ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

You ( Y UW1) were ( W ER1) born ( B AO1 R N) into ( IH1 N T UW0) this ( DH IH1 S) world ( W ER1 L D) of ( AH1 V) glittering ( G L IH1 T ER0 IH0 NG) jewels ( JH UW1 AH0 L Z) and ( AH0 N D) fine ( F AY1 N) titles ( T AY1 T AH0 L Z).

 


  

 
You
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
were
 • กิริยาพหูพจน์ช่องที่ 2 ของ be[Lex2]
 • (เวอ) v. กริยาช่อง 2 ของ be [Hope]
 • (vt) pt ของ are [Nontri]
 • /W ER1/ [CMU]
 • (v) /wɜːʳr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
born
 • ที่เป็นมาโดยกำเนิด: ติดตัวมาตั้งแต่เกิด [Lex2]
 • (บอร์น) adj. กำเนิด,แต่กำเนิด,โดยกำเนิด -Phr. (born yesterday ไร้เรียงสา,ไร้ประสบการ) -Conf. borne [Hope]
 • (adj) โดยกำเนิด,ตั้งแต่เกิด [Nontri]
 • (vt) pp ของ bear [Nontri]
 • /B AO1 R N/ [CMU]
 • (v) /b'ɔːn/ [OALD]
into
 • กลายเป็น[Lex2]
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • เข้าไปใน[Lex2]
 • ตรงไปยัง: ตรงไปที่ [Lex2]
 • (อิน'ทู) prep. เข้าไปข้างใน,เข้ามาข้างใน,เข้าไป,กลายเป็น,ไปยัง [Hope]
 • (pre) ใน,ตรงไป,เข้าไปใน,จนกระทั่ง,กลายเป็น [Nontri]
 • /IH1 N T UW0/ [CMU]
 • /IH0 N T UW1/ [CMU]
 • (in) /'ɪntə/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
world
 • โลก: โลกมนุษย์ [Lex2]
 • ชาวโลก: มนุษย์โลก, มนุษยชาติ [Lex2]
 • สังคมมนุษย์[Lex2]
 • ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง[Lex2]
 • ของโลก: แห่งโลก [Lex2]
 • (เวิร์ลดฺ) n. โลก,เขตโลก,พิภพ,มนุษย์โลก,สากล,โลกมนุษย์,มวลมนุษย์,มนุษยชาติ,สาธารณชน,ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์,วงการ,อาณาจักร,วงสังคม,จุกรวาล,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่,สรรพสิ่ง,จำนวนมหาศาล,ชีวิตโลก,ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง) [Hope]
 • (n) โลก,ชาวโลก,มวลมนุษย์,วงการ,สรรพสิ่ง [Nontri]
 • /W ER1 L D/ [CMU]
 • (n) /w'ɜːʳld/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
glittering
 • น่าประทับใจ: ซึ่งประสบความสำเร็จ [Lex2]
 • /G L IH1 T ER0 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /gl'ɪtərɪŋ/ [OALD]
  [glitter]
 • ส่องแสงสุกใส: ระยิบระยับ, ระยับ, พร่างพราง, แพรวพราว,ทอประกาย, เป็นประกาย, สุกใส, แวววาว [Lex2]
 • แสงแวววาว: แสงระยิบระยับ [Lex2]
 • (กลิท'เทอะ) n.,vi. (สะท้อน,ส่อง) แสงแวววับ,แสงระยิบระยับ,สิ่งที่เปล่งแสงแวววับ. ###SW. glitteringly adv. glittery adj. ###S. gleam,glint [Hope]
 • (n) แสงประกาย,แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ [Nontri]
 • (vi) ส่องแสงเป็นประกาย,ส่องแสงระยิบ,ส่องแสงแวววาว [Nontri]
 • /G L IH1 T ER0/ [CMU]
 • (v) /gl'ɪtər/ [OALD]
jewels
 • /JH UW1 AH0 L Z/ [CMU]
 • /JH UW1 L Z/ [CMU]
 • (v) /ʤ'uːəlz/ [OALD]
  [jewel]
 • เพชรพลอย: มณี, รัตนะ, มณีศิลา [Lex2]
 • (จู'เอิล) n. เพชรพลอย,สิ่งประดับที่ทำด้วยเพชรพลอย,ทรัพย์สินที่มีค่า,ของมีค่า,บุคคลที่มีค่ามาก,บุคคลที่ดีเลิศ,เม็ดเพชรพลอยในนาฬิกา. vt. ประดับด้วย,เพชรพลอย ###SW. jeweler,jeweller n. พ่อค้าเพชรพลอย นาฬิกาทอง รูปพรรณหรือของมีค่าอื่น ๆ -S.gem,trea [Hope]
 • (n) เพชรพลอย,ทองรูปพรรณ,อัญมณี,ของมีค่า [Nontri]
 • /JH UW1 AH0 L/ [CMU]
 • /JH UW1 L/ [CMU]
 • (v) /ʤ'uːəl/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
fine
 • ดี: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นดี, วิเศษ [Lex2]
 • สบายดี (สุขภาพ): สุขสบาย [Lex2]
 • อากาศแจ่มใส: ท้องฟ้าสดใส [Lex2]
 • ดี (ยอมรับได้): น่าพอใจ, พอใช้ได้ [Lex2]
 • ละเอียด: ประณีต, ละเอียดลออ [Lex2]
 • บาง: เรียวบาง, แบบบาง [Lex2]
 • สวยงาม: งาม, ชวนมอง [Lex2]
 • น่าพึงพอใจ[Lex2]
 • ปรับเป็นเงิน[Lex2]
 • ค่าปรับ: เงินค่าปรับ [Lex2]
 • (ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ, [Hope]
 • (adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง [Nontri]
 • (n) ค่าปรับ,ค่าสินไหม,ค่าปรับไหม [Nontri]
 • (vt) ปรับ [Nontri]
 • /F AY1 N/ [CMU]
 • (v) /f'aɪn/ [OALD]
titles
 • คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์[Lex2]
 • /T AY1 T AH0 L Z/ [CMU]
 • (n) /t'aɪtlz/ [OALD]
  [title]
 • ชื่อเรื่อง: ชื่อหนังสือ, ชื่อเรียก [Lex2]
 • หัวเรื่อง[Lex2]
 • คำนำหน้าชื่อ (เช่น ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์)[Lex2]
 • ตำแหน่งชนะเลิศ: ตำแหน่งแชมป์ [Lex2]
 • กรรมสิทธิ์: สิทธิครอบครอง, สิทธิการเป็นเจ้าของ [Lex2]
 • ทำให้มีชื่อเรื่อง: ตั้งชื่อเรื่อง, ตั้งหัวข้อ [Lex2]
 • เรียกบุคคลด้วยคำนำหน้าชื่อ[Lex2]
 • (ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ [Hope]
 • (n) ชื่อ,สิทธิความเป็นเจ้าของ,ตำแหน่ง,บรรดาศักดิ์,ชื่อเรื่อง [Nontri]
 • (vt) ตั้งชื่อ,จ่าหน้า [Nontri]
 • /T AY1 T AH0 L/ [CMU]
 • (n) /t'aɪtl/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top