ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

That's ( DH AE1 T S) it ( IH1 T). I ( AY1) won't ( W OW1 N T) waste ( W EY1 S T) my ( M AY1) time ( T AY1 M) arguing with ( AA1 R G Y UW0 IH0 NG W IH1 DH) a ( AH0) man ( M AE1 N) who's ( HH UW1 Z) lining up ( L AY1 N IH0 NG AH1 P) to ( T UW1) be ( B IY1) a ( AH0) hot ( HH AA1 T) lunch ( L AH1 N CH).

 


  

 
That's
 • (แธทซฺ) abbr. that is หรือ that has [Hope]
 • /DH AE1 T S/ [CMU]
 • (v) /ðæts/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
won't
 • (โวนทฺ,เวินทฺ) abbr. will not [Hope]
 • /W OW1 N T/ [CMU]
 • (v) /wɒunt/ [OALD]
waste
 • ฆ่า[Lex2]
 • ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์: สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ [Lex2]
 • ไม่ได้ใช้ประโยชน์[Lex2]
 • ไม่สบาย[Lex2]
 • ทำให้ไม่สบาย[Lex2]
 • ทำให้อ่อนเพลีย: ทำให้เหนื่อย [Lex2]
 • ทำลาย[Lex2]
 • ฆ่า (คำสแลง): ฆาตกรรม [Lex2]
 • พูดไปโดยเปล่าประโยชน์[Lex2]
 • การสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์: การหมดเปลือง [Lex2]
 • พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์: บริเวณร้าง, ที่รกร้างว่างเปล่า [Lex2]
 • พื้นที่ที่ถูกทำลาย[Lex2]
 • ของเสีย: ขยะ [Lex2]
 • ที่ไม่เป็นที่ต้องการ[Lex2]
 • ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์[Lex2]
 • (เวสทฺ) vt. vi.,n.,adj. (การ) สูญเสีย,สิ้นเปลือง,หมดเปลือง,เปล่าประโยชน์,ผอมลง,ลดลง,เสียเวลา,สิ่งที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์,บริเวณร้าง,ของเสีย,ขยะ,สิ่งปฏิกูล,อุจจาระ -Phr. (lay waste ทำลาย) ###SW. wastable adj. -S... [Hope]
 • (adj) ร้าง,โล่งเตียน,สูญเสีย,เสีย,ไร้ประโยชน์ [Nontri]
 • (n) ของเสีย,ความเสียหาย,การสิ้นเปลือง,ที่ร้าง [Nontri]
 • /W EY1 S T/ [CMU]
 • (v) /w'ɛɪst/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
time
 • การลงโทษจำคุก[Lex2]
 • เวลา: กาล, ช่วงเวลา, ชั่วเวลา, กาลเวลา [Lex2]
 • ช่วงชีวิตของบุคคล[Lex2]
 • ฤดูกาล[Lex2]
 • ครั้ง: เที่ยว, หน, คราว [Lex2]
 • จังหวะของดนตรี[Lex2]
 • เวลาที่ทำงาน[Lex2]
 • ค่าจ้าง[Lex2]
 • จับเวลา[Lex2]
 • กำหนดเวลา[Lex2]
 • ตั้งเวลา[Lex2]
 • (ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา [Hope]
 • (n) เวลา,ครั้ง,อายุ,สมัย,จังหวะ,วาระ,โอกาส [Nontri]
 • (vt) กะเวลา,จับเวลา,ให้จังหวะ,กำหนด,ตั้งเวลา [Nontri]
 • /T AY1 M/ [CMU]
 • (v) /t'aɪm/ [OALD]
arguing with
  [argue with]
 • ไม่เห็นด้วยกับ: ไม่ยอมรับความจริงว่า [Lex2]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
man
 • ผู้ชาย: บุรุษ, ชาย, สุภาพบุรุษ, เพศชาย [Lex2]
 • มนุษย์: มนุษยชาติ, คน [Lex2]
 • คนงานชาย: ลูกจ้างชาย, คนรับใช้ชาย [Lex2]
 • ทหารชาย[Lex2]
 • สามี (คำสแลง): ชายคนรัก, คู่นอนชาย, ผัว [Lex2]
