What is ‘delayed gratification’? [เรียนภาษาอังกฤษ in English] เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะคุ้นเคยกับ AI Chatbot ที่มีชื่อว่า ChatGPT วันนี้เราอยากจะลองทดสอบกันดูว่า ChatGPT จะเขียนบทความภาษาอังกฤษได้ดีแค่ไหน ในบทความนี้เราได้ลองใช้ ChatGPT เขียนบทความขึ้นมาโดยที่เรากำหนดสไตล์และโทนของการเขียนให้ ChatGPT หลังจากนั้นเรารวบรวมหลาย ๆ version ที่ ChatGPT เขียนมา และนำมา เขียนใหม่อีกครั้งจนออกมาเป็นบทความนี้ หากคุณเป็นคนนึงที่เคยต้องอดทนต่อสู้กับจิตใจของตัวเองกับความรู้สึกต้องการที่อยากจะได้รับอะไรบางอย่างในทันที แต่ยอมรอคอยเพื่อสิ่งที่ดีกว่าได้ เท่ากับว่าคุณเข้าใจหลัก Delayed Gratification หรือที่ตรงกับสำนวนไทยว่า “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน“ ได้เป็นอย่างดี หากใครยังสงสัยลองอ่านบทความนี้กันเลย ระดับความยาก: 2 Hello, language learners! Today, let’s explore an interesting English concept: “Delayed Gratification.” This phrase might sound complex, but it’s all about the benefits […]
“คนหิวแสง” ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร? คำศัพท์ที่ได้ยินบ่อยๆ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ คือ คำว่า “หิวแสง” ความหมายของหิวแสง หมายถึง คนที่โหยกระหายหาชื่อเสียง อยากดัง จนสามารถทำอะไรก็ได้ที่คนอื่นไม่คาดคิดเพื่อ ‘เรียกเรตติ้ง’ ให้ตัวเอง เพื่อให้คนฮือฮา เรียกยอด Like ยอด Share ในสื่อโซเชียล ถ้าพูดง่ายๆ ก็คือ คนที่ต้องการอยากดัง หรือเป็นที่สนใจของโลกออนไลน์ โดยที่ไม่สนคำวิพากวิจารณ์ใดๆ ขอให้ได้เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางก็พอใจแล้ว ในภาษาอังกฤษเราไม่ได้ใช้คำว่า Light Hunger นะคะ แต่เราจะใช้คำว่า Attention seeker : คนหิวแสง Ex. I’m sick of Jane. She is an attention seeker. ฉันสุดจะทนกับเจน นางช่างเป็นคนหิวแสงจริงๆ Crave the spotlight : อยาก หรือ พยายามเป็นจุดสนใจ จุดเด่น Ex. Since Joe’s become […]

ข้อมูลสัทศาสตร์ (การอ่านออกเสียง) สำหรับ *achee* : AH0 CH IY1

คำนี้มีการอ่านออกเสียงตามพยางศ์ดังสัทอักษรที่แสดงในข้างต้น

ตารางด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบสัทอักษรในรูปแบบ IPA, Oxford OALD dictionary และ Arpabet CMU dictionary พร้อมแสดงตัวอย่าง
ตัวเลข 0, 1, 2 ที่ต่อท้ายแต่ละพยางค์ ระบุระดับการเน้นเสียงของพยางค์ : 0=ไม่เน้นเสียง, 1=เสียงเน้นหลัก, 2=เสียงเน้นรอง

Vowels

IPAOxfordArpabet (CMU)Examples
æaAEat, cat, bad
aaAA Rcart, calm, father
auauAWcow, how, found
aiAYhide, my, price
e or ɛeEHEd, bed, net
ə@AH(schwa) about, away, comma
ɜːʴ@@ERhurt, nurse, her
ɛɪeiEYdate, fate, day
ɪiIHit, sit, bit
iiIYeat, meet, see
ɒoAAodd, hot, wash
ɔːooAOport, ought, four
ɔɪoiOYtoy, boy, choice
ououOWno, goat, show
uuUHbook, put, hood
ʌuhAHhut, cup, fun
uuUWtwo, boot, rule
ɛəʴe@ (r)EH (R)where, hair, air
ɪəʴi@ (r)IH (R)near, here, pier
uəʴu@ (r)UH (R)pure, tourist, sure

Consonants

IPAOxfordCMUExamples
bbBbe
chCHcheese, chip, chin
ddDdog
ðdhDHthen, this, thee
ffFfee
ggGgreen
hhHHhe
ʤjhJHjam, judge, large
jyYyet, use, yellow
kkKkey
llLlee
mmMme
nnNknee, now, not
ŋngNGsing, ring, long
ppPpee
rrRread
ssSsea
ʃshSHshe, ship, show
ttTtea
θthTHthin, thick, think
vvVvee
wwWwe
zzZzee, zoo
ʒzhZHpleasure, vision, seizure

อ้างอิง:

  • Arpabet
  • The sounds of English and the International Phonetic Alphabet
  • ว่าด้วยโฆษณา
    เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    Go to Top