Collagenous Bandเนื้อเยื่อคอลลาเจน [การแพทย์]
Compounds, Non-Nitrogenous-Organicสารประกอบอินทรีย์ที่ไม่มีไนโตรเจ็น [การแพทย์]
Cysts, Enterogenousเอนเตอโรจีนัสซีสต์ [การแพทย์]
Depression, Endogenousความซึมเศร้าจากภายใน,อาการซึมเศร้าจากสาเหตุภายใน,ภาวะซึมเศร้าชนิดเกิดจากภายใน [การแพทย์]
Drips, Intravenous, Continuousหยดเข้าหลอดเลือดดำช้าๆตลอดเวลา [การแพทย์]
Endogenousในตัวบุคคล,การกระตุ้นภายใน,ในกาย,ภายในตัว,สิ่งที่อยู่ภายในร่างกาย,เกิดขึ้นภายในร่างกาย,ในร่างกาย,สาเหตุภายในร่างกาย [การแพทย์]
Endogenous Activatorsสารตัวกระตุ้นที่ได้จากในกาย [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autogenous(ออทอจ'จินัส) adj. เกิดขึ้นเอง, เกี่ยวกับสารที่เกิดขึ้นเองในร่างกาย (self-generated)
denouement(เดนูมาน') n. ผลสุดท้าย,ตอนจบ
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
enough(อีนัฟ') adj.,adv. พอ,พอเพียง -n. ปริมาณหรือจำนวนที่พอเพียง,ความพอเพียง. -interj. พอแล้ว! หยุด! ดีแล้ว!, Syn. adequate
haematogenousadj. ซึ่งกำเนิดในเลือด,ซึ่งสร้างเลือด
hematogenousadj. ซึ่งกำเนิดในเลือด,ซึ่งสร้างเลือด
indigenous(อินดิจ' จะเนิส) adj. ท้องถิ่น, พื้นเมือง, แต่กำเนิด, โดยกำเนิด., See also: indigenous- ly adv. indigenousness, indigenity n.
intravenous(อินทระวี'นัส) adj. ภายในหลอดเลือดดำ,เข้าไปในหลอดเลือดดำ.
ravenous(แรฟ'วะนัส) adj. ตะกละเป็นที่สุด,หิวที่สุด,อยากที่สุด
renounce(รีเนาซฺ') vt. สละ,ละทิ้ง,ประ-กาศสละ,ประกาศเลิก,สละบุตร,สละกรรมสิทธิ์, See also: renouncement n. renouncer n.
urogenous(ยูรอจ'จะเนิส) adj. ผลิตปัสสาวะ,ให้ปัสสาวะ
venous(วี'เนิส) adj. เกี่ยวกับเส้นโลหิต,ประกอบด้วยเส้นโลหิตดำ,มีลักษณะของเส้นโลหิตดำ

English-Thai: Nontri Dictionary
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
enough(adj) พอเพียง,พอ,พอต้องการ,เพียงพอ
enough(adv) อย่างพอเพียง,อย่างพอ,อย่างเพียงพอ
exogenous(adj) ซึ่งเกิดจากภายนอก
indigenous(adj) โดยกำเนิด,เป็นของพื้นเมือง,เป็นของพื้นบ้าน
nitrogenous(adj) ประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน
ravenous(adj) โลภ,ตะกละ,หิวมาก,อยากมาก
renounce(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ละทิ้ง,สละ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาฉีด    [N] intravenous drug, See also: intravenous injection, Example: การคุมกำเนิดมีหลายวิธี เช่น ยาเม็ด ยาฉีด ห่วงอนามัย ถุงยางอนามัย ยาฝังใต้ผิวหนัง การทำหมันหญิงและชาย, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการฉีด
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน    [N] folk wisdom, See also: indigenous knowledge, Syn. ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, Example: มีบางฝ่ายกล่าวว่าการทำเหล้าของชาวบ้านเป็นการทำผิดกฎหมาย แต่อีกฝ่ายมีข้อโต้แย้งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน, Thai definition: ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมหนึ่งๆ
ส่วนเกิน    [ADV] more than enough
ขาดสภาพคล่อง    [V] be illiquid, See also: not having enough currency, Example: ในภาวะที่ประเทศไทยขาดสภาพคล่อง เนื่องจากไม่มีเม็ดเงินในประเทศ รัฐบาลต้องรัดเข็มขัดอย่างหนัก, Thai definition: มีจำนวนเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อย
อย่างเพียงพอ    [ADV] sufficiently, See also: enough, Syn. อย่างพอเพียง, Example: ถ้าได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรง
ย่อม    [ADJ] quite small, See also: rather light, suited, suitable, good enough, Syn. เล็ก, กะทัดรัด, พอดี, Example: แม่อยากได้กระเป๋าใบขนาดย่อม เอาไว้ใส่ยาประจำตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหน, Thai definition: ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กหรือมีน้ำหนักเบา
สละ    [V] sacrifice, See also: renounce, Syn. เสียสละ, Example: ไทยต้องสละดินแดนไปครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อแลกกับความอยู่รอดของประเทศ
หิวจัด    [V] be very hungry, See also: be starving, be ravenous, be famished, Syn. หิวมาก, Example: ผมหิวจัดจนกินไก่ได้ทั้งตัว
