ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Tell ( T EH1 L) me ( M IY1), is ( IH1 Z) this ( DH IH1 S) how ( HH AW1) you ( Y UW1) treat ( T R IY1 T) all ( AO1 L) your ( Y AO1 R) former ( F AO1 R M ER0) lovers ( L AH1 V ER0 Z)?

 


  

 
Tell
  • บอก: พูด, แจ้ง [Lex2]
  • เล่า: เล่าเรื่อง, บรรยาย, สาธยาย [Lex2]
  • เปิดเผย[Lex2]
  • เปิดเผยความลับ[Lex2]
  • จำแนกความแตกต่าง: แยกแยะ, บอกความแตกต่าง [Lex2]
  • รู้[Lex2]
  • สั่ง: ขอร้องให้ทำ, บอกให้ทำ [Lex2]
  • รับประกันว่าเป็นจริง (ตามที่กล่าวไว้): รับรอง, ทำให้มั่นใจ [Lex2]
  • มีผลกระทบ: กระทบกระเทือน [Lex2]
  • ทำนาย[Lex2]
  • (เทล) vt.,vi. บอก,แจ้ง,เล่า,พูด,บรรยาย,เปิดเผย,จำแนกความแตกต่าง,แสดงผล. นับคะแนน,ทำนาย,ทำให้เกิดผลชัดเจนหรือรุนแรง,tell off กล่าวหาอย่างรุนแรง ประณาม ด่า,-Phr. (tell on พูดมาก พูดไม่เป็นสาระ) ###SW. tellable adj. -S... [Hope]
  • (vt) บอก,แจ้ง,เล่า,นับ,เปิดเผย,บรรยาย [Nontri]
  • /T EH1 L/ [CMU]
  • (v) /t'ɛl/ [OALD]
me
  • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
  • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
  • (มี) pron. ฉัน [Hope]
  • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
  • /M IY1/ [CMU]
  • (prp) /miː/ [OALD]
is
  • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
  • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
  • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
  • /IH1 Z/ [CMU]
  • /IH0 Z/ [CMU]
  • (v) /ɪz/ [OALD]
    [be]
  • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
  • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
  • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
  • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
  • /B IY1/ [CMU]
  • /B IY0/ [CMU]
  • (v) /biː/ [OALD]
this
  • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
  • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
  • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
  • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
  • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
  • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
  • /DH IH1 S/ [CMU]
  • /DH IH0 S/ [CMU]
  • (j) /ðɪs/ [OALD]
how
  • เท่าไร: เท่าใด, เพียงใด, แค่ไหน, อย่างไร, เช่นไร [Lex2]
  • (เฮา) adv. อย่างไร,อย่างไรบ้าง,ยังไง,ด้วยเหตุผลใด,อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร,อะไร,อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?) [Hope]
  • (adv) อย่างไร,โดยวิธีใด,แค่ไหน,อะไร [Nontri]
  • /HH AW1/ [CMU]
  • (a) /h'au/ [OALD]
you
  • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
  • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
  • /Y UW1/ [CMU]
  • (prp) /juː/ [OALD]
treat
  • ปฏิบัติ: ปฏิบัติ(ต่อ), จัดการ [Lex2]
  • รักษา: บำบัดรักษา [Lex2]
  • เลี้ยง: ซื้อให้ [Lex2]
  • ให้ความเพลิดเพลิน: รับรอง [Lex2]
  • เกี่ยวกับ[Lex2]
  • ทำตามกระบวนการ[Lex2]
  • อาหารที่น่ารับประทาน: ของน่าทาน [Lex2]
  • (ทรีท) vt.,vi.,n. (การ) กระทำกับ,ปฎิบัติกับ,รักษา,เยียวยา,จัดการ,พิจารณา,ใส่กับ,เลี้ยง,ต้อนรับ,จัดหาอาหารให้. vi. จัดการ,เลี้ยง,เจรจา. ###SW. treatable adj. treater n. treatment n. ###S. behave,medicate,entertainment [Hope]
  • (n) การเลี้ยงดู,การปฎิบัติ,การรักษา,การสัญญา [Nontri]
  • (vt) กระทำกิจ,รักษา,บรรยาย,เลี้ยงดู,ทำสัญญา [Nontri]
  • /T R IY1 T/ [CMU]
  • (v) /tr'iːt/ [OALD]
all
  • จำนวนทั้งหมด: สิ่งทั้งหมด [Lex2]
  • ทั้งหมด: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด [Lex2]
  • ทุกคน: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด [Lex2]
  • ทุกๆ: ทุก, ใดๆ [Lex2]
  • มาก (คำไม่เป็นทางการ): อย่างยิ่ง [Lex2]
  • (ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน [Hope]
  • (adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล [Nontri]
  • /AO1 L/ [CMU]
  • (n) /ɔːl/ [OALD]
your
  • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
  • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
  • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
  • /Y AO1 R/ [CMU]
  • /Y UH1 R/ [CMU]
  • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
former
  • ก่อน: ก่อนหน้านี้ [Lex2]
  • (ฟอร์'เมอะ) adj. แต่ก่อน,ก่อน,อันก่อน,สมัยก่อน n. ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,เครื่องก่อ [Hope]
  • (adj) แต่ก่อน,ครั้งหนึ่ง,ก่อน,อดีต,สมัยก่อน,เมื่อก่อน [Nontri]
  • (n) อันก่อน,กรณีแรก,ประเด็นแรก,ประการแรก,ข้อแรก [Nontri]
  • /F AO1 R M ER0/ [CMU]
  • (j) /f'ɔːmər/ [OALD]
lovers
  • /L AH1 V ER0 Z/ [CMU]
  • (n) /l'ʌvəz/ [OALD]
    [lover]
  • คนรัก: แฟน, คู่รัก [Lex2]
  • (ลัฟ'เวอะ) n. คนรัก,คนที่ชอบ. ###SW. lovers n.,pl. คู่รัก,ผู้รัก. loverly adv.,adj. ดูlover ###S. sweetheart,beau,devotee [Hope]
  • (n) คู่รัก,ชู้รัก,คนรัก [Nontri]
  • /L AH1 V ER0/ [CMU]
  • (n) /l'ʌvər/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top