 • คำเรียกบุคคล (ทั้งสองเพศ) (คำสแลง): คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย [Lex2]
 • เข้าประจำที่: เตรียมพร้อม, เข้าประจำตำแหน่ง [Lex2]
 • จัดกำลังคน: บรรจุคน, จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง, เตรียมกำลังคน [Lex2]
 • คนหนึ่งๆ ใช้เวลาว่าไม่เจาะจงว่าใคร [LongdoDE]
 • |Singl.| ผู้คนหรือเรา เป็นคำสรรพนามที่ใช้บ่งถึงเหตุการณ์ทั่วไป เช่น Man spricht nicht mit vollem Mund. เราไม่ควรพูดขณะทานข้าวหรือมีข้าวเต็มปาก [LongdoDE]
 • (แมน) n. คนผู้ชาย,คนเรา,มนุษย์,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษยชาติ,บุคคล,สามี,คนงานที่เป็นผู้ชาย,ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย,คนใช้ผู้ชาย,ตัวหมากรุก,เรือกำปั่น. vt. หาคนให้,ประจำตำแหน่ง -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men [Hope]
 • (n) คน,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษย์,สามี,คนงาน,พลทหาร [Nontri]
 • (vt) จัดหาคน,หาคนให้,ประจำตำแหน่ง [Nontri]
 • /M AE1 N/ [CMU]
 • (v) /m'æn/ [OALD]
who's
 • (ฮูซ) abbr. who is,who has [Hope]
 • /HH UW1 Z/ [CMU]
 • (v) /huːz/ [OALD]
lining up
  [line up]
 • เข้าแถว: คอยอยู่ในแถว [Lex2]
 • จัดการ: กำหนด [Lex2]
 • จัดเตรียม: ได้รับ, เตรียมรับ, จัดหา [Lex2]
 • เขียนหรือพิมพ์อยู่ระดับเดียวกัน: เขียนหรือพิมพ์อยู่ในบรรทัดเดียวกัน [Lex2]
 • เข้าแถว: เข้าคิว [Lex2]
 • เตรียมการ: เตรียม, จัดการ [Lex2]
 • เรียง: จัดแถว, จัดแนว [Lex2]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
hot
 • ฉลาด (คำไม่เป็นทางการ): เก่ง, ดีเยี่ยม [Lex2]
 • ซึ่งได้รับความนิยม: ฮิต [Lex2]
 • น่าตื่นเต้น (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เผ็ด[Lex2]
 • ร้อน[Lex2]
 • รุนแรง[Lex2]
 • ใหม่ (คำไม่เป็นทางการ): สดๆร้อนๆ, ร้อนๆ [Lex2]
 • (ฮอท) n. ร้อน,เร่าร้อน,ใจร้อน,เผ็ดร้อน,มีความรู้สึกรุนแรง,เต็มไปด้วยราคะ,ใหม่สุด,ใหม่เอี่ยม,ใกล้ชิด,ซึ่งติดตามอย่างใกล้ชิด,เป็นที่นิยมมาก,ตลก,แปลกประหลาด,น่าตื่นเต้นที่สุด,น่าสนใจที่สุด,เร้าอารมณ์มาก (ดนตรี) ###S. burning,torrid,p [Hope]
 • (adj) ร้อน,เผ็ด,ถึงพริกถึงขิง,สดๆร้อนๆ,เร่าร้อน,ใจร้อน [Nontri]
 • /HH AA1 T/ [CMU]
 • (v) /h'ɒt/ [OALD]
lunch
 • เตรียมอาหารกลางวันให้[Lex2]
 • รับประทานอาหารกลางวัน: ทานอาหารกลางวัน, ทานข้าวเที่ยง [Lex2]
 • อาหารกลางวัน: ข้าวกลางวัน, ข้าวเที่ยง, มื้อกลางวัน [Lex2]
 • (ลันชฺ) {lunched,lunching,lunches} n. อาหารเที่ยง,อาหารกลางวัน,มื้ออาหารเบา ๆ ,ห้องอาหารมื้อเที่ยง,ห้องอาหารกลางวัน. vi. รับประทานอาหารมื้อเที่ยง. vt. จัดอาหารมื้อเที่ยงให้. ###SW. luncher n. ดูlunch ###S. luncheon,bite [Hope]
 • (n) อาหารกลางวัน,อาหารเที่ยง [Nontri]
 • (vi) กินอาหารกลางวัน [Nontri]
 • /L AH1 N CH/ [CMU]
 • (v) /l'ʌntʃ/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top