แช่งด่า [V] curse, See also: damn, execrate, denounce, anathematize, Syn. สาปแช่ง, แช่งชักหักกระดูก, Example: ชาวบ้านพากันแช่งด่าโจรที่ขโมยพระของวัดไปขาย, Thai definition: กล่าวคำหยาบด้วยตั้งใจมุ่งร้ายเพื่อให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้น
เพียงพอ [V] suffice, See also: be adequate, be ample, be enough, be sufficient, meet requirements, Syn. พอเพียง, Example: เขาเพียงพอแล้วที่มีบ้านหลังเล็กๆ เป็นของตัวเองและได้อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น, Thai definition: ได้เท่าที่ต้องการ, ได้เท่าที่ประมาณไว้
เพียงพอ [ADJ] sufficient, See also: adequate, ample, satisfactory, enough, Syn. พอเพียง, Example: ชาวบ้านไม่เดือดร้อนเพราะถือคติมีชีวิตที่เพียงพอ ไม่ดิ้นรนอีกต่อไป, Thai definition: ที่เหมาะควรแก่ความต้องการแล้ว
เพียงพอ [ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, amply, Syn. พอเพียง, Example: ฉันมีเงินเก็บเพียงพอที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: มีเท่าที่ต้องการ, มีพอดีที่ต้องการ
หิวโซ    [V] be very hungry, See also: be starving, be peckish, be famished, be ravenous, Syn. หิวงั่ก, หิวซ่ก, Ant. อิ่มแปล้, Example: ทุกๆ เย็น หลังจากโรงเรียนเลิก เด็กๆ จะหิวโซกลับบ้านกันทั้งนั้น, Thai definition: หิวมาก
คุ้มค่า    [V] be worthwhile, See also: be worth, be break even, be enough to cover, Syn. คุ้ม, Ant. สิ้นเปลือง, ไม่คุ้ม, Example: เราต้องคิดว่า แนวทางใดที่คุ้มค่ามากที่สุดในการเก็บรักษาเครื่องมือ, Thai definition: พอสมควร
คุ้ม    [V] be worthwhile, See also: be worth, be break even, be enough to cover, get one's money' worth, Syn. เท่าทุน, คุ้มทุน, เสมอทุน, Ant. สิ้นเปลือง, ไม่คุ้มค่า, Example: รถคันนี้ซื้อแล้วคุ้มมากเลย แทบจะไม่ต้องซ่อมเลย, Thai definition: พอสมควร
ปีกกล้าขาแข็ง    [V] become full-fledged, See also: be strong enough, Example: เมื่อลูกไก่กระเทาะเปลือกไข่ออกมา แม่ไก่ก็ไม่ยอมทิ้งลูก กกจนลูกปีกกล้าขาแข็ง, Thai definition: พึ่งตัวเองได้, เป็นคำที่ผู้ใหญ่มักใช้กล่าวเชิงตำหนิติเตียนผู้น้อย, Notes: (สำนวน)
พอ    [ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. พอเพียง, เพียงพอ, Example: เม็ดเงินคงคลังยังมีไม่พอที่จะใช้หนี้ระยะสั้น
พอกันที    [V] be enough, See also: be hard to bear, have enough, Syn. ยุติ, เลิก, จบ, Example: พอกันทีสำหรับชีวิตทางการเมืองของผม, Notes: (ปาก)
พอทำพอกิน    [ADV] enough, See also: just enough for each day, Example: ชาวไร่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็ทำเรือกสวนไร่นาค้าขาย พอทำพอกิน พอเลี้ยงตัวได้, Thai definition: พอกินไปวันหนึ่งๆ
พอเพียง    [ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. เพียงพอ, พอ, Ant. ขาดแคลน, ขาด, Example: วันนี้ ก.ท.ม. กำลังไส้แห้ง ไม่มีงบประมาณพอเพียงที่จะไปดำเนินการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จ
พอมีพอกิน    [V] have enough to get by, Ant. ขัดสน, Example: เราควรอยู่อย่างสมถะ ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม พอมีพอกิน และทำงานด้วยความขยันอดทน, Thai definition: มีฐานะปานกลาง
พอแล้ว    [ADV] enough, Syn. เหมาะแล้ว, ควรแล้ว, Example: ชีวิตของเธอลำบากมาพอแล้ว น่าจะสบายเสียที
มือไม่ถึง    [V] be incapable, See also: be not skilled enough, be inadequate, be unqulified, Example: คุณยังมือไม่ถึงที่จะทำงานระดับนี้, Thai definition: มีความสามารถไม่พอ
โปรดเกล้า [V] be kind enough to, Syn. โปรดเกล้าโปรดกระหม่อ, กรุณา, Example: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงแก่บรรดานักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษา, Notes: (ราชา)
เอาอยู่ [ADV] enough, Thai definition: พอสมควร
แดะ [V] reform one's conduct, See also: be affected, feign or pretend in manner, be brassy enough to, dare, be unshamed, Syn. กระแดะ, ดัดจริต, Example: ผู้หญิงคนท่าทางกระแดะมากจนคนหมั่นไส้
ตากหน้า    [V] endure shame, See also: be constantly gazed by the public, be shameless enough to (go and ask his mercy), Syn. แบกหน้า, บากหน้า, Example: เขาไม่ยอมตากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากใคร, Thai definition: ทนขายหน้า, สู้ทนอาย
