ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

No ( N OW1). And ( AH0 N D) order ( AO1 R D ER0) me ( M IY1) Épinards et ( EH1 T) Concombres à la ( L AA1) grecque with ( W IH1 DH) a ( AH0) side ( S AY1 D) of ( AH1 V) focaccia ( F OW0 K AA1 CH IY2 AH0),

okay ( OW2 K EY1)?

 


  

 
No
 • ไม่มี[Lex2]
 • ไม่: เปล่า, ไม่มี, ไม่ได้ [Lex2]
 • (โน) adv. adv. ไม่,ไม่มี -n. การปฏิเสธ,คำปฏิเสธ pl. noes,nos [Hope]
 • /N OW1/ [CMU]
 • (n) /n'ʌmbər/ [OALD]
 • (n) /n'ɒu/ [OALD]
And
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
order
 • คำสั่ง: คำบัญชา [Lex2]
 • ใบสั่งซื้อสินค้า: คำสั่งซื้อสินค้า [Lex2]
 • ความเป็นระเบียบเรียบร้อย[Lex2]
 • ลำดับ[Lex2]
 • สั่ง: สั่งการ, บงการ, ออกคำสั่ง, บัญชา [Lex2]
 • สั่งซื้อ: สั่งจอง [Lex2]
 • จัดระเบียบ: จัดให้เป็นระเบียบ [Lex2]
 • (ออร์'เดอะ) n. คำสั่ง,ใบสั่ง,ตั๋วแลกเงิน,ธนาณัติ,หนังสือมอบอำนาจ,ระดับ,ลำดับ,ขั้น,นิกาย,คณะสงฆ์,อนุกรม,ชนิด,แบบแผน,ระเบียบ,สมณศักดิ์,เครื่องอิสริยาภรณ์,การลงมติในที่ประชุมนิติบัญญัติ. -Phr. (in order เหมาะสม,เป็นระเบียบ) -Phr. (in order that เพื่อว่า) vt.ออกคำสั่ง,สั่งซื้อ,ทำให้เป็นระเบียบ,บรรพชา,แต่งตั้งให้เป็นพระ [Hope]
 • (n) ใบสั่ง,คำสั่งซื้อ,ตำแหน่ง,อันดับ,ชั้น,ระเบียบแบบแผน [Nontri]
 • (vt) สั่ง,สั่งซื้อ,จัด,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้เป็นระเบียบ [Nontri]
 • /AO1 R D ER0/ [CMU]
 • (v) /'ɔːdər/ [OALD]
me
 • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
 • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
 • (มี) pron. ฉัน [Hope]
 • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
 • /M IY1/ [CMU]
 • (prp) /miː/ [OALD]
et
 • abbr. endotracheal tube,ejction time [Hope]
 • /EH1 T/ [CMU]
la
 • เสียงที่ 6 ของลำดับเสียงดนตรี: เสียง ลา [Lex2]
 • คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือเน้นย้ำ[Lex2]
 • คำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจง เช่น la jupe กระโปรงนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'adresse ที่อยู่นี้ [LongdoFR]
 • (ลา) เสียงที่ 6 ของลำดับเสียงดนตรี,เสียง'ลา' interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ abbr. left atrium,latex agglutination,local anethesia [Hope]
 • (n) เสียงดนตรี [Nontri]
 • /L AA1/ [CMU]
 • (n) /ˌɛl'ɛɪ/ [OALD]
 • (n) /l'aː/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
side
 • ข้าง: ด้านข้าง, ส่วนหน้าหรือหลัง, ส่วนบนหรือล่าง, ส่วนที่ไม่ใช่ตรงกลาง [Lex2]
 • เนื้อบริเวณสีข้าง: สีข้าง [Lex2]
 • แง่มุม: แง่, กรณี [Lex2]
 • ฝ่าย: พรรค, ทีม, พวก, กลุ่ม [Lex2]
 • ริม: ขอบ [Lex2]
 • ยืนอยู่ด้านข้าง[Lex2]
 • ซึ่งเป็นด้านข้าง: ซึ่งอยู่ทางด้านหนึ่ง [Lex2]
 • สนับสนุน: เข้าข้าง [Lex2]
 • (ไซดฺ) n. ข้าง,ด้าน,ข้างเคียง,สีข้าง,หน้า,ด้านข้าง,ด้านซี่โครง,ด้านสีข้าง,สีข้าง,กรณี,กลุ่มที่แข่งขัน,ฝ่าย,แขนง,กราบเรือ adj. อยู่ทางด้านหนึ่ง,จากด้านหนึ่ง,รอง,บัง เอิญ. vt.,vi. ทำให้มีด้านข้าง,ยืนอยู่ข้าง,สนับสนุน,เก็บเอาไว้,เก็บ,เข้าข้าง -Phr.) side wit [Hope]
 • (n) ด้าน,ข้าง,หน้า,ฝ่าย,แง่,แขนง,กรณี [Nontri]
 • /S AY1 D/ [CMU]
 • (v) /s'aɪd/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
focaccia
 • /F OW0 K AA1 CH IY2 AH0/ [CMU]
okay
 • ใช้ได้: โอเค, ตกลง [Lex2]
 • ตกลง[Lex2]
 • (โอ'เค) adj.,adv.,n.,vt. = O.K. [Hope]
 • /OW2 K EY1/ [CMU]
 • (v) /ˌɒuk'ɛɪ/ [OALD]
 


ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top