ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

When ( W EH1 N) our ( AW1 ER0) children ( CH IH1 L D R AH0 N) come ( K AH1 M) home ( HH OW1 M) with ( W IH1 DH) their ( DH EH1 R) noses ( N OW1 Z IH0 Z) and ( AH0 N D) hands ( HH AE1 N D Z) icy ( AY1 S IY0), what ( W AH1 T) can ( K AE1 N) be ( B IY1) more ( M AO1 R) welcoming ( W EH1 L K AH0 M IH0 NG) than ( DH AE1 N) a ( AH0) warm ( W AO1 R M), roasted ( R OW1 S T AH0 D) sweet potato ( S W IY1 T P AH0 T EY1 T OW2) gratin waiting for ( W EY1 T IH0 NG F AO1 R) them ( DH EH1 M)?

 


  

 
When
 • เมื่อ[Lex2]
 • เมื่อหรือขณะที่: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่ [Lex2]
 • เมื่อไรที่[Lex2]
 • ถ้า[Lex2]
 • แม้ว่า[Lex2]
 • (เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น [Hope]
 • (adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน [Nontri]
 • (con) เมื่อ,ขณะที่,พอ,ครั้น,ในเมื่อ,ถ้าหาก,เวลาไหน [Nontri]
 • /W EH1 N/ [CMU]
 • /HH W EH1 N/ [CMU]
 • (a) /wɛn/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
children
 • คำพหูพจน์ของคำว่า child[Lex2]
 • (ชิล'เดรน) n. พหูพจน์ของ child [Hope]
 • (n) pl ของ child [Nontri]
 • /CH IH1 L D R AH0 N/ [CMU]
 • (n) /tʃ'ɪldrən/ [OALD]
  [child]
 • คนที่มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก[Lex2]
 • เด็ก[Lex2]
 • ลูก[Lex2]
 • (ไชดฺ) n. เด็ก,ทายาท,ผลิตผล,-with child ตั้งครรภ์ มีบุตร ###S. yougster -pl children [Hope]
 • (n) เด็ก,ทารก,ลูก,บุตรหลาน [Nontri]
 • /CH AY1 L D/ [CMU]
 • (n) /tʃ'aɪld/ [OALD]
come
 • เกิดขึ้น: ปรากฏ [Lex2]
 • ถึง (ยาวมาถึง): มาถึง [Lex2]
 • เป็น: กลายเป็น [Lex2]
 • มา: มาถึง, มาแล้ว [Lex2]
 • มาจาก (ภูมิลำเนา, บ้านเกิด): เกิดใน [Lex2]
 • ถึงจุดสุดยอด[Lex2]
 • (คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ ###SW. Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง) [Hope]
 • (vi) มา,บรรลุถึง,เข้ามา,ปรากฏ [Nontri]
 • /K AH1 M/ [CMU]
 • (v) /k'ʌm/ [OALD]
home
 • บ้าน: ที่อยู่, บ้านเรือน, อาคารที่พัก, บ้านพัก [Lex2]
 • ภายในครัวเรือน: ในบ้าน [Lex2]
 • มุ่งไปที่บ้าน[Lex2]
 • (โฮม) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บ้าน,เรือน,ที่พัก,ที่อยู่อาศัย,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน,ประเทศของตน,ถิ่นกำเนิด,สถานสงเคราะห์,ฐาน,ศูนย์กลาง. adv. ไปบ้าน ###S. residence,centre [Hope]
 • (n) บ้านเรือน,ที่อยู่อาศัย,ถิ่นกำเนิด [Nontri]
 • /HH OW1 M/ [CMU]
 • (n) /h'ɒum/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
their
 • ของเขาเหล่านั้น[Lex2]
 • (แธร) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey) [Hope]
 • (adj) ของเขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (j) /ð'ɛəʳr/ [OALD]
noses
 • /N OW1 Z IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /n'ɒuzɪz/ [OALD]
  [nose]
 • จมูก[Lex2]
 • (โนซ) {nosed,nosing,noses} n. จมูก,อวัยวะสูดอากาศหายใจ,หัวสูบ,พวยกา,หัวเครื่องบิน,หัวเรือ,หัวไม้ตีกอล์ฟ -v. ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ทิ่มหัว,สัมผัสหรือถูด้วยจมูก -Phr. (by a nose เส้นยาแดง) -Phr. (on the nose แม่นยำ ถูกต้อง) [Hope]
