ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) company's ( K AH1 M P AH0 N IY0 Z) competitive ( K AH0 M P EH1 T AH0 T IH0 V) edge ( EH1 JH) will ( W IH1 L) be ( B IY1) eroded ( IH0 R OW1 D AH0 D) if ( IH1 F) system engineers ( S IH1 S T AH0 M EH1 N JH AH0 N IH1 R Z) continue ( K AH0 N T IH1 N Y UW0) to ( T UW1) leave ( L IY1 V).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
company's
 • /K AH1 M P AH0 N IY0 Z/ [CMU]
competitive
 • ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน[Lex2]
 • (คัมเพท'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแข่งขัน,ซึ่งสามารถแข่งขันได้,มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแข่งหรือเพื่อประสบความสำเร็จ ###SW. competitiveness n. ดูcompetitive ###S. emulative,rivaling ###A. cooperative [Hope]
 • (adj) ซึ่งแข่งขันกัน,ซึ่งชิงชัยกัน,ซึ่งแข่งกัน [Nontri]
 • /K AH0 M P EH1 T AH0 T IH0 V/ [CMU]
 • /K AH0 M P EH1 T IH0 T IH0 V/ [CMU]
 • (j) /k'əmp'ɛtətɪv/ [OALD]
edge
 • ขอบ: ริม, เส้นขอบ [Lex2]
 • ขอบหน้าผา[Lex2]
 • เขยิบ: เคลื่อนที่ทีละน้อย [Lex2]
 • คมมีด[Lex2]
 • ความแข็งแรง: ความกระฉับกระเฉง [Lex2]
 • ติดขอบ: ใส่ขอบ [Lex2]
 • ทำให้คม[Lex2]
 • EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution) เป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2.75G ในเครือข่ายโทรศัพท์ คล้ายกับระบบ GPRS แต่มีความเร็วที่สูงกว่าคือที่ประมาณ 300 KB [LongdoEN]
 • (เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ [Hope]
 • (n) ขอบ,ริม,ปาก,สัน,คมมีด,ข้าง,ความคม,เหลี่ยมเขา [Nontri]
 • (vt) หลบหลีก,เลี่ยง,เขยิบ,เคลื่อน,ทำให้คม [Nontri]
 • /EH1 JH/ [CMU]
 • (v) /'ɛʤ/ [OALD]
will
 • จะ: จัก [Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
 • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
 • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
 • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
 • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
 • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
 • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • /W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /w'ɪl/ [OALD]
 • (v) /wɪl/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
eroded
 • /IH0 R OW1 D AH0 D/ [CMU]
 • /IH0 R OW1 D IH0 D/ [CMU]
 • (v) /'ɪr'ɒudɪd/ [OALD]
  [erode]
 • กร่อน: กัดกร่อน, เซาะ, กัดเซาะ [Lex2]
 • (อีโรด') vt. กัดกร่อน,เซาะ,ชะ. vi. กลายเป็นสึกกร่อน. ###S. eat [Hope]
 • (vt) เซาะ,กัดเซาะ,ชะ,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน [Nontri]
 • /IH0 R OW1 D/ [CMU]
 • /IY1 R OW0 D/ [CMU]
 • (v) /'ɪr'ɒud/ [OALD]
if
 • ถ้า: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่ [Lex2]
 • (อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต [Hope]
 • (con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก [Nontri]
 • /IH1 F/ [CMU]
 • /IH0 F/ [CMU]
 • (cc) /ɪf/ [OALD]
system engineers
  [system engineer]
 • วิศวกรระบบหมายถึง วิศวกรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์อาจมีหน้าที่ออกแบบ หรือวางข้อกำหนดในการซื้อหรือหาเครื่องให้เหมาะสมกับงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ ชี้แนะจุดผิดพลาดกว้าง ๆ เมื่อเครื่องทำงานผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้งชี้แนะว่า ควรใช้เครื่องมากน้อยอย่างใดจึงจะคุ้มค่า หรืออาจหมายถึง การชี้แนะในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์บางชนิดเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น [Hope]
continue
 • ดำเนินต่อไป[Lex2]
 • เริ่มอีกครั้ง[Lex2]
 • (คันทิน'นิว) {continued,continuing,continues} vi. ติดต่อ,ต่อเนื่อง vt. ทำให้ต่อเนื่อง,. ###SW. continuable adj. ดูcontinue continuedly adv. ดูcontinue continuedness n. ดูcontinue continuer n. ดูcontinue continuingly adv. ดูcontinue [Hope]
 • (vi) ยืดเยื้อ,สืบเนื่อง,ต่อไป,ติดต่อ [Nontri]
 • (vt) ทำเรื่อยไป,ทำต่อไป,ทำให้ยืดออกไป [Nontri]
 • /K AH0 N T IH1 N Y UW0/ [CMU]
 • (v) /k'ənt'ɪnjuː/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
leave
 • ทอดทิ้ง: ปล่อยไว้, ทิ้งไว้, ทิ้ง [Lex2]
 • ฝากไว้: ฝาก, ให้ไว้, มอบ, มอบไว้, มอบหมาย [Lex2]
 • เหลือ: เหลืออยู่, เหลือไว้ [Lex2]
 • ออกจาก: จาก [Lex2]
 • ออกเดินทาง[Lex2]
 • การลาหยุด: การลาพัก, การลา [Lex2]
 • การอนุญาต[Lex2]
 • การอำลา: การกล่าวลา [Lex2]
 • แตกใบอ่อน[Lex2]
 • (ลีฟว) {left,left,leaving,leaves} vt. จากไป,ออกจาก,จาก,ทิ้งไว้,เหลือไว้,หยุด,ยกเลิก,ไม่สนใจ,ปล่อย. vi. จากไป,ออกจาก. n. การอนุญาต,การอนุญาตให้ลา,ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา,การจากไป. -Phr. (leave off หยุด ทอดทิ้ง) [Hope]
 • (n) การอนุญาต,การจากไป,การลา [Nontri]
 • (vi) จากไป,ลาจาก,ออกไป,ร่ำลา,ลาหยุด [Nontri]
 • (vt) ทิ้ง,ออกจาก,เหลือไว้,ยกเลิก,ปล่อย [Nontri]
 • /L IY1 V/ [CMU]
 • (v) /l'iːv/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top