ตะกละ    [ADV] greedily, See also: voraciously, ravenously, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม, Example: เด็กกินอาหารกันอย่างตะกละราวกับไปตายอดตายอยากมาจากไหน, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตะกละ    [ADJ] gluttonous, See also: greedy, voracious, ravenous, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, Example: คนตะกละอย่างเขากินเท่าไหร่ก็ไม่พอ, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตะกละ    [ADJ] gluttonous, See also: greedy, voracious, ravenous, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, Example: คนตะกละอย่างเขากินเท่าไหร่ก็ไม่พอ, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตะกละ    [ADV] greedily, See also: voraciously, ravenously, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม, Example: เด็กกินอาหารกันอย่างตะกละราวกับไปตายอดตายอยากมาจากไหน, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตราหน้า    [V] denounce, See also: accuse, insult, defy, despise, Syn. หมายหน้า, หยามหน้า, สบประมาท, Example: พวกเราตราหน้าเขาไว้ได้เลยว่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จแน่นอน, Thai definition: แสดงการหยามหน้าหรือสบประมาทผู้อื่น
ถมถืด    [ADV] abundant, See also: plentiful, overwhelming, fully sufficient, ample, much, more than enough, loads of, lots o, Syn. ถมเถ, ถมไป, มาก, มากมายก่ายกอง, Ant. อัตคัดขาดแคลน, Example: ข้าวสารในโกดังมีถมถืดไป ไม่ต้องกลัว, Thai definition: มีมาก, หาไม่ยาก, Notes: (ปาก)
ถมเถ    [ADV] abundant, See also: plentiful, loads of, lots of, plenty (of), more than enough, fully sufficient, ample, much, Syn. ถมถืด, ถมไป, มากมายก่ายกอง, มากมาย, Ant. อัตคัดขาดแคลน, Example: ทำไมต้องกังวลขนาดนั้น คนจะช่วยมีถมเถไป, Thai definition: มีมาก, หาไม่ยาก, Notes: (ปาก)
ทันใจ    [ADV] fast, See also: fast enough, as quickly as required, Syn. ทันอกทันใจ, รวดเร็ว, ว่องไว, ทันการ, ทันท่วงที, Example: เขาทำงานได้อย่างรวดเร็วทันใจ ทำให้เจ้านายชื่นชอบเขาเป็นพิเศษ, Thai definition: เร็วทันเท่ากับใจนึกหรือต้องการ
ประณาม    [V] condemn, See also: blame, denounce, damn, censure, reproach, reprobate, criticize, Syn. กล่าวร้าย, พูดให้ร้าย, ให้ร้าย, ตำหนิ, ติเตียน, ด่าว่า, Ant. ชมเชย, Example: ลูกคนใดละเลยไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะได้รับการประณามหรือถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู, Thai definition: กล่าวร้ายให้เขาเสียหาย
ปรวด    [V] please, See also: favor, like, be pleased, be kind enough to, Syn. โปรด, โปรดปราน
ชนพื้นเมือง    [N] aborigine, See also: native, primitive, inhabitant, indigenous person, Example: มีผู้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าคนไทยเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันมานานแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อาศัยดั้งเดิมในท้องถิ่นหนึ่งๆ มักมีภาษาและวัฒนธรรมการดำรงชีพเฉพาะกลุ่ม
ถึง    [V] be ...enough, Syn. มากพอ, Example: ต้มยำชามนี้รสชาติยังไม่ถึงเครื่องเท่าไหร่
ถึงลูกถึงคน    [V] strong enough, See also: impressioned and forceful, Syn. รุนแรง
นั่นเอง    [DET] there, See also: sure enough, Example: เสื้อตัวที่หายไปอยู่นั่นเอง หาตั้งนาน, Thai definition: คำใช้ประกอบคำนามเพื่อเน้นความ
หา    [V] accuse, See also: impeach, charge, denounce, blame, indict, Syn. ฟ้อง, กล่าวโทษ, กล่าวหา, Example: ทุกคนหาว่าเขาเป็นคนขโมยเงินไป, Thai definition: กล่าวโทษผู้อื่น เช่น โจทก์หาว่า…
เหลือกินเหลือใช้ [ADJ] surplus, See also: more than enough, Syn. เกินพอ, เกินต้องการ, Example: ถ้าท่านมีสิ่งของที่เหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปบริจาคดีกว่าเก็บไว้
อยู่ท้อง    [V] be full, See also: have enough (food), Syn. อิ่ม, อิ่มท้อง, Example: ขนมครกเป็นขนมที่กินเป็นอาหารเช้าได้ เพราะอยู่ท้อง, Thai definition: อิ่มได้นาน
หาความ    [V] accuse, See also: charge, blame, denounce, allege, indict, incriminate, Syn. กล่าวโทษ, ใส่ความ, ใส่โทษ
สละราชสมบัติ    [V] abdicate, See also: renounce (the royal throne), Syn. สละราชบัลลังก์, Ant. ครองราชสมบัติ, Example: รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับยังต่างประเทศ
