ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

You ( Y UW1) all ( AO1 L) had ( HH AE1 D) had ( HH AE1 D) the ( DH AH0) chance ( CH AE1 N S) and ( AH0 N D) the ( DH AH0) privilege ( P R IH1 V IH0 L IH0 JH) to ( T UW1) be ( B IY1) enchanted ( EH0 N CH AE1 N T IH0 D),

transported ( T R AE0 N S P AO1 R T AH0 D),

and ( AH0 N D) even ( IY1 V IH0 N) sometimes ( S AH0 M T AY1 M Z) devastated ( D EH1 V AH0 S T EY2 T AH0 D),

by ( B AY1) the ( DH AH0) performances ( P ER0 F AO1 R M AH0 N S AH0 Z) of ( AH1 V) this ( DH IH1 S) true ( T R UW1) artist ( AA1 R T AH0 S T) of ( AH1 V) our ( AW1 ER0) company ( K AH1 M P AH0 N IY2).

 


  

 
You
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
all
 • จำนวนทั้งหมด: สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทั้งหมด: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด [Lex2]
 • ทุกคน: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทุกๆ: ทุก, ใดๆ [Lex2]
 • มาก (คำไม่เป็นทางการ): อย่างยิ่ง [Lex2]
 • (ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน [Hope]
 • (adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล [Nontri]
 • /AO1 L/ [CMU]
 • (n) /ɔːl/ [OALD]
had
 • กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have[Lex2]
 • (แฮด) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ have [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ have [Nontri]
 • /HH AE1 D/ [CMU]
 • (v) /hæd/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
chance
 • การเสี่ยง: ความเสี่ยง [Lex2]
 • เกิดขึ้นโดยบังเอิญ[Lex2]
 • ความเป็นไปได้: ความน่าจะเป็น [Lex2]
 • โชค: โอกาส [Lex2]
 • โดยบังเอิญ[Lex2]
 • โอกาส[Lex2]
 • |die, pl. Chancen| โอกาส [LongdoDE]
 • (ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ###S. happening,risk,opening,happen [Hope]
 • (n) โอกาส,หนทาง,ลู่ทาง,ช่องทาง,อุปัทวเหตุ,โชค,เหตุบังเอิญ [Nontri]
 • (vi) เกิดขึ้นโดยบังเอิญ,ประจวบเหมาะ,พอดี [Nontri]
 • /CH AE1 N S/ [CMU]
 • (v) /tʃ'aːns/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
privilege
 • ข้อได้เปรียบ: สิทธิ, สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, อำนาจพิเศษ, เอกสิทธิ์ [Lex2]
 • โอกาส[Lex2]
 • ให้สิทธิพิเศษ: ให้ประโยชน์, ให้เอกสิทธิ์ [Lex2]
 • (พริฟ'วิลิจฺ) n. สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,เอกสิทธิ์,ประโยชน์พิเศษ,ข้อได้เปรียบ. vt. ให้สิทธิพิเศษแก่,ให้อภิสิทธิ์แก่ ###SW. privileger n. [Hope]
 • (n) อภิสิทธิ์,สิทธิพิเศษ,เอกสิทธิ์,ข้อได้เปรียบ [Nontri]
 • (vt) ให้สิทธิพิเศษ,ให้เอกสิทธิ์แก่ [Nontri]
 • /P R IH1 V IH0 L IH0 JH/ [CMU]
 • (n) /pr'ɪvəlɪʤ/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
enchanted
 • รู้สึกเคลิบเคลิ้ม: เคลิ้ม, หลงใหล [Lex2]
