ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) facility ( F AH0 S IH1 L IH0 T IY0) is ( IH1 Z) designed ( D IH0 Z AY1 N D) to ( T UW1) the ( DH AH0) specifications ( S P EH2 S AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z) you ( Y UW1) gave ( G EY1 V) us ( AH1 S),

and ( AH0 N D) it's ( IH1 T S) discreet ( D IH0 S K R IY1 T),

where ( W EH1 R) we're ( W IY1 R) putting ( P AH1 T IH0 NG) it ( IH1 T).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
facility
 • สิ่งอำนวยความสะดวก[Lex2]
 • คุณสมบัติพิเศษของเครื่องจักรหรือการบริการต่างๆ[Lex2]
 • โรงงาน, สิ่งก่อสร้าง (อเมริกัน) [LongdoEN]
 • (ฟะซิล'ลิที) n. ความสะดวก,ความง่าย,ความคล่องแคล่ว,สิ่งอำนวยความสะดวก,กิริยาที่ละมุนละไม ###S. dexterity,skill [Hope]
 • (n) ความสะดวก,ความง่าย,ความแคล่วคล่อง,สิ่งอำนวยความสะดวก [Nontri]
 • /F AH0 S IH1 L IH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /f'əs'ɪlɪtiː/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
designed
 • /D IH0 Z AY1 N D/ [CMU]
 • (v) /d'ɪz'aɪnd/ [OALD]
  [design]
 • การประดิษฐ์: การสร้างสรรค์, การออกแบบ [Lex2]
 • โครงการ: แผนการ [Lex2]
 • จุดประสงค์: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, เป้าหมาย [Lex2]
 • แบบ: พิมพ์เขียว, แบบบ้าน, ภาพร่าง [Lex2]
 • ลาย: ลวดลาย, งานศิลป์ [Lex2]
 • ออกแบบ: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์ [Lex2]
 • (ดิไซนฺ') v. ออกแบบ,วางแผน,มุ่งหมาย,คิด,กำหนด,ประสงค์. ###SW. designed adj. n. แบบ, [Hope]
 • (n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์ [Nontri]
 • (vt) ออกแบบ,คิด,กำหนด,เตรียมแผนการ,มุ่งหมาย,เจตนา [Nontri]
 • /D IH0 Z AY1 N/ [CMU]
 • (v) /d'ɪz'aɪn/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
specifications
 • ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า) [LongdoEN]
 • /S P EH2 S AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /spˌɛsɪfɪk'ɛɪʃənz/ [OALD]
  [specification]
 • ข้อจำกัด: การจำกัด [Lex2]
 • (สเพสซิฟิเค'เชิน) n. การเจาะจง,การกำหนดเฉพาะ,เกณฑ์,รายละเอียด,รายการ,โครงการ ###S. condition,detail [Hope]
 • (n) รายการ,การชี้เฉพาะ,รายละเอียด,การเจาะจง [Nontri]
 • /S P EH2 S IH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /spˌɛsɪfɪk'ɛɪʃən/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
gave
 • กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา give[Lex2]
 • (เกฟว) v. อดีตกาลของgive [Hope]
 • (vt) pp ของ give [Nontri]
 • /G EY1 V/ [CMU]
 • (v) /g'ɛɪv/ [OALD]
  [give]
 • ให้: ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้ [Lex2]
 • แสดง[Lex2]
 • (กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอาให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้,ความเด้งได้ [Hope]
 • (vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง [Nontri]
 • /G IH1 V/ [CMU]
 • (v) /g'ɪv/ [OALD]
us
 • เรา: พวกเรา [Lex2]
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) )[Lex2]
 • (อัส) pron. พวกเรา [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /AH1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 EH1 S/ [CMU]
 • (n) /jˌuː'ɛs/ [OALD]
 • (prp) /ʌz/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
it's
 • (อิทซฺ) abbr. it is,it has [Hope]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /ɪts/ [OALD]
discreet
 • สุขุมรอบคอบ: ระมัดระวัง [Lex2]
 • (ดิสครีท') adj. พิจารณารอบคอบ,สุขุม,ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ระมัดระวัง. ###SW. discreetness n. ดูdiscreet [Hope]
 • (adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด [Nontri]
 • /D IH0 S K R IY1 T/ [CMU]
 • (j) /d'ɪskr'iːt/ [OALD]
where
 • ที่ไหน[Lex2]
 • ในที่ซึ่ง[Lex2]
 • สถานที่ (ที่ไม่รู้จัก)[Lex2]
 • (แวร์) adv.,conj.,pron. ที่ไหน,ตรงไหน,จุดไหน,ไปที่นั้น,อยู่ที่นั้น,ณ ที่นั้น,จากแหล่งไหน n. สถานที่ตั้ง,สถานที่เกิดเหตุ [Hope]
 • (adv) ที่ไหน,แห่งหน,ตำบลไหน,ตรงไหน,จุดไหน [Nontri]
 • (con) ที่ซึ่ง,ในประการที่,ตรงที่,ณ ที่ [Nontri]
 • /W EH1 R/ [CMU]
 • /HH W EH1 R/ [CMU]
 • (a) /w'ɛəʳr/ [OALD]
we're
 • (เวียร์) abbr. we are [Hope]
 • /W IY1 R/ [CMU]
 • /W IH1 R/ [CMU]
 • (v) /wɪəʳr/ [OALD]
putting
 • /P AH1 T IH0 NG/ [CMU]
 • /P UH1 T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /p'ʌtɪŋ/ [OALD]
  [putt]
 • ตีลูกกอล์ฟลงหลุม[Lex2]
 • (พ้ท) vt.,vi. ,n. การตีลูกกอล์ฟเบา ๆ ให้ลงหลุมด้วยไม้ตีที่เรียกว่า putter [Hope]
 • /P AH1 T/ [CMU]
 • (v) /p'ʌt/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top