จุ    [ADV] much, See also: enough, sufficiently, amply, Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เยอะแยะ, Ant. น้อย, เล็กน้อย, Example: เห็นว่าหล่อนตัวเล็กอย่างนี้เถอะทานจุชะมัดเลย
สละราชสมบัติ    [V] abdicate, See also: renounce (the royal throne), Syn. สละราชบัลลังก์, Ant. ครองราชสมบัติ, Example: รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับยังต่างประเทศ
หาความ    [V] accuse, See also: charge, blame, denounce, allege, indict, incriminate, Syn. กล่าวโทษ, ใส่ความ, ใส่โทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce   FR: annuler ; décommander ; dénoncer
แช่งด่า[v.] (chaēngdā) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize   
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict   FR: accuser ; charger
หาญ[v.] (hān) EN: be bold enough ; dare   FR: faire preuve de courage ; oser
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished   FR: être affamé ; crever de faim (fam.)
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous   
หัวเข่า [X] (hūakhao) EN: knee ; kneecap   FR: genou [m] ; rotule [f]
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied   FR: être rassasié ; être repu
จุ[adv.] (ju) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot   FR: largement ; beaucoup
แก้ออก[v. exp.] (kaē øk) FR: détacher ; dénouer
การบาดเจ็บที่เข่า[n. exp.] (kān bātjep thī khao) EN: knee injury   FR: blessure au genou [f]
การให้ยาทางเส้นโลหิต[n. exp.] (kān hai yā thāng sēn lōhit) EN: intravenous infusion   FR: intraveineuse [f]
เข่า[n.] (khao) EN: knee   FR: genou [m]
คลายตัว[v.] (khlāitūa) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax   FR: se dénouer
คุกเข่า[v.] (khukkhao) EN: kneel ; bend the knee ; go down on one's knee   FR: s'agenouiller
คุกเข่าลง[v.] (khukkhao long) EN: kneel   FR: s'agenouiller
คุ้ม[v.] (khum) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover ; get one's money worth   FR: équivaloir ; couvrir
คุ้มค่า[v.] (khumkhā) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover   FR: valoir ; mériter
เกี่ยวกับไนโตรเจน[adj.] (kīokap naitrojen) EN: nitrogenous   
กบ[n.] (kop) EN: frog   FR: grenouille [f]
แหล่งพลังงานหมุนเวียน[n. exp.] (laeng phalang-ngān munwīen) FR: source d'énergie renouvelable [f]
หลับไม่อิ่ม[v. exp.] (lap mai im) EN: not get enough sleep   
เลือดดำ[n. exp.] (leūat dam) EN: venous blood   
มนุษย์กบ[n.] (manutkop) EN: frogman   FR: homme-grenouille [m]
มีเงินพอ[v. exp.] (mī ngoēn phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
มีเงินทุนพอ[v. exp.] (mī ngoenthun phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
หมอบ[v.] (møp) EN: crouch ; prostrate ; kowtow   FR: se prosterner ; s'agenouiller
หน่าย[v.] (nāi) EN: be tired of ; be sick of ; be fed up ; be bored with ; have had enough of   FR: en avoir assez de ; être fatigué de ; être malade de ; être lassé ; être dégoûté
งอเข่า[v. exp.] (ngø khao) FR: plier le genou
เนิ่น[adv.] (noēn) EN: early ; early enough   FR: tôt ; très tôt ; assez tôt
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow   FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
พลังงานหมุนเวียน[n. exp.] (phalang-ngān munwīen) EN: renewable energy   FR: énergie renouvelable [f]
พลังงานสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป[xp] (phalang-ngān sinpleūang chāi laēo mot pai) EN: nonrenewable energy   FR: énergie non-renouvelable [f]
เพียงพอ[X] (phīengphø) EN: enough ; sufficient ; adequate   FR: suffisant ; assez ; suffisamment
พอ[v.] (phø) EN: be enough ; be sufficient ; be adequate ; suffice   FR: suffire
พอ[X] (phø) EN: enough   FR: assez ; suffisamment
พอดี[adv.] (phødī) EN: just enough ; good enough ; just sufficient ; just right ; at the right moment ; just in time   FR: exactement ; précisément ; justement ; tout juste ; pile (fam.)