 • /EH0 N CH AE1 N T IH0 D/ [CMU]
 • /EH0 N CH AE1 N IH0 D/ [CMU]
 • (v) /'ɪntʃ'aːntɪd/ [OALD]
  [enchant]
 • ทำให้หลงใหล: ทำให้ปลื้มปิติ [Lex2]
 • ร่ายมนต์ใส่: เป่ามนต์ใส่ [Lex2]
 • vt. ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้หลงใหล,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้ปลื้มปิติ,มีเสน่ห์ ###S. bind [Hope]
 • (vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้หลงใหล,ทำให้เบิกบาน,ทำให้ปลื้มปีติ [Nontri]
 • /EH0 N CH AE1 N T/ [CMU]
 • (v) /'ɪntʃ'aːnt/ [OALD]
transported
 • /T R AE0 N S P AO1 R T AH0 D/ [CMU]
 • (v) /tr'ænsp'ɔːtɪd/ [OALD]
  [transport]
 • บรรทุก: ขน, ขนถ่าย [Lex2]
 • ขนย้าย: ขนส่ง [Lex2]
 • การขนส่ง: บริษัทขนส่ง [Lex2]
 • พาหนะ: ยานพาหนะ [Lex2]
 • ความปิติยินดี: ความดีใจ [Lex2]
 • (แทรนซฺพอร์ท') vt. ขนส่ง,นำส่ง,ส่ง,ลำเลียง,ขนย้าย,เนรเทศ. n. การขนส่ง,การนำส่ง,การส่ง,การลำเลียง,การขนย้าย,การเนรเทศ,วิธีการขนส่ง,พาหนะขนส่ง,เครื่องบินโดยสาร,เครื่องบินบรรทุก,ระบบขนส่งมวลชน,อารมณ์รุนแรง,นักโทษที่ถูกเนรเทศ. ###SW. transportable [Hope]
 • (n) การขนส่ง,การลำเลียง,เรือขนส่ง,อาการเคลิ้ม [Nontri]
 • (vt) ขนส่ง,ลำเลียง,เนรเทศ,เคลื่อนย้าย [Nontri]
 • /T R AE0 N S P AO1 R T/ [CMU]
 • /T R AE1 N S P AO0 R T/ [CMU]
 • (n) /tr'ænspɔːt/ [OALD]
 • (v) /tr'ænsp'ɔːt/ [OALD]
even
 • (จำนวน) เท่ากัน[Lex2]
 • (เลข) คู่[Lex2]
 • ทำให้เท่ากัน: เสมอกัน [Lex2]
 • ทำให้เท่ากัน: ทำให้เสมอกัน [Lex2]
 • แม้กระทั่ง: แม้แต่ [Lex2]
 • ยิ่งไปกว่านั้น[Lex2]
 • เรียบ: เสมอกัน [Lex2]
 • สงบ: เงียบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น [Lex2]
 • (อี'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi [Hope]
 • (adj) สม่ำเสมอ,เสมอกัน,เป็นคู่,เท่า,พอดี,คงที่,เรียบ [Nontri]
 • (adv) แม้แต่,แม้ว่า,ยิ่งกว่านั้น [Nontri]
 • (vt) ทำให้เรียบ,ทำให้เสมอกัน,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุล [Nontri]
 • /IY1 V IH0 N/ [CMU]
 • (v) /'iːvn/ [OALD]
sometimes
 • บางครั้ง: บางคราว, บางครั้งบางคราว, บางที, บางโอกาส [Lex2]
 • (ซัม'ไทมซ) adv. บางครั้ง,บางคราว,บางโอกาส,บางท' [Hope]
 • (adv) บางเวลา,บางที,บางครั้ง,บางโอกาส,บางคราว [Nontri]
 • /S AH0 M T AY1 M Z/ [CMU]
 • /S AH1 M T AY2 M Z/ [CMU]
 • (a) /s'ʌmtaɪmz/ [OALD]
devastated
 • /D EH1 V AH0 S T EY2 T AH0 D/ [CMU]
 • /D EH1 V AH0 S T EY2 T IH0 D/ [CMU]
 • (v) /d'ɛvəstɛɪtɪd/ [OALD]
  [devastate]
 • ทำลายล้าง: ทำให้เสียหายอย่างรุนแรง [Lex2]
 • ทำให้ท่วมท้นด้วยความรู้สึก (มักใช้รูป passive voice): ทำให้หมดหวัง, ทำให้ตกตะลึง [Lex2]
 • (เดฟ'เวิสเทท) vt. ทำลายล้าง,ล้างผลาญ,มีชัยท่วมท้น ###SW. devastation n. ดูdevastate devastative adj. ดูdevastate devastator n. ดูdevastate ###S. ravage [Hope]
 • (vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย [Nontri]
