ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Pain ( P EY1 N) made ( M EY1 D) me ( M IY1) lose ( L UW1 Z) my ( M AY1) head ( HH EH1 D),

I ( AY1) guess ( G EH1 S)...

 


  

 
Pain
  • ความเจ็บปวด: ความเจ็บ, ความปวด [Lex2]
  • ความทุกข์: ความเศร้า, ความเสียใจมาก [Lex2]
  • ทำให้เสียใจ: ทำให้ปวดร้าว [Lex2]
  • รู้สึกเจ็บ: เจ็บ [Lex2]
  • ทำให้เจ็บปวด[Lex2]
  • (เพน) n. ความเจ็บปวด,ความทุกข์ทรมาน ###SW. pained adj. painful adj. [Hope]
  • (n) ความเจ็บปวด,ความปวด,ความเจ็บแสบ [Nontri]
  • (vt) ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ปวด,ทำให้เจ็บแสบ [Nontri]
  • /P EY1 N/ [CMU]
  • (v) /p'ɛɪn/ [OALD]
made
  • กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ make[Lex2]
  • ซึ่งทำขึ้นมา: ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น [Lex2]
  • (เมด) adj. ซึ่งทำขึ้น,ประดิษฐ์ขึ้น v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ make ###S. invented [Hope]
  • (vt) pt และ pp ของ make [Nontri]
  • /M EY1 D/ [CMU]
  • (v) /m'ɛɪd/ [OALD]
    [make]
  • ทำ: จัดทำ, สร้าง, ผลิต [Lex2]
  • แต่งตั้ง[Lex2]
  • จัดหา[Lex2]
  • ก่อให้เกิด: ทำให้เป็น [Lex2]
  • จัด (เตียงนอน): จัดแต่ง, ทำเตียง [Lex2]
  • เข้าใจ[Lex2]
  • บังคับ: บังคับให้ทำ [Lex2]
  • ทำกำไร: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้ [Lex2]
  • คาดคะเน: กะ, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
  • กลายเป็น: เปลี่ยนสภาพเป็น [Lex2]
  • หาได้: มีรายได้, หารายได้ [Lex2]
  • จัด (ที่นอน): เตรียม [Lex2]
  • จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
  • เท่ากับ: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น [Lex2]
  • ทำคะแนน (กีฬา)[Lex2]
  • บรรลุเป้าหมาย[Lex2]
  • กระตุ้น: ทำให้, เป็นเหตุให้ [Lex2]
  • เขียน: แต่ง, ประพันธ์ [Lex2]
  • ไปถึง: ถึง, มาถึง [Lex2]
  • ทัน: ทันเวลา [Lex2]
  • ปรุง (อาหาร)[Lex2]
  • เครื่องหมายการค้า: ยี่ห้อ [Lex2]
  • กระบวนการผลิต: แบบ, วิธีการผลิต [Lex2]
  • (เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา [Hope]
  • (n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท [Nontri]
  • (vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น [Nontri]
  • (vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ [Nontri]
  • /M EY1 K/ [CMU]
  • (v) /m'ɛɪk/ [OALD]
me
  • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
  • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
  • (มี) pron. ฉัน [Hope]
  • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
  • /M IY1/ [CMU]
  • (prp) /miː/ [OALD]
lose
  • กำจัด[Lex2]
  • เดินไปอย่างช้าๆ (นาฬิกา)[Lex2]
  • ทำหาย: ตกหล่น, ตกหาย [Lex2]
  • พ่ายแพ้: แพ้, พ่าย [Lex2]
  • ไม่ทันได้ยินหรือเห็น: ตามไม่ทัน [Lex2]
  • ไม่สามารถควบคุมได้: ไม่สามารถยับยั้งได้ [Lex2]
  • ยอมจำนน: ยอมแพ้ [Lex2]
  • สูญเสีย: เสียไป [Lex2]
  • เสียเวลา (หรือโอกาส)[Lex2]
  • หมกมุ่น: เพลิน, ลืมตัว [Lex2]
  • หลงทาง: หลง [Lex2]
  • หลบหนี: หนี [Lex2]
  • (ลูส) {lost,losing,loses} vt. ขาดทุน,สูญ,เสีย,แพ้,ทำให้สูญเสีย,พลาด,เสียโอกาส vi. ได้รับความเสียหาย,แพ้,เล่นเสีย, (นาฬิกา) เดินช้า. -Phr. (lose out แพ้) ###SW. losable adj. losableness n. ###S. fail-A. find [Hope]
  • (vi,vt) เสียไป,พลาดไป,สูญสิ้น,ทำหาย,แพ้,หลง,ขาดทุน [Nontri]
  • /L UW1 Z/ [CMU]
  • (v) /l'uːz/ [OALD]
my
  • ของฉัน[Lex2]
  • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
  • (adj) ของฉัน [Nontri]
  • /M AY1/ [CMU]
  • (j) /m'aɪ/ [OALD]
head
  • ควบคุม: ดูแล, จัดการ [Lex2]
  • จุดวิกฤต[Lex2]
  • มุ่งหน้าไป: มุ่งไปทาง [Lex2]
  • ศีรษะ: หัว [Lex2]
  • สมอง: ความคิด [Lex2]
  • ส่วนบน: ส่วนยอด [Lex2]
  • สำคัญที่สุด: ชั้นหนึ่ง, ชั้นนำ, ที่หนึ่ง [Lex2]
  • หัวหน้า: ผู้นำ [Lex2]
  • (เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ [Hope]
  • (adj) สำคัญ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้นๆ,เป็นยอด,ชั้นนำ,ข้างหน้า [Nontri]
  • (n) ศีรษะ,หัว,ยอด,หัวหน้า,ประมุข,สมอง,สติปัญญา,ความคิด,หัวข้อ [Nontri]
  • (vi) มุ่งหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปยัง,ออกเดินทาง [Nontri]
  • (vt) นำ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้น,ขึ้นหน้า,จ่าหน้า [Nontri]
  • /HH EH1 D/ [CMU]
  • (v) /h'ɛd/ [OALD]
I
  • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
  • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
  • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
  • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
  • /AY1/ [CMU]
  • (n) /aɪ/ [OALD]
  • (n) /'aɪ/ [OALD]
guess
  • เดา: เก็ง, ทาย, เสี่ยงทาย, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
  • คิดว่า: เข้าใจว่า [Lex2]
  • การคาดการณ์: การเดา, การทาย, การคาดคะเน [Lex2]
  • (เกส) vt.,vi.,n. (การ) เดา,คาดคะเน,ทาย,คิดว่า,เข้าใจว่า ###SW. guesser n. guessingly adv. ###S. believe [Hope]
  • (n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม [Nontri]
  • (vi,vt) เดา,คาดคะเน,สุ่ม,ทาย,เข้าใจว่า,คิดว่า [Nontri]
  • /G EH1 S/ [CMU]
  • (v) /g'ɛs/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top