พอเพียง[adv.] (phøphīeng) EN: enough   FR: assez (de) ; suffisamment de
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน[n. exp.] (phūmpanyā pheūnbān) EN: folk wisdom ; indigenous knowledge   FR: sagesse populaire [f]
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke   FR: condamner ; désapprouver ; blâmer
สละ[v.] (sala) EN: discard ; abandon ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate   FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
สละราชสมบัติ[v. exp.] (sala rātchāsombat) EN: abdicate ; renounce (the royal throne)   FR: abdiquer (la couronne)
สละสิทธิ์ = สละสิทธิ[v. exp.] (sala sit = sala sitthi) EN: renounce one's right ; give up one' s right ; waive a right ; relinquish a right   FR: renoncer à ses droits
สมุนไพร[n.] (samunphrai) EN: herb ; medicinal herbs ; indigenous medicinal herb   FR: plante médicinale [f] ; herbe médicinale [f]
ตัก[n.] (tak) EN: lap   FR: genoux [m]
ตะกละ[adj.] (takla) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous   FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu
ตากหน้า[v.] (tāknā) EN: endure shame ; be constantly gazed by the public ; be shameless enough to   
ทำใหม่ขึ้นได้ [adj.] (tham mai kheun dāi) EN: renewable   FR: renouvelable
ที่คุกเข่า[n. exp.] (thī khukkhao) FR: agenouilloir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VENOUS    V IY1 N AH0 S
RENOUF    R AH0 N UW1 F
ENOUGH    IY0 N AH1 F
ENOUGH    AH0 N AH1 F
DENOUNCE    D AH0 N AW1 N S
RAVENOUS    R AE1 V AH0 N AH0 S
COHENOUR    K AH0 HH EH1 N ER0
RENOUNCE    R IH2 N AW1 N S
ENOUGH'S    IY0 N AH1 F S
ENOUGH'S    AH0 N AH1 F S
RITENOUR    R AY1 T AH0 N AW0 R
RIDENOUR    R IH1 D AH0 N UH0 R
RITENOUR    R IH1 T AH0 N AW0 R
RITTENOUR    R IH1 T AH0 N AW0 R
RENOUNCED    R IH2 N AW1 N S T
RENOUNCES    R IH2 N AW1 N S AH0 Z
LARCENOUS    L AA1 R S AH0 N AH0 S
COCHENOUR    K AA1 SH AH0 N UH0 R
GOCHENOUR    G AA1 SH AH0 N UH0 R
DENOUNCED    D AH0 N AW1 N S T
DENOUNCES    D AH0 N AW1 N S AH0 Z
GREENOUGH    G R IY1 N AH0 F
EXOGENOUS    EH2 K S OW1 JH AH0 N AH0 S
COUGHENOUR    K AO0 F EH1 N ER0
DENOUEMENT    D EY2 N UW2 M AA1 N
RENOUNCING    R IH2 N AW1 N S IH0 NG
DENOUNCING    D AH0 N AW1 N S IH0 NG
INDIGENOUS    IH2 N D IH1 JH AH0 N AH0 S
GOODENOUGH    G UH1 D AH0 N AW2
GRENOUILLE    G R AH0 N UW1 IY0
HOMOGENOUS    HH AH0 M AA1 JH AH0 N AH0 S
NITROGENOUS    N AY0 T R AA1 JH AH0 N AH0 S
INTRAVENOUS    IH2 N T R AH0 V IY1 N AH0 S
INDIGENOUSLY    IH2 N D IH1 JH AH0 N AH0 S L IY0
INTRAVENOUSLY    IH2 N T R AH0 V IY0 N AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enough    (n) (i1 n uh1 f)
venous    (j) (v ii1 n @ s)
denounce    (v) (d i1 n au1 n s)
ravenous    (j) (r a1 v @ n @ s)
renounce    (v) (r i1 n au1 n s)
denounced    (v) (d i1 n au1 n s t)
denounces    (v) (d i1 n au1 n s i z)
erogenous    (j) (i1 r o1 jh @ n @ s)
renounced    (v) (r i1 n au1 n s t)
renounces    (v) (r i1 n au1 n s i z)
denouement    (n) (d @ n oi1 m e n t)
denouncing    (v) (d i1 n au1 n s i ng)
gangrenous    (j) (g a1 ng g r i n @ s)
indigenous    (j) (i1 n d i1 jh i n @ s)
ravenously    (a) (r a1 v @ n @ s l ii)
renouncing    (v) (r i1 n au1 n s i ng)
d_enouement    (n) (d ei2 n uu1 m oo ng)
intravenous    (j) (i2 n t r @ v ii1 n @ s)
d_enouements    (n) (d ei2 n uu1 m oo ng z)
intravenously    (a) (i2 n t r @ v ii1 n @ s l ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
農務省[のうむしょう, noumushou] (n) กระทรวงเกษตร
農地[のうち, nouchi] สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
濃度[のうど, noudo] (n) ความเข้มข้น
生態学的な農業[のうたいがくてきなのうぎょう, noutaigakutekinanougyou] (n phrase) เกษตรเชิงนิเวศน์
胆嚢[たんのう, tannou] (n) ถุงน้ำดี
性能[せいのう, seinou] (n) สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ
農機具[のうきぐ, noukigu] เครื่องจักรกลการเกษตร,เครื่องมือกสิกรรม
濃淡[のうたん, noutan] (n) แสงเงา เชด (ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องภาพ)