 • /D EH1 V AH0 S T EY2 T/ [CMU]
 • (v) /d'ɛvəstɛɪt/ [OALD]
by
 • ใกล้: ข้าง, อยู่ข้าง [Lex2]
 • โดย: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก,ทีละ, ต่อ [Lex2]
 • ก่อนเวลาที่กำหนด[Lex2]
 • ผ่าน: ผ่านไป, ผ่าน [Lex2]
 • ระหว่าง: ช่วง, ที่ [Lex2]
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • เป็นผลเนื่องจาก: เป็นไปตาม [Lex2]
 • ทาง: ไปทาง [Lex2]
 • เป็นตัวแทนของ[Lex2]
 • (บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with [Hope]
 • (adv) ล่วงไป,ผ่านไป [Nontri]
 • (pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (a) /baɪ/ [OALD]
performances
 • /P ER0 F AO1 R M AH0 N S AH0 Z/ [CMU]
 • /P ER0 F AO1 R M AH0 N S IH0 Z/ [CMU]
 • (n) /p'əf'ɔːmənsɪz/ [OALD]
  [performance]
 • การกระทำ: พฤติกรรม [Lex2]
 • การแสดง: การบรรเลง [Lex2]
 • การทำให้บรรลุผลสำเร็จ[Lex2]
 • สมรรถนะ, สมรรถภาพ [LongdoEN]
 • (เพอฟอม'เมินซฺ) n. การกระทำ,การปฏิบัติ,การดำเนินการ,การทำให้บรรลุผลสำเร็จ,การแสดง,การบรรเลง,พฤติการณ์,พฤติกรรม,สมรรถภาพ,สมรรถนะ ###S. practice,operation,deed,show,play [Hope]
 • (n) การแสดงละคร,การกระทำ,การปฏิบัติ,การเดินเครื่อง,การดำเนินการ [Nontri]
 • /P ER0 F AO1 R M AH0 N S/ [CMU]
 • (n) /p'əf'ɔːməns/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
true
 • ที่เป็นเรื่องจริง[Lex2]
 • ที่เป็นของแท้: ที่ไม่ปลอม [Lex2]
 • ที่ซื่อสัตย์: ที่ไว้ใจได้, ที่ไม่หลอกลวง [Lex2]
 • ถูกต้อง[Lex2]
 • เป็นจริง: เป็นความจริง [Lex2]
 • แน่นอน: เที่ยงตรง, แม่นยำ [Lex2]
 • อย่างซื่อสัตย์[Lex2]
 • (ทรู) adj.,n.,adv. (ความ) จริง,แท้จริง,ไม่ปลอม,มีศรัทธา,แน่นอน,เป็นแบบอย่าง,เชื่อถือได้,เคร่งครัด,ถูกต้อง, come true เป็นความจริง. the true สิ่งที่เป็นความจริง ###S. factual,real [Hope]
 • (adj) จริง,ซื่อสัตย์,ตรง,แท้,ถูกต้อง,เคร่งครัด [Nontri]
 • /T R UW1/ [CMU]
 • (v) /tr'uː/ [OALD]
artist
 • คนที่เจ้าเล่ห์ (คำสแลง)[Lex2]
 • นักแสดง[Lex2]
 • ผู้ที่มีทักษะ: ผู้มีฝีมือ [Lex2]
 • ศิลปิน: ช่างเขียน, จิตรกร [Lex2]
 • (อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร,นักแสดง,ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept) [Hope]
 • (n) ศิลปิน,จิตรกร,ช่างฝีมือ,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ [Nontri]
 • /AA1 R T AH0 S T/ [CMU]
 • /AA1 R T IH0 S T/ [CMU]
 • (n) /'aːtɪst/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
company
 • กลุ่มคน[Lex2]
 • แขกผู้มาเยี่ยม[Lex2]
 • ความเป็นเพื่อน[Lex2]
 • (คัม'พะนี) n. หมู่เพื่อนฝูง,วงสมาคม,การสังคม,การคบค้า,บริษัท,คณะ,หมู่,แขก,กองร้อย ###S. association,body [Hope]
 • (n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ [Nontri]
 • /K AH1 M P AH0 N IY2/ [CMU]
 • (n) /k'ʌmpəniː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top