 • (n) จมูก,งวงช้าง,หัวสูบ,หัวเรือ [Nontri]
 • (vt) สูดกลิ่น,ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ค้นคว้า [Nontri]
 • /N OW1 Z/ [CMU]
 • (v) /n'ɒuz/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
hands
 • /HH AE1 N D Z/ [CMU]
 • /HH AE1 N Z/ [CMU]
 • (v) /h'ændz/ [OALD]
  [hand]
 • การควบคุม: อำนาจ [Lex2]
 • การปรบมือ[Lex2]
 • ขาไพ่: ฝ่าย [Lex2]
 • เข็มนาฬิกา[Lex2]
 • คนงาน[Lex2]
 • ความช่วยเหลือ[Lex2]
 • ความมีส่วนร่วม[Lex2]
 • ความสามารถ: ความชำนาญ [Lex2]
 • จูง[Lex2]
 • ผู้เชี่ยวชาญ[Lex2]
 • ไพ่ที่ถืออยู่บนมือ[Lex2]
 • มือ: หัตถ์, กร [Lex2]
 • ลายมือ (การเขียนหนังสือ)[Lex2]
 • ลูกเรือ[Lex2]
 • ส่ง (ด้วยมือ): ส่งให้, ยื่นให้ [Lex2]
 • อิทธิพล[Lex2]
 • |die, pl. Hände| มือ [LongdoDE]
 • (แฮนดฺ) n. มือ,กำมือ -Phr. (at hand ใกล้,แค่เอื้อม) [Hope]
 • (n) มือ,กำมือ,เข็มนาฬิกา,ข้าง,ลูกจ้าง,คนงาน,อำนาจ,ความชำนาญ,ฝีมือ [Nontri]
 • (vt) จับ,จูง,ถือ,หิ้ว,พยุง,ส่งให้,มอบ,ยื่น [Nontri]
 • /HH AE1 N D/ [CMU]
 • (v) /h'ænd/ [OALD]
icy
 • ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำแข็ง[Lex2]
 • ซึ่งเย็นชา: ซึ่งเฉยชา, ไม่เป็นมิตร [Lex2]
 • (ไอ'ซี) adj. เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,คล้ายน้ำแข็ง,เย็นเยือก,หนาว,สั่น,ไร้ความรู้สึก,เย็นชืด,จืดชืด,เมินเฉย ###S. frigid,cold,chilled [Hope]
 • (adj) เหมือนน้ำแข็ง,เยือกเย็น,ไม่ต้อนรับขับสู้,เมินเฉย [Nontri]
 • /AY1 S IY0/ [CMU]
 • (j) /'aɪsiː/ [OALD]
what
 • อะไร[Lex2]
 • อะไร: อันไหน; สิ่งไหน [Lex2]
 • อะไรก็ตาม[Lex2]
 • มากเท่าที่[Lex2]
 • คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น[Lex2]
 • คำแสดงการคาดเดาหรือกะประมาณ[Lex2]
 • อย่างไร (เพื่อวัดระดับมากน้อย)[Lex2]
 • (วอท) pron. อะไร,เท่าไร,ใด ๆ ,สิ่งที่,คนที่,เท่าที่,ชนิดใด,n. อะไร,ลักษณะที่แท้จริง,adj. อะไรก็ตาม,เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ [Hope]
 • (adj) อะไร,สิ่งที่,เท่าที่,แท้ๆ,พิลึก,เท่าไร [Nontri]
 • (pro) อะไร,ใดๆ,เท่าไร,ชนิดใด [Nontri]
 • /W AH1 T/ [CMU]
 • /HH W AH1 T/ [CMU]
 • (j) /wɒt/ [OALD]
can
 • กระป๋อง[Lex2]
 • คุก (คำสแลง)[Lex2]
 • บรรจุกระป๋อง[Lex2]
 • ปริมาณหนึ่งกระป๋อง[Lex2]
 • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
 • สามารถ: สามารถที่จะ [Lex2]
 • (แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก, [Hope]
 • (n) กระป๋อง,ถัง [Nontri]
 • (vi) สามารถ,ทำได้ [Nontri]
 • (vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง [Nontri]
 • /K AE1 N/ [CMU]
 • /K AH0 N/ [CMU]
 • (v) /kæn/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
more
 • มากกว่า[Lex2]
 • มากกว่า: ยิ่งกว่า [Lex2]
 • จำนวนที่มากกว่า: จำนวนที่มากขึ้น [Lex2]
 • นานขึ้น: นานกว่า, มากกว่า, บ่อยขึ้น [Lex2]
 • (โมรฺ,มอรฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือจาก,อีก,ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ) ###S. greater,extra [Hope]
 • (adj) มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือไปกว่า,เพิ่มขึ้น [Nontri]
 • (adv) อีก,มากกว่า,ต่อไป,นอกเหนือจาก,ยิ่งกว่า [Nontri]
 • /M AO1 R/ [CMU]
 • (n) /m'ɔːr/ [OALD]
welcoming