その内[そのうち, sonouchi] (adv ) สุดท้ายนี้
納品[のうひん, nouhin] (n ) การส่งสินค้า
ノート[のうと, nouto, nouto , nouto] (n ) สมุด, สมุดบันทึก
きのう[きのう, kinou, kinou , kinou] (n adv ) เมื่อวาน
能天気[のうてんき, noutenki] (adj ) คาดไม่ถึง, คิดไม่ถึง
日本脳炎[にほんのうえん, nihonnouen] (n ) ภาวะสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
納税申告[のうぜいしんこく, nouzeishinkoku] เงินคืนภาษี
納税[のうぜい, nouzei] การจ่ายภาษี
消化機能[しょうかきのう, shoukakinou] (n adv ) ระบบการย่อยอาหาร
放射能汚染[ほうしゃのうおせん, houshanouosen] การเปรอะเปื้อนสารกัมมันตรังสี
熱核反応[ねつかくはんのう, netsukakuhannou] ปฏิกริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ , See also: R. thermonuclear reaction
脳髄膜[のうずいまく, nouzuimaku] (n ) เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง , See also: R. meninges
放射能[ほうしゃのう, houshanou] (n ) กัมมันตภาพรังสี , See also: R. radioactivity
小脳[しょうのう, shounou] (n ) ซีรีเบลลั่ม - สมองส่วนล่าง , See also: R. cerebellum
大脳[だいのう, dainou] (n ) ซีรีบลัม - สมองใหญ่ , See also: R. cerebrum
足の裏[あしのうら, ashinoura] (n ) ฝ่าเท้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
足りる[たりる, tariru] Thai: มีพอแล้ว English: to be enough

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.) [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance) [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
これでもかこれでもか[, koredemokakoredemoka] (exp,adv-to) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P) [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
アデノウイルス[, adenouirusu] (n) Adenovirus (ger [Add to Longdo]
アホロートル;アホロトル[, ahoro-toru ; ahorotoru] (n) axolotl; Mexican walking fish; edible salamander; neotenous salamander (Ambystoma mexicanum) [Add to Longdo]
エロジナスゾーン[, erojinasuzo-n] (n) erogenous zone [Add to Longdo]
サンダーバード[, sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P) [Add to Longdo]
パラサイトシングル[, parasaitoshinguru] (n) single person who earns enough to live alone but prefers to live rent-free with his or her parents (wasei [Add to Longdo]
亜砒酸;亜ヒ酸[あひさん(亜砒酸);あヒさん(亜ヒ酸), ahisan ( a hi san ); a hi san ( a hi san )] (n) (1) arsenious acid; arsenous acid (H3AsO3); (2) (col) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3) [Add to Longdo]
扱き下ろす;扱下ろす(io);こき下ろす;扱きおろす[こきおろす, kokiorosu] (v5s,vt) to denounce; to disparage; to lambast; to abuse [Add to Longdo]
伊達の薄着[だてのうすぎ, datenousugi] (exp) wearing light clothes for the sake of fashion [Add to Longdo]
異機種[いきしゅ, ikishu] (n) heterogenous equipment; dissimilar equipment [Add to Longdo]
異種[いしゅ, ishu] (adj-na,n,adj-no) different kind (species, variety); heterologous; heterogenous [Add to Longdo]
一緒くた[いっしょくた, isshokuta] (adj-na,n) medley; heterogenous mixture [Add to Longdo]
一端[いっぱし, ippashi] (adv,adj-no) (uk) competent enough; pretty good; like other people [Add to Longdo]
飲みで[のみで, nomide] (n) more than enough [Add to Longdo]
影の薄い[かげのうすい, kagenousui] (adj-i) (See 影が薄い) inconspicuous; unobtrusive; low profile [Add to Longdo]
家の裏[いえのうら, ienoura] (n) back of the house [Add to Longdo]
果たして(P);果して[はたして, hatashite] (adv) (1) as was expected; just as one thought; sure enough; as a result; (2) really? (in questions); ever?; (P) [Add to Longdo]
格好が付く;格好がつく[かっこうがつく, kakkougatsuku] (exp,v5k) to take shape; to look good enough to be shown publicly [Add to Longdo]
貫禄十分[かんろくじゅうぶん, kanrokujuubun] (n,adj-na,adj-no) having great (impressive, commanding) presence; having an air of importance; having enough gravity for (a position) [Add to Longdo]
貫禄不足[かんろくぶそく, kanrokubusoku] (n,adj-na,adj-no) lacking enough gravity for (a position, task); being an insignificant figure for (a position) [Add to Longdo]
間に合う(P);間にあう[まにあう, maniau] (v5u) (1) to be in time for; (2) to serve (suit, meet) the purpose; to be good enough; to be enough; (P) [Add to Longdo]
