ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Social ( S OW1 SH AH0 L) unrest ( AH0 N R EH1 S T) may ( M EY1) come about ( K AH1 M AH0 B AW1 T) as ( AE1 Z) a ( AH0) result ( R IH0 Z AH1 L T) of ( AH1 V) this ( DH IH1 S) long ( L AO1 NG) recession ( R IH0 S EH1 SH AH0 N).

 


  

 
Social
 • เกี่ยวกับสังคม: เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน [Lex2]
 • เกี่ยวกับสังคมนิยม[Lex2]
 • การชุมนุมกัน: การรวมกลุ่มกัน [Lex2]
 • (โซ'เชิล) adj. เกี่ยวกับสังคม,เกี่ยวกับการอยู่เป็นหมู่ ###SW. socially adv. socialness n. ###S. amiable [Hope]
 • (adj) ชอบสมาคม,ในวงสังคม,เป็นกันเอง,ฉันมิตร [Nontri]
 • /S OW1 SH AH0 L/ [CMU]
 • (n) /s'ɒuʃl/ [OALD]
unrest
 • สถานการณ์ที่ไม่สงบ[Lex2]
 • (อัน'เรสทฺ) n. ความไม่สงบ,ความวุ่นวาย,ความกระสับกระส่าย. ###SW. unrestful adj. [Hope]
 • (n) ความไม่สงบ,ความวุ่นวาย,ความกระสับกระส่าย [Nontri]
 • /AH0 N R EH1 S T/ [CMU]
 • (n) /'ʌnr'ɛst/ [OALD]
may
 • พฤษภาคม[Lex2]
 • อาจจะ (ใช้แสดงความเป็นไปได้): อาจ, คงจะ, น่าจะ [Lex2]
 • สามารถจะ (ใช้แสดงการขออนุญาต)[Lex2]
 • เดือนพฤษภาคม[Lex2]
 • ขอให้ เช่น May the best team win. ขอให้ทีมที่เก่งที่สุดชนะ [LongdoEN]
 • (เมย์) auxv. อาจจะ,อาจ,คงจะ,สามารถจะ,บางที,ขอให้ n. =maiden (ดู) [Hope]
 • (n) เดือนพฤษภาคม [Nontri]
 • (va) ขออนุญาต,อาจจะ,สามารถจะ,น่าจะ,บางที [Nontri]
 • /M EY1/ [CMU]
 • (n) /m'ɛɪ/ [OALD]
 • (v) /mɛɪ/ [OALD]
come about
 • เกิดขึ้น[Lex2]
 • (เรือหรือลม) เปลี่ยนทิศทางไปในทางตรงข้าม[Lex2]
as
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
result
 • เป็นผล: บังเกิดผล, ให้ผล [Lex2]
 • ผลลัพธ์: ผลตอบ, ผลที่ตามมา [Lex2]
 • คำอุทานเมื่อประสบผลสำเร็จ[Lex2]
 • (รีซัลทฺ') vi. เป็นผล,ลงเอย,n. ผล,ผลลัพธ์,ผลที่ตามมา,คำตอบ,มติ [Hope]
 • (n) คำตอบ,ผลลัพธ์,มติ [Nontri]
 • (vi) บังเกิดผล,เป็นผล [Nontri]
 • /R IH0 Z AH1 L T/ [CMU]
 • /R IY0 Z AH1 L T/ [CMU]
 • (v) /r'ɪz'ʌlt/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
long
 • กางเกงขายาว[Lex2]
 • ยาว (จำนวน, ความสูง, ระยะเวลา, ระยะทาง)[Lex2]
 • ยาวนาน: นาน, มีระยะนาน [Lex2]
 • ยาวนาน (อดีต, ความทรงจำ): นาน [Lex2]
 • ยืดยาว (รายการต่างๆ)[Lex2]
 • เวลานาน: เวลาที่ยาวนาน [Lex2]
 • ปรารถนา: อยากได้, รอคอย, ต้องการ [Lex2]
 • (ลอง) {longed,longing,longs} adj. ยาว,ไกล,นาน,ยาวนาน,ช้า,สูง,เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน,สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ,อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน,ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอด,ทั้ง,ไกล (as long as ตราบใดที่) [Hope]
 • (adj) ยาว,นาน,ไกล,ช้า [Nontri]
 • (vi) ปรารถนา,ใคร่ได้,อยากได้,ต้องการ [Nontri]
 • /L AO1 NG/ [CMU]
 • (v) /l'ɒŋ/ [OALD]
recession
 • การตกต่ำทางเศรษฐกิจ[Lex2]
 • (รีเซส'เชิน) n. การถอย,การถอน,ส่วนเว้าเข้าของกำแพงหรืออาคาร,ระยะซบเซาของธุรกิจ,การตกต่ำของราคา ,การคืนกรรมสิทธิ์กลับเจ้าของเดิม,การมอบคืน ###SW. recessional adj. [Hope]
 • (n) การคืนทรัพย์ให้,การถอน,การตกต่ำ,ความซบเซา [Nontri]
 • /R IH0 S EH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • /R IY2 S EH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /r'ɪs'ɛʃən/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top