ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) tide ( T AY1 D) is ( IH1 Z) turning ( T ER1 N IH0 NG). Our ( AW1 ER0) very ( V EH1 R IY0) first ( F ER1 S T) real ( R IY1 L) victory ( V IH1 K T ER0 IY0).

 


 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
tide
 • กระแสน้ำ[Lex2]
 • ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง: กระแสน้ำขึ้นน้ำลง [Lex2]
 • สิ่งที่ขึ้นๆ ลงๆ[Lex2]
 • ช่วงเวลา[Lex2]
 • ลอยตามกระแสน้ำ: ไหลตามกระแสน้ำ, ไหลไปไหลมา [Lex2]
 • ทำให้ลอยตามกระแสน้ำ: ทำให้ไหลตามกระแสน้ำ, ทำให้ไหลไปไหลมา [Lex2]
 • ขึ้นและลงเหมือนกระแสน้ำ[Lex2]
 • เกิดขึ้น[Lex2]
 • (ไทดฺ) n. น้ำขึ้นน้ำลง,กระแสน้ำ,สิ่งที่ขึ้น ๆ ลง ๆ สลับกัน,แนวโน้ม,วิกฤติกาล,ฤดู,เทศกาล,โอกาสที่เหมาะ,ช่วงระยะเวลาหนึ่ง, -Phr. (turn the tide กลับทิศทาง) vi. ไหลตามกระแสน้ำ,ไหลไปไหลมา,ลอยไปตามกระแสน้ำ vt. ทำให้ลอยไปตามกระแสน้ำ, -Phr. (tide over ช่วยให้พ้นความลำบาก [Hope]
 • (n) เวลาน้ำขึ้นลง,กระแสน้ำ,ฤดูกาล,เทศกาล,วิกฤติการณ์,แนวโน้ม [Nontri]
 • /T AY1 D/ [CMU]
 • (vt,n) /t'aɪd/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v,vi) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v,vi) /biː/ [OALD]
turning
 • การหมุน[Lex2]
 • จุดเลี้ยว[Lex2]
 • สิ่งที่หมุน[Lex2]
 • การกลึง[Lex2]
 • (เทิร์น'นิง) n. การหมุน,การหัน,การไข,การบิด,การเบือน,การเลี้ยว,การเปลี่ยนแปลง,ที่เลี้ยว,หัวเลี้ยว,หัวโค้ง,งานกลึง,การกลึง [Hope]
 • /T ER1 N IH0 NG/ [CMU]
 • (v,n (count)) /t'ɜːʳnɪŋ/ [OALD]
  [turn]
 • เปลี่ยน: แปลง [Lex2]
 • เปลี่ยน: เปลี่ยนแปลง [Lex2]
 • ย้อนกลับ: หัน, ย้อน, ถอยหลัง [Lex2]
 • เลี้ยว: เบี่ยง, เบน [Lex2]
 • เปลี่ยน (ความคิด): ทำให้เชื่อ, ยุยง [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนเป็น [Lex2]
 • ผลัด (ใบ)[Lex2]
 • บูด: เสีย [Lex2]
 • ปล่อย: เปลี่ยนถ่าย [Lex2]
 • การเปลี่ยน: การสลับ [Lex2]
 • โอกาส: โอกาสดี [Lex2]
 • คราว: เวร, รอบ, ตา, ที [Lex2]
 • วงเลี้ยว[Lex2]
 • การเลี้ยว: การหัน [Lex2]
 • การหมุน: การหมุนรอบ [Lex2]
 • เหตุการณ์เปลี่ยนแปลง: การพลิกผัน (เหตุการณ์) [Lex2]
 • การเดินเล่น[Lex2]
 • โค้ง[Lex2]
 • หน้าที่: งานประจำ [Lex2]
 • (เทิร์น) vt.,vi.,n. (การ) หมุน,หัน,ไข,เบือน,บิด,งอ,พับ,พลิก,ผิน,หันเห,บ่าย,เลี้ยว,อ้อม,โอบ,เบน,จุดที่มีการเปลี่ยนแปลง,เส้นโค้ง,ส่วนโค้ง,รอบหนึ่ง,พักหนึ่ง,รายการ,นิสัย,ลักษณะ,ท่าทาง,พฤติการณ์,รูปแบบ,ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,เวร,ลำดับ,การรักษา,การเดินเล่น, [Hope]