間に合っている[まにあっている, maniatteiru] (exp,v1) (1) (See 間に合う・2) to already have enough (phrase often used in turning down an offer); to already have what one needs; (2) to be on time [Add to Longdo]
奇態なことに[きたいなことに, kitainakotoni] (adv) strange to say; strangely enough; it is a wonder that [Add to Longdo]
奇妙な話だが[きみょうなはなしだが, kimyounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell [Add to Longdo]
渓壑;谿壑[けいがく, keigaku] (n) (1) ravine; chasm; (2) ravenous desire; insatiable desire [Add to Longdo]
穴があったら入りたい[あながあったらはいりたい, anagaattarahairitai] (exp) to (be ashamed enough) to wish you could just disappear [Add to Longdo]
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) [Add to Longdo]
現地語[げんちご, genchigo] (n) indigenous language; local language; vernacular; native tongue [Add to Longdo]
呼ばわり[よばわり, yobawari] (vs) to call (e.g. somebody a thief); to denounce; to brand as [Add to Longdo]
好い年[いいとし, iitoshi] (n) old enough [Add to Longdo]
江鮭;雨魚[あめのうお;アメノウオ, amenouo ; amenouo] (n) (uk) (See 琵琶鱒) biwa trout (Oncorhynchus masou rhodurus); biwa salmon [Add to Longdo]
国人[くにびと, kunibito] (n) indigenous person; inhabitant of a country; (P) [Add to Longdo]
黒血[くろち, kurochi] (n) venous blood [Add to Longdo]
自己抑制[じこよくせい, jikoyokusei] (n,vs) self-restraint; self-control; self-repression; abstinence; self-inhibition; autogenic inhibition; autogenous suppression [Add to Longdo]
実力次第[じつりょくしだい, jitsuryokushidai] (n) according to (depending on) one's ability; if one is good (competent, talented) enough [Add to Longdo]
縞瑪瑙[しまめのう, shimamenou] (n) onyx [Add to Longdo]
捨身[しゃしん, shashin] (n) {Buddh} renouncing the flesh or the world; becoming a priest; risking one's life for others [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, / ] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher. [Add to Longdo]
上口[shàng kǒu, ㄕㄤˋ ㄎㄡˇ, ] to be able to read aloud fluently; to be suitable (easy enough) for reading aloud [Add to Longdo]
不够[bù gòu, ㄅㄨˋ ㄍㄡˋ, / ] not enough; insufficient; inadequate [Add to Longdo]
不足[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should [Add to Longdo]
亚砷[yà shēn, ㄧㄚˋ ㄕㄣ, / ] arsenous [Add to Longdo]
亚砷酸[yà shēn suān, ㄧㄚˋ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, / ] arsenous acid [Add to Longdo]
人给家足[rén jǐ jiā zú, ㄖㄣˊ ㄐㄧˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ, / ] lit. each household provided for, enough for the individual (成语 saw); comfortably off [Add to Longdo]
来不及[lái bu jí, ㄌㄞˊ ㄅㄨ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's not enough time (to do sth); it's too late (to do sth) [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, ] (meaning unclear); to renounce; to abandon [Add to Longdo]
充裕[chōng yù, ㄔㄨㄥ ㄩˋ, ] plenty; sufficient; enough [Add to Longdo]
内生的[nèi shēng de, ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄉㄜ˙, / ] endogenous [Add to Longdo]
公开指责[gōng kāi zhǐ zé, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄓˇ ㄗㄜˊ, / ] denounce [Add to Longdo]
凯达格兰[Kǎi dá gé lán, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
凯达格兰族[Kǎi dá gé lán zú, ㄎㄞˇ ㄉㄚˊ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄗㄨˊ, / ] Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner [Add to Longdo]
勇于[yǒng yú, ㄩㄥˇ ㄩˊ, / ] to dare to; to be brave enough to [Add to Longdo]
勉强[miǎn qiǎng, ㄇㄧㄢˇ ㄑㄧㄤˇ, / ] to do with difficulty; to force sb to do sth; reluctant; barely enough [Add to Longdo]
卑南族[Bēi nán zú, ㄅㄟ ㄋㄢˊ ㄗㄨˊ, ] puyume, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
印第安[Yìn dì ān, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ, ] (American) Indian; native American; indigenous peoples of the Americas [Add to Longdo]
原住民[yuán zhù mín, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ, ] indigenous peoples; aborigine [Add to Longdo]
原住民族[yuán zhù mín zú, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, ] original inhabitant; indigenous people [Add to Longdo]
