ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

So ( S OW1) with ( W IH1 DH) this ( DH IH1 S) very ( V EH1 R IY0) elementary ( EH2 L AH0 M EH1 N T R IY0) foundation ( F AW0 N D EY1 SH AH0 N),

they ( DH EY1) have ( HH AE1 V) given ( G IH1 V AH0 N) us ( AH1 S) a ( AH0) kind of ( K AY1 N D AH1 V) general ( JH EH1 N ER0 AH0 L) scientific ( S AY2 AH0 N T IH1 F IH0 K) vocabulary ( V OW0 K AE1 B Y AH0 L EH2 R IY0).

 


  

 
So
 • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
 • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
 • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
 • เช่นนั้น [LongdoDE]
 • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
 • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
 • /S OW1/ [CMU]
 • (n) /sɒu/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
very
 • อย่างมากมาย: อย่างมาก, มาก [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน [Lex2]
 • แท้จริง[Lex2]
 • เฉพาะ: เท่านั้น [Lex2]
 • (เว'รี) adv. มาก,มาก ๆ ,อย่างยิ่ง,แท้จริง,เหลือเกิน. adj. แท้จริง,จริง,โดยเฉพาะ,แน่แท้,โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,เพียงเท่านั้น ###S. extremely,greatly,exactly,absolute,suitable [Hope]
 • (adj) แท้,อย่างเดียวกัน,เท่านั้น [Nontri]
 • (adv) มาก,แท้จริง,ทีเดียว,อย่างยิ่ง [Nontri]
 • /V EH1 R IY0/ [CMU]
 • (j) /v'ɛriː/ [OALD]
elementary
 • ง่าย: เกี่ยวกับประถมศึกษา [Lex2]
 • ง่าย: ไม่ซับซ้อน [Lex2]
 • เบื้องต้น: พื้นฐาน [Lex2]
 • (เอลละเมน'ทะรี) adj. เบื้องต้น,พื้นฐาน,มูลฐาน,ปฐม,ปฐมภูมิ,ชั้นประถม ###SW. elementarily adv. elementariness n. ดูelementary ###S. simple [Hope]
 • (adj) เบื้องต้น,ขั้นต้น,ปฐม,ชั้นต้น,พื้นฐาน [Nontri]
 • /EH2 L AH0 M EH1 N T R IY0/ [CMU]
 • /EH2 L AH0 M EH1 N T ER0 R IY0/ [CMU]
 • (j) /ˌɛlɪm'ɛntəriː/ [OALD]
foundation
 • รากฐาน (ของสิ่งก่อสร้าง)[Lex2]
 • พื้นฐาน (ของความคิดหรือทฤษฎี)[Lex2]
 • แป้งรองพื้นก่อนแต่งหน้า (เครื่องสำอาง)[Lex2]
 • การก่อตั้ง: การสถาปนา [Lex2]
 • สถาบัน (ที่ก่อตั้งขึ้นมาจากกองทุน): มูลนิธิ, องค์กร, องค์การ, สมาคม [Lex2]
 • (เฟาเด'เชิน) n. รากฐาน,พื้นฐาน,การก่อ,การสร้าง,การสถาปนา,มูลนิธิ,กองทุนมูลนิธิ,ผู้ก่อตั้ง,คณะผู้ก่อตั้ง,เครื่องรัดลำตัวผู้หญิง. ###SW. foundationary adj. ###S. basis [Hope]
 • (n) การสถาปนา,รากตึก,รากฐาน,การสร้าง,มูลนิธิ,หลักฐาน,พื้นฐาน [Nontri]
 • /F AW0 N D EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /f'aund'ɛɪʃən/ [OALD]
they
 • พวกเขา[Lex2]
 • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
 • /DH EY1/ [CMU]
 • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
given
 • กริยาช่องที่ 3 ของ give[Lex2]
 • (กิฟ'เวิน) กริยาช่อง 3 ของ give. adj. ซึ่งมอบให้ไว้,ติดยา,เป็นของขวัญ,ที่กำหนดให้ [Hope]
 • /G IH1 V AH0 N/ [CMU]
 • /G IH1 V IH0 N/ [CMU]
 • (v) /g'ɪvn/ [OALD]
  [give]
 • ให้: ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้ [Lex2]
 • แสดง[Lex2]
 • (กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอาให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้,ความเด้งได้ [Hope]
 • (vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง [Nontri]
 • /G IH1 V/ [CMU]
 • (v) /g'ɪv/ [OALD]
us
 • เรา: พวกเรา [Lex2]
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) )[Lex2]
 • (อัส) pron. พวกเรา [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /AH1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 EH1 S/ [CMU]
 • (n) /jˌuː'ɛs/ [OALD]
 • (prp) /ʌz/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
kind of
 • นิดหน่อย: เล็กน้อย [Lex2]
general
 • ทั่วไป: ไม่เฉพาะเจาะจง, ไม่จำกัด [Lex2]
 • นายพล: แม่ทัพ [Lex2]
 • (เจน'เนเริล) adj. ทั่วไป,โดยทั่วไป n. เรื่องทั่วไป,นายพล,สาธารณชน. -Phr. (in general โดยทั่วไป) m ###S. universal,common ###A. local,exact [Hope]
 • (adj) ทั่วไป,กว้างๆ,ธรรมดา,โดยปกติ [Nontri]
 • (n) พลเอก,แม่ทัพ,นายพล,สาธารณชน [Nontri]
 • /JH EH1 N ER0 AH0 L/ [CMU]
 • /JH EH1 N R AH0 L/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɛnrəl/ [OALD]
scientific
 • ตามหลักวิทยาศาสตร์: ทางวิทยาศาสตร์, เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ [Lex2]
 • ที่เป็นระบบ: ซึ่งดำเนินการอย่างมีวิธีการและเป็นระบบ [Lex2]
 • (ไซเอินทิฟ'ฟิค) adj. เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์,ควบคุมโดยหลักความจริงหรือหลักการ,มีระบบ. ###SW. scientifically adv. ###S. empirical,systematic,demonstrable [Hope]
 • (adj) มีหลักเกณฑ์,เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ [Nontri]
 • /S AY2 AH0 N T IH1 F IH0 K/ [CMU]
 • (j) /sˌaɪənt'ɪfɪk/ [OALD]
vocabulary
 • รายการคำศัพท์: คำศัพท์, กลุ่มคำศัพท์ [Lex2]
 • ระบบสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ภาษาแต่ใช้ในการสื่อสารได้[Lex2]
 • (โวแคบ'บิวเลอรี) n. กลุ่มคำ,กลุ่มคำศัพท์,รายการคำศัพท์,ประมวลคำศัพท์,คำศัพท์,กลุ่มรูปแบบผลงานที่เป็นลักษณะของศิลปินหรือศิลปะหรือสถาปัตยกรรม. ###S. glossary,lexicon,wordbook,verbiage,tongue [Hope]
 • (n) ประมวลคำศัพท์,กลุ่มคำศัพท์ [Nontri]
 • /V OW0 K AE1 B Y AH0 L EH2 R IY0/ [CMU]
 • (n) /v'ək'æbjuləriː/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top