 • /W EH1 L K AH0 M IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /w'ɛlkəmɪŋ/ [OALD]
  [welcome]
 • เป็นที่ยอมรับ: เป็นที่ชื่นชมยินดี [Lex2]
 • ซึ่งเต็มใจ: ซึ่งยินดี [Lex2]
 • การต้อนรับ: การรับรอง [Lex2]
 • ต้อนรับ: รับรอง [Lex2]
 • ยินดีต้อนรับ: ขอต้อนรับ, ด้วยความยินด ี(ต้อนรับ) [Lex2]
 • (เวล'คัม) interj. ขอต้อนรับ n. การต้อนรับ vt. ต้อนรับ,รับด้วยความยินดี adj. ยินดีต้อนรับ,ได้รับอนุญาต,ได้จังหวะพอดี ###SW. welcomely adv. welcomeness n. welcomer n. [Hope]
 • (adj) ต้อนรับ,เป็นที่น่ายินดี,เชื้อเชิญ [Nontri]
 • (n) การต้อนรับ,การเชิญ,การแสดงความยินดี [Nontri]
 • (vt) ต้อนรับ,เชิญ,แสดงความยินดี [Nontri]
 • /W EH1 L K AH0 M/ [CMU]
 • (v) /w'ɛlkəm/ [OALD]
than
 • กว่า (ใช้ในการเปรียบเทียบ)[Lex2]
 • (แธน) conj. กว่า,นอกจาก...เมื่อเปรียบเทียบกับ,เมื่อสัมพันธ์กับ [Hope]
 • (con) กว่า [Nontri]
 • /DH AE1 N/ [CMU]
 • /DH AH0 N/ [CMU]
 • (cc) /ðæn/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
warm
 • อุ่น: อบอุ่นสบาย [Lex2]
 • ที่ทำให้อุ่น: ที่ป้องกันความหนาวเย็น [Lex2]
 • ที่เป็นมิตร: ที่มีไมตรีจิต [Lex2]
 • ที่เต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรง[Lex2]
 • ที่มีความกระตือรือร้น[Lex2]
 • ที่โกรธได้ง่าย: ที่อารมณ์เสียง่าย [Lex2]
 • (สี) ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสบาย (เช่น สีแดง สีเหลือง)[Lex2]
 • ทำให้อุ่นขึ้น: ทำให้อบอุ่น [Lex2]
 • อุ่นขึ้น[Lex2]
 • ทำให้มีความสุข[Lex2]
 • มีความกระตือรือร้น[Lex2]
 • มีความเป็นมิตร: มีไมตรีจิต, มีความรู้สึกชอบพอ [Lex2]
 • สถานที่ที่อบอุ่น[Lex2]
 • การทำให้อุ่นขึ้น[Lex2]
 • ที่เกือบจะเดาถูก (คำไม่เป็นทางการ): ที่เกือบจะตอบถูก [Lex2]
 • อุ่น [LongdoDE]
 • (วอร์ม) adj. vt. vi. (ทำให้) (กลายเป็น) อบอุ่น,อุ่น,มีมิตรไมตรี,มีชีวิตชีวา,คึกคัก,สด,มีอารมณ์รัก,เห็นอกเห็นใจ -Phr. (warm up อุ่นเครื่องก่อนแข่ง) ###SW. warmer n. warmish adj. warmly adv. warmness n. ###S. luk [Hope]
 • (adj) กระตือรือร้น,สดๆร้อนๆ,อบอุ่น,เผ็ดร้อน [Nontri]
 • (vi) ร้อนขึ้น,ตื่นเต้น,อบอุ่น,มีชีวิตชีวา [Nontri]
 • /W AO1 R M/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːm/ [OALD]
roasted
 • /R OW1 S T AH0 D/ [CMU]
 • /R OW1 S T IH0 D/ [CMU]
 • (v) /r'ɒustɪd/ [OALD]
  [roast]
 • ย่าง: ปิ้ง, อบ [Lex2]
 • ตำหนิอย่างรุนแรง[Lex2]
 • ล้อเลียน[Lex2]
 • เนื้อย่าง: เนื้ออบ [Lex2]
 • งานเลี้ยงที่มีอาหารย่าง[Lex2]
 • (โรสทฺ) vt.,vi. ย่าง,ปิ้ง,ผิงไฟ,อบ,ทำให้อุ่น,ตำหนิอย่างรุนแรง,ล้อเล่น n. เนื้อย่าง,เนื้อปิ้ง,เนื้ออบ,สิ่งที่ถูกย่าง (ปิ้ง,อบ,ผิง) ,งานเลี้ยงที่มีการย่างเนื้อ,การตำหนิอย่างรุนแรง adj. ย่าง,ปิ้ง,อบ ###S. ridicule [Hope]
 • (vt) ย่าง,ปิ้ง,อบ,ผิง,ทำให้อุ่น [Nontri]
 • /R OW1 S T/ [CMU]
 • (v) /r'ɒust/ [OALD]
sweet potato
 • มันเทศ[Lex2]
 • เครื่องเป่าชนิดหนึ่ง (คำไม่เป็นทางการ): เครื่องดนตรีแบบเป่าชนิดหนึ่ง [Lex2]
 • n. มันเทศ,ต้นมันเทศ [Hope]
waiting for
  [wait for]
 • รอคอย: คอย [Lex2]
them
 • พวกเขา (รูปกรรมของ they)[Lex2]
 • (เธม) pron. กรรมของthey [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 M/ [CMU]
 • /DH AH0 M/ [CMU]
 • (prp) /ðɛm/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top