原地[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, ] former place; indigenous; local [Add to Longdo]
吆喝[yāo he, ㄧㄠ ㄏㄜ˙, ] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares); to denounce loudly; to shout slogans [Add to Longdo]
周转[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, / ] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need [Add to Longdo]
哆啰美远[Duō luō měi yuǎn, ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛ ㄇㄟˇ ㄩㄢˇ, / ] Torobiawan, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
哆啰美远族[Duō luō měi yuǎn zú, ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛ ㄇㄟˇ ㄩㄢˇ ㄗㄨˊ, / ] Torobiawan, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
[chuài, ㄔㄨㄞˋ, ] to gnaw; eat ravenously [Add to Longdo]
噶哈巫族[Gá hā wū zú, ㄍㄚˊ ㄏㄚ ㄗㄨˊ, ] Kaxabu or Kahabu, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
噶玛兰[Gá mǎ lán, ㄍㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄢˊ, / ] Kavalan, one of the indigenous peoples of Taiwan; old name of Yilan 宜蘭|宜兰 county, Taiwan [Add to Longdo]
噶玛兰族[Gá mǎ lán zú, ㄍㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄢˊ ㄗㄨˊ, / ] Kavalan, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
[tǔ, ㄊㄨˇ, ] earth; dust; clay; local; indigenous; crude opium; unsophisticated; surname Tu [Add to Longdo]
土生土长[tǔ shēng tǔ zhǎng, ㄊㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄨˇ ㄓㄤˇ, / ] home grown; indigenous; native born and bred [Add to Longdo]
均质[jūn zhì, ㄐㄩㄣ ㄓˋ, / ] homogenous; uniform; homogenized [Add to Longdo]
外源[wài yuán, ㄨㄞˋ ㄩㄢˊ, ] exogenous [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, / ] to reach; to be enough [Add to Longdo]
太鲁阁[Tài lǔ gé, ㄊㄞˋ ㄌㄨˇ ㄍㄜˊ, / ] Taroko gorge national park in Hualien county, Taiwan; Taroko, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
太鲁阁族[Tài lǔ gé zú, ㄊㄞˋ ㄌㄨˇ ㄍㄜˊ ㄗㄨˊ, / ] Taroko, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, / ] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here [Add to Longdo]
家给人足[jiā jǐ rén zú, ㄐㄧㄚ ㄐㄧˇ ㄖㄣˊ ㄗㄨˊ, / ] lit. each household provided for, enough for the individual (成语 saw); comfortably off [Add to Longdo]
差一点[chà yī diǎn, ㄔㄚˋ ㄧ ㄉㄧㄢˇ, / ] same as 差點|差点; not quite; not good enough; almost; barely; a bit different; just about to; nearly starting; on the verge of [Add to Longdo]
差不离[chà bù lí, ㄔㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] a little inferior; not good enough [Add to Longdo]
差不离儿[chà bù lí r, ㄔㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 差不離|差不离, a little inferior; not good enough [Add to Longdo]
差点[chà diǎn, ㄔㄚˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] not quite; not good enough; almost; barely; a bit different; just about to; nearly starting; on the verge of [Add to Longdo]
差点儿[chà diǎn r, ㄔㄚˋ ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 差點|差点, not quite; not good enough; almost; barely; a bit different; just about to; nearly starting; on the verge of [Add to Longdo]
巴宰族[Bā zǎi zú, ㄅㄚ ㄗㄞˇ ㄗㄨˊ, ] Pazeh, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
巴布拉族[Bā bù lā zú, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄚ ㄗㄨˊ, ] Papora or Papura, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
布农族[Bù nóng zú, ㄅㄨˋ ㄋㄨㄥˊ ㄗㄨˊ, / ] Bunun, one of the indigenous peoples of Taiwan [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, ] enough [Add to Longdo]
得了[dé le, ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙, ] be finished; be ready; all right; that's enough [Add to Longdo]
感激不尽[gǎn jī bù jìn, ㄍㄢˇ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] can't thank sb enough (成语 saw) [Add to Longdo]
批斗[pī dòu, ㄆㄧ ㄉㄡˋ, / ] (during the cultural revolution) to criticize and denounce sb publicly for their errors (often imaginary) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top