ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) Louvre ( L UW1 V R AH0),

the ( DH AH0) Impressionist ( IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 S T) museum ( M Y UW0 Z IY1 AH0 M),

the ( DH AH0) Picasso ( P IH0 K AA1 S OW0) Museum ( M Y UW0 Z IY1 AH0 M).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
Louvre
 • ช่องระบายอากาศ[Lex2]
 • ติดบานเกล็ด[Lex2]
 • บานเกล็ด[Lex2]
 • /L UW1 V R AH0/ [CMU]
 • (n) /l'uːvər/ [OALD]
Impressionist
 • /IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 S T/ [CMU]
 • /IH2 M P R EH1 SH AH0 N IH0 S T/ [CMU]
 • (n) /'ɪmpr'ɛʃənɪst/ [OALD]
museum
 • พิพิธภัณฑ์[Lex2]
 • (มิวเซียม') n. พิพิธภัณฑ์ ###S. gallery [Hope]
 • (n) พิพิธภัณฑ์ [Nontri]
 • /M Y UW0 Z IY1 AH0 M/ [CMU]
 • /M Y UW1 Z IY0 AH0 M/ [CMU]
 • (n) /mj'uːz'ɪəʳm/ [OALD]
Picasso
 • จิตรกรเอกของสเปน (มีอายุในช่วง ค.ศ. 1881 -1973)[Lex2]
 • (พิคา'โซ) n. Pablo (เกิดปี1881) จิตรกรที่มีชื่อเสียงของสเปน [Hope]
 • /P IH0 K AA1 S OW0/ [CMU]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top