ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Ärmel

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Ärmel-, *Ärmel*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carmelite nพระโรมันคาทอลิกนิกายหนึ่งที่สวมเสื้อขาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลไม้กวน[n. exp.] (phonlamāi kūan) FR: confiture [f] ; marmelade [f]
แยม[n.] (yaēm) EN: jam   FR: confiture [f] ; marmelade [f]
แยมผิวส้ม[n. exp.] (yaēm phiū som) EN: marmalade   FR: marmelade d'oranges [f] ; confiture d'oranges [f]
แยมผลไม้[n. exp.] (yaēm phonlamāi) FR: marmelade de fruits [f] ; confiture de fruits [f]
แยมสับปะรด[n. exp.] (yaēm sapparot) FR: marmelade d'ananas [f] ; confiture d'ananas [f]
แยมส้ม[n. exp.] (yaēm som) FR: marmelade d'oranges [f] ; confiture d'oranges [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARMEL    AA0 R M EH1 L
ARMELLINO    AA2 R M EH0 L IY1 N OW0

German-Thai: Longdo Dictionary
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
Wärmeleitfähigkeit(n ) |die, pl. Wärmeleitfähigkeiten| ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ärmel {m} | Ärmel {pl} | mit Ärmelnsleeve | sleeves | sleeved [Add to Longdo]
ärmellos {adj}sleeveless [Add to Longdo]
Ärmelkanal {m}English Channel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Ärmel /ɛrməl/ 
   sleeve; sleeves

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top