ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Scapegoat ( S K EY1 P G OW2 T) parishioner ( P ER0 IH1 SH AH0 N ER0) embezzles ( IH0 M B EH1 Z AH0 L Z) church ( CH ER1 CH) funds ( F AH1 N D Z) and ( AH0 N D) disappears ( D IH2 S AH0 P IH1 R Z).

 


  

 
Scapegoat
 • ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น[Lex2]
 • (สเคพ'โกท) n. แพะรับบาป,ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น ###S. whipping boy,goat [Hope]
 • (n) แพะรับบาป,คนรับเคราะห์ [Nontri]
 • /S K EY1 P G OW2 T/ [CMU]
 • (n) /sk'ɛɪpgɒut/ [OALD]
parishioner
 • พลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตศาสนา[Lex2]
 • (n) คนที่อยู่ในละแวกวัด,ลูกวัด [Nontri]
 • /P ER0 IH1 SH AH0 N ER0/ [CMU]
 • (n) /p'ər'ɪʃənər/ [OALD]
embezzles
 • /IH0 M B EH1 Z AH0 L Z/ [CMU]
 • (v) /'ɪmb'ɛzlz/ [OALD]
  [embezzle]
 • ยักยอกเงิน: ฉ้อฉล,ฉ้อโกง [Lex2]
 • vt. ยักยอก,ฉ้อฉล. ###SW. embezzlement n. ดูembezzle embezzler n. ดูembezzle [Hope]
 • (vt) ยักยอก,ฉ้อฉล,โกงกิน,ฉ้อโกง [Nontri]
 • /IH0 M B EH1 Z AH0 L/ [CMU]
 • (v) /'ɪmb'ɛzl/ [OALD]
church
 • โบสถ์[Lex2]
 • (เชิร์ชฺ) {churched,churching,churchs} n. โบสถ์,วัด,ศาสนจักร,ฝ่ายศาสนจักร,การไปโบสถ์,การบวชเป็นพระ vt. นำเข้าประกอบพิธีศาสนาในโบสถ์. [Hope]
 • (n) โบสถ์,ศาสนจักร,การสวดมนต์,การฟังเทศน์,การบวชเรียน [Nontri]
 • /CH ER1 CH/ [CMU]
 • (n) /tʃ'ɜːʳtʃ/ [OALD]
funds
 • /F AH1 N D Z/ [CMU]
 • (v) /f'ʌndz/ [OALD]
  [fund]
 • ของที่สำรองไว้[Lex2]
 • ทุน: เงินทุน, เงินสะสม [Lex2]
 • กองทุน (องค์กร, หน่วยงาน)[Lex2]
 • หาทุนให้: เก็บเป็นกองทุน, จัดหาเงินให้ [Lex2]
 • จัดหาเงินไว้ใช้หนี้[Lex2]
 • (ฟันดฺ) {funded,funding,funds} n. เงินทุน,ทุน vt. ให้ทุน,จัดหาทุนแก่,ให้เงินแก่ [Hope]
 • (n) เงินทุน,มูลนิธิ,ทุน,กองทุน,ใบกู้เงิน,เงินฝาก [Nontri]
 • (vt) ตั้งกองทุน,ให้เงินทุน,จัดทุนแก่ [Nontri]
 • /F AH1 N D/ [CMU]
 • (v) /f'ʌnd/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
disappears
 • /D IH2 S AH0 P IH1 R Z/ [CMU]
 • /D IH2 S AH0 P IY1 R Z/ [CMU]
 • (v) /dˌɪsəp'ɪəʳz/ [OALD]
  [disappear]
 • หายไป: สาบสูญ, สูญหาย, ไม่ปรากฏตัว [Lex2]
 • (ดิสซะเพียร์') vt. หายไป,สาบสูญ,สูญหาย,หายลับ ###S. vanish [Hope]
 • (vt) สาบสูญ,หายไป,สูญหาย [Nontri]
 • /D IH2 S AH0 P IH1 R/ [CMU]
 • /D IH2 S AH0 P IY1 R/ [CMU]
 • (v) /dˌɪsəp'ɪəʳr/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top