 • (n) การหมุน,การหัน,หัวเลี้ยว,การเปลี่ยน,คุ้ง,ความโน้มเอียง [Nontri]
 • (vi) หมุน,หันหลัง,เปลี่ยนทิศทาง,เลี้ยว,ใคร่ครวญ [Nontri]
 • (vt) ไขลาน,พลิกกลับ,หัน,เปลี่ยน,เบือน,เลี้ยว [Nontri]
 • /T ER1 N/ [CMU]
 • (v,n (count)) /t'ɜːʳn/ [OALD]
Our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • (adj) /'auər/ [OALD]
very
 • อย่างมากมาย: อย่างมาก, มาก [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน [Lex2]
 • แท้จริง[Lex2]
 • เฉพาะ: เท่านั้น [Lex2]
 • (เว'รี) adv. มาก,มาก ๆ ,อย่างยิ่ง,แท้จริง,เหลือเกิน. adj. แท้จริง,จริง,โดยเฉพาะ,แน่แท้,โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,เพียงเท่านั้น ###S. extremely,greatly,exactly,absolute,suitable [Hope]
 • (adj) แท้,อย่างเดียวกัน,เท่านั้น [Nontri]
 • (adv) มาก,แท้จริง,ทีเดียว,อย่างยิ่ง [Nontri]
 • /V EH1 R IY0/ [CMU]
 • (adj) /v'ɛriː/ [OALD]
 • (adj,adv) /v'ɛriː/ [OALD]
first
 • ที่หนึ่ง: หนึ่ง, แรก, แรกสุด, อันดับหนึ่ง [Lex2]
 • อย่างแรก: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก [Lex2]
 • คนหรือของที่เป็นอันดับที่หนึ่ง[Lex2]
 • (เฟิร์สทฺ) adj. แรก,ที่หนึ่ง,adv. ก่อน,เป็นครั้งแรก,เป็นอันดับแรก,ข้อที่ 1,สมัครใจ. [Hope]
 • (adj) เริ่ม,แรก,ก่อน,สำคัญที่สุด,ที่หนึ่ง,เอก,ต้น [Nontri]
 • (adv) เป็นครั้งแรก,ที่หนึ่ง,ก่อน,เป็นอันดับแรก,แรกเริ่ม [Nontri]
 • (n) ตอนแรก,ชั้นหนึ่ง,วันที่หนึ่ง,ประการแรก,อันดับหนึ่ง [Nontri]
 • /F ER1 S T/ [CMU]
 • (n (count),adj,adv) /f'ɜːʳst/ [OALD]
real
 • แท้จริง[Lex2]
 • มีตัวตน[Lex2]
 • จริงใจ: ซื่อสัตย์ [Lex2]
 • ความเป็นจริง: สภาพที่เป็นจริง [Lex2]
 • เหรียญสเปน[Lex2]
 • (เรียล) adj. แท้,จริง,แท้จริง,โดยแท้,ไม่ปลอม,จริงใจ,เกี่ยวกับตัวเลขจริง (ไม่ใช่เศษส่วนหรือเลขผสม) adv. มาก,อย่างมาก ###SW. realness n. ###S. true,actual,genuine [Hope]
 • (adj) แท้,จริง,แท้จริง [Nontri]
 • /R IY1 L/ [CMU]
 • (adj) /r'ɪəʳl/ [OALD]
 • (n (count)) /r'ɛɪ'aːl/ [OALD]
victory
 • ชัยชนะ[Lex2]
 • (วิค'ทะรี) n. ชัยชนะ,การมีชัยชนะในการรบ ###S. success,triumph,win [Hope]
 • (n) ชัยชนะ,ความมีชัย [Nontri]
 • /V IH1 K T ER0 IY0/ [CMU]
 • /V IH1 K T R IY0/ [CMU]
 • (n) /v'